Peste 23 de milioane de euro Bulevardul Madrid din Constanța se scumpește înainte de începerea lucrărilor propriu-zise! (DOCUMENT)

  • Prețul a crescut cu 9,2 milioane de euro, adică peste 60% din valoarea inițială

Primăria Constanța a transmis faptul că va fi suplimentată ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Constanța din data de 29.02.2024.
 
Pe ordinea de zi se află și proiectul de hotărâre nr. 102/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 652/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Bulevardul Madrid“ din  municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare.

Conform devizului general al obiectivului de investiții „Construire Bulevardul Madrid, zona cartier Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă, din municipiul Constanța“, valoarea proiectului este de 118 milioane de lei, TVA inclus, aproximativ 23 milioane de euro.

43 de milioane de lei provin de la bugetul de stat, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny“ iar diferența va fi suportată de la bugetul local.

Despre proiectul Bulevardul Madrid Constanța

 
Proiectul Bulevardul  Madrid Constanța este inițiat de către Primăria Constanța și este amplasat în zona de nord a Municipiului Constanța, în intravilan, în partea de vest a drumului național DN2A și a dezvoltatorilor imobiliari Maurer Residence, Tomis Plus, Boreal Residence 2011, Boreal Plus, Mobipark, etc. și a Complexelor comerciale Carrefour, Bricostore, Decathlon, Selgros, Dedeman, urmărind traseul Drumurilor de exploatare DE 293/3 de la capătul de nord intersecție cu str. Amsterdam, spre sud pe traseul DE599 până la dereaua ce debușează în lacul Siutghiol, apoi urmând legătura cu B-dul Aurel Vlaicu prin traversarae unor terenuri virane, la sensul giratoriu de la Vivo.
 
Ultima licitație pentru proiectul Bulevardul Madrid Constanța a avut loc în vara anului trecut pentru achiziția de consultanță în elaborarea caietului de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economică (PAC,POE,PT,DE,CS, asistență tehnică din partea proiectantului și altele). Licitația a fost contestată de firma concurentă Republic Affair SRL București, dar Consilul Național al Contestațiilor a avizat câștigătorul licitației societatea Elada Elit Consulting SRL Constanța.
 
Societatea a încheiat cu Primăria Constanța contractul nr. 206829/25.10.2023 în valoare de 70.000 lei.
 

Anul 2022 – demararea proiectului Bulevardul Madrid Constanța

 
 
Finanțarea proiectului este de la bugetul de stat. Prin Programul Anghel Saligny, în valoare de 43.000.000 lei (8,6 milioane euro) și de la bugetul local suma de 28.626.062,95 lei (5,7 milioane euro) în valoare toatală de 14,3 milioane euro.  În luna mai 2022 demarează licitația pentru elaborarea studiilor de specialitate, a documentației tehnico-economice Studiu de fezabilitate (SF) privind obiectivul de investiții Bulevardul Madrid, zona Cartier Tomis Plus, precum și legătura cu artere principale din zonă.

 

SC Co.Proiect SRL (2001) este proiectantul Bulevardului Madrid

 
SC Co.Proiect SRL (2001) a câștigat licitația lansată de Primăria Constanța în vara anului 2022 și a încheiat contractul  nr. 146849/14.07.2022 în valoare de 330.850 lei fără TVA (66.170 euro) cu durata opt luni pentru elaborarea documentației tehnico-economice  Studiu de fezabilitate (SF) privind obiectivul de investiții Bulevardul Madrid, zona Cartier Tomis Plus, precum și legătura cu artere principale din zonă.

Contractul prevede elaborarare a două studii de teren – geotehnic și topografic, studiu de trafic și Studiul de fezabilitate care trebuie să includă și un studiu luminotehnic. Contractul este semnat de către reprezentanții primăriei Constanța, respectiv - primarul Vergil Chițac, Georgeta Gheorghe – director executiv adjunct Direcția Financiară, Raluca Georgescu director Administrare Servicii Publice, consilier juridic Mirela Cețean reprezentant Biroul Legislație, Contracte, Avize de legalitate și Legile proprietății  și Carmen Popa reprezentant Serviciul Management Drumuri și Transport, iar din partea SC Co.Proiect SRL (2001) Constanța semnează administrator Dan Mocanu.
 
Direcția generală gestionare servicii publice prin director Raluca Florența Georgescu, din cadrul primăriei Constanța, este inițiatoare și răspunde direct  de proiectul Bulevardul Madrid Constanța.
 
Documentația întocmită de către societatea Co.Proiect SRL (2001) Constanța a primit aviz favorabil din partea Comisiei tehnico-economică în data de 21.12.2022 și ulterior a fost aprobată de către consilierii locali prin H.C.L. 652/12.2022.
 
 

Devizul General al proiectului Bulevardului Madrid Constanța

 
Devizul general  inițial întocmit în anul 2022 de către societatea Co.Proiect SRL (2001) Constanța avea șase capitole  și valoarea de 14,3 milioane euro (71.626.062,95 lei) din care construcția în sine era în valoare de 10,7 milioane euro (53.755.242,3 lei ) și valorile sunt cuprinse în capitolele 4 și 5,  iar diferența de 3,5 milioane euro (17.870.820,6 lei)  , cuprinsă în capitolele 1,2 și 3 se referă la cheltuieli pentru obținerea terenului, adică exproprieri , amenajarae terenului, racord alimentare cu apă, canalizare, rețele electrice , proiectare , expertizare, consultanță ,asistență tehnică, etc.
 
Devizul propus pentru modifcare de preț de către Primăria Constanța în ianuarie 2024 este în valoare de 23,5 milioane euro (117.917.350,98 lei) cu 9,2 milioane euro mai mult. Valoarea  investiției în sine se mărește cu doar 2 milioane de euro, respectiv de la 10,7 milioane euro în 2022 la 12,7 milioane de euro în 2024.
 
De ce s-a scumpit proiectul Bulevardul Madrid? Acestea sunt capitolele cu sumele majorate substanțial.
 
Primăria Constanța mai adaugă un capitol privind cheltuielile aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare în valoare de 6,4 milioane euro (32.020.911,09 lei ), sumă care deține ponderea cea mai mare din mărirea prețului proiectului.

Așa cum aminteam, valoarea construcții-montaj crește de la 10,7 milioane euro în 2022 la 12,7 milioane de euro.

Valoare exproprierii terenurilor crește de la 1,8 milioane euro la 2,5 milioane euro.

Valoarea amenajării terenului crește de la 1,9 milioane euro la 3,1 milioane euro.
 

Lista de exproprieri pentru construcția Bulevardului Madrid Constanța. Se expropriază 47.506 mp. Cea mai mare suprafață expropriată

 
Vergil Chițac primarului Municipiului Constanța a emis dispoziția nr. 1616/16.06.2023 privind exproprierea imobilelor –terenuri, proprietate privată , situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local Bulevardul Madrid din municipiul Constanța.
 
Lista exproprierilor  cuprinde 25 de poziții persoane fizice/juridice însumează  suprafață totală de 47.506 mp   – Lungu Lucian Jenică, SC Tanasi SRL și Bercan Emil  cu suprafața totală de 2000 mp și suprafață afectată de 247 mp (vie-intravilan), Barracuda Residence SRL cu suprafața totală de 9.693 mp și suprafață afectată de 1.683 mp (vie-intravilan), SC Tanasi SRL  cu suprafața totală de 550 mp și suprafață afectată de 123 mp (vie-intravilan), Soldatu Nicolae Cristinel cu suprafața totală de 50 mp și suprafață afectată de 7 mp (vie-intravilan), SC White Teras Resort SRL cu suprafața totală de 1.493 mp și suprafață afectată de 31 mp (curți construcții- intravilan), 57 de proprietari la adresa str. Madrid 50A dețin suprafața totală de 1.384 mp și suprafață afectată de 102 mp (curți construcții- intravilan), Pufleanu Gheorghița cu suprafețele  de 3.842 mp și 5.734 mp din care sunt  afectați 6mp și 182 mp  (vie-intravilan), SC Pursante SRL  cu suprafața totală de 1.250 mp și suprafață afectată de 85 mp (vie-intravilan), SC Celine Property Development SRL cu suprafața totală de 66 mp și suprafață afectată de 66 mp (drum intravilan Bdul Tomis 425) , Aneculăesei Elena-Simona și Mihai cu suprafața totală de 1.670 mp și suprafață afectată de 19 mp (arabil intravilan), Kang Luminița cu suprafața totală de 670 mp și suprafață afectată de 72 mp ( arabil intravilan), Bădescu Adriana cu suprafața totală de 5.000 mp și suprafață afectată de 3.414 mp (arabil intravilan), SC Vlaicu Development SRL cu suprafața totală de 22.500 mp și suprafață afectată de 3.588 mp (curți construcții- intravilan), Holland Development Group SA cu suprafața totală de 22.500 mp și suprafață afectată de 1.434 mp (curți construcții- intravilan) , Seaside Invest SRL cu suprafața totală de 15.238 mp și suprafață afectată de 2.656 mp (curți construcții- intravilan).

Societatea Building Project &Plans SRL deține două suprafete de terenuri cu regimul curți construcții- intravilan în suprafață totală de 23.573 mp și suprafață afectată de 4.479 mp.
 
Familia Maticiuc Ion și Smaranda este prezentă în șapte poziții ale tabelului de exproprieri .  Șase poziții sunt terenuri cu  regimul fie vie-intravilan, fie curți construcții intravilan și arabil intravilan , cu suprafețe totale expropriate de 271 mp. Familia Maticiuc Ion și Smaranda sunt coproprietari pe aceste terenuri ,  împreună sau separat , familiile  Alexa, Husein Ozghen ,Enis, Narcis  și societatea Maurer Iombiliare Land SRL.
 
Cea mai mare suprafață expropriată este în suprafață de 29.047 mp teren arabil intravilan , care face parte din suprafața totală de 210.000 mp și aparține familiilor Maticiuc Ion și Smaranda , Alexa și societății Rezident Com SA.
 
Reamintim faptul că  totalul suprafețelor expropriate este de 47.506 mp , mai mult de jumătate, respectiv 29.047 mp teren arabil intravilan aparține familiilor Maticiuc Ion și Smaranda , Alexa și societății Rezident Com SA.
 
 
Indice de firme exproprieri
 
SC Tanasi SRL  (CIF 6482588)
SC Barracuda Residence SRL (CIF 39336082)
SC White Teras Resort SRL (CIF 44396242)
SC Tyhe Ams Top SRL (CIF 29809418)
Maurer Iombiliare Land Constanța SRL (CIF 36653302)
SC Pursante SRL  (CIF 18475479)
SC Celine Property Development SRL(CIF 46954582)
SC Vlaicu Development SRL(CIF 16670198) insolvență
Building Project &Plans SRL  (CIF 17068132)
Seaside Invest SRL(CIF 32814627)
Rezident Com SA(CIF 16016143)  București  insolvență acționar majoritar societatea din Cipru Master Job Limited 96,66% și Valentin Gheorghe Ionescu 3,34% . Lichidator judiciar este C.I.I. Drahenberg Dumitru
 
Holland Development Group SA  (CIF 14360301) insolvență

Este deținută cu 95,3334% de Millenium Global Development SA , respectiv familia Moscu (fostă Hortolomei). Fiica ei Seban Georgiana Andrea, proaspăt căsătorită cu Bursucu, alias Adrian Cristea detine 85% din Millenium, care la randul ei deține 95,3334% din Holland Development Group SA.

Un procent de 0,2334% este deținut de Flash Enterprise SRL (1993) București. Flash Trading House SRL (1994) București și actionari persoane fizice cu cate 0,4666% Sandu Crina Simona și Sandu Bogdan Gabriel.
 
Firme Constanța Florina Moscu, numită administrator special al Holland Development Group SA

În luna octombrie 2023, Darie Alexandru, fiul lui Darie Cristian, a cerut insolvența societății. Acționarul fondator majoritar, societatea Millenium Global Development SA, are acționar cu 85% pe fiica Florinei Moscu, Șerban Andreea Georgiana.
 
 
SC Tanasi SRL - asociat unic și administrator  Zburlea Tanasi 

SC Seaside Invest SRL - asociat majoritar si adm Dulea Virgil de la casa de amanet Garant

Una dintre firmele ale căror terenuri vor fi expropriate pentru construcția bulevardului Madrid cheamă în judecată Consiliul Local Constanța

SC Vlaicu Development SRL - aflată în insolventă asociat majoritar SC Templum Plus SRL  București, cu 97,5% reprezentată de constanțeanca  Gherasim-Tanase Mihaela-Elvira și SC Expo Fair & TradeSA Bucuresticu 2,5%,  iar lichidator este un proaspat practician în insolventă Abdul Veli-Melek din Constanța care funcționează în baza documentului RFO I 4126/26.07.2022 emis de UNPIR.

SC Celine Property Development SRL (2022) Constanța are ca asociați în cote egale două societăți HKL Real Property Development SRL (2021) Constanta reprezentată de cetățeanul turc Keleș Hicabi și societatea YOY  Property Development SRL (2022) Constanta reprezentată de cetățeanul turc Yavuz Ahmet. Toate cele trei societăți au același sediu, un spațiu comercial pe str. Ștefăniță Vodă, Constanța. 
 
SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRL (2016) s-a înființat la Brașov, iar din anul 2020 are sediul social în Constanta. Asociat majoritar este Maurer Simon-Andreas cu 99% și Maurer Nicoleta cu 1%, iar administrator este Andrei Liviu. White Tears Resort SRL (2021) are ca asociat cu 50% societatea Europrod Energy SRL, care la rândul ei este asociată cu 50% în proiectul imobiliar de anvergură W Titanic Resort SRL controlat de Vasea Mihăiță și Duță Georgeta.  Asociați cu câte 25% mai sunt Vasea Andrei-Ștefan și Cristiana-Elisabeta. 
 
SC Barracuda Residence SRL București are ca asociați pe Petre S. Eugen Doru (70%) și Petru Ștefan cu 30%, iar administartor este Rizea Florin.

O firmă înființată în 2021 ridică un imobil în municipiul Constanța. Cine este asociatul unic
 
SC Pursante SRL Mangalia asociat unic și administrator Olaru Anca, se ocupă cu vânzare produse farmaceutice și după ce a avut o cifră record de afacer în anul pandemiei, în ultimii doi ani a înregistrat pierderi. 
 
 
 PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.Citește și:

Licitații publice Primăria Constanța a stabilit elaboratorul caietului de sarcini pentru bulevardul Madrid. Cine este câștigătorul? (DOCUMENT)

 

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Știri Constanța Continuă reabilitarea carosabilului în cartierul Tomis Plus! Restricții de circulație

12 Apr 2024 461

Contractul de finanțare, semnat la MDLPA Primăria a scos la licitație elaborarea documentației tehnico-economice și execuție lucrări pentru bulevardul Madrid din Constanța (DOCUMENT)

05 Apr 2024 643

Contractul de finanțare pentru construirea bulevardului Madrid prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny“

04 Apr 2024 465

MDLPA S-a semnat contractul de finanțare pentru construirea bulevardului Madrid, din Constanța

03 Apr 2024 601

Sondaj de opinie Majoritatea respondenților ar fi de acord cu schimbarea denumirii bulevardului Madrid din Constanța

11 Feb 2024 907

Sondaj de opinie Ce denumire ar trebui să poarte bulevardul Madrid?

04 Feb 2024 942

Bulevardul Madrid din Constanța Iată topul firmelor și persoanelor fizice care vor primi bani în urma exproprierilor terenurilor (DOCUMENT)

01 Feb 2024 3680

Bulevardul Madrid din Constanța costă cu 60% mai mult decât prețul inițial. Costul total al proiectului este de 23,5 milioane euro (DOCUMENTE)

31 Jan 2024 1892

Una dintre firmele ale căror terenuri vor fi expropriate pentru construcția bulevardului Madrid cheamă în judecată Consiliul Local Constanța

19 Jan 2024 1048

Licitații publice Primăria Constanța a stabilit elaboratorul caietului de sarcini pentru bulevardul Madrid. Cine este câștigătorul? (DOCUMENT)

13 Nov 2023 1300

Decizie CNSC O licitație organizată de Primăria Constanța pentru obiectivul de investiții «Bulevardul Madrid» a fost contestată

01 Nov 2023 1014

Licitații Constanța. Primăria caută experți pentru definitivarea documentațiilor pentru bulevardul Madrid din municipiu

29 Jul 2023 1683

Obligațiile proprietarilor terenurilor exproprietate pentru proiectul de utilitate publică – bulevardul Madrid din Constanța (DOCUMENT)

05 Jul 2023 4520

Primăria Constanța, anunț de ultim moment despre bulevardul Madrid!

04 Jul 2023 2569

Primarul Vergil Chițac a emis dispoziția de expropriere a terenurilor proprietate privată de pe traseul Bulevardului Madrid din Constanța (DOCUMENT)

22 Jun 2023 2733