Invitati

#citeşteDobrogea 162 de ani de atestare documentară a oraşului modern Medgidia

În perioada 1417-1420, a fost instaurată dominaţia otomană într-o anumită parte a Dobrogei, greu de precizat, dar după părerea noastră, ar putea fi în zonele sudice şi centrale. Stăpânirea teritoriului de către autorităţile otomane, s-a impus cu dificultate, datorită domnitorilor Ţării Româneşti care revendicau moştenirea lui Mircea cel Bătrân.
 

 
 
Între 1409-1413, aşezarea Karasu, a fost cucerită de Musa Celebi, fiul lui Baiazid I Ildirîm, iar mai apoi refăcută de Baiazid Veli. Este prima atestare documentară a aşezării Karasu. Graniţa cu Moldova era stabilită în 1486, în urma unui tratat încheiat cu Imperiul ottoman.
 
În anul 1582, negustori alături de care se găsea şi Martin Gruneweg, treceau prin Karasu şi se îndreaptau către Istanbul. Menţionările acestuia, demonstrează existenţa târgului. În registrul Evkâf defterleri livâ-i Silistra, datat în 1597, este menţionat ca vakuf instituit de Esmahan Sultan, târgul Karasu (Gönci Bazari), cu un venit anual de peste 35.000 de akcele, iar în registrele de recensământ Mufassal defterleri livâ-i Silstre, din kazaua Tekfürgölu , figurează târgul Karasu (nefs-i kasaba-i Gönci Bazari), cu şapte cartiere, având 2.500 de suflete şi un venit anual de 25.131 akcele.
 
Sultanul Mahmud II, în 1837 şi sultanul Abdul Medgid, în 1846, vor vizita Dobrogea, pentru a lua măsurile necesare repopulării acestei provincii şi reorganizării agriculturii, prin trimiterea expertului Ioan Ionescu de la Brad.
 
La jumătatea secolului al XIX-lea, între 16 aprilie - 10 august 1850, agronomul Ion Ionescu de la Brad a cunoscut realităţile Dobrogei centrale, deplângând decăderea oraşului Karasu şi amintind faptul că aici se ţineau de două ori pe an cele mai cunoscute târguri ale Dobrogei, din care nu mai rămăsese decât cimitirul şi 40 de case. Totodată, acesta constata că majoritatea populaţiei din provincie era reprezentată de români.
 
În anul 1853, turcii erau cantonaţi la Carasuea (Karasu), dovedind interesul autorităţilor pentru această zonă. Cu prilejul Războiului Crimeii (1853-1856), holera nu a scutit soldaţii din armatele aliate, anglo-franco-turce, înregistrându-se numeroase victime, dar cu toate acestea victoria a revenit aliaţilor. În aceste condiţii Rusia va duce o politică restrictivă, uneori chiar agresivă, împotriva tătarilor şi germanilor din Crimeea şi Basarabia.
 
Guvernatorul provinciei Sayd Mârza Paşa, a strâns laolaltă mai multe familii de tătari refugiaţi din această zonă conflictuală şi a fondat în apropierea ruinelor satului Karasu, un nou oraş pe care îl va numi Medgidia, în onoarea sultanului reformator Abdul Medgid (1839-1861). Acest dregător de origine tătară, aflat în serviciul sultanului, a construit peste balţi un pod de piatră care îi va purta numele, pentru a înlesni accesul la târgul situat în parte de nord a aşezării, dar şi pentru a realiza legătura cu satele din hinterland, aflate în zona de nord.
 
Întemeierea oficială a oraşului Medgidia, prin decretul imperial din 1856, a reprezentat un caz special de colonizare otomană. De la numele celui de-al XXXI-lea sultan al dinastiei osmanlâilor, ce iniţiase epoca de reforme a Tanzimatului, îşi va lua numele oraşul nou de pe Valea Kara-Su.
 
În anul 1855, „Gazeta austriacă”, consemna că negustorii ce se aflaseră în vizită la târgul de la Karasu, fuseseră impresionaţi de noul oraş Medgidia. Noul oraş a fost întemeiat prin decret imperial şi s-a dezvoltat pe baza unui plan urbanistic elaborat de departamentul tehnic al Ministerului Comerţului (Ticaret Nezareti) şi al Consiliului Construcţiilor (Ebriye Medesi), pentru a găzdui refugiaţii din Crimeea şi pentru a dezvolta din punct de vedere economic partea centrală a Dobrogei.
 
Sultanul a fost de acord cu întemeierea oraşului, a planului său urbanistic, iar cei ce urmau să desfăşoare activităţi economice, primeau autorizaţii din partea statului otoman.
 
Firmanul este datat în luna Muharem 1273 (2 septembrie 1856), fiind considerată data oficială a întemeierii oraşului Medgidia, pe document găsindu-se semnătura primului ministru otoman Mehmed Emin Ali Paşa. 
 
În momentul întemeierii oraşului, populaţia era scăzută, drept pentru care s-a dus o politică de colonizare, prin oferirea  unor condiţii favorabile tătarilor din Crimeea. La întemeiere, oraşul avea 15-20.000 de suflete şi o mie de case, prin stabilirea unor categorii de persoane defavorizate şi maltratate, de autorităţile ţariste din Crimeea.
 
Descoperirea datei întemeierii oficiale a oraşului este meritul exclusiv al prof. Kemal Haşim Karpat, care a petrecut timp însemnat în arhivele otomane de la Istanbul. Kerişii s-au aşezat în „stepa pleşuvă”, unde au întemeiat un fel de capitală, la Medgidia, în onoarea sultanului care le-a oferit privilegii. A fost formată aici o comunitate separată condusă de un khan, care nu era supus turcilor decât nominal.
 
Informaţia despre întemeierea noului oraş este menţionată într-o scrisoare adresată lui Camille Allard, de către călugărul E. Boré, aflat pe malurile Bosforului. Noul oraş era un important nod comercial, aflat la întretăierea drumurilor ce străbăteau provincia.
 
Medgidia a fost prima aşezare urbană concepută şi construită după sistemul muntazam, având străzi largi. Lăţimea pieţei (çarşi) şi a străzii principale era de 25 zira*, a străzilor paralele cu cea principală de 10 zira, iar a străzilor secundare de 8 zira.
 
Planul de urbanism cuprinde şi întemeierea unui atelier de întreţinere pentru calea de rulare a liniei ferate Cernavodă - Constanţa, ce fusese realizată de englezi, fiind prima cale ferată din Imperiul Otoman, iar locaţia gării a fost inaugurată la 4 octombrie 1860. Aceasta era situată la jumătatea drumului dintre Dunăre şi Marea Neagră. Rolul acestei căi ferate era acela de transporta cerealele şi animalele din spaţiul românesc, către vasele aflate în portul Constanţa.
 
Durata concesiunii căii ferate Cernavodă - Constanţa, era pe o perioadă de 99 de ani, începând cu data la care era dată în folosinţă în întregime. Lucrările au debutat în primăvara anului 1858 şi au durat doi ani şi jumătate, timp în care populaţia satelor, de la Hârşova până la Rasova, a fost obligată să lucreze la terasament cu braţele sau cu carele personale. Calea ferată a fost finalizată relativ repede, prin implicarea guvernatorului Sayd Mârza Paşa.
 
La Medgidia, calea ferată urma linia de nivel a văii Kara-Su, străbătând ţinutul de la est la vest. Răscumpărarea căii ferate de către statul român s-a făcut în 1882 la valoarea de 16.800 000 de franci, suma iniţială fiind de 112.761 de  lire sterline. Oraşul s-a construit repede, prin apariţia unor case şi prăvălii, iar la 26 octombrie 1856, sultanul a hotărât ridicarea unei moschei, datorită numărului mare de credincioşi musulmani stabiliţi aici, precum şi a unei şcoli pe locul vechii moschei, pentru satisfacerea necesităţilor religioase şi educative ale locuitorilor. Cheltuielile pentru construcţii se ridicau la 250.000 de kuruşi, fiind suportate de visteria statului otoman.
 
A fost întocmit un plan pentru construcţia unei băi publice (haman), având interiorul din marmură, precum şi a unei şcoli, la propunerea guvernatorului Sayd Paşa. Acesta a încurajat dezvoltarea economică prin orice mijloace, astfel încât oraşul să devină un centru comercial important.
 
După reintegrarea provinciei în cadrul statului român, populaţia aşezării va creşte la 14.000 de suflete, acesta având de suferit datorită  paludismului.  Guvernul otoman trimitea anual o cantitate de chinină, în perioada ocupaţiei, pentru tratarea populaţiei. Pentru a îmbunătăţi această situaţie, populaţia planta sălcii de-a lungul mlaştinii, la care îşi aduceau contribuţia musulmani şi creştini.
 A.S.R. Carol I, a fost întâmpinat pe peronul gării din Medgidia de populaţie şi aclamat printr-un imn intonat de elevii români şi tătari. Vizita era făcută în contextul preluării atribuţiilor administrative ale Dobrogei, după Congresul de pace de la Berlin, din 1878, prilej cu care specifica că: „ şi creştini şi musulmani, primiţi dară cu încredere autorităţile române”, dovadă a interesului autorităţilor române pentru provincia de curând redobândită.
 
Tot în acest an a fost numit ca primar al urbei, Dimitrie Antonescu, în noul Consiliu urban, decizia de numire aparţinându-i prefectului Scarlat Schelleti. În anul 1889, în vremea unui nou mandat al lui Abdul Cherim, parcelele vor fi delimitate începând de la sud către vest, având 400 de metri. Din cei 256 de proprietari de teren arabil, 163 erau musulmani, cei mai mulţi fiind tătari, ca urmare a colonizărilor făcute de autorităţile otomane.
 
Oraşul se va dezvolta dovadă fiind şi apariţia unor construcţii publice precum Geamia "Abdul Medgid", Seminarul musulman din Medgidia, Biserica ortodoxă cu hramul "Sf. Petru şi Pavel", Palatul Comunal ş.a.
 
Din punctul de vedere al dezvoltării industriale, oraşul se va dezvolta ca urmare a investiţiilor private şi a existenţei târgului Panair, la care luau parte mii de comercianţi din Dobrogea şi din zona Balcanilor.
 
Putem conchide prin a spune că Medgidia a reprezentat un pol al dezvoltării economice şi de concentrare a populaţiilor având etnii diverse.
 
Despre Adrian Ilie

Licenţiat şi masterat în istorie - Universitatea „Ovidius” Constanţa, şef de promoţie.
Doctor în istorie şi cursuri postuniversitare - Universitatea din Bucureşti. 
Director adj. - Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” Medgidia.
Metodist, responsabil Cerc pedagogic şi membru în Consiliul Consultativ (ISJ Constanţa).
Autor al mai multor lucrări şi studii despre Medgidia şi Dobrogea. 
Autor al unor studii şi cărţi de metodică şi management.
Membru în Comisia Naţională de Istorie din cadrul M.E.N.
Membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.
Membru al Asociaţiei Culturale „Mehmet Niyazi” Medgidia.
Membru în grupurile de lucru pentru realizarea programelor şcolare pentru gimnaziu în cadrul M.E.N. (Istorie/Istoria minorităţii turce în România).
Membru în Comisia monumentelor istorice - Medgidia.
Realizator emisiune istorică - Repere Istorice - Alpha Media TV (2013-2018).
Premii obţinute pentru activitatea publicistică.
Premiul „Virgil Coman“ pe anul 2017, conferit de Societatea de Ştiinţe Istorice din România.
 

Citeşte şi:
 

#citeşteDobrogea Obiceiuri şi tradiții la musulmanii dobrogeni (galerie foto)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

#citeșteDobrogea 107 ani de la nașterea pictorului tulcean Victor Rusu Ciobanu. A fost premiat de celebre instituții internaționale

14 Nov 2018 251

#citeșteDobrogea 110 ani de la nașterea matematicianului tulcean Gheorghe Th. Gheorghiu

14 Nov 2018 243

#citeşteDobrogea „Viciul marinei“, dăruire sau „desgust“? Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

06 Nov 2018 579

#citeşteDobrogea Cine sunt blajinii sau rohmanii? Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

30 Oct 2018 1020

#citeşteDobrogea „Iasca, o ciupercă în formă de copită care creşte pe copaci, poate fi folosită la aprins focul“. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa (galerie foto)

27 Oct 2018 1055

#citeşteDobrogea „Nici un colţ de pământ nu mi s’a alipit mai mult de suflet ca pământul dobrogean“. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

27 Oct 2018 820

#citeșteDobrogea „Paristrion“, Dobrogea de astăzi? Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

25 Oct 2018 516

#citeșteDobrogea „Lampa vie nu este periculoasă, nu ia foc, nu face explozie, căci lumina ei este «rece»“. Prof. O. Mironescu, despre „lumina vie“ și semnificațiile ei

23 Oct 2018 649

#citeşteDobrogea Monografia comunei Valu lui Traian. „Brigăzile artistice de agitaţie“, o gură de aer din altă lume. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

20 Oct 2018 564

#citeşteDobrogea „O lege, ca să-și poată avea autoritatea ei, trebuie să fie fructul experienței, iar nu impusă ca sistem de dominațiune”. Manifest al lui Constantin D. Pariano

20 Oct 2018 825

#citeşteDobrogea „Românul în Dobrogea calcă pretutindeni pe ruinile măririi strămoşilor săi“. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

17 Oct 2018 686

#citeșteDobrogea De unde au venit primii învățători în Dobrogea anului 1878. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

16 Oct 2018 2092

#citeşteDobrogea Participarea femeilor scoţiene la operaţiunile militare din 1916 şi prezenţa lor la Medgidia (galerie foto)

26 Sep 2018 1202

#citeşteDobrogea Participarea musulmanilor din Medgidia la cel de-al Doilea Război Balcanic şi la Primul Război Mondial

12 Sep 2018 1440

#citeşteDobrogea 131 de ani de la naşterea dirijorului George Georgescu, un dobrogean de renume mondial

12 Sep 2018 711

#citeşteDobrogea Memorabila personalitate a ctitorului Adrian Rădulescu, evocată într-o campanie ZIUA de Constanţa. Străbatem graniţele judeţului, nemurindu-i realizările

31 Aug 2018 1606

#citeșteDobrogea Sărbătorile tătarilor, descrise în cartea „Un sat dobrogean Ezibei“. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

23 Aug 2018 1219

#citeşteDobrogea Obiceiuri şi tradiții la musulmanii dobrogeni (galerie foto)

21 Aug 2018 3019

#citeșteDobrogea Ion Apolozan și Dumitru Chiravola, eroi ai Primului Război Mondial

17 Aug 2018 940

#citeșteDobrogea Alexandru Alecu, organizatorul școlii musulmane la Medgidia (galerie foto)

12 Aug 2018 859

#citeşteDobrogea Regele Carol I semna, în urmă cu 138 de ani, decretul de înfiinţare a Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Lucrări valoroase din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

09 Aug 2018 1519

#citeșteDobrogea „Zaifet“ sau „carclaruma“ ori „sunet dunii“, obiceiuri la tătarii din Ezibei. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

07 Aug 2018 1822

#citeşteDobrogea Tinerii bulgari umblau mascaţi în Postul Paştelui. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

31 Jul 2018 920

#citeşteDobrogea Opt decenii de la naşterea regretatului actor Nicu Constantin

31 Jul 2018 1405

#citeşteDobrogea Cum întâmpinau bulgarii dobrogeni Anul Nou. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

24 Jul 2018 1133

#citeşteDobrogea Scriitorul şi realizatorul TV Corneliu Leu ar fi împlinit, pe 21 iulie, 86 de ani

21 Jul 2018 871

#citeşteDobrogea 158 de ani de la naşterea primarului „de o cinste exemplară“ Cristea Georgescu. Destin tragic

20 Jul 2018 1360

Din nou, despre cei mai loiali minoritari ai statului român - turcii şi tătarii dobrogeni - 1878-1914 (galerie foto)

18 Jul 2018 4912

#citeşteDobrogea Obiceiuri bulgăreşti pentru cele patru momente cruciale din viaţă. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

17 Jul 2018 1147

#citeşteDobrogea Prevestiri din lumea fizică sau animală, la aromâni. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

10 Jul 2018 1094

#citeşteDobrogea Sărbători la macedoneni nerecunoscute de biserică. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

03 Jul 2018 1542

#citeşteDobrogea Obiceiuri la aromâni - „Dacă nu te cuminţeşti, te dau liguciarilor“. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

27 Jun 2018 1714

#RespectTeatru #CiteşteDobrogea #Thalia Ex Ponto. La cumpănă de milenii Dominic Dembinski. Nostalgii nevinovate

27 Jun 2018 810

#RespectTeatru #CiteşteDobrogea #Thalia Ex Ponto. La cumpănă de milenii Dan Tărchilă. Ceremonial de spiritualitate românească (galerie foto)

26 Jun 2018 675

#RespectTeatru #CiteşteDobrogea #Thalia Ex Ponto. La cumpănă de milenii Carmen Chihaia. Un teatru pentru mileniul III

25 Jun 2018 598

#RespectTeatru #CiteşteDobrogea #Thalia Ex Ponto. La cumpănă de milenii Prof. univ. dr. Ion Coja. Un Teatru Naţional la Constanţa?

23 Jun 2018 822

#RespectTeatru #CiteşteDobrogea #Thalia Ex Ponto. La cumpănă de milenii Prof. univ. dr. Ileana Berlogea. Din cutia amintirilor (galerie foto)

22 Jun 2018 757

#RespectTeatru #CiteșteDobrogea #Thalia Ex Ponto. La cumpănă de milenii Dr. Romeo Profit. Cu gândul și cu fapta la un semicentenar (galerie foto)

21 Jun 2018 625

#citeşteDobrogea 112 ani de la naşterea sculptorului dobrogean Cristea Grosu (galerie foto)

21 Jun 2018 786

#RespectTeatru# CiteșteDobrogea #Thalia Ex Ponto. La cumpănă de milenii Dr. Aurelia Lăpușan. De veghe la memoria teatrului constănțean

20 Jun 2018 651

#RespectTeatru #CiteşteDobrogea #Thalia Ex Ponto. La cumpănă de milenii 1951. Constanţa sovietică şi înfiinţarea Teatrului Dramatic (galerie foto)

20 Jun 2018 832

#citeșteDobrogea De vorbă cu istoricul Valentin Ciorbea. Legătura dintre generalul Paul Teodorescu, Mănăstirea Dintr-un Lemn și marinari

19 Jun 2018 830

#citeşteDobrogea TOMI-CONSTANŢA monografie (1931). Capitolul IV. Stăpânirea românească Constanţa, stadiul de adormire 1879 - 1895

19 Jun 2018 929

#RespectTeatru Marele regret al artistului Adrian Daminescu - „Nu Oleg Danovski a făcut această Operă, ci tatăl meu“

15 Jun 2018 3515

#RespectTeatru La mulți ani, Alecu Mereuță! Și la cât mai multe amintiri proaspete!

14 Jun 2018 1226

#RespectTeatru La mulți ani, Aida Abagief!

14 Jun 2018 1132

#citeșteDobrogea #memoriateatruluiconstănțean 90 de ani de la nașterea actorului Jean Ionescu, directorul cu cel mai îndelungat mandat la Teatrul de Stat. Interviu acordat în anul 1966

09 Jun 2018 861

#citeșteDobrogea TOMI - CONSTANȚA monografie (1931). Capitolul III. Stăpânirea turcească. Kustendje Personalul sanitar al orașului. Cât de veche este farmacia Miga

09 Jun 2018 1330

#citeșteDobrogea #memoriateatruluiconstănțean Șapte titluri esențiale pentru teatrul constănțean

09 Jun 2018 1305

#citeşteDobrogea #memoriateatruluiconstănţean „Dulcea povară“, autor Jean Badea (2017). În curând, în Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

08 Jun 2018 807