Interviu Online

Interviu online cu Elena Georgescu, director general al Direcţiei de Proiecte din cadrul CJC „După şase ani sabatici în care nu se mai semnase niciun proiect, banii europeni pot fi şansa judeţului Constanţa!“ (document)Elena Georgescu, director general al Direcţiei Generale de Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, a vorbit, într-un interviu online, în direct pe www.ziuaconstanta.ro, în exclusivitate, despre toate proiectele cu fonduri europene depuse de Consiliul Judeţean Constanţa - proiecte finanţate, aflate în evaluare, respectiv pregătire -, dar şi despre restanţele exerciţiului financiar 2007-2013 şi despre sumele pe care CJC a fost nevoit să le returneze Ministerului Dezvoltării Regionale.
 
Până în prezent, prin POR 2014-2020, administraţia judeţeană a reuşit să semneze proiecte în valoare de 47 de milioane de euro. Pentru contractele semnate până în acest moment, contribuţia Consiliului Judeţean Constanţa este de 1.100.000 de euro. Până la sfârşitul actualului exerciţiu financiar, Direcţia de Proiecte şi-a propus să mai aducă în Constanţa 55-60 de milioane de euro, dar aceasta reprezintă o estimare care poate suporta modificări în plus sau în minus.
 
Au existat şi corecţii financiare, iar două proiecte finanţate pe POR 2007-2014 au fost reziliate, iar Consiliul Judeţean a fost nevoit să restituie banii Ministerului Dezvoltării. S-au adresat instanţelor, au solicitat asigurare de dovezi şi încă mai speră în recuperarea acestor sume. Pe larg despre situaţia proiectelor pe fonduri europene atrase la nivelul Consiliului Judeţean Constanţa aflaţi în interviul de mai jos.

Întrebările redacţiei
 
Care este procentul de absorbţie a fondurilor prin POR 2014-2020 în judeţul Constanţa?

Referitor la CJC, nu putem vorbi încă de un procent de absorbţie. Este prematur, întrucât proiectele, de acum înainte, vor intra în faza de implementare. Ce se poate spune cu certitudine este că toate proiectele susţinute la finanţare fie au contracte semnate, fie au şanse mari de obţinere a fondurilor solicitate. Îmi doresc ca la sfârşitul lui 2020 să ne întâlnim şi să vă prezint exact sumele reale atrase de judeţul Constanţa.

Mai exact, despre ce valoare a acestor proiecte vorbim şi câte au fost declarate finanţate?

Valoarea totală a proiectelor semnate este de 47 de milioane de euro (35 de milioane DJ 223 + 12 milioane de euro patrimoniu cultural - Edificiul Roman cu Mozaic, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Mormântul Pictat Hypogeu şi Cetatea Carsium).

Care sunt principalele domenii în care s-a obţinut finanţare europeană?

Patrimoniu cultural (patru proiecte) şi Infrastructură rutieră (un proiect).

Dintre acestea, în cazul cărora s-au întâmpinat cele mai multe probleme de accesare?
 

Toate proiectele au avut un specific aparte, oferit de factori precum: timpul limitat de pregătire, procesul complex de obţinere a avizelor, legislaţia şi practica în domeniu achiziţiilor publice, alinierea documentaţiilor cadastrale la rigorile solicitate de fondurile europene etc.
 
Pe ce domeniu s-au accesat cele mai multe fonduri? Dar cele mai puţine?

Până în prezent, CJC a semnat patru contracte de finanţare. Cel mai mare contract vizează modernizarea şi realizarea drumului judeţean 223 Cernavodă - Ion Corvin - valoarea sa se ridică la 35 de milioane de euro - iar celelalte trei, în valoare de 12 milioane de euro, vizează restaurarea, conservarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor de patrimoniu Edificiul Roman cu Mozaic, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie şi Mormântul Pictat Hypogeu. Ne-am fi dorit să avem mult mai multe proiecte, dar, din păcate, noi, ca autoritate, nu suntem eligibili pe toate programele şi axele, unele dintre acestea fiind destinate doar autorităţilor locale.

Vă propun să detaliem proiectele depuse, chiar dacă unele nu au primit finanţare.

Proiecte contractate:
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223, tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin“, în valoare de aprox. 35 de milioane de euro; prin proiect se reabilitează şi modernizează DJ 223 pe tronsonul Cernavodă - Ion Corvin (38,777 km), acest tronson fiind singura rută de transport rutier ce urmează linia Dunării în jumătatea de sud a judeţului Constanţa.

Proiectul „Reabilitarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa“, în valoare de aprox. 4,3 milioane euro; proiectul vizează restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentului istoric Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, prin realizarea de lucrări de revitalizare a zidăriilor de piatră şi cărămidă şi a bolţilor cu degradări, lucrări de restaurare interioare la spaţiile boltite şi la componentele artistice ale sălilor şi frescei din aula „Adrian Radulescu“, lucrări de restaurare exterioare la faţade şi acoperişuri, lucrări de arhitectură, lucrări de intervenţie structurală şi lucrări de instalaţii, precum şi dotarea (inclusiv lifturi) şi punerea în valoare a monumentului.

Proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea şi punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic“ - în valoare de aprox. 3 milioane de euro; proiectul vizează restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentului istoric Edificiul Roman cu Mozaic (inclusiv restaurarea, protecţia şi conservarea mozaicurilor interioare şi restaurarea plasticii faţadei şi a acoperişului), precum şi dotarea şi punerea în valoare a monumentului.

Proiectul „Salvarea şi punerea în valoare a Mormântului Pictat Hypogeu“ - în valoare de aprox. 1,4 milioane euro; proiectul vizează conservarea, restaurarea şi protejarea Cavoului Hypogeu prin reconstituirea picturii murale din interiorul mormântului, refacerea arhitecturii mormântului (suprafeţe murale: zidărie, boltă, elemente din piatră şi cărămidă) şi realizarea unei structuri de protecţie care sa îl separe de mediul înconjurător şi să asigure un anumit climat care să permită conservarea. Totodată, se va dota şi pune în valoare corespunzător monumentul.  

Proiecte în curs de semnare:
Proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea şi valorificarea cultural-turistică a Cetăţii Carsium (Hârşova)“, în valoare de aprox. 2,3 milioane de euro - selectat pentru finanţare cu nota 85,75 puncte; proiectul vizează conservarea, restaurarea şi protejarea Cetăţii Carsium prin: realizarea de lucrări aferente sectorului Turnul Comandantului şi zidurilor acestuia; consolidare Zid Sector Port; lucrări aferente Zidului Sector Incinte Vest; lucrări amenajare sit; lucrări împrejmuire. Se va realiza un corp multifuncţional care să asigure toate utilităţile administrative necesare (grupuri sanitare, inclusiv cu facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii etc.); corpul multifuncţional va adăposti ca funcţiuni grupuri sanitare demixtate şi pentru persoane cu dizabilităţi, dar şi un loc pentru paznic şi diverse informaţii turistice. Totodată, se va dota şi pune în valoare corespunzător monumentul.  

Proiecte în precontractare:
Proiectele au fost depuse, au trecut de faza de eligibilitate tehnică şi intră în perioada de precontractare (urmează semnarea contractelor de finanţare):
Proiectul „Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanţa“, în valoare de aprox. 300.000 de euro - notat cu 87 de puncte;
Proiectul „Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă Constanţa“, în valoare de aprox. 300.000 de euro - notat cu 86 de puncte;
Proiectul „Reabilitarea energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă, Constanţa“ în valoare de aprox. 300.000 de euro - notat cu 79,5 puncte.


Aceste trei proiecte sunt derulate în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, iar activităţile principale vizează: reabilitarea termică a clădirilor, reabilitarea termică a sistemelor de încălzire / furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu, instalarea/reabilitarea/ modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturală şi ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, reabilitarea/modernizarea instalaţiilor de iluminat al clădirii, realizarea unor sisteme de management energetic integrat, scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2) şi scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an).

Proiectul „Patrimoniul cultural comun - Sursă pentru dezvoltarea antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre“, în valoare de aprox. 950.000 de euro, din care 240.000 de euro buget CJC - selectat pentru finanţare cu 80 de puncte; cele mai importante achiziţii pentru Consiliul Judeţean Constanţa constau în: echipamente specifice pentru dotarea unui laborator în cadrul MINAC specializat în arheologie submersă, crearea unei hărţi a patrimoniului subacvatic, crearea unor holograme ale siturilor subacvatice.

Proiectul „Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre“, în valoare de aprox. 750.000 de euro, din care 370.000 de euro buget CJC - selectat pentru finanţare cu 82,75 de puncte; cele mai importante achiziţii pentru CJC constau în: un buldoexcavator, o maşină de teren 4x4, un sistem de monitorizare a parametrilor de mediu, elaborarea unui plan de management al mediului înconjurător şi dezvoltarea unei aplicaţii pentru tineri.

Proiecte depuse la finanţare şi aflate în evaluare pe ITI Delta Dunării:
Proiect „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226A Cetatea Histria - DN 22 / Tariverde“, în valoare de aprox. 5 milioane euro - proiect depus la finanţare; proiectul vizează modernizarea drumului judeţean DJ 226A pe tronsonul Cetatea Histria – DN 22, pe o lungime de 17 km.

Proiect „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu - Săcele - Istria - Mihai Viteazu“, în valoare de aprox. 20 de milioane de euro - proiect depus la finanţare; proiectul vizează modernizarea drumului judeţean DJ 226 pe tronsonul Corbu - Mihai Viteazu, pe o lungime de 46 km.

Proiecte aflate în pregătire
Proiect „Extindere Delfinariu“, în valoare de aprox. 5 milioane de euro - în pregătire; la acest moment au fost depuse la Primăria Municipiului Constanţa documentaţiile aferente obţinerii certificatelor de urbanism aferente obiectivului.
La nivelul CJC sunt în lucru la acest moment documentaţiile ce stau la baza procedurii de achiziţie publică SF + PT, procedură ce urmează a fi publicată în SEAP în cel mai scurt timp posibil.

Proiect „Restaurarea şi punerea în valoare a Cetăţii Histria“, în valoare de aprox. 5 milioane de euro - în pregătire.
 
Proiect „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa“, în valoare de 1,5 milioane de euro. Se va reabilita 1.000 mp şi se va extinde cu 200 mp.   

Din punctul de vedere al cofinanţării, care au fost procentele de contribuţie pentru această perioadă?

Proiectele au fost depuse în cadrul Programului Operaţional Regional, iar finanţarea CJC este de 2%. Pentru contractele semnate până în acest moment, contribuţia Consiliului Judeţean Constanţa este de 1.100.000 de euro din cele 47.000.000 de euro atrase până în prezent.

Din experienţa anilor trecuţi, care ar fi estimarea în ceea ce priveşte atragerea banilor europeni până la sfârşitul exerciţiului financiar?

Urmează încă 55 - 60 de milioane de euro, dar aceasta reprezintă o estimare care poate suporta modificări în plus sau în minus.

Ca specialist în scrierea de proiecte, care sunt riscurile pentru autorităţile locale sau judeţene în procesul de obţinere a fondurilor cu finanţare nerambursabilă? Există şi alte „capcane“ ale programelor de finanţare pe care solicitanţii ar trebui să le aibă în vedere?
 
Lipsa unei strategii validate de comunitate şi a unui plan de acţiune la nivel judeţean care să identifice inclusiv nominal proiectele ce se vor susţine la finanţare în următorii zece ani. La acest moment lucrăm şi la definitivarea caietului de sarcini pentru scoaterea la licitaţie de elaborare a strategiei de dezvoltare a judeţului pentru următorii zece ani. Ultima strategie datează din anul 2004. Pregătirea unui personal adecvat acestui domeniu atât de specific şi sensibil totodată (inclusiv personal suport din cadrul celorlalte direcţii ale CJC şi ale instituţiilor subordonate).

Un cadru legislativ mai adaptat atragerii de fonduri europene, inclusiv ghiduri de finanţare adaptate obiectivului principal, respectiv atragerea de fonduri europene. În prezent, atât legislaţia naţională, cât şi ghidurile specifice de finanţare reprezintă adevărate bariere juridico-birocratice în atragerea fondurilor structurale în România.
 
Conducerea CJC a afirmat, în repetate rânduri, că sănătatea este prioritară. Care sunt cele mai importante proiecte pentru unităţile sanitare din subordine? 

Proiectele urmărite de CJC în zona de infrastructură de sănătate vizează extinderea UPU din cadrul Spitalului Judeţean „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa, reabilitarea unora dintre clădirile instituţiilor medicale depăşite din punct de vedere funcţional (dacă vor fi bani, ne dorim să reabilităm termic clădirea spitalului SOTRM de la Eforie), dar mai ales realizarea unui spital regional. Dintre acestea, cu şanse mari de reuşită în exerciţiul 2014-2020 pot fi reabilitarea şi extinderea UPU. 

Apropo de restanţe, au fost finanţate şi proiectele culturale, de patrimoniu care au sfârşit la DNA. Care este situaţia de pe şantierul Cetăţii Capidava?

Sperăm ca în câteva săptămâni să se finalizeze licitaţia şi să încheiem contractul, în valoare de 15.969.483 de lei plus TVA. Suntem obligaţi să finalizăm acest proiect din bani proprii până la data de 31 decembrie 2018. Plăţile efectuate şi rambursate până la momentul rezilierii contractului cu Mara Construct SRL, în data de 10.12.2015, însumează 29.780.216 lei plus TVA. Valoarea totală a contractului a fost de 54.500.790 de lei plus TVA.
 
Consiliul Judeţean Constanţa are şi alte restanţe din exerciţiul financiar trecut, dacă tot vorbim despre proiecte. Care este în prezent stadiul acestora?

Ambulatoriul SOTRM. Proiectul a fost finalizat, nu s-au dat banii europeni înapoi, a rămas în sarcina Consiliului Judeţean să finalizeze şi finanţeze doar partea de dotări şi aparatură medicală. S-a încheiat procedura de achiziţie, aparatura a fost montată, s-a trecut la faza de instruire a personalului. Consiliul Judeţean a alocat 2 milioane de lei fără TVA pentru încheierea acestui proiect, care urmează să fie inaugurat cât de curând.

Centrul Multifuncţional pentru Tineret „Jean Constantin“ este un alt proiect care a necesitat lucrări suplimentare şi 36.000 de lei de la bugetul judeţului.

Centrul Meşteşugăresc Ovidiu. Contractul a fost reziliat în 2016. În acest moment, suntem în proces cu executantul, ne-am aşezat la masa credală pentru a recupera suma de 1.196.000 de lei. Aşteptăm decizia instanţei, vom solicita o asigurare de dovezi, deoarece constructorul nu a vrut să ne preda amplasamentul. Nu ştim cu exactitate cât s-a executat şi cât a mai rămas de executat.

Extindere UAMS Agigea prin înfiinţarea unui centru de îngrijire pentru persoanele cu afecţiuni de tip Alzheimer. Contractul a fost reziliat şi în cazul acestui proiect undeva tot în 2016, mai este un rest de executat şi ne aflăm tot în instanţă cu constructorul şi cu Ministerul Dezvoltării, care ne-a cerut toată suma, mai exact 3.688.000 de lei, sumă care a fost decontată. Am câştigat la fond cu ministerul, acum aşteptăm să vedem dacă ne vom recupera banii. Pentru continuarea restului de lucrări, am cerut prin instanţă asigurare de dovezi, în sensul realizării unui raport de expertiză tehnică pentru realizarea stadiului lucrărilor şi conformitatea celor executate.

Cine sunt oamenii din spatele dvs.? Cine formează echipa Direcţiei Proiecte Generale din cadrul Consiliul Judeţean Constanţa?

Direcţia este structurată pe patru servicii: Serviciul de Promovare Proiecte, unde lucrează opt funcţionari publici. Ei sunt cei care scriu proiectele şi caută sursa de finanţare. Pentru proiectele depuse s-a lucrat de multe ori şi în weekend, le mulţumesc pe această cale colegilor. Urmează Serviciul Management Proiecte, aici sunt nouă colegi, ei se vor ocupa de implementarea proiectelor finanţate. Le doresc mult succes. Serviciul Monitorizare Investiţii Proiecte, unde sunt opt funcţionari, monitorizează toate proiectele finalizate.
 
În cadrul direcţiei îşi desfăşoară activitatea şi Serviciul Protecţia Mediului, unde lucrează şase funcţionari care realizează planul de protecţie a aerului. La toate aceste proiecte am lucrat şi cu colegii de la Direcţia Tehnic-Investiţii, Serviciul Achiziţii Publice, Direcţia Economică, Direcţia Juridică şi cu Mariana Belu, secretarul judeţului, căreia îi mulţumim pentru înţelegere.
 
Mulţumim şi conducerii Consiliului Judeţean pentru sprijin, mai ales că venim după o perioadă de câţiva ani în care nu se mai semnase niciun proiect. Din acest punct de vedere, ca să răspund întrebării dvs., 2018 poate fi considerat un an al relansării proiectelor la nivelul Consiliului Judeţean şi sperăm ca următorii ani să fie la fel.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

ORHAN

08 Jun, 2018 12:30

UN PROFESIONIST DESAVARSIT, O PERSOANA CU COLOANA VERTEBRALA, O DOAMNA IN ADEVARATUL SENS AL CUVANTULUI

Articole asemanatoare

Consilierii au aprobat bugetul judeţului şi pe cele ale instituţiilor subordonate Horia Ţuţuianu a anunţat că 2019 va fi un an al investiţiilor în sănătate

20 Apr 2019 627

LIVE TEXT Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi (galerie foto)

19 Apr 2019 903

Ce lucrări primesc cea mai mare finanţare? Lista celor mai importante obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Constanţa pe anul 2019 (document)

18 Apr 2019 1162

Motiv de gâlceavă politică Liberalii din Consiliul Judeţean vor modificarea programului cultural al Centrului „Teodor T. Burada“ şi suspendarea Festivalului Berii (document)

18 Apr 2019 1369

Președintele Consiliului Județean Constanța s-a întâlnit cu Ministrul Apărării Naționale. Ce teme au fost analizate

16 Apr 2019 487

Ce a declarat Marius Mocanu, avocatul lui Nicuşor Constantinescu, la ieşirea fostului lider CJ de la DNA Constanţa (video)

15 Apr 2019 1299

Nicuşor Constantinescu, prezent la DNA Constanţa (galerie foto+video)

15 Apr 2019 1212

Cum este fundamentat bugetul judeţului Constanţa pentru 2019 şi cum s-au împărţit banii (document)

13 Apr 2019 1277

Liberalii şi-au pierdut răbdarea şi îi dau ultimatum lui Făgădău Soluţiile PNL Constanţa pentru crearea de locuri de parcare în municipiu

12 Apr 2019 981

Deputatul Huţucă vrea explicaţii de la preşedintele CJC, Horia Ţuţuianu, privind anularea licitaţiilor pentru reabilitarea Mormântului Hypogeu şi a Edificiului Roman cu Mozaic

12 Apr 2019 838

Evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Constanţa. Ce notă a obţinut managerul instituţiei?

11 Apr 2019 465

Curtea de Apel Constanța a decis contopirea pedepselor lui Nicușor Constantinescu. Ce soluție a dat

09 Apr 2019 1300

Proiecte în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi Procesul de dezinstituţionalizare a copiilor din centrele de mare capacitate aflate în subordinea DGASPC Constanţa se va încheia în 2020

09 Apr 2019 576

Anchetă la Spitalul Județean de Urgență Constanța după vizita ministrului Sănătății. Ce a decis conducerea unității sanitare

08 Apr 2019 1079

CJC şi DGASPC vor derula proiecte pe componenta protecţiei şi serviciilor sociale în judeţul Constanţa

06 Apr 2019 766