Apel la transparenta

Detalii pe care le au şi procurorii DNA Cum (NU) trebuia să câştige Mara Construct licitaţia pentru lucrările la Capidava (documente)

În anul 2013, constănţenii au crezut că le-a pus Dumnezeu mâna în cap. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) primea fonduri europene pentru a reabilita una dintre cele mai mari cetăţi antice danubiene - Capidava. În ediţiile trecute, v-am prezentat cum s-a desfăşurat proiectul reabilitării cetăţii, în valoare de 74 de milioane de lei, cum s-au derulat proiectele de publicitate, în valoare de 75.000 de euro, pentru cetatea care a rămas doar un… vis frumos al constănţenilor, al locuitorilor comunei Topalu şi al consilierilor judeţeni.

Contractul de achiziţie publică pe care vi-l supunem atenţiei astăzi şi pe care îl vom „descoase“ este „Execuţie lucrări de C+M+l, asigurarea utilităţilor, aferente proiectului «Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava»“.

Anunţul privind licitaţia deschisă a fost lansat în septembrie 2013. Nu mai puţin de şase oferte au fost depuse pentru această procedură. Dacă iniţial se estimase că serviciile de asigurare a utilităţilor vor costa 56.051.824 de lei fără TVA, desemnată câştigătoare, SC Mara Construct SRL şi-a adjudecat contractul pentru 54.500.790,05 de lei fără TVA, firma declarând că va subcontracta o parte din contract către Electriconst SRL, pentru lucrări de proiectare şi execuţie instalaţii electrice.
 
Conform procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, încheiat la data de 6 noiembrie 2013, comisia de evaluare a fost formată din: Daniela Dumitrescu - preşedinte, consilier al Serviciului de Achiziţii din cadrul CJC, Dănuţ Răgălie, Răzvan Ripiciuc, Aurica Stoian, Liliana Manea - membri, şi Carmen Tănase, Silvia Voicu, Marian Bănică, Gabriela Crăciun - membri de rezervă.

Cei şase agenţi economici care au depus oferte sunt:

· Asocierea SC Romconstruct Group SRL - lider de asociere şi SC Conedo SRL - asociat, cu o ofertă de 36.264.779,55 de lei;
· Asocierea SC Euras SRL - lider de asociere şi SC Creativ Group SRL, SC Prodeximp SRL, SC Electro - Ursa Servcom SRL, cu o ofertă de 17.793.711,87 de lei;
· SC Coral SRL, cu o ofertă de 26.700.568 de lei fără TVA;
· Asocierea SC Romconstruct Holding Grup SA, SC Ro-Mat-Construct SRL şi SC Electrobol Construct SRL, cu o ofertă de 23.126.249,44 de lei;
· Asocierea SC Corint SRL - lider de asociere şi SC Grup Corint SA, cu o ofertă de 31.397.487,02 de lei fără TVA;
· SC Mara Construct SRL, cu o ofertă de 54.500.790,05 de lei fără TVA.

Prima ofertă, respinsă pentru că a întârziat

A existat însă şi o ofertă care a întârziat şi a fost respinsă, depusă de Asocierea Italiana Costruzioni S.p.A. şi Cooperativa Archeologia, Italia. Conform documentelor, „oferta a fost depusă după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare“. De asemenea, au fost cerute clarificări privind documentaţia de atribuire societăţilor: SC Rico SRL din Constanţa, SC Quartz Matrix SRL din Iaşi, SC Creativ Group SRL din Bistriţa, SC Antichi Costruttori SRL din Bucureşti, SC Electro-Ursa Servcom SRL din Bistriţa, SC Silvani SRL din Constanţa şi SC Romconstruct Holding Grup SA din Bucureşti. Toate cele şase societăţi au precizat că oferă o perioadă de garanţie a lucrărilor executate de 60 de luni şi o perioadă de valabilitate a ofertei de 90 de zile.

A existat şi o contestaţie, depusă de SC Uliter Grup SRL, împotriva documentaţiei de atribuire, firma solicitând eliminarea obligativităţii ca ofertantul să facă dovada că la semnarea contractului va avea un cash-flow de 8.000.000 de lei pe o perioadă de trei luni, cât şi eliminarea altor cerinţe ale autorităţii contractante.
 
La şedinţa de deschidere a ofertelor au participat: din partea Asocierii Romconstruct Group şi Conedo SRL - împuternicitul Dănuţ Roşu, din partea Asocierii Euras - împuternicitul Mircea Leţiu, din partea SC Coral SRL Tulcea - împuternicitul Dana Adriana Mihalcioiu, din partea Asocierii Romconstruct Holding Group SA - împuternicitul Raluca Borcan, din partea Asocierii Corint SRL şi Corint Group - împuternicitul Rareş Ionuţ Curea, din partea Sc Mara Construct SRL - împuternicitul Constantin Dima şi din partea Asocierii Italiana Construzioni S.p.A. şi Cooperativa Archeologia - Bilzoni Luigi.
 
Conform procesului-verbal de deschidere a ofertelor, încheiat la 6 noiembrie 2013, după respingerea Asocierii Italiana Construzioni S.p.A. şi Cooperativa Archeologia, comisia de evaluare, formată din Daniela Dumitrescu - preşedinte, Dănuţ Răgălie, Răzvan Ripiciuc, Aurica Stoian şi Liliana Manea - membri, a solicitat ofertantului SC Romconstruct Holding Grup SA să completeze documentele de calificare până la 12 noiembrie 2013, ora 12.00. Facem precizarea că societatea Romconstruct Grup SA a depus doar declaraţia şi anexa cu documentele de calificare, acum fiind necesar să şi completeze aceste hârtii.
 
Conform raportului procedurii, încheiat la data de 6 octombrie 2014, componenţa comisiei de evaluare - inclusiv membrii de rezervă, a rămas aceeaşi cu cea de la procesul-verbal de deschidere a ofertelor. Pe lângă aceştia, prin Decizia nr. 401 din 25 noiembrie 2013, au fost cooptaţi şi următorii experţi tehnici: arhitectul Eugen Ioan Aurel Botez, în calitate de şef de proiect complex, fiind expert atestat de Ministerul Culturii, şi economista Mariana Florea, în calitate de manager de proiect.

Următorul pas din procesul de evaluare a fost reprezentat de calificarea ofertanţilor. Societatea Romconstruct Grup SA a adus, în intervalul de timp precizat, documentele de calificare solicitate de comisie. Calificarea ofertanţilor s-a făcut pe parcursul mai multor şedinţe de analiză, conform proceselor-verbale, în zilele de 20 noiembrie 2013, 9 decembrie 2013, 19 februarie 2014 şi 8 august 2014.

Doi dintr-o lovitură. Asocierile Euras SRL şi Romconstruct Holding Grup SA, eliminate

Comisia de evaluare a stabilit că ofertantul Asocierea SC Euras SRL din Satu Mare - lider de asociere şi SC Creativ Group SRL din Bistriţa, SC Prodeximp SRL şi SC Ursa Servcom SRL din Bistriţa nu a respectat cerinţele solicitate în caietul de sarcini şi proiectul tehnic, respectiv „listele de cantităţi conform formulare proiect“, se mai arată în raportul de specialitate înregistrat la CJC sub nr. 2183 din data de 3 februarie 2014. Astfel, experţii tehnici au decis că societatea a declarat cantităţi de lucrări cotate în minus faţă de proiectul tehnic sau că în listele declarate de societate privind consumurile de materiale nu se regăsesc cantităţile de materiale care au fost prevăzute în extrasele din proiectul tehnic, pe lângă alte nereguli identificate în raportul tehnic. Pentru aceste motive, comisia a stabilit să declare ca fiind neconformă oferta depusă de Asocierea SC Euras SRL din Satu Mare.

Lipsa unor unităţi de măsură sau cantităţi greşite faţă de proiectul tehnic sunt doar câteva dintre motivele care au dus la excluderea din cursă şi a Asocierii Romconstruct Holding Grup SA din Bucureşti, pe lângă alte cerinţe din caietul de sarcini ce nu au fost respectate.

Luate la întrebări pentru că au pretins „un preţ neobişnuit de mic“

Înainte de următoarea etapă, în „cursa“ pentru asigurarea utilităţilor Cetăţii Capidava au mai rămas societăţile: SC Coral SRL, Asocierea SC Corint SRL şi SC Mara Construct SRL.

Comisia a trecut ulterior la analiza preţului ofertelor, solicitând clarificări firmelor Coral SRL şi Asocierii Corint SRL, deoarece ofertele depuse de cele două societăţi prezentau „un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat“, conform raportului procedurii. Precizăm că ofertele depuse de cei doi agenţi economici au fost admise de comisie, după prezentarea documentelor solicitate.

Primul câştigător - Coral SRL

În urma aplicării criteriului de atribuire, adică cel mai mic preţ, Coral SRL a obţinut punctajul maxim, adică 80 de puncte pentru preţul ofertei, Asocierea SC Corint SRL a obţinut 68 de puncte, iar Mara Construct, 39 de puncte. În ceea ce priveşte perioada de garanţie a lucrărilor executate, toate cele trei firme au luat punctaj maxim.
 
Astfel, în clasamentul final s-au regăsit, în ordine descrescătoare: SC Coral SRL, Asocierea SC Corint SRL şi Mara Construct SRL. SC Coral SRL a fost declarată „ofertă acceptată câştigătoare“. Ofertele respinse ca fiind neconforme au fost declarate cele depuse de Asocierea SC Romconstruct Holding Grup SA, Asocierea SC Euras SRL şi Romconstruct Group SRL. Ca urmare a comunicării rezultatului procedurii, Asocierea Euras SRL şi Mara Construct SRL au depus contestaţii pe 8, respectiv 9 mai 2014.
 
În mod ciudat, pe 16 mai 2014, Asocierea SC Euras SRL îşi retrage contestaţia depusă la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). Mara Construct SRL îşi menţine contestaţia, ba chiar primeşte aviz favorabil de la CNSC. Instituţia reţine că, „din procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, reiese că preţul ofertat de SC Coral SRL (declarat câştigător de CJC) reprezintă mai puţin de 80% din valoarea estimată“, se arată în documente. Consiliul a precizat că, în acest caz, sunt incidente dispoziţiile legale potrivit cărora autoritatea contractantă trebuie să solicite clarificări semnificative cu privire la oferta pe care agentul economic urma să o presteze la un preţ extraordinar de mic, pentru justificarea costurilor economice.
 
Totuşi, Consiliul a văzut că CJC a consemnat, în procesul-verbal nr. 2311, încheiat în şedinţa din data de 4 februarie 2014, solicitarea de documente care să justifice preţul aparent neobişnuit de scăzut, respectiv 47,63% din valoarea estimată.
 
Răspunsul Coral SRL nu a întârziat să apară. Analizând răspunsul, CNSC a stabilit că CJC „a aplicat în mod eronat“ legea. Astfel, CJC a solicitat ofertantului detalii şi precizări generice, demersul autorităţii contractante fiind unul de verificare formală. Consiliul a ţinut cont şi de răspunsul Coral SRL, potrivit căruia firma deţine în proprietate utilajele necesare, astfel existând o reducere a costurilor din partea ofertantului.

În continuare, CJC a cerut mai multe precizări cu privire la nivelul de salarizare al forţei de muncă pentru personalul alocat lucrării de către Coral SRL, iar ofertantul nu a putut pune la dispoziţie documentele necesare. În acest caz, CNSC, prin Decizia nr. 1618/C1/1756, 1760 din data de 30 mai 2014, apreciază că oferta Coral SRL trebuie declarată de CJC ca fiind neconformă, deoarece nu au fost transmise documentele solicitate. CNSC a dat acelaşi răspuns şi pentru Mara Construct SRL. Dar nici Coral SRL nu stă cu mâinile în sân şi acţionează în judecată hotărârea CNSC. Curtea de Apel Constanţa stabileşte ca „nefondată“ plângerea formulată de Coral SRL.

Stop. Şi de la capăt…

Având în vedere decizia CNSC şi a Curţii de Apel Constanţa, comisia de evaluare s-a întrunit, din nou, pe 13 iunie 2014, pentru a pune în aplicare legea. Astfel, Raportul de procedură nr. 7956 din data de 29 aprilie 2014 a fost anulat şi ofertele au fost reanalizate. În aceeaşi şedinţă de analiză, comisia stabileşte că au mai rămas în cursă patru ofertanţi, care şi-au prelungit perioada de valabilitate a ofertelor şi garanţiile de participare:

· SC Coral SRL, care şi-a prelungit valabilitatea ofertei şi garanţia de participare până la data de 22 august 2014
· SC Mara Construct SRL, care şi-a prelungit oferta şi garanţia de participare cu 90 de zile
· Asocierea SC Corint SRL, care şi-a prelungit oferta până la data de 8 august 2014
· Asocierea SC Euras SRL, care şi-a prelungit oferta şi garanţia de participare până la data de 4 august 2014.
 
Potrivit Deciziei CNSC nr. 1618/C1/1756, 1760, Consiliul a luat act de renunţarea la contestaţia formulată de ofertantul Asocierea SC Euras SRL, drept pentru care oferta acestui agent economic nu a mai fost evaluată, ci respinsă ca fiind neconformă. Astfel, în cadrul procesului de reevaluare, au rămas: SC Coral SRL, Asocierea SC Corint SRL şi SC Mara Construct SRL.
 
Următorul pas a fost analiza documentelor de calificare, etapă de care au trecut toţi cei trei ofertanţi, după solicitarea unor clarificări din partea comisiei. Următoarea etapă a fost evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor, hop de care au trecut toţi cei trei agenţi economici, deoarece comisia a declarat ca fiind „conforme şi admisibile“ ofertele acestora, în vederea analizării propunerilor financiare.
 
Comisia a stabilit că două dintre oferte, respectiv cele depuse de SC Coral SRL Tulcea şi SC Corint SRL, au preţuri neobişnuit de mici, fiindu-le solicitate clarificări. Astfel, s-a hotărât respingerea ofertei Asocierii Corint SRL, deoarece ofertantul nu a transmis „în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările şi răspunsurile solicitate“. Şi oferta depusă de Coral SRL a fost respinsă ca fiind neconformă de către comisia de evaluare, deoarece nu a transmis precizările necesare în perioada de timp stabilită.

În loc de concluzii…

După eliminarea celor doi competitori, comisia de evaluare i-a lăsat cale liberă spre obţinerea contractului firmei Mara Construct SRL. Comisia a stabilit că propunerea financiară a firmei Mara Construct SRL, de 54.500.790,05 lei fără TVA, se încadrează în bugetul alocat executării lucrărilor. În concluzie, în etapa de analiză a propunerilor financiare, oferta firmei Mara Construct SRL a fost declarată admisă.
 
Aşadar, norocoasele firme câştigătoare, SC Coral SRL şi Asocierea SC Corint SRL, s-au „bătut“, în final, cu marele câştigător: SC Mara Construct SRL. Deşi această firmă a propus încă de la începutul licitaţiei cel mai mare preţ de executare a lucrărilor, a câştigat contractul deoarece a rămas singura ofertă admisibilă în concurs. Astfel, pe 8 august 2014, Mara Construct SRL a fost declarată câştigătoarea acestui contract.

Mara Construct SRL a precizat că subcontractează o parte din contract împreună cu: SC `97 Electriconst SRL, pentru lucrări de proiectare şi execuţie instalaţii electrice, cu un procent maxim de 5%.

Despre câştigătorul Mara Construct SRL, firmă abonată la contracte cu statul

Societatea Mara Construct SRL a fost înfiinţată în anul 2007 şi are sediul în comuna Mihail Kogălniceanu, strada Tomis, judeţul Constanţa. Maria Cătălina Lăpăduş, născută în oraşul Constanţa, este proprietarul firmei, fiind unicul asociat al societăţii. Aceasta este fiica Sandei Ciocoiu, de la Conpress Holding, şi fina de cununie a preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. Administratorul firmei este Constantin Dima, născut în ianuarie 1960, în Ploieşti, judeţul Prahova. Domeniul de activitate al firmei constă în „lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“.
 
Administratorul firmei Mara Construct SRL, care se ocupa şi de lucrările de restaurare şi reabilitare de la Capidava, Constantin Dima, a fost arestat, iar în prezent este plasat sub control judiciar. Dima este cercetat în acest dosar sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată, obţinere ilegală de fonduri, în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată, dar şi de spălare a banilor.
 
Alături de Constantin Dima au mai fost deferiţi Justiţiei Dorin Răzvan Ripiciuc, Daniela Elena Dumitrescu şi Aurica Stoian, membri ai Comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul CJC, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, care au fost plasaţi sub control judiciar.
 
Mara Construct a mai câştigat o licitaţie, pentru 10.902.003,21 de lei, privind lucrările de reabilitare de la Tropaeum Traiani. La aceasta se adaugă, tot la Tropaeum Traiani, un contract pentru lucrări suplimentare, în valoare de 110.883.95 de lei.
 
Maria Cristina Lăpăduş mai apare ca acţionar şi în societatea SC Rafting Company SRL, potrivit datelor de la Registrul Comerţului. În aceeaşi firmă, în trecut, a fost acţionară şi Codruţa Mihaela Constantinescu, soţia lui Nicuşor Constantinescu, totodată fiind şi fina Mariei Cristina Lăpăduş.
 
Firma subcontractoare '97 Electriconst SRL, cu sediul în municipiul Constanţa, pe strada Chiliei, a fost înfiinţată în anul 1998. Societatea este deţinută de Costică Frunză, cu 46%, şi Anca Niculae, cu 54%, cea din urmă fiind şi administratorul firmei. Principala activitate a societăţii este reprezentată de „lucrări de instalaţii electrice“.
 
  În secţiunea „Documente“, puteţi vizualiza procesul-verbal şi raportul procedurii aferente contractului la care facem referire, precum şi declaraţiile de avere şi de interese ale membrilor comisiei de evaluare, aşa cum au fost acestea disponibile pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate, în măsura în care aceştia au fost obligaţi să le depună.
 

Citeşte şi

Cât au costat serviciile de proiectare tehnică pentru Cetatea Capidava

Dosarul Cetăţii Capidava „a făcut pui“. Reabilitarea Tropaeum Traiani, cercetată de DNA
 
Cum a câştigat asocierea Expertissa Constanţa - Soti Cable Neptun aproape 75.000 de euro pentru publicitate la Capidava

 

Restaurarea Cetăţii Capidava, un proiect marca CJC & Company
 
Cum a câştigat licitaţia pentru auditul financiar al proiectului Cetăţii Capidava firma Freemark Audit


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Achiziție de mobilier pentru proiectul Cetatea Capidava. Fondurile sunt angajate din bugetul județului Constanța

16 Oct 2020 510

Consiliul Județean Constanța cumpără panouri explicative pentru situl arheologic Cetatea Capidava (document)

04 Sep 2020 2155

Fotoreportaj Cetatea Capidava, mărturii din trecut, pe malul drept al Dunării (video)

29 Aug 2020 5126

Licitație pentru dotări şi mobilier în cadrul proiectului de reabilitare a sitului arheologic Cetatea Capidava

06 May 2020 606

DNA acuză Spălare de bani și grup infracțional organizat, la reabilitarea monumentelor istorice constănțene. Procesul Mara Construct continuă

02 May 2020 718

Bunuri sigilate și conturi supravegheate Reabilitarea monumentelor istorice județene, în atenția judecătorilor. Se așteaptă martorii

28 Apr 2020 556

Patru ani de proces și mandate de aducere Reabilitarea monumentelor istorice din județ, în atenția judecătorilor. Martorii nu s-au prezentat pentru audieri

03 Apr 2020 1230

Comisie de lucru pentru Cetatea Capidava. Adițional la proiectul de execuție. Contractul, prelungit cu maximum 60 de zile. De ce s-a luat această măsură? (document)

27 Mar 2020 1238

Se achiziţionează dotări şi mobilier Consiliul Judeţean, o nouă licitaţie pentru Cetatea Capidava

24 Dec 2019 870

Zaharia - Zizi Covacef - arheolog şi cercetător

27 Nov 2019 935

Se reiau lucrările la Capidava. Firma unui milionar din Top 300 Capital a câştigat restul lucrărilor de reabilitare a cetăţii (document)

18 Oct 2018 4243

Frumoasa istorie a edificiului de la Capidava, între coperțile unei monografii. Iar pentru vizitatori, o cetate încremenită în contestații (galerie foto)

24 Aug 2018 1086

Două companii internaţionale îşi dispută lucrările pentru restaurarea Cetăţii Capidava

22 Feb 2018 1557

Au fost scoase la licitaţie lucrările Consiliul Judeţean Constanţa alocă peste 3 milioane de euro pentru continuarea proiectului de reabilitare a Cetăţii Capidava (document)

19 Dec 2017 1624

Proiectul „Capidava“ se prelungeşte cu un an Noul termen de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2018

25 Oct 2017 2544