Justitie

Câţi bani trebuie să încaseze copiii care ar fi fost agresaţi Oficial despre condamnările din dosarul Micul Regat

Mara Isabella Iacob, magistrat al Judecătoriei Constanţa, s-a pronunţat în dosarul „Micul Regat“, cauză în care mai mulţi copii ar fi fost abuzaţi la grădiniţa mai sus precizată.

Amintim că în dosarul „Micul Regat“ au fost trimise în judecată următoarele persoane: Eliza Pufleanu, directorul centrului educaţional, suspectată de complicitate la infracţiunea de purtare abuzivă, Georgiana Vierescu şi Alina Cristina Arma, îngrijitoare, Victoria Larissa Hercuş şi Irina Petre, educatoare, dar şi Cristina Manolache, director educativ, bănuite de purtare abuzivă.

 În acest context redăm integral decizia instanţa cu privire la această cauză:
 
Solutia pe scurt: Dosar nr.29095/212/2014 HOT. 20.10.2017 În baza art.386 alin.(1)/Cod proc.penală schimbă încadrarea juridică astfel:

Pentru inculpatele Petre Irina şi Manolache Cristina din infracţiunea de purtare abuzivă săvârşită în formă continuată prev.de art.250 alin.(1),(2)/Cod penal 1969 cu aplic.art.41/Cod penal 1969 cu reţinerea art.5/Cod Penal în infracţiunea de purtare abuzivă săvârşită în formă continuată prev.de art.250 alin.(3)/Cod penal 1969 cu aplic.art.41/Cod penal 1969 cu reţinerea art.5/Cod Penal.

Pentru inculpatele Armă Cristina, Vierescu Georgiana şi Hercuş Larisa din infracţiunea de purtare abuzivă săvârşită în formă continuată prev.de art.250 alin.(1),(2),(3)/Cod penal 1969 cu aplic.art.41/Cod penal 1969 cu reţinerea art.5/Cod Penal în infracţiunea de purtare abuzivă săvârşită în formă continuată prev.de art.250 alin.(3)/Cod penal 1969 cu aplic.art.41/Cod penal 1969 cu reţinerea art.5/Cod Penal.

Pentru inculpata Pufleanu Eliza din infracţiunea de complicitate la purtare abuzivă săvârşită în formă continuată prev.de art.26/Cod penal 1969 rap.la art. 250 alin.(1),(2),(3)/Cod penal 1969 cu aplic.art.41/Cod penal 1969 cu reţinerea art.5/Cod Penal în infracţiunea de complicitate la purtare abuzivă săvârşită în formă continuată prev.de art.26/Cod penal 1969 rap.la art. 250 alin. (3)/Cod penal 1969 cu aplic.art.41/Cod penal 1969 cu reţinerea art.5/Cod Penal.

Condamnă pe inculpata Armă Cristina Alina () pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă în formă continuată prev.de art.250 alin.(3) cu aplic.art.41 alin.(2)/Cod penal 1969 cu reţinerea art.5/Cod Penal la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare. În baza art.12 alin.(1) din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. la art.71 alin.(2)/Cod penal 1969 pe durata executării pedepsei interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b/Cod penal 1969. În temeiul art.81/Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei. În baza art.82/Cod penal 1969 termenul de încercare este de 3 (trei) ani. În baza art.71 alin.(5)/Cod penal 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă executarea pedepsei accesorii În baza art.404 alin.(2)/Cod proc.penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.83 şi 84/Cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Condamnă pe inculpata Vierescu Georgiana () pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă în formă continuată prev.de art.250 alin.(3) cu aplic.art.41 alin.(2)/Cod penal 1969 cu reţinerea art.5/Cod Penal la pedeapsa de 1 (unu) an şi 5 (cinci) luni închisoare. În baza art.12 alin.(1) din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. la art.71 alin.(2)/Cod penal 1969 pe durata executării pedepsei interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b/Cod penal 1969. În temeiul art.81/Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei. În baza art.82/Cod penal 1969 termenul de încercare este de 3 (trei) ani şi 5 (cinci) luni. În baza art.71 alin.(5)/Cod penal 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă executarea pedepsei accesorii În baza art.404 alin.(2)/Cod proc.penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.83 şi 84/Cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Condamnă pe inculpata Hercuş Larissa Victoria () pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă în formă continuată prev.de art.250 alin.(3) cu aplic.art.41 alin.(2)/Cod penal 1969 cu reţinerea art.5/Cod Penal la pedeapsa de 1 (unu) an şi 5 (cinci) luni închisoare. În baza art.12 alin.(1) din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. la art.71 alin.(2)/Cod penal 1969 pe durata executării pedepsei interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b/Cod penal 1969. În temeiul art.81/Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei. În baza art.82/Cod penal 1969 termenul de încercare este de 3 (trei) ani şi 5 (cinci) luni. În baza art.71 alin.(5)/Cod penal 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă executarea pedepsei accesorii În baza art.404 alin.(2)/Cod proc.penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.83 şi 84/Cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Condamnă pe inculpata Petre Irina () pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă în formă continuată prev.de art.250 alin.(3) cu aplic.art.41 alin.(2)/Cod penal 1969 cu reţinerea art.5/Cod Penal la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare. În baza art.12 alin.(1) din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. la art.71 alin.(2)/Cod penal 1969 pe durata executării pedepsei interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b/Cod penal 1969. În temeiul art.81/Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei. În baza art.82/Cod penal 1969 termenul de încercare este de 3 (trei) ani. În baza art.71 alin.(5)/Cod penal 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă executarea pedepsei accesorii În baza art.404 alin.(2)/Cod proc.penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.83 şi 84/Cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Condamnă pe inculpata Manolache Cristina () pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă în formă continuată prev.de art.250 alin.(3) cu aplic.art.41 alin.(2)/Cod penal 1969 cu reţinerea art.5/Cod Penal la pedeapsa de1 (unu) an închisoare. În baza art.12 alin.(1) din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. la art.71 alin.(2)/Cod penal 1969 pe durata executării pedepsei interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b/Cod penal 1969. În temeiul art.81/Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei. În baza art.82/Cod penal 1969 termenul de încercare este de 3 (trei) ani. În baza art.71 alin.(5)/Cod penal 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă executarea pedepsei accesorii În baza art.404 alin.(2)/Cod proc.penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.83 şi 84/Cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art.396 alin.(5)/Cod proc.penală rap.la art.16 lit.c/Cod proc.penală achită pe inculpata Pufleanu Eliza pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă săvârşită în formă continuată prev.de art.26/Cod penal 1969 rap.la art. 250 alin.(3) cu aplic.art.41 alin.(2)/Cod penal 1969 cu reţinerea art.5/Cod Penal (nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea). În baza art.397/Cod proc.penală rap.la art.25/Cod proc.penală coroborat cu art.1357/Cod civil şi art.86/Cod proc.penală admite în parte acţiunile civile formulate în cauză.

Obligă în solidar pe inculpatele Hercuş Larissa Victoria şi Vierescu Georgiana şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele la plata către partea civilă (…), prin reprezentant legal (…) (), a sumei de 2000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 2000 euro cu titlu de daune morale, echivalent în lei, calculat la cursul BNR din ziua plăţii.

Obligă în solidar pe inculpatele Hercuş Larissa Victoria şi Vierescu Georgiana şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele la plata către partea civilă (…), prin reprezentant legal (…) (), a sumei de 2000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 2000 euro cu titlu de daune morale, echivalent în lei, calculat la cursul BNR din ziua plăţii.

Obligă în solidar pe inculpatele Petre Irina şi Manolache Cristina şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele la plata către partea civilă (…), prin reprezentant legal (…) (), a sumei de 1500 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 1500 euro cu titlu de daune morale, echivalent în lei, calculat la cursul BNR din ziua plăţii.

Obligă pe inculpata Petre Irina şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpata la plata către partea civilă (…), prin reprezentant legal (…) (), a sumei de 1000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 1000 euro cu titlu de daune morale, echivalent în lei, calculat la cursul BNR din ziua plăţii.

Obligă pe inculpata Manolache Cristina şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpata la plata către partea civilă (…), prin reprezentant legal (…) (), a sumei de 1000 euro cu titlu de daune morale, echivalent în lei, calculat la cursul BNR din ziua plăţii. Respinge ca neîntemeiate celelalte pretenţii materiale solicitate în cauză de părţile civile.

Decizia nu este definitivă.


 

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Editorial E timpul ca experţii să vorbească

28 May 2018 605

Ce au surprins camerele video Copii bătuţi şi umiliţi la o grădiniţă din Constanţa! (II)

28 May 2018 2490

Revista presei locale

24 May 2018 713

Copii bătuţi şi umiliţi la o grădiniţă din Constanţa! Detalii cu un puternic impact emoţional!

24 May 2018 6769

Exclusiv! Sentinţă definitivă în dosarul Micul Regat

23 May 2018 5047

Ce decizie au luat azi judecătorii în dosarul „Micul Regat“, unde mai mulţi copii ar fi fost abuzaţi

16 May 2018 1185

Gata! Judecata s-a terminat! Urmează sentinţa finală în dosarul „Micul Regat“

10 May 2018 901

Dosarul „Micul Regat“, unde mai mulţi copii ar fi fost abuzaţi, va fi redeschis azi

12 Apr 2018 535

Interviu online Colonelul Constantin Dima, inspector-şef al IJJ Constanţa - „Punem în executare, în medie, 300 de mandate de aducere pe lună. Aici am avut şi cazuri speciale“

10 Mar 2018 2558

Interviu cu colonelul Constantin Dima, inspector-şef al IJJ Constanţa Despre jandarm. Când este erou şi când e hulit. Când foloseşte bastonul? Trebuia să-i ducă pe micuţii din dosarul „Micul Regat“ la judecată?

08 Mar 2018 2723

Mai mulţi copii ar fi fost abuzaţi la grădiniţa „Micul Regat“ din Constanţa. Azi vor fi audiaţi părinţii micuţilor

07 Mar 2018 890

Copii abuzaţi la o grădiniţă privată din Constanţa! Se pregătesc audieri maraton

10 Feb 2018 3087

Dosarul „Micul Regat“, redeschis azi

09 Feb 2018 1027

Dosarul „Micul Regat“ se va judeca la anul! Cine a fost condamnat şi cine achitat în primă instanţă

20 Dec 2017 653

CSM l-a suspendat din funcţie pentru trei luni Hotărâre definitivă pentru judecătorul constănţean Bogdan Arhip

13 Dec 2017 1572

Recursul judecătorului Bogdan Arhip, de la Judecătoria Constanţa, împotriva deciziei de suspendare din funcţie, admis în principiu

13 Nov 2017 1087

Dosarul „Micul Regat“ va fi redeschis!

04 Nov 2017 824

Dosarul ”Micul Regat”. Educatoarele au primit condamnare la închisoare cu suspendare

20 Oct 2017 1642

Astăzi se dă verdictul în dosarul „Micul Regat“

20 Oct 2017 804

Judecata dosarului „Micul Regat“ s-a terminat! Radiografia unui proces care a „bifat“ o premieră în Justiţia din Constanţa

23 Sep 2017 2505

Dosarul „Micul Regat“ va fi redeschis azi. Termenul cu numărul 44

21 Sep 2017 1118

Inculpatele din dosarul „Micul Regat“ vor fi audiate azi

07 Sep 2017 894

Dosar „Micul Regat” a primit cel de al 38-lea termen de judecată

02 Jun 2017 1338

Zi importantă pentru un magistrat din Constanţa! Alexandru Arhip, în faţa Secţiei pentru judecători în materie disciplinară din CSM

20 Mar 2017 1465

Dosarul „Micul Regat“ va fi redeschis azi de Mara Isabella Iacob

09 Mar 2017 1041

Dosar „Micul Regat”. Nu este gata expertiza INEC

09 Feb 2017 854

Dosarul „Micul Regat“, un nou termen la Judecătoria Constanţa. Al 34-lea

09 Feb 2017 1345

Dosarul „Micul Regat“ a fost amânat (video)

26 Jan 2017 1703

Se aşteaptă expertiza INEC Un nou termen în dosarul copiilor care ar fi fost abuzaţi la grădiniţa „Micul Regat“

26 Jan 2017 1091

Judecătoarea Mara Isabella Iacob se pregăteşte să deschidă dosarul „Micul Regat“

27 Dec 2016 1815

Dosarul „Micul Regat“ a fost amânat pentru 2017!

08 Dec 2016 1014

Azi, la Judecătoria Constanţa, primul termen în dosarul „Micul Regat“ cu judecătoarea Mara Isabella Iacob

08 Dec 2016 1336

8 decembrie Dosarul „Micul regat“, un nou termen, cu un nou judecător

28 Nov 2016 1041

Judecătorul Arhip, cercetat de CSM la anul

17 Nov 2016 1169

Surse Dosarul „Micul Regat“ va fi judecat de Mara Isabella Iacob. Magistratul judecă şi dosarul Beirut

14 Nov 2016 1781

Cererea de recuzare a judecătorului Arhip în dosarul Micul Regat a fost admisă!

14 Nov 2016 2117

Mâine se decide dacă dosarul „Grădinița groazei“ primeşte un nou judecător

13 Nov 2016 1496

Părinţii copiilor din dosarul „Micul Regat”, amendaţi pentru că îl recuză „cu rea-credinţă“ pe judecătorul Arhip

12 Nov 2016 1516

Judecătorul Arhip redeschide azi dosarul „Micul Regat“

11 Nov 2016 1298

UPDATE. Un nou termen în dosarul grădiniţei „Micul Regat“. Se pregăteşte o cerere de recuzare (video)

28 Oct 2016 999

Asistentul maternal din Constanţa care a rupt în bătaie doi copii a fost „condamnat“ de judecătorul Arhip

27 Oct 2016 3439

O echipă specială a Jandarmeriei Române, pe urmele copiilor care ar fi fost abuzaţi la grădiniţa „Micul Regat“ (galerie foto)

15 Oct 2016 1919

UPDATE 7. Jandarmeria, amendată. Ce spune IJJ Un termen nou în dosarul Micul Regat (galerie foto+video)

14 Oct 2016 3486

Editorial „Grădiniţa Groazei“, o poveste rea şi urâtă şi un proces pe măsură

05 Oct 2016 4209

UPDATE. Scandalul „Grădinița Groazei“ Judecătorul Arhip, cercetat de Inspecția Judiciară

29 Sep 2016 2791

Arhip rămâne cu dosarul „Micul Regat"

27 Sep 2016 1048

Editorial Mama ei de justiţie oarbă!

24 Sep 2016 2236

Judecătorul Arhip nu vrea să vadă pe nimeni! Cu excepţia copiilor din dosarul „Micul Regat“

24 Sep 2016 1560

Medicul homeopat Emanuel Boț, în fața instanței

23 Sep 2016 1539

UPDATE 4 Copiii de la „Grădinița Groazei“, amendați pentru neprezentare (video)

23 Sep 2016 2172