Invitati

#scrieDobrogea Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957) (VI)

Evoluția activităților comerciale derulate prin Portul Constanța în primul deceniu postbelic. Evidențierea principalelor trăsături ale comerțului exterior al României în perioada la care se referă studiul de față este necesară pentru priceperea cadrului larg evoluție a Portului Constanța. Este bine-cunoscută dependența politică a României față de U.R.S.S. în perioada ce a urmat celui de-al Doilea Război Mondial. Relațiile economice s-au subscris, așa cum era de așteptat, celor politice, aspect ce poate fi urmărit în evoluția complexă a relațiilor româno-sovietice postbelice, pe de o parte, iar pe de altă parte, ansamblul raporturilor economice în lume a fost afectat de diviziunea politico-economică a acesteia din urmă.
 
Paul Niculescu Mizil remarcă una dintre realitățile, de altfel, bine-cunoscute ale timpului istoric în care a trăit: „Diviziunea economică a fost alimentată de factori extraeconomici (subl.txt.), de caracterul antagonist al orientărilor ideologice și politice. Dar, mai ales, de interesele hegemonice ale celor mari, în primul rând Uniunea Sovietică și S.U.A.”1
 
Un pas important către „instituționalizarea și reglementarea comerțului exterior dintre U.R.S.S și sateliții săi” l-a constituit înființarea în 1949 a Consiliului pentru Ajutor Economic Reciproc2. A fost reglementat comerțul atât între statele membre cât și cu statele capitaliste, fiind accentuată necesitatea dezvoltării schimburilor de mărfuri între statele membre și orientarea surplusurilor fiecăruia către nevoile celorlalți. Moartea lui Stalin a adus și un ușor dezgheț economic. La a 5-a Sesiune a C.A.E.R. din 24-25 iunie 1954 era adoptat documentul intitulat „Despre comerțul țărilor membre ale C.A.E.R. cu țările capitaliste”, specificându-se că era necesară „lărgirea pe bază de avantaje reciproce a relațiilor cu țările capitaliste”3.      
 
Traficul de mărfuri prin Portul Constanța în primul deceniu postbelic, după cum era de așteptat, nu a reușit să atingă cota anului 1936 când tonajul mărfurilor traficate s-a ridicat la peste 6,5 milioane de tone. Cea mai mare valoare a perioadei la care ne referim se înregistrează chiar la sfârșitul ei, în 1955, când totalul de mărfuri derulate s-a ridicat la un pic peste 5 milioane. Desigur, valoarea din 1955 este de trei ori mai mare decât cea din 1945, dar creșterea nu e nicidecum spectaculoasă. Media sporului de creștere anuală pe întreaga perioadă `45-`55 s-a situat la 360 de mii t, dar pentru partea 1945-1950 ea nu a depășit 192 mii t. - reflectând astfel perioada deosebit de grea a refacerii în urma războiului. Creșterea este mai semnificativă pe segmentul 1950-1955, fapt dovedit de media sporului anual, aceasta situându-se în jurul valorii de 530 mii t. Punctul cel mai scăzut a fost reprezentat de anul 1949, când se observă un regres față de anul anterior, în timp ce 1953 are de departe cea mai mare creștere, cu 1041 mii t4. Începeau deja să se cunoască urmările abandonării lucrărilor la Canal și ale reorientării fondurilor statului către infrastructura Portului Constanța.
 
Componenta dominantă a traficului de mărfuri prin Portul Constanța după anul 19205 a fost exportul. În perioada la care ne referim, tonajul mărfurilor exportate este net superior celui corespunzător mărfurilor de import. Traficul de tranzit prin port nici nu apare până în 1951, rămânând până în 1955 foarte modest. De fapt, fără transportul masiv de produse petroliere către Uniunea Sovietică - element care a constituit de departe cea mai exportată marfă prin Portul Constanța până în 1962 -, traficul ar fi fost extrem de redus. Traficul de export a constituit în primii zece ani de după război 95% din traficul de mărfuri derulat prin portul de la Marea Neagră6.
 
După principala marfă de export - produsele petroliere - s-au mai încărcat pentru aprovizionarea U.R.S.S. cereale, cherestea, materiale de construcție (ciment, piatră, nisip), minereuri, metale prelucrate, automobile și vite mari și mici. După principalul mare beneficiar al exportului românesc prin Portul Constanța, destinatari ai unor cantități neînsemnate de produse petroliere mai erau Turcia, Italia, Egipt și Panama7. În acest context este necesară precizarea că în anul 1945 România avea legături comerciale doar cu 12 state, urmând ca în 1947 numărul acestora să crească la 268.       
 
În 1950, pe locurile doi și trei la destinațiile exportului românesc prin Portul Constanța se găseau Suedia, cu 422.983 de tone de mărfuri românești, respectiv Argentina, cu 129.647 de tone. Locul întâi nu putea să revină decât Rusiei sovietice, care importase prin principalul port maritim românesc nu mai puțin de 1.416.567 de tone9. Compararea primului loc cu celelalte două nu lasă loc de comentarii. Mărfurile care plecau în altă parte decât în Uniunea Sovietică sunt extrem de puține. Cantități foarte mici de produse petroliere au fost importate de către Suedia și Polonia, cherestea și lemn prelucrat au mai ajuns în Argentina și Australia și metale prelucrate, mașini și automobile în Albania. Cu totul întâmplător, Polonia se găsește pe primul loc la importatorii de cereale, în timp ce Israelul importă cea mai mare cantitate de alimente, coloniale și băuturi, iar S.U.A. este principalul importator de la categoria diverse a mărfurilor românești exportate prin portul Constanța10.
 
În tot intervalul de timp la care ne referim, traficul de import prin Portul Constanța a constituit un procent de 4% din totalul traficului. În 1946, România a importat prin port 8.000 de tone de mărfuri, o cifră insignifiantă. Abia după 1953 se înregistrează un tonaj constant - dar în continuare foarte mic, de aproximativ 220.000 de tone - la importul de mărfuri11.
 
Pornind de la faptul că în 1952, dintre toate statele blocului comunist, România avea cel mai mare procent de schimburi cu U.R.S.S. din comerțul ei global - 58%12, este lesne de bănuit de la cine proveneau puținele importuri care s-au făcut prin port în deceniul postbelic. În 1947, România importa prin „singurul port maritim bun”13, doar cereale, în proporție de 70%, din S.U.A., și 12,1 % din U.R.S.S., pentru că la restul mărfurilor conducea detașat aceasta din urmă. Cantități mici de cereale mai erau aduse din Argentina, Danemarca și Italia. Următoarea marfă era bumbacul, adus din Rusia în mare parte, și apoi din Franța. Produse alimentare, legume, lână sau automobile erau aduse din U.R.S.S., apoi din S.U.A, Turcia, Franța Argentina.
 
Clasamentul statelor de proveniență a importurilor statului român prin Portul Constanța în 1950 nu era deloc departe de așteptări: s-au importat 58.578 de tone de mărfuri din U.R.S.S, după care vine Argentina, cu 17.598 de tone, și Albania, cu doar 847614. Principalele grupe de mărfuri de care era interesat statul român și pe care le importa în 1950 erau: 1. Mașini, utilaje și mijloace de transport, în proporție de 37,1%; 2. combustibili, materii prime și minerale, 24,8% și 3. materii prime nealimentare și produse prelucrate - 21,5%15, situația fiind reprezentativă și pentru Portul Constanța16.
 
Despre prof. Ana Dordea Petre
 
Absolventă a Universității „Ovidius“, Facultatea de Istorie (2001) - licențiată în istorie, specializarea „Istorie veche“. În anul 2006 a finalizat cea de-a doua facultate de litere, are un master în specializarea „Dunăre - Marea Neagră - Axă a istoriei și civilizației europene în perioadele modernă și contemporană“ și unul în specializarea „Românistică“. 
Doctorat în domeniul Istorie, cu tema „Portul Constanța între război și revoluție (1945-1989)“.
Din 1 septembrie 2001 - profesor la Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă, județul Constanța. Coordonator al Comisiei Uman.
Membru al C.E.A.C, al Comisiei pentru Prevenirea și Combaterea Absenteismului. 
Referințe - prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, Facultatea de Istorie și Științe Politice, Universitatea „Ovidius” Constanța. 
Participări la manifestări științifice și activitate publicistică: „Portul Constanța între război și revoluție“ (1944-1989), studiu publicat în „Orizonturi istoriografice”, an I, nr. 1, 2010, pp.30-44. „Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957)“, studiu publicat în „Orizonturi istoriografice”, An II, nr.1, 2011, pp.258-284. „Elemente privind organizarea și exploatarea portului Constanța în ultimele două decenii ale regimului comunist“, studiu publicat în „Anuarul Muzeului Marinei Române”, tom XVIII, 2015. „Portul Constanța: organizare și exploatare între anii 1945-1957“, studiu publicat în volumul omagial „Profesor universitar dr. Valentin Ciorbea la 70 de ani. O viață în siajul muzei Clio“, Editura Etnologică, 2016. 
 
Citește și:
 
Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957) (I)
                               
#scrieDobrogea Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957) (II)
 
#scrieDobrogea Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957) (III)​ 
 
#scrieDobrogea Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957) (IV)
 
#scrieDobrogea Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957) (V)
 
1  Paul Niculescu – Mizil, Oistorie trăită, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997, p.197
2  Oana Mihaela Văsioiu, Evoluţii ale comerţului exterior românesc în perioada 1950-2000. România de la C.A.E.R. la U.E., Bucureşti, 2007, teză de doctorat, p.112
3  Ibidem, p.113
4  Datele au fost calculate pornind de la cele oferite de prof. univ.dr. Valentin Ciorbea în anexele nr.2 şi 5 ale lucrării Portul Constanţa de la Antichitate la mileniul III, Constanţa, Editura Europolis, 1994, p.240, 245
5  Mariana Cojoc, Constanţa..., p.228
6  Date calculate pornind de la Valentin Ciorbea, Portul Constanţa de la Antichitate…, p.245
7  Mihai Lupu, op.cit, p.119
8  Vasile Bâtlan, op.cit, p.170
9  D.J.A.N.C, fond Căpitănia Portului Constanţa, dosar 243/1950, f.24
10  Ibidem
11  Valentin Ciorbea, Portul Constanţa de la Antichitate..., p.245
12  După România, urmau: Bulgaria cu 57%, R.D.G. cu 42%, Cehoslovacia cu 35%, Polonia cu 32% şi Ungaria cu 29%; apud Oana Mihaela Văsioiu, op.cit, p.111
13  Reuben H. Markham, România sub jugul sovietic, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1996, p.201
14  D.J.A.N.C, fond Căpitănia Portului Constanţa, dosar 243/1950, f.23
15  Nicolae Sută, Comerţul exterior al României din a doua jumătate a secolului XIX şi până în zilele noastre, curs A.S.E, Bucureşti, 1977, p.119
16  D.J.A.N.C, fond Căpitănia Portului Constanţa, dosar 243/1950, f.23
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Şoc total Cine este femeia care a căzut ieri de la etajul III al unui bloc din Constanţa

25 Sep 2018 8854

#scrieDobrogea Colecția muzeală George Neacșu din Medgidia (galerie foto)

26 Jul 2018 1001

#scrieDobrogea Oprea Hârâciu - eroul Medgidiei în Primul Război Mondial

18 Jul 2018 1207

#scrieDobrogea Dr. Ibrahim Themo, fiul adoptat al Medgidiei (galerie foto)

11 Jul 2018 1613

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (XI)

06 Jul 2018 1377

#scrieDobrogea Citakii, grup etnic dobrogean evidenţiat în secolele XVI-XVII

05 Jul 2018 1183

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (X)

30 Jun 2018 1255

#scrieDobrogea Ioan N. Roman, „patriarhul Dobrogei“. Personalitate marcantă a Constanţei şi a Medgidiei (galerie foto)

26 Jun 2018 1037

#scrieDobrogea Abdul Hagi Cherim şi Kemal Hagi Amet, primarii care au construit şi modernizat Medgidia (galerie foto)

23 Jun 2018 1989

#scrieDobrogea Sayd Mârza Paşa - tătarul care a modernizat Dobrogea şi a întemeiat oraşul Medgidia

19 Jun 2018 4880

#scrieDobrogea Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957) (IX)

29 May 2018 841

#scrieDobrogea. Canalul Dunăre - Marea Neagră. 34 de ani de la inaugurarea „Magistralei Albastre“ Primele proiecte de realizare a canalului navigabil (II)

25 May 2018 1864

Canalul Dunăre - Marea Neagră. 34 de ani de la inaugurarea „Magistralei Albastre“ Primele proiecte de realizare a canalului navigabil (I) (galerie foto)

22 May 2018 2760

#scrieDobrogea Abdul Medgid - fondatorul orașului modern Medgidia (galerie foto)

17 May 2018 11526

#citeşteDobrogea TOMI - CONSTANŢA monografie (1931). Capitolul II. Barbarii. Imperiul Bizantin. Constanţa veacului de mijloc Edrissi

16 May 2018 970

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (VII)

12 May 2018 1670

#scrieDobrogea Muftiii cultului musulman în perioada 1947-2018 (II)

11 May 2018 2676

#citeșteDobrogea Practici medicale empirice și descântece. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

09 May 2018 1841

#citeşteDobrogea TOMI - CONSTANŢA (1931) Cuvînt Înainte. Autor, colonel Marin Ionescu Dobrogianu

04 May 2018 1197

#scrieDobrogea Muftiii cultului musulman în perioada 1878-1947 (I) (galerie foto)

03 May 2018 2245

#scrieDobrogea Mustafa Ismail Ali, un primar al Medgidiei de origine turcă (galerie foto)

28 Apr 2018 2257

#scrieDobrogea Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957) (V)

27 Apr 2018 1120

#citeșteDobrogea Satul în care nu au avut loc divorţuri. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

26 Apr 2018 3380

#citeşteDobrogea Lupte cu tauri şi fiare sălbatice pe hipodromul de la Tomis. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

25 Apr 2018 1220

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (IV)

21 Apr 2018 1477

#scrieDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia. Absolvenţi, organizarea în perioada comunistă şi reorganizarea după 1990 (VII)

19 Apr 2018 1138

Sănătatea şi serviciul sanitar în Dobrogea la sfârşitul secolului al XIX-lea

16 Apr 2018 1513

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (III)

13 Apr 2018 1429

#scrieDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1932-1947) (V)

05 Apr 2018 1867

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (II)

31 Mar 2018 1590

#scrieDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1923-1932) (IV) (galerie foto)

29 Mar 2018 1271

#scrieDobrogea Învățământul vocațional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1923-1932) (III)

23 Mar 2018 1424

#citeşteDobrogea „Cetăţenii dobrogeni sunt obiectul unei foarte ciudate anomalii politice.“ Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

15 Mar 2018 2010

#scrieDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1912-1922) (II)

15 Mar 2018 2108

#scrieDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1902-1912)

09 Mar 2018 2039

#citeșteDobrogea 138 de ani de la promulgarea Constituției Dobrogei. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

09 Mar 2018 1024

Fenomen meteo periculos. Se anunță ploaie înghețată în Dobrogea

02 Mar 2018 2322

#scrieDobrogea Familia Golea, brașovenii care au modernizat și condus Medgidia

02 Mar 2018 2499

#scrieDobrogea Biserica ortodoxă cu hramul „Sf. Apostoli Petru și Pavel“ din Medgidia - o biserică a creștinilor ridicată de un musulman

27 Feb 2018 2355

#scrieDobrogea Învăţământul din Dobrogea centrală după anul 1878 până la începutul secolului al XX-lea (II)

23 Feb 2018 1370

#scrieDobrogea Învăţământul din Dobrogea centrală după anul 1878 până la începutul secolului al XX-lea (I)

22 Feb 2018 1748

#citeșteDobrogea Câte geamii și moschei se regăseau în Dobrogea anului 1928. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța (galerie foto)

17 Feb 2018 3824

Interviu cu publicistul Cristian Cealera - „Nu m-am considerat niciodată un scriitor, ci mai repede un cronicar de Ev Mediu“

03 Feb 2018 1884

#scrieDobrogea Grigore Antipa, iniţiatorul ştiinţelor mării în România

30 Nov 2017 2172

#scrieDobrogea Poarta maritimo-dunăreană a României în paragină - Sulina

29 Nov 2017 1026

#scrieDobrogea Dobrogea văzută de un bănățean

28 Nov 2017 969

#scrieDobrogea Un episod mai puțin cunoscut din istoria Peșterii Sfântului Andrei - sfințirea din 23 iulie 1944 (galerie foto)

27 Nov 2017 2618

#citeşteDobrogea P. Ştefănescu - „Pe malul dobrogean al Dunării putem scrie istoria noastră“ (document)

02 Nov 2017 1060

#scrieDobrogea „Cheia mântuirii noastre este drumul Dunării spre Marea largă deschisă tuturor.“ Mihail Kogălniceanu și Dobrogea românească (galerie foto)

30 Oct 2017 2087

#scrieDobrogea Povestea Regimentului 34

17 Oct 2017 3915