Ședință CJC Consilierii județeni PNL au trântit la vot organigrama propusă de președintele Lupu. Ce alte proiecte au fost adoptate? (DOCUMENT)Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi în videoconferință, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 34 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Proiectul 276  privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța nu a trecut de votul consilierilor.

Potrivit proiectului, sub incidența Ordonanței de Urgență nr.90/27.10.2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023, administrația județeană trebuia să reducă numărul posturilor cu 10%.

Au fost înregistrate 17 voturi „pentru", 17 „împotrivă" - votul conslierilor PNL și 3 abțineri - consilierii Pro România.

Vicepreședintele CJC, Stelian Gima a precizat pentru ZIUA de Constanța că motivul votului negativ al tuturor consilierilor liberali. „Proiectul a venit foarte târziu și din punctul nostru de vedere era incomplet, lipseau mai multe rapoarte importante", a menționat Gima.

Președintele CJC, Mihai Lupu a menționat în ședință că vrea explicații scrise de la consilierii care au votat împotriva organigramei, care viza reducerea unor posturi vacante.

Este obligatoriu ca acest demers să ajungă la o finalitate, iar în cazul în care vor fi cerute explicații din partea Instituției Prefectului și a Guvernului României, Consiliul Județean Constanța va trebui să prezinte o situație cât se poate de concretă cu privire la implementarea acestui proiect de hotărâre. Proiectul poate fi consultat aici.

Revocarea repartizării unor spații cu destinația de locuință de serviciu către Direcția Generală de Evidența a Persoanelor Constanța a făcut subiectul unui alt proiect de hotărâre. În cadrul imobilului Bloc L4 dețin spații cu destinația de locuință de serviciu, mai multe instituții din subordinea Consiliul Județean Constanța. Odată cu revocarea repartizării celor 3 camere (nr. 209, 317, 404) către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța, a fost necesară și actualizarea Anexei nr. 2, reprezentând spații cu destinația de locuințe de serviciu, la HCJC nr. 254/2014.

Totodată, CJC vine în sprijinul industriei agricole din județul Constanța stabilind, începând cu data de 01 ianuarie 2024, prețurile medii pentru principalele produse agricole, precum și a prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2024, în județul Constanța.


Tot astăzi, a fost aprobat proiectul de hotărâre ce stabilește modalitatea de organizare și derulare a procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea, atât a produselor, cât și a contractelor/acordului-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României in perioada 2023-2027. Consiliul Județean Constanța își asumă responsabilitatea organizării și derulării acestor proceduri în vederea aplicării programului la nivelul tuturor UAT-urilor din județul Constanța. Proiectul de hotărâre stabilește inclusiv lista produselor ce vor fi achiziționate în vederea distribuirii săptămânale/copil/elev și anume: 3 porții cornuri și 2 porții covrigi simpli, 3 porții lapte UHT și 2 porții iaurt/lapte bătut/iaurt de băut, 2 porții mere și/sau morcovi. Mai multe informații regăsiți aici.

Un alt proiect aflat pe ordinea de zi a vizat desemnarea și validarea nominală în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța, a domnului Comisar Șef, Dumitru Bîltag, împuternicit Inspector Șef al I.P.J. Constanța.

De asemenea, pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul cu privire la înființarea Comitetului partenerial de dezvoltare teritoriala/Structura parteneriala a Strategiei de Dezvoltare Durabila a Județului Constanta pentru perioada 2021 – 2027. Comitetul partenerial de dezvoltare teritorială este o structură fără personalitate juridică, cu rol decizional și consultativ strategic în procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare și analizează progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor acestuia.

Nu în ultimul rând, în ședința de astăzi, a fost aprobat proiectul referitor la aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2023-2024 si a tarifelor aferente serviciilor de deszăpezire pentru anul 2023-2024. Planul și tarifele aplicate de Drumuri Județene Constanța S.A. pentru deszăpezire și combaterea lunecușului, conform anexelor 1,2,3 și 4 care fac parte integrantă din prezentul proiect, pot fi consultate aici. Proiectul de hotărâre este susținut și de aspectele de specialitate indicate de către Direcția Generală Tehnică din cadrul CJC.
Pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul privind  darea in administrare către Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” a unui spațiu din cadrul imobilului situat în municipiul Constanța, str. Nicolae Titulescu nr. 32, proprietate publica a Județului Constanța. Acest demers vine ca urmare a solicitării instituției de cultură de a pune la dispoziție un spațiu care să îndeplinească condițiile necesare funcționării unei redacții, în scopul editării  Revistei “Datina”. Fondată în anul 1991, publicația apare lunar sub egida instituției și are rolul de a transmite în principal, cultura tradițională, cu precădere din zona Dobrogei.

Alte patru proiecte de hotărâre, înscrise pe ordinea de zi, au vizat aprobarea implementării etapei a II-a a proiectelor: „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, „Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural-turistica a Cetății Carsium (Hârșova)”, ”Salvarea si punerea in valoare a Mormântului pictat hypogeu” și ”Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța”. Prin realizarea acestor obiective se vor reuni elementele de conservare, protejare, promovare și dezvoltare a patrimoniului cultural astfel încât, la finalul implementării, rezultatele să conducă la dezvoltarea durabilă a județului prin asigurarea continuității și a promovării proiectelor turistice importante din județul Constanța.

Actualizarea devizelor generale pentru proiectele referitoare la „Modernizarea infrastructura de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu - Săcele - Istria - Mihai Viteazu” și la „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, a făcut obiectul altor două proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. Ambele hotărâri sunt direct motivate de necesitatea finalizării celor două investiții. Astfel, a fost solicitată suplimentarea valorii totale cu suma de 35.952,60 lei cu TVA, pentru proiectul Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic", în timp ce pentru proiectul ”Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul DJ226 Corbu-Săcele - Istria-Mihai Viteazu", Devizul General al lucrării a fost actualizat prin suplimentarea valorii totale cu suma de 3.203.710,23 cu TVA, necesară finalizării proiectului.

Un număr considerabil de proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au vizat rectificări bugetare în cadrul a 13 instituții subordonate Consiliului Județean Constanța, precum și în ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Constanța, pe anul 2023. Analizând execuția bugetară a fiecărei instituții și estimând cheltuielile ce vor fi angajate în viitor, s-au impus majorări, diminuări sau reglări între capitole, după caz.
Astfel, rectificări între capitole, fără a influența valoarea totală a bugetului, s-au aprobat în cazul Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanța, Directiei de Pază a Județului Constanța, Unității de Asistență Medico - Socială Agigea, Muzeului de Artă Constanța, Muzeului de Artă Populară Constanța și Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța.

Totodată, pentru a asigura funcționalitatea instituțiilor subordonate, s-au impus majorări bugetare în cazul altor patru asemenea instituții. Ținând cont de numărul mare de spectacole și evenimente ce vor avea loc în luna decembrie în cadrul Teatrului pentru Copii si Tineret „Căluțul de Mare” Constanța și de faptul că instituția a realizat venituri proprii mai mari decât cele estimate, bugetul a fost majorat cu suma de 130.000 lei, de la valoarea de 1.237.241 lei, la valoarea de 1.367.241 lei. În cazul Centrului Cultural Judetean Constanța „Teodor T. Burada” vorbim despre o majorare a veniturilor proprii, cu suma de 326.179 lei, dar și de o diminuare a subvenției, cu suma de 1.000.000 de lei. Aceasta din urmă se datorează imposibilității desfășurării a două proiecte incluse în programul de evenimente culturale pentru anul 2023: HUZUR – Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Multietnice și Festivalul Internațional de Film de Comedie “Jean Constantin”. Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici.

Previzionarea cheltuielilor necesare pentru defășurarea activității până la sfârșitul anului, a necesitat majorarea bugetului de venituri și cheltuieli și în cazul Teatrului de Stat Constanța, cu suma de 320.000 lei, reprezentând venituri proprii. În cazul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanța, au fost suplimentate veniturile proprii cu suma de 2.107.390 lei, ca urmare a depășirii prevederilor bugetare pentru anul 2023, în același timp fiind diminuate cheltuielile cu suma de 3.706.203 lei. Totodată, subvenția în valoare de 5.813.593 lei va fi restituită integral la bugetul propriu al județului Constanța. Nu în ultimul rând, bugetul Directiei Generale de Asistenta Socială și Protecția Copilului Constanța a fost suplimentat cu suma de 3.130.600 lei.

Bugetele au fost diminuate în cazul Centrului Școlar pentru Educatie Incluzivă „Albatros” Constanța și Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei Constanța”. Astfel, bugetul centrului școlar a fost diminuat cu suma de 76.000 lei, rectificare datorată noilor prevederi legislative pentru acordarea burselor, iar cel al SCJU, cu suma de 18.079.279 lei, de la 759.792.370 lei la 741.713.091 lei.

Nu în ultimul rând, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Constanța a constat în majorarea acestuia cu suma de 42.453.053 lei. Cerințele care reclamă necesitatea și oportunitatea actului administrativ pot fi consultate aici.


Ordinea de zi a ședinței  CJC:


Proiect de hotărâre nr.241/08.11.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța în cadrul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social din județul Constanța.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
(Susține Director Executiv - Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ, Martin Oana Aurora).
Proiect de hotărâre nr.243/09.11.2023 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța, pe anul 2023.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
(Susține Director Executiv - Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ, Martin Oana Aurora).
Proiect de hotărâre nr.244/10.11.2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Direcția de Pază a Județului Constanța.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director - Direcția de Pază a Județului Constanța, Mihai Angelescu)
Proiect de hotărâre nr.245/10.11.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director - Direcția de Pază a Județului Constanța, Mihai Angelescu)
Proiect de hotărâre nr.246/15.11.2023 privind stabilirea prețurilor medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, la nivelul județului Constanța, pentru anul 2024. Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția Generală Economico-Financiară, Emilia Georgeta Țuțui).
Proiect de hotărâre nr.247/17.11.2023 privind revocarea repartizării unor spații cu destinația de locuință de serviciu către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța și actualizarea Anexei nr.2 la HCJC nr.254/2014.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General Adjunct – Direcția Generală Administrarea Domeniului Public și Privat - Autoritatea Județeană de Transport, Cristian Hagea).
Proiect de hotărâre nr.248/17.11.2023 privind aprobarea de către Consiliul Județean Constanța a organizării și derulării procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea de produse de panificație, de lapte și produse lactate, de fructe și legume și a contratelor/acordului - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2027. Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director Executiv - Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ, Martin Oana Aurora).
Proiect de hotărâre nr.249/17.11.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2023 pentru Unitatea de Asistență |Medico – Socială Agigea.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția Generală Economico-Financiară, Emilia Georgeta Țuțui).
Proiect de hotărâre nr.250/17.11.2023 privind acualizarea Devizului General pentru proiectul „Modernizarea infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 Corbu - Săcele - Istria - Mihai Viteazu”.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția Generală de Proiecte, Elena |Georgescu).
Proiect de hotărâre nr.251/17.11.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023, pentru Muzeul de Artă Constanța.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate Caterinici Monica Cristina).
Proiect de hotărâre nr.252/17.11.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023, pentru Muzeul de Artă Populară Constanța.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate Caterinici Monica Cristina).
Proiect de hotărâre nr. 253/17.11.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța ,,Căluțul de Mare”.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate Caterinici Monica Cristina).
Proiect de hotărâre nr. 254/17.11.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada”.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate Caterinici Monica Cristina).
Proiect de hotărâre nr.255/22.11.2023 privind desemnarea și validarea nominală în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța a unui nou membru.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Inspector - Compartiment pentru Situații de Urgență și Secretariat Executiv A.T.O.P. Constanța, Sorin George Georgescu).
Proiect de hotărâre nr.256/22.11.2023 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța, pe anul 2023.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director Executiv - Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ, Martin Oana Aurora).
Proiect de hotărâre nr. 257/22.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța”, Cod SMIS 116053 în cadrul noului Program 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția Generală de Proiecte, Elena Georgescu).
Proiect de hotărâre nr. 258/22.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat hypogeu”, Cod SMIS 116048 în cadrul noului Program 2012-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția Generală de Proiecte, Elena Georgescu).
Proiect de hotărâre nr. 259/22.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Restaurarea, conservarea, anemajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”, Cod SMIS 116054 în cadrul noului Program 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția Generală de Proiecte, Elena Georgescu).
Proiect de hotărâre nr. 260/22.11.2023 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția Generală de Proiecte, Elena Georgescu).
Proiect de hotărâre nr. 261/22.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049 în cadrul noului Program 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția Generală de Proiecte, Elena Georgescu).
Proiect de hotărâre nr.262/22.11.2023 privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ConstanțaGeorge Dănilă).
Proiect de hotărâre nr.263/22.11.2023 privind modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului ”Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu”  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Șef Serviciu Juridic - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ConstanțaMihaela Ristea).
Proiect de hotărâre nr.264/22.11.2023 privind înființarea Comitetului partenerial de dezvoltare teritorială/Structură partenerială a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța pentru perioada 2021-2027.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția Generală de Proiecte, Elena Georgescu).
 Proiect de hotărâre nr.265/22.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2023.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția Generală Economico-Financiară, Emilia Georgeta Țuțui).
Proiect de hotărâre nr.266/22.11.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2023, pentru Teatrul de Stat Constanța.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate Caterinici Monica Cristina).
Proiect de hotărâre nr.267/22.11.2023 privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2023-2024 și a tarifelor aferente serviciilor de deszăpezire pentru anul 2023-2024. Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Drumuri Județene Constanța SA, Zagon Răzvan Gabriel)
Proiect de hotărâre nr.268/22.11.2023 privind darea în administrare către Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada a unui spațiu din cadrul imobilului situat în Constanța, str.Nicolae Titulescu nr.32, proprietate publică a Județului Constanța.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General Adjunct – Direcția Generală Administrarea Domeniului Public și Privat - Autoritatea Județeană de Transport, Cristian Hagea).
Proiect de hotărâre nr.269/22.11.2023 privind rectificarea bugetului pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, pe anul 2023.  
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director Executiv - Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ, Martin Oana Aurora). 2
Proiect de hotărâre nr.270/22.11.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director General - Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate Caterinici Monica Cristina).
Proiect de hotărâre nr.271/22.11.2023 privind declararea de uz și interes public județean a bunurilor imobile C1,C2,C4 situate în loc. Canlia, Comuna Lipnița, Județ Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța, Mihai Lupu (Susține Arhitect Șef - Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Alexandru Gabriel Bîrcă).
Proiect de hotărâre nr.272/ 23 .11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (Susține Director Executiv - Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ, Martin Oana Aurora).

PRECIZĂRI:
 

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 


 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

LIVE text Consiliul Județean Constanța, în ședință ordinară! Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (FOTO+VIDEO)

21 Feb 2024 805

Ședință CJ Constanța Proiect de hotărâre privind preluarea bunului imobil drum județean DJ 383 de către CJ de la Primăria Techirghiol (DOCUMENT)

20 Feb 2024 775

Se înființează Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ovidiu. Proiectul, pe ordinea de zi a CJ Constanța (DOCUMENT)

20 Feb 2024 363

Ședință CJ Constanța Iată ce instituții vor forma Echipa Intersectorială Locală în domeniul prevenirii și combaterii expolatării copiilor prin muncă (DOCUMENT)

18 Feb 2024 550

CJ Constanța avizează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - municipiul Constanța

18 Feb 2024 541

Ședință ordinară a CJ Constanța. Stabilirea costurilor medii anuale, pentru anul 2024 pentru finanțarea serviciilor DGASPC Constanța, pe ordinea de zi (DOCUMENT)

16 Feb 2024 550

Contractul de reabilitare a MINAC a fost reziliat În sedința de CJC se propune achiziția de servicii juridice în vederea apărării intereselor județului Constanța în procesele cu SC Actaeon Invest SA(DOCUMENT)

16 Feb 2024 1468

Se reaprinde conflictul dintre Mihai Lupu și Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului. Revocarea mandatelor și eliberarea sediului din Piața Ovidiu (DOCUMENTE)

16 Feb 2024 537

Ședință CJ Constanța Ce buget are Muzeul de Artă Populară Constanța în anul 2024 (DOCUMENT)

06 Feb 2024 551

Ședință extraordinară a CJ Constanța Bugetul de venituri și cheltuieli pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea, pe anul 2024, pe ordinea de zi (DOCUMENT)

05 Feb 2024 568

Aprobarea bugetului DGASPC Constanța, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CJC (DOCUMENT)

05 Feb 2024 1010

Constanța Reabilitarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori“, pe ordinea de zi a ședinței CJC (DOCUMENT)

05 Feb 2024 607

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța pe anul 2024, pe masa consilierilor județeni (DOCUMENT)

05 Feb 2024 699

Ședință CJ Constanța Cheltuielile prevăzute în bugetul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța, pentru anul 2024 (DOCUMENT)

05 Feb 2024 626

Ședință CJ Constanța Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” așteaptă aprobarea bugetului pentru 2024 (DOCUMENT)

05 Feb 2024 509