Vrei să lucrezi la DNA? A fost declanșată o procedură de ocupare prin transfer
Direcția Națională Anticorupție declanșează procedura de ocupare prin transfer la cerere a unei funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, specializarea cadastru și/sau geodezie, în cadrul Serviciului specialiști al Direcției Naționale Anticorupție, nivel central.
 
Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului (în perioada 17 februarie 2023 - 8 martie 2023), următoarele documente:
▪ cerere de transfer, conform model (se pune la dispoziția candidaților de către Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare);
▪ curriculum vitae, modelul comun european;
▪ copia cărții de identitate și a certificatului de naștere;
▪ copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări, după caz;
▪ copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea funcției;
▪ adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor (anexa nr. 2D a H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare);
▪ copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani;
▪ cazier administrativ;
▪ acord de prelucrare a datelor cu caracter personal ( se pune la dispoziția candidaților de către Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare).
 

Procedura de transfer la cerere a se va realiza în două etape succesive:
 
•Selecția dosarelor de înscriere;

 
•Interviul, în cadrul căruia se testează criteriile de evaluare prevăzute de art. 55 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
 
Candidații admiși la etapa selecției dosarelor de înscriere, se vor prezenta la etapa interviului la data de 20 martie 2023, ora 10,00.
 
Condiții generale de participare:
 
- Să fie funcționar public, consilier, clasa I, grad profesional superior.
 
Condiții specifice de participare:
 
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental Științe inginerești – domeniul de studii universitare Inginerie geodezică;
- Certificat de autorizare ANCPI – categoria C sau D;
- Constituie avantaj deținerea unui certificat de competență – operator de dronă, în conformitate cu legislația în acest domeniu;
- Cunoștințe avansate de utilizare a soft-urilor CAD sau GIS (la alegere), dovedite prin atestate, diplome, etc..
 
Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.
 
Atribuțiile prevăzute în fișa postului:
 
1. Din dispoziția scrisă a procurorului, aprobată de procurorul șef serviciu/secție, întocmește constatări tehnico-științifice în dosare penale din domeniul măsurătorilor terestre (cadastru, topografie, geodezie și fotogrammetrie), materializate în rapoarte de constatare. Constatările tehnico științifice se vor efectua în baza documentelor puse la dispoziție de procurorul de caz, iar atunci când se impune, și în baza măsurătorilor efectuate pe teren, în funcție de necesitatea anchetei;
2. În vederea soluționării unitare a cauzei, colaborează permanent cu procurorul, ofițerii de poliție judiciară la instrumentarea dosarului penal;
3. Întocmește note de constatare în dosare cu documentație incompletă și propune ridicarea de documente necesare întocmirii raportului de constatare tehnico-științifică;
4. În cazul investigațiilor care privesc verificări de specialitate, prin intermediul procurorului, stabilește tematici de lucru și obiective pentru echipe de control formate din reprezentanții instituțiilor abilitate;
5. Analizează actele de control și de constatare ale instituțiilor cu atribuții în domeniu;
6. În vederea clarificării aspectelor tehnice privind urmărirea penală, colaborează cu procurorul și ofițerul de poliție judiciară la întocmirea planului de anchetă;
7. Întocmește note de răspunsuri la obiecțiunile formulate de experții tehnici autorizați la rapoartele de constatare întocmite de specialiști, la solicitarea procurorului;
8. Formulează obiecțiuni la expertizele tehnice judiciare întocmite de experții tehnici autorizați, la solicitarea procurorului;
9. Colaborează cu procurorul de instanță în vederea lămuririi aspectelor și fenomenelor tehnice care se regăsesc în rechizitorii și rapoartele de constatare;
 
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2658, 2637; persoane de contact: grefier Carmen Ciobanu și consilier Rusu Ion – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Direcția Națională Anticorupție angajează doi șoferi! Cât costă taxa de înscriere

09 May 2023 14473

DNA angajează! Printre condiții, vârsta de minimum 18 ani împliniți. Condiții specifice

23 Apr 2023 1604

Direcția Națională Anticorupție angajează șofer!

07 Apr 2023 1306

DNA angajează! Se cer minim 8 clase

09 Mar 2023 19348

Polițist trimis în judecată de DNA!

04 Jan 2023 1044

DNA caută un procuror pentru Constanța! Sunt peste 40 de posturi libere la nivel național

16 Dec 2022 1540

Director de la Protecția Copilului, trimis în judecată de DNA

15 Nov 2022 1365

DNA angajează! Iată ce posturi sunt vacante

09 Nov 2022 2390

DNA acuză! Angajări nelegale la Ambulanta din Neamț! Oficial

25 Oct 2022 896

DNA angajează! Iată ce post este vacant și care sunt condițiile

20 Sep 2022 4858

DNA angajează! Se cer minim 8 clase

30 May 2022 13430

DNA angajează! Trebuie să ai minim 8 clase

05 Apr 2022 2119

Vrei să lucrezi în DNA? Iată lista funcțiilor de conducere și de execuție vacante din cadrul direcției

06 Jun 2020 3173

Direcția Națională Anticorupție angajează muncitori necalificați. Condiții

01 Dec 2017 5540

Direcția Națională Anticorupție angajează

10 Sep 2017 3144