DIICOT Constanța, una dintre cele mai puternice structuri anti-mafia din țară! Bilanț 2023 - mii de dosare de trafic de droguri, bunuri de peste 180.000 de euro indisponibilizate și două achitări (DOCUMENT)

 
 
  • Conform reprezentanților DIICOT, înființarea Serviciului de combatere a traficului stradal de droguri în cadrul Secției de combatere a traficului de droguri, a Biroului de combatere a traficului de droguri din cadrul Serviciului Teritorial Constanța și a Compartimentului de analiză a informațiilor și investigații financiare din cadrul Serviciului de coordonare a activităților tehnice de specialitate, analiza informațiilor și de investigații financiare, constituie doar premisele creșterii capacității de contracarare a unor flageluri infracționale.
 
 
Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a publicat raportul de activitate aferent anului 2023.
 
Din respectivul raport (ce poate fi citit integral accesând secțiunea Documente) se precizează că la Serviciul Teritorial Constanţa, în anul 2023, numărul cauzelor de soluționat a fost de 2512 cauze, din care 1516 nou înregistrate în perioada de referință, față de 2000 cauze în 2022, din care 946 nou înregistrate în 2022.
 
Se constată astfel (potrivit raportului) că în 2023 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu 25,60% și o creștere cu 60,25% privind cauze nou înregistrate față de anul 2022.
 
De asemenea, tot din raport aflăm că „în cadrul Serviciului, la sfârșitul anului 2023 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 52 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2022 când acest număr a fost de 85 cauze (scădere cu 38,82%)“ și că „din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (79,73% - 2003 cauze din 2512 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (10,31% - 259 cauze din 2512 cauze)și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (5,33 - 134 cauze din 2512 cauze)“.
 
314 cauze/procuror
 
În cadrul DIICOT, în 2023 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 8 procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 314 cauze/procuror față de 200 cauze/procuror în 2022.
 
În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2023 au fost soluționate 944 cauze față de 935 cauze în cursul anului 2022, respectiv un plus de 9 cauze, reprezentând o creștere cu 0,96% față de anul 2022.

 
Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2023 rezultă că media dosarelor soluționate este de 118 cauze/procuror în 2023, față de 94 cauze/procuror în 2022, reprezentând o creştere cu 25,53% în anul 2023.
 

În cursul anului 2023 într-un număr de 944 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 935 cauze în anul 2022, reprezentând o creștere cu 0,96%, iar un număr de 128 cauze au fost declinate sau reunite, față de 69 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2022, ceea ce reprezintă creștere cu 85,51% față de anul 2022.
 
1450 de persoane cercetate
 
În anul 2023, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 1450 persoane, comparativ cu anul 2022, când au fost cercetate 1475 persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,69%.
 
Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2023 a crescut de la 996 cauze la finele anului 2022 la 1440 cauze, reprezentând o creştere de 44,58% și o medie de 180 cauze/procuror rămase de soluționat.
 
În 2023, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 57,32%, respectiv 1440 din totalul cauzelor de soluționat 2512 cauze, față de anul 2022, când aceasta a fost de 48,86%, ceea ce reprezintă o creştere cu 8,46%.
 
150 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată
 
În 2023, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 243 cauze față de 224 cauze în anul 2022 (creștere cu 8,48%), cu 401 inculpați trimiși în judecată, față de 409 inculpați trimiși în judecată în 2022 (scădere cu 2%) dintre care 150 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de 151 inculpați arestați preventiv în anul 2022 (scădere cu 0,66%).
 
Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în 2023 este de 25,74% (243 din 944) față de anul 2022 când aceasta a fost de 23,95% (224 din 935) – creştere de 1,79%.
 
Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin rechizitorii sau acorduri de recunoaștere în cursul anului 2023, la nivelul serviciului a fost de 926326 lei, comparativ cu anul 2022, când valoarea acestora a fost de 667476 lei.
 
374 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare
 
Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate: Din totalul cauzelor soluționate în anul 2023 (944): 374 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 269 între șase luni și un an de la sesizare; 265 peste un an de la sesizare; 36 cauze după împlinirea termenului de prescripție față de 2022 când din totalul de (935) cauze soluționate: 274 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 203 între șase luni și un an de la sesizare; 438 peste un an de la sesizare; 20 cauze după împlinirea termenului de prescripție.
 
La finele anului 2023, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 26 cauze, comparativ cu finele anului 2022 când acest număr a fost de 15 cauze (creștere cu 73,33%).
 
În anul 2023, din cele 80 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 35 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 24 cauze, față de 31 cauze soluționate în 2022, din cele 79 cauze de soluționat, din care 11 cauze nou înregistrate în 2022. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu 1,27% a cauzelor de soluționat, creștere cu 218,18% a cauzelor nou intrate și o scădere cu 22,58% a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.
 
Acord de recunoaștere a vinovăției
 
În cursul anului 2023, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 4 cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (2 rechizitorii pe art. 213 C.p., art. 211 C.p., 1 rechizitoriu pe art. 351 C.p. și 1 rechizitoriu pe Legea nr. 194/2011) față de 14 cauze (7 rechizitorii pe Legea nr.143/2000, 4 rechizitorii pe art. 210 C.p., 1 rechizitoriu pe Legea nr. 84/1998, 1 rechizitoriu pe Legea nr. 86/2006 și 1 rechizitoriu pe art. 215 C.p.) în 2022 (scădere cu 71,43%).
 
Dintre acestea, un număr de 2 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de 4 cauze în 2022 – scădere cu 50%); 1 cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de 1 cauză în 2022 – stagnare); 1 cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de 7 cauze în 2022 - scădere cu 85,71%); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de 1 cauză în 2022 - scădere); 0 cauze a vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de 1 cauză în 2022 - scădere).
 
Activitatea judiciară
 
În cursul anului 2023, la nivelul Serviciului Teritorial Constanța au fost înregistrate 2 soluții de achitare, privind un număr de 12 inculpați achitați definitiv, din care 0 arestați, comparativ cu anul 2022 când a fost înregistrat un număr de 0 soluții de achitare privind un număr de 0 inculpați achitați definitiv, din care 0 arestați (creștere cu 200%).
 
Din cei 12 inculpați, un număr de 0 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. a C.p.p, 12 inculpați în temeiul art. 16 lit.b C.p.p., iar 0 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. c C.p.p.
 
În cursul anului 2023, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de 3 procurori din totalul de 10 care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.
 
Astfel, aceștia au participat în 2023 în 3087 cauze penale (3037 cauze penale în 2022), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 2447 cauze penale și 0 cauze civile (2348 cauze penale și 0 cauze civile în 2022) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 2447 hotărâri (față de 2348 hotărâri în 2022).
 
S-a declarat un număr de 113 căi de atac, față de 46 de căi de atac în 2022.
 
Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 102 cai de atac ( 102 în cauze penale și 0 în cauze civile), fiind admise 61 (61 în cauze penale și 0 în cauze civile) și 41 respinse (față de 45 căi de atac, admise 20 şi respinse 25, în 2022). În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Constanța au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Constanța și Tulcea, în anul 2023 au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 187 cauze privind un număr de 265 inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de 171 cauze privind un număr de 233 inculpați condamnați în anul 2022).
 
În cursul anului 2023, instanțele de judecată au infirmat un număr de 0 soluții dispuse de procuror, față de anul 2022 când au fost infirmate un număr de 0 soluții.

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat nicio soluţie dispusă de procurori.
 
Obiective specifice de acțiune pentru anul 2024
 
Conform raportului, pentru anul 2024, obiectivul cel mai important al direcției îl reprezintă creșterea capacității de combatere a fenomenelor infracționale grave atribuite în competență, prin asigurarea funcționării optime a D.I.I.C.O.T, urmărindu-se eficientizarea alocării de resurse materiale și umane către zonele de interes operativ.
 
Măsurile luate în cursul anului 2023 au dus la suplimentarea ștatului de funcții cu 25 posturi de procuror, 20 posturi de grefier și 5 posturi funcționari publici profil economico-financiar și administrativ, urmând să fie valorificate în cursul anului curent, prin modificările aduse organigramei prin noul regulament aflat în procedură de adoptare.
 
Serviciului de combatere a traficului stradal de droguri
 
Astfel, consolidarea instituțională a D.I.I.C.O.T presupune nu doar mărirea numărului de funcții alocate, ci mai ales adaptarea acesteia la noile realități sociale și infracționale, astfel că înființarea Serviciului de combatere a traficului stradal de droguri în cadrul Secției de combatere a traficului de droguri, a Biroului de combatere a traficului de droguri din cadrul Serviciului Teritorial Constanța și a Compartimentului de analiză a informațiilor și investigații financiare din cadrul Serviciului de coordonare a activităților tehnice de specialitate, analiza informațiilor și de investigații financiare, constituie doar premisele creșterii capacității de contracarare a unor flageluri infracționale.
 
Selectarea de resursă umană și ulterior specializarea acesteia în domeniile de referință, vor constitui adevăratele provocări ale anului 2024, în vederea atingerii obiectivului susmenționat.
 
Suplimentare cu 25 de posturi de procuror
 
analizând evoluția fenomenului traficului de droguri a ultimilor ani atât la nivel internațional, cât și național, care a generat o creștere exponențială a cauzelor având un astfel de obiect aflate exclusiv în competența D.I.I.C.O.T., mai exact în urmărirea penală proprie a procurorului, prin nota de fundamentare nr. 1300/C/20.09.2023, a fost solicitată suplimentarea numărului de funcții la D.I.I.C.O.T., iar prin H.G. nr. 961/2023 a fost aprobată această suplimentare cu 25 de posturi de procuror, 20 de posturi grefier și 5 posturi funcționari publici în
domeniul economico-financiar și administrativ.
 
Urmează a fi înființat Biroul de combatere a traficului de droguri, cu compentență pe întreg județul Constanța, cât și jud.Tulcea.
 
Din aceste posturi, 8 funcții, din care una de conducere, au fost alocate la nivelul Secției de combatere a traficului de droguri, în vederea înființării unui serviciu specializat în combaterea traficului stradal de droguri pe raza municipiul Bucureşti și judeţul Ilfov (7 funcții de execuție + 1 funcție de conducere), celelalte posturi urmând să fie alocate, raportat la situația operativă și necesități, structurilor teritoriale care înregistrează creșteri masive a numărului de cauze penale vizând traficul de droguri/psihoactive, preponderent ca urmare a unor festivaluri, concerte, turism, centre universitare mari, de pildă Serviciul Teritorial Constanța unde urmează a fi înființat Biroul de combatere a traficului de droguri, cu compentență pe întreg județul Constanța, cât și jud.Tulcea.
 
De asemenea, au fost suplimentate cu posturi de grefieri și procurori și birourile și serviciile teritoriale unde resursa umană era insuficientă în raport de creșterea fenomenului infracțional al traficului de droguri și substanțe psihoactive.
 
Raportul de activitate al DIICOT poate fi citit integral accesând secțiunea Documente. 
 
Procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța este Camelia Mădălina Hira.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Camelia Mădălina Hira va fi numită azi șefa DIICOT Constanța!
 
2023, ultimul an cu șef Andrei Bodean!
DNA Constanța, raport oficial! Câte dosare au lucrat anul trecut procurorii Anticorupție de la malul mării (DOCUMENT)

 
Din 1 februarie
Teodora Elena Rotea, noul procuror general adjunct al Parchetului Curții de Apel Constanța

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.