Vrei să lucrezi la DNA? Iată ce post este vacant și care este durata timpului de lucruDirecția Națională Anticorupție organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, specializarea comunicare publică, la Biroul de informare și relații publice din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, nivel central.
 
Concursul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Știrbei Vodă nr 79-81, Sector 1, București și va cuprinde 3 etape:
 
selecția dosarelor de înscriere la concurs;
 
proba scrisă, la data de 9 ianuarie 2023, ora 10,00;
 
interviul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise probei scrise.
 
Interviul va fi înregistrat audio-video pe suport magnetic.
 
Condiții generale de participare, conform art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:
 

cetățenie română și domiciliul în România;
 
cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

 
vârstă de minimum 18 ani împliniți;
 
capacitate de exercițiu deplină;
 
să fie apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică.
 
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
 
îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 
îndeplinirea condițiilor specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 
nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 
 nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 
nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 
nu a fost lucrător a Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
 
Condiții specifice de participare:
 
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de studiu științe juridice sau științe ale comunicării.
 
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.
 
Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.
 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 4-27 decembrie 2023, între orele 9:00-15:00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București
 
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2637.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Vrei să lucrezi la SRI? Profilul luptătorului antiterorist
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DNA declanșează o procedură importantă! Este vizat Serviciul pentru militari

08 Feb 2024 1245

DNA angajează două persoane! Se cer, printre altele, flexibilitate, creativitate și rezistență la stres

17 Dec 2023 2024

Concurs important la DNA! Se cere, printre altele, cetățenie română și vârsta de minimum 18 ani împliniți

20 Oct 2023 1850

DNA angajează! Se cer abilități în utilizarea calculatorului - nivel mediu

11 Sep 2023 1326

Ai minim opt clase? DNA angajează

04 Sep 2023 3069

Concurs la DNA!

24 Jul 2023 2011

Direcția Națională Anticorupție angajează doi șoferi! Cât costă taxa de înscriere

09 May 2023 15688

DNA angajează! Printre condiții, vârsta de minimum 18 ani împliniți. Condiții specifice

23 Apr 2023 2218

Direcția Națională Anticorupție angajează șofer!

07 Apr 2023 1875

DNA angajează! Se cer minim 8 clase

09 Mar 2023 20135

Vrei să lucrezi la DNA? A fost declanșată o procedură de ocupare prin transfer

19 Feb 2023 2034

Polițist trimis în judecată de DNA!

04 Jan 2023 1339

DNA caută un procuror pentru Constanța! Sunt peste 40 de posturi libere la nivel național

16 Dec 2022 1931

Director de la Protecția Copilului, trimis în judecată de DNA

15 Nov 2022 1678

DNA angajează! Iată ce posturi sunt vacante

09 Nov 2022 2846