Justitie

Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Prezentarea modului de operare B (I). Cazul parcului şi al lacului Tăbăcărie (document)

Cotidianul ZIUA de Constanţa continuă prezentarea celor şase moduri de operare reţinute de Corina Cornelia Dăescu, judecător al Curţii de Apel Bucureşti, în motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. În prezenta cauză, aproximativ 40 de inculpaţi au fost deferiţi Justiţiei în legătură cu presupusa restituire şi atribuire aparent nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.
 
Corina Cornelia Dăescu a dispus 38 de achitări şi nouă condamnări, cea mai mare pedeapsă aplicată în acest dosar fiindu-i dată lui Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa - patru ani de închisoare cu suspendare.
 
Potrivit motivării, în rechizitoriu s-au reţinut şase moduri de operare, modul A fiind prezentat în ediţia trecută.
 
Cum a fost „tranşat“ Dosarul Retrocedărilor din Constanţa!
Prezentarea modului de operare A. Terenurile din zona Km 4-5, dereaua fostei comune Anadalchioi (document)

 

Prezentarea modului de operare B

„Soluţionarea notificărilor, cu încălcarea termenului de 60 de zile prevăzut de art. 23 din Legea nr. 10/2001, prin respingerea în totalitate, pentru restituirea în natură, şi atribuirea de terenuri în compensare, pe alte amplasamente, în suprafeţe de două până la de patru ori mai mari decât cele revendicate, prin subevaluare, iar, consecutiv intabulării, «vânzarea» acestor terenuri către persoane interpuse, a căror complicitate a avut rolul de a asigura transmiterea proprietăţii terenurilor la persoanele predestinate. S-a arătat că acest mod de operare caracterizează atribuirile de terenuri în compensare, în cazurile de restituire notificate de învinuiţii L.L.M şi de numiţii N.G. şi N.S, prin mandatarul lor, învinuitul N.N“, potrivit motivării.

DNA acuză că s-ar fi încălcat termenul de 60 de zile

„În acest caz de operare, parchetul a reţinut în sarcina inc. M.R.S., în calitate de primar, şi inc. MD, DDR, RC, GB, MI, în calitate de membri în Comisia de aplicarea a Legii 10/2001, că au soluţionat notificarea inc. L.L., cu încălcarea termenului de 60 de zile prevăzut de art. 23 din Legea nr. 10/2001, prin respingerea în totalitate, pentru restituirea în natură, şi atribuirea de terenuri în compensare, pe alte amplasamente, în suprafeţe de două până la de patru ori mai mari decât cele revendicate, prin subevaluare, iar, consecutiv intabulării, «vânzarea» acestor terenuri către persoane interpuse, a căror complicitate a avut rolul  de a asigura transmiterea proprietăţii terenurilor la persoanele predestinate“, conform sursei mai sus citate.

Teren pe malul lacului Tăbăcărie

„Prin notificarea înregistrată la Primăria Municipiului Constanţa cu nr (...) inc. L.L.M., notar public în Bucureşti, având vocaţie succesorală faţă de persoana îndreptăţită (...), mama sa, în conformitate cu art. 21 al. 3 din Legea nr. 10/2001, a cerut să i se restituie suprafaţa de 97.760 mp, teren intravilan situat în Constanţa, pe malul Lacului Tăbăcărie. Au fost depuse înscrisurile prin care a făcut dovada calităţii sale de moştenitor şi a celei de proprietar, a mamei sale, predecedate, asupra bunului imobil revendicat.
 
Prin adresa nr. (...), Primăria Constanţa, prin Serviciul cadastru din cadrul Direcţiei Patrimoniu, i-a comunicat că terenul este evidenţiat în Planul cadastral întocmit în anii 1936-1938 şi în Registrul de proprietăţi, vol.IX, la pag. 1859, nr. crt. 18586, ca teren liber de construcţii, în suprafaţă de 97.760 mp, proprietatea numitei (...) (bunica notificatoare) şi este afectat de parcul de pe malul lacului Tăbăcărie, de satul de vacanţă şi de spaţiile de circulaţie aferente.
 
Totodată, se mai precizează că terenul nu poate fi localizat cu precizie, fără măsurători topografice, datorită faptului că, de-a lungul timpului, malul lacului nu s-a păstrat acelaşi, fiind executate şi unele lucrări de amenajare şi consolidare, (aspect ce dovedeşte şi că anterior anului 2001 a existat o cerere de retrocedare“.

La alegere

„Datele conţinute în comunicarea menţionată mai sus sunt reluate şi în adresa nr. (...), prin care serviciul G.I.S. din cadrul Direcţiei Patrimoniu, sub semnătura inc. D.D.R şi a altor doi funcţionari, a încunoştinţat Serviciul juridic că nu se deţin date privind trecerea terenului în proprietatea statului, iar, conform HCLM nr.40/30.04.1993, parcul şi lacul Tăbăcărie sunt declarate zone de agrement, în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa, având utilitate publică.
 
Prin Referatul cu nr. (...), întocmit sub antetul Comisiei de aplicare a Legii 10/2001, inc. R. C-tin şi D.D.R, i-au comunicat primarului, inc. M.R.Ș., care l-a aprobat, că notificarea formulată de L.L.M. îndeplineşte cerinţele legale, impunându-se invitarea persoanei îmdreptăţite, pentru a se pronunţa asupra măsurii reparatorii, deoarece terenul nu poate fi restituit loc pe loc. Prin adresa nr. (...), Direcţia Patrimoniu, sub semnătura inc. D.D.R., a transmis mandatarului inc. L.L., oferta privind atribuirea de terenuri în compensare, în care, în tabelul de la lit. A, sunt menţionate suprafaţa terenului revendicat, 97.760 mp şi valoarea acestuia, 8.830.988 USD, iar în tabelul de la lit.B, sunt nominalizate 18 terenuri, propuse pentru compensare, care însumează suprafaţa de 249.187,59 mp, şi valorile acestora, cu rezultanta de 8.830.988 USD. Prin nr. (...), i s-a cerut să-şi exprime opţiunea până la data de 15.09.2002.
 
În actul de sesizare se reţine că sub nr. (...), inc. D.D.R. - director al Direcţiei Patrimoniu - a emis comanda de evaluare, pentru terenurile în cauză a fost emisă. Rapoartele de evaluare, pentru terenurile nominalizate în comandă, respectiv pentru terenul revendicat şi pentru terenurile propuse pentru atribuire în compensare, au fost realizate de învinuitul D.A.H. la data de 21.10.2002“.

Noi oferte. Terenuri de peste opt milioane de euro

„Prin adresa nr. (...), inc. D.D.R i-a comunicat mandatarului inc. L.L.M. că toate terenurile incluse în ofertă fac parte din intravilanul municipiului Constanţa şi au categoria de folosinţă de „Curţi Construcţii”(construcţii civile, locuinţe, hidrotehnice etc.), solicitându-i ca, până la data de 15.09.2002, să răspundă propunerii făcute. Ca urmare a neacceptării unora dintre terenuri de către învinuita notificatoare, conform comunicării înregistrate la Primăria Constanţa cu nr. (...), Direcţia Patrimoniu a transmis aceluiaşi mandatar ofertele cu nr. (...) în care sunt nominalizate 30 de terenuri, cu o suprafaţă totală de 207.134,28 mp în valoare de 8.830.988 USD  şi nr. 132609/30.10.2002, în care sunt incluse 29 de terenuri care totalizează suprafaţa de 199.866.30 mp, cu aceeaşi valoare, 8.830.988 USD.
 
La data de 06.11.2002 inc. L.L.M, prin înscrisul olograf, înregistrat la Primăria Constanţa cu nr. (...), a acceptat terenurile ce i-au fost propuse, prin adresele nr. (...). Prin Raportul nr. (...), inc. D.D.R, în calitate de director al Direcţiei Patrimoniu, a comunicat Comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001 acceptul învinuitei L.L.M. cu privire la propunerile ce i-au fost făcute, înfăţişând, în tabelul A, terenul revendicat, în suprafaţă de 97.760 mp, cu valoarea de  8.830.988 USD, iar, în tabelul B, 29 de terenuri, în suprafaţă totală de 199.866.30, cu  valoarea de 8.830.988 USD“, potrivit motivării.

Măsuri reparatorii prin echivalent. Popas-Cişmea 

„Prin referatul nr. (...) Comisia de aplicare a Legii nr.10/2001, semnat de inc. M.D., R.C., D.D.R., M.I. şi G.B., apreciind că terenul nu poate fi restituit pe acelaşi amplasament, deoarece este afectat de Parcul Tăbăcărie, de Satul de Vacanţă şi de spaţiile de circulaţie aferente, a propus atribuirea de terenuri în compensare, în total 199.866,30 mp, pe alte amplasamente, în limitele echivalentului valoric de 8.830.988 USD. Prin Dispoziţia nr. (...), sub semnătura primarului, inc. M.R.Ș., a fost admisă cererea notificatoare L.L.M., pentru măsuri reparatorii prin echivalent, valoarea terenului pentru care se solicita masurile reparatorii fiind 8.830.988 USD, atribuirea în natură teren în compensare - 29 de terenuri în suprafaţă de 181.548,636 mp, în valoare de 8.830,966, dispoziţia cuprinzând şi tabelul în care sunt identificate individual cu suprafaţă şi valoare toate cele 29 de terenuri.
 
Ulterior, la cererea Primăriei Constanţa, în baza sentinţei civile nr. 357/14.03.2003, Tribunalul Constanţa a anulat în parte Dispoziţia nr. (...), în ce priveşte poziţia 5 „Teren „proiectări” în suprafaţă de 3167,54 mp , cu o valoare de 221.728 USD. Prin Dispoziţia nr. (...) în baza sentinţei civile nr. 357/14.03.2003 a Judecătoriei Constanţa, în baza Referatului nr. (...), Referatului nr. (...) şi a raportului de evaluare întocmit de SC Finconev Tomis s-a atribuit inc. L.L.M. terenul în suprafaţă de 14.781,87 mp, situat în Constanţa, zona DN2A - Popas-Cişmea. Inc. L.L.M. a acceptat terenul de 14.781,87 mp, procesul-verbal de predare primire fiind semnat de soţul său“.

Tranzacţie cu 23 de terenuri

„La data de 23.12.2002, inc. L.L.M., a vândut învinuitului Ş.A.O. 23 de terenuri, în suprafaţă totală de 131.560,75 mp. În actul se sesizare se reţine că la data de 4.09.2002, când a fost transmisă mandatarului inc. L.L. oferta privind atribuirea de terenuri în compensare, nu era emisă comanda de evaluare pentru aceste terenuri, fiind emisă de Direcţia Patrimoniu, comanda nr. (...) comună şi pentru cazul Cocăneanu, care include numai o parte din terenurile cuprinse în ofertă, unele având aceeaşi suprafaţă, iar altele cu suprafeţe mai mari sau mai mici (vol.24, f:75-76, poz.1, 2, 6, 7, 9, 14,16 din oferta nr. 109217 şi vol.45, f: 8, poz. 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 din comanda 109770), dar preturile acestor terenuri, menţionate în ofertă, sunt identice cu preţurile stabilite prin rapoartele de evaluare la data de 21.10.2002“.

În apărare

„În apărarea formulată, inc. D.R. a susţinut că este nereală susţinerea parchetului, deoarece iniţial s-au dat spre studiu şi s-au cerut valorile estimative, încă din august 2002 (nr...), fiind solicitate date referitoare atât la (...), aceasta fiind şi menţiunea în adresă „vă trimitem spre studiu.... pentru a ne comunica valorile estimate..”. Comanda fermă a fost lansată în 05.09.2002 cu nr. (...) şi este comanda comună şi pentru Cocaneanu, prin aceasta a solicitat să se întocmească rapoartele de evaluare. Prin adresa (...), a făcut practic o propunere către procuristul (...), ştiind că situaţia juridică a fost întocmită de colegii săi nr. (...); există adresa nr. (...),terenurile au fost trimise spre studiu evaluatorului cu nr. (...), iar notificarea a fost discutată în cadrul Comisiei de Lege 10/2001 în 30.08.2002.
 
Apărarea inc. DR cu privire la metoda de lucru folosită cu evaluatorul este susţinută de declaraţia martorei (...), dată în şedinţa din data de 12.03.2013 conform căreia s-au trimis evaluatorilor adrese spre studiu, conţinut pe care îl întocmea aceasta. Concret, solicita evaluatorului să facă o evaluare estimativă pentru terenurile identificate ca fiind libere şi puteau fi restituite (...) Valoarea estimativă era necesară pentru ca în final comisia, în urma notei finale de comandă, să ştie ce poate atribui. (...) Modul de lucru cu birourile de evaluatori era următorul: se făcea o adresă prin care se solicita valoarea estimativă a terenurilor deja identificate de Serviciul Patrimoniu, iar ulterior, se întocmea o notă de comanda, prin care se solicitau rapoartele de evaluare. Acest mod de lucru era utilizat pentru că nu era posibil să se realizeze 100 de rapoarte şi să fie folosite doar o parte dintre acestea(...)”.

Acuzaţiile DNA

„Parchetul a apreciat că terenurile de la poziţiile 1, 2, 3, 4, şi 21, parte din faleza Mării Negre, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, şi 29, din Dispoziţia nr. (...), şi terenul atribuit prin Dispoziţia nr. (...) au fost subevaluate de inc. D.A., urmărindu-se obţinerea unor preţuri egale cu cele prestabilite, fără nicio bază legală, înscrise în actul emis cu 47 de zile mai înainte de evaluarea propriu zisă, urmărindu-se ca echivalentul valoric în limitele căruia se vor atribui terenuri în compensare să includă o suprafaţă de teren cât mai mare care să satisfacă interesele imobiliare frauduloase ale grupării infracţionale.
 
Raportul de expertiză tehnică judiciară răspunzând obiectivului nr. 3 „Stabilirea valorii de piaţă a terenurilor conform Standardelor internaţionale de evaluare“, avându-se în vedere categoria de valoare solicitată de Legea 10/2001, respectiv „valoarea de piaţă” şi procedura de evaluare stabilită de aceeaşi lege a evaluat terenurile considerate prin actul de sesizare subevaluate, poziţiile: 1, 2, 3, 4, şi 21, parte din faleza Mării Negre, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, şi 29, din Dispoziţia nr. (...), la suma de 2.493.185,50 USD, terenul din Dispoziţia (...) la suma de 127.048,38 USD, reţinând că în raportul de constatare tehnico-ştiinţifică, terenul de la poziţia 6 din Decizia 3750/2003 a fost identificat eronat, motiv pentru care determinarea valorii s-a făcut în conformitate cu identificarea corectă din Raportul de expertiza topografică“, potrivit motivării.

Terenurile nu ar fi fost subevaluate

„Raportul de expertiză tehnică judiciară prezintă tabelul cu valorile determinate în USD ale terenurilor ce fac obiectul cauzei, considerate subevaluate. Se observă că inc. D.A. a evaluat terenurile atribuite în compensare prin r. Dispoziţia nr. 3, la suma de  7.318.187,37, iar terenul atribuit prin Dispozitia nr. (...) la suma de 221.728,05 astfel că este evident că terenurile nu au fost subevaluate. O altă acuzaţie reţinută în actul de sesizare vizează restabilirea dreptului de proprietate prin atribuirea unor terenuri din domeniul public al statului în suprafaţă totală de 62.595 mp, referindu-se la terenul cu nr. cadastral 10.774, în suprafaţă de 18.336 mp, menţionat la poziţia 3 în Dispoziţia nr. (...), terenul cu nr. cadastral 10.776 în suprafaţă de 2918 mp, menţionat la poziţia 4 în Dispoziţia nr. (...), terenul cu nr. cadastral 10777, în suprafaţă de 4448 mp, menţionat la poziţia 2 în Dispoziţia nr. (...), terenul cu nr. cadastral 10.778, în suprafaţă de 2093 mp, menţionat la poziţia 21 în dispoziţia nr. (...), şi terenul cu nr. cadastral 10.773, în suprafaţă de 34.800 mp- uscat dobândit din mare, menţionat la poziţia 1 în Dispoziţia nr. (...)“. 

„Domeniul public al statului nu este afectat de niciun imobil retrocedat“

„Expertul în cadrul expertizei topografice a stabilit că domeniul public al statului, aşa cum a fost el atestat, nu este afectat de niciun imobil retrocedat în cele cinci cazuri de operare. Evoluţia situaţiei juridice a acestor terenuri, aşa cum se regăseşte în actele autorităţilor, începând cu anul 1936 până la data efectuării expertizei topografice, este expusă în raportul de expertiză topografică, fiind analizată pentru a se stabili dacă aparţin domeniului public al statului sau domeniului privat/public al autorităţilor locale, la momentul atribuirii în compensaţie - anul 2002: - pentru terenul cu nr. Cadastral (...), în suprafaţă de 18.336 mp, menţionat la poziţia 3 în dispoziţia nr. (...) se regăseşte la f. 258-260( din data de 22.01.2012 a fost intabulat în domeniul privat al municipiului Constanţa, iar din data de 22.01.2012 a fost intabulat în domeniul privat al Municipiului Constanta), pentru terenul cu nr. cadastral (...), în suprafaţă de 2.918 mp, menţionat la poziţia 4 în dispoziţia nr. (...) se regăseşte la pg. 281-282 (din data de 22.01.2012 a fost intabulat în domeniul privat al Municipiului Constanţa), pentru terenul cu nr. cadastral (...), în suprafaţă de 4.448 mp, menţionat la poziţia 2 în dispoziţia nr. (...) se regăseşte la f. 238-240 (din data de 22.01.2012 a fost intabulat în domeniul privat al Municipiului Constanţa), pentru terenul cu nr. cadastral (...), în suprafaţă de 2.093 mp, menţionat la poziţia 21 în dispoziţia nr. (...) se regăseşte la f. 511-513, din data de 22.01.2012 a fost intabulat în domeniul privat al Municipiului Constanţa, iar in anul 2013 a fost intabulat în favoarea domeniul public al statului) - pentru terenul cu nr. cadastral (...), în suprafaţă de 34.800 mp, menţionat la poziţia 1 în dispoziţia nr. (...) se regăseşte la  f. 218-220 (din data de 22.01.2012 a fost intabulat în domeniul privat al Municipiului Constanţa)“.

Terenuri provenite din Marea Neagră

În motivare se mai arată că „toate aceste terenuri la momentul atribuirii lor în compensare - anul 2002 - nu se aflau, conform expertizei judiciare topografice în domeniul public al statului“. „La punctul 4 din Suplimentul la raportul de expertiză judiciară topografică „Clarificarea situaţiei terenurilor care în accepţiunea DNA sunt terenuri provenite din Marea Neagră, erau sau nu domeniul public -DP. 3750, poz. 1, 2, 3, 4 expertul a stabilit -imobilul atribuit la poz. 1 DP 3750/2002, este format prin depunere de pământ în mare în perioada 1981-1994. La momentul atribuirii nu era domeniul public al statului; imobilul atribuit la poz. 2 DP 3750/2002 este format prin depunere de pământ în mare în perioada 1981-1994. La momentul atribuirii nu era domeniul public al statului: imobilul atribuit la poz. 3 DP 3750/2002 era format la nivelul anului 1936. La momentul atribuirii nu era domeniul public al statului; imobilul atribuit la poz. 4 DP 3750/2002 este format prin depunere de pământ în mare în perioada 1981-1994, la momentul atribuirii nu era domeniul public al statului“, potrivit motivării.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza motivarea deciziei.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cristian Borcea audiat azi în Dosar al Retrocedărilor din Constanța

16 Nov 2018 362

Şeful Structurii de Securitate din Curtea Supremă revine în completul care judecă Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

12 Nov 2018 861

Cum au fost retrocedate 25 de hectare din zona Brătianu - Constanța. S-a stabilit un nou termen

21 Oct 2018 566

Dosarul Retrocedărilor din Constanța, amânat

12 Oct 2018 393

Schimbare între judecători în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Iese şeful Structurii de Securitate şi intră cel mai tânăr judecător de la Înalta Curte

11 Oct 2018 1232

Iată cine sunt! Trei judecători pentru Dosarul Retrocedărilor din Constanţa! Unul conduce Structura de Securitate din Curtea Supremă

20 Aug 2018 1947

Curtea Supremă a României face anunțul mult așteptat Este vizată atribuirea unor întinse suprafețe de teren intravilan din Constanța

17 Aug 2018 3014

A murit unul dintre cei mai cunoscuţi judecători din România! A analizat Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

10 Aug 2018 1599

Unul dintre inculpaţii din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, la închisoare

28 Dec 2017 1647

Constanța. Un nou dosar cu retrocedări dubioase. Procurorii DNA și-au terminat treaba. Când va avea loc noul termen de judecată

26 Dec 2017 2880

Veste proastă pentru unul dintre foştii judecători ai Dosarului Retrocedărilor din Constanţa!

26 Oct 2017 2130

Totul se decide azi Unul dintre inculpaţii din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa ar putea fi eliberat condiţionat

23 Oct 2017 1108

Dosarul Retrocedărilor din Constanţa are un „pui“! Mic, dar cu potenţial. Ce au decis judecătorii

05 Sep 2017 2023

Opt ani de închisoare pentru unul dintre foştii judecători ai Dosarului Retrocedărilor din Constanţa. Acum solicită revizuirea

04 Sep 2017 2117

Procese „cu greutate“ şi inculpaţi celebri Pentru cine şi de când se redeschid „porţile“ justiţiei

28 Aug 2017 3743

Zeci de hectare din zona Brătianu - Anadalchioi, retrocedate Victorie pentru unul dintre inculpaţi. Alin Horaţiu Dima pleacă din ţară (rechizitoriu)

09 Aug 2017 3411

Sentinţa din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, contestată de aproape 30 de ori

29 Jul 2017 2769

Dosarul Retrocedărilor din Constanţa! Iată ce conţin patru dintre dispoziţiile de primar desfiinţate în instanţă! Terenuri de milioane de euro (documente)

17 Jul 2017 2981

Mazăre, printre primii nemulţumiţi! DNA nu renunţă! Procurorii cer pedepse maxime pentru inculpaţii din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

15 Jul 2017 6660

Doi achitaţi au atacat decizia instanţei Dosarul Retrocedărilor din Constanţa merge la Înalta Curte!

13 Jul 2017 2808

Dosarul Retrocedărilor din Constanţa - 38 de achitări şi nouă condamnări Ce spune legea despre cazul lui Radu Mazăre

12 Jul 2017 5494

Jurnaliştii nu vor avea acces în sala de şedinţă! Azi se dă pronunţarea în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

10 Jul 2017 7098

Au mai rămas câteva ore! Inculpaţii Dosarului Retrocedărilor în Constanța speră la achitări. Ce va decide Cornelia Dăescu

09 Jul 2017 1963

UPDATE. Pronunţarea, amânată. Achitaţi ori condamnaţi Aproape 40 de inculpaţi din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa nu au dormit bine noaptea trecută

07 Jul 2017 8225

Un mega-dosar de la DNA, la un pas de reunire cu retrocedarea a 25 de hectare din Constanţa

27 Jun 2017 2387

UPDATE. Pronunţarea amanată. Constanţa „fierbe“ azi! Inculpaţi „de soi“ aşteaptă sentinţa în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

23 Jun 2017 4478

Pronunţarea în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, amânată pentru a cincea oară. Când a fost stabilit noul termen

15 Jun 2017 1284

UPDATE. Constanţa s-ar putea cutremura azi! Directori din Primărie, avocaţi, notari şi afacerişti. Toţi aşteaptă sentinţa în Dosarul Retrocedărilor

14 Jun 2017 25019

UPDATE. Judecătoarea Corina Dăescu trebuia să se pronunţe azi în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Cine sunt inculpaţii care aşteaptă sentinţa (rechizitoriu)

31 May 2017 4515

Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Pronunţarea într-unul dintre cele mai vechi anchete ale DNA, amânată pentru a cincea oară (rechizitoriu)

20 May 2017 2326

Pronunţarea în Dosarul retrocedărilor din Constanţa amânată. Iată când se va da soluţia

19 May 2017 2120

Corina Cornelia Dăescu mai are nevoie de timp pentru a se pronunţa în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa (rechizitoriu)

06 May 2017 1212

Azi se dă pronunţarea, după aproape nouă ani de judecată Emoţii mari pentru inculpaţii din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa! (rechizitoriu)

05 May 2017 6485

Pronunţarea în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, amânată pentru data de 5 mai

21 Apr 2017 1851

UPDATE. Unii dintre inculpaţi nu vor dormi bine la noapte! Urmează pronunţarea în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa! (rechizitoriu)

21 Apr 2017 11688

Gata! Judecata s-a terminat! Când va avea loc pronunţarea în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa (rechizitoriu)

10 Apr 2017 9754

# 106 termene Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, redeschis azi de judecătoarea Corina Cornelia Dăescu (rechizitoriu)

07 Apr 2017 1823

# 105 termene Zi istorică pentru inculpaţii Dosarului Retrocedărilor din Constanţa. Ultima înfăţişare înainte de pronunţare (rechizitoriu)

05 Apr 2017 9672

# 104 termene Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, redeschis. DNA cere pedepse maxime pentru Mazăre şi Nicuşor Constantinescu (rechizitoriu)

03 Apr 2017 9681

# 103 termene Judecata în „Dosarul Retrocedărilor din Constanţa“, aproape de final. Azi, o nouă înfăţişare (rechizitoriu)

29 Mar 2017 2476

Dosarul Retrocedărilor din Constanţa va fi redeschis azi de Corina Cornelia Dăescu

01 Mar 2017 1812

Unul dintre cele mai vechi cazuri ale DNA 100 de termene pentru Dosarul Retrocedărilor din Constanţa (rechizitoriu)

01 Feb 2017 1318

Curtea de Apel Bucureşti va judeca retrocedarea a zeci de mii de hectare de teren din Constanţa (rechizitorii)

31 Jan 2017 3805

Ultimul termen în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa… pe anul 2016 (rechizitoriu)

07 Dec 2016 2187

Cucoară, specialist DNA, şi Frigioiu, fost şef al Finanţelor din Primăria Constanţa, audiaţi în Dosarul Retrocedărilor

25 Nov 2016 4117

Unul dintre inculpaţii Dosarului Retrocedărilor din Constanţa, condamnat la aproape opt ani de închisoare

25 Nov 2016 4921

A achitat un inculpat din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Geanina Terceanu îşi află azi sentinţa

17 Nov 2016 1773

Constantin Racu, fostul şef al Direcţiei Administraţie Publică, va fi audiat azi în Dosarul Retrocedărilor (rechizitoriu)

09 Nov 2016 3274

Începe judecata privind retrocedarea a 25 de hectare din Brătianu. Legături cu cel mai mare dosar de corupţie din România (rechizitorii)

29 Sep 2016 3351

Dosarul Retrocedărilor din Constanţa - inculpaţii nu pot fi audiaţi din cauza stării de sănătate

24 Sep 2016 2270