Deschidere editie

Protest în faţa Prefecturii Constanţa Manifest împotriva majorării impozitelor şi taxelor locale

Pe fondul lipsei unei strategii coerente de dezvoltare economică-socială a municipiului Constanţa, autoritatea locală intenţionează să ne „jumulească“, mărind halucinant impozitele şi taxele datorate de toţi contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, în loc să se preocupe de o mai bună administrare a municipiului şi o mai bună gestionare a cheltuielilor, se arată în manifestul societăţii civile adresat constănţenilor.
 
În aceste condiţii, societatea civilă formată din ONG-uri, firme şi persoane fizice va lua atitudine, exprimându-şi public părerea duminică, 17 decembrie, de la ora 17.00, în faţa Prefecturii Constanţa, locul cel mai frecventat pentru astfel de manifestări. 

Cum s-a ajuns în această situaţie?

Un grup de ONG-uri, asociaţii profesionale şi organizaţii patronale au solicitat autorităţilor locale, printr-un memoriu, o dezbatere publică pe tema proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018. Proiectul a fost prezentat contribuabililor din municipiul Constanţa la data de 1 noiembrie anul curent, într-o totală lipsă de transparenţă, fără a fi însoţit de o notă de fundamentare din partea primarului, de o expunere de motive, de un studiu de impact şi exemple de calcul.

Mai mult, în perioada de consultare, autorităţile, nu au găsit de cuviinţă să informeze contribuabilii despre intenţia de majorare a impozitelor şi taxelor locale. Această majorare conduce la o impozitare excesivă şi nejustificată a impozitului pe clădiri şi terenuri datorate de toate persoanele fizice, inclusiv de persoanele fizice care obţin venituri din profesii liberale (ex.: medici de familie, medici dentişti, medici specialişti, logopezi, psihologi şi psihopedagogi, arhitecţi, contabili, experţi, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, practicieni în insolvenţă), a impozitelor pe clădiri şi terenuri, precum şi a taxelor datorate de întreprinderile mici şi mijlocii. 

Dezbaterea publică desfăşurată pe 28 noiembrie a stârnit un interes ridicat din partea comunităţii, prezenţa în sală fiind mare. Oamenii au stat faţă în faţă cu primarul Decebal Făgădău, care a fost însoţit de viceprimarii Dumitru Babu şi Costin Răsăuţeanu, alături de Virginia Uzun, directorul executiv al SPIT Constanţa.
 
O intervenţie de bun-simţ a avut-o cetăţeanul Daniel Radu, care a propus o creştere de maximum 15% pentru clădirile nerezidenţiale deţinute de persoanele fizice (în loc de 520%, cum se intenţionează prin proiect). La acest moment de început al dezbaterilor a apărut marea contradicţie în raţionamentul administraţiei locale ce ar justifica proiectul de hotărâre privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2018. 

Primarul Decebal Făgădău a precizat că Primăria Constanţa nu are nevoie de bani mai mulţi la buget, ci intenţionează să realizeze o uniformizare a taxelor între persoanele fizice şi cele juridice pentru acelaşi tip de impozit sau taxă. „Motivul pentru care am propus această majorare nu este legat de lipsa surselor din bugetul local, ci este legat în primul rând de eliminarea discrepanţei între operatorul economic şi persoana fizica“, a spus edilul-şef, justificându-şi decizia cu argumentul că Primăria Constanţa nu are nevoie de bani, ci doar vrea să elimine discrepanţele la sugestia proprietarilor de hoteluri din staţiunea Mamaia, urmând în acelaşi timp şi sfatul Consiliului Concurenţei, care ar susţine „egalizarea cotei de impozitare astfel încât forma de deţinere să nu reprezinte un criteriu discriminatoriu sau anticoncurential“.

Bugetele Constanţei, în cifre 

Conform datelor privitoare la bugetul local furnizate de site-ul Primăriei Constanţa, bugetul local, cel puţin din anul 2014, se află pe excedent, 52 de milioane de lei în 2014, 192 de milioane de lei în 2015, 231 de milioane de lei în 2016, excedent care, în fiecare dintre ultimii doi ani, este mai mare decât venitul obţinut din plata de către contribuabili a impozitelor şi taxelor locale. 

Îngrijorător este faptul că, până la acest moment, autorităţile locale, urmare a dezbaterii publice, nu au transmis niciun mesaj contribuabililor prin care să anunţe că vor lua în considerare propunerile primite sau că vor renunţa la majorarea taxelor şi impozitelor. Cel mai probabil, proiectul va fi supus la vot, în forma prezentată, în şedinţa de Consiliu Local Constanţa care va fi anunţată în a doua jumătate a lui decembrie. 

Iniţiatorii protestului din 19 decembrie susţin că singura modalitate de stopare, la acest moment, a halucinantei propuneri privind taxele şi impozitele locale este la îndemâna consilierilor locali PMP şi PNL şi independenţilor, care împreună ar putea vota împotriva adoptării unui nivel maxim de impozitare. 

Intenţiile autorităţilor locale şi solicitările ONG-urilor


1. 25% creşterea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă - se solicită autorităţilor locale aplicarea unei cote de 0,08%; 
Se propune o cotă de impozitare de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii pentru anul 2018, faţă de 0,08 în 2017. Acelaşi impozit în Bucureşti, Cluj, Oradea este de 0,1%, în Ploieşti şi Braşov este de 0,09 %, iar în Iaşi, de 0,08%. 

2. 45% creştere a taxei pe clădirile situate în zona A a municipiului Constanţa - se solicită autorităţilor locale eliminarea majorării nelegale de 20% a bazei de calcul stabilite de Codul Fiscal. 
Această creştere pentru clădirile situate în zona A a municipiului Constanţa este generată de modificarea nelegală prin creşterea cu 20% a bazei de impozitare stabilită de Codul Fiscal la care se adaugă creşterea propusă de 25% a cotei de impozitare pentru persoanele fizice. 

3. 520% creştere a impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile nerezidenţiale - se solicită autorităţilor locale aplicarea cotei minime de 0,2 prevăzută de Codul Fiscal.
Se propune o creştere de 520% a impozitului, respectiv o cotă de impozitare de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii faţă de 0,25% cât a fost în 2017. Pentru acelaşi impozit, Clujul are o cotă de 0,2%, pe care o păstrează şi în 2018, la Braşov, Ploieşti şi Iaşi, tot de 0,2% iar la Craiova - 0,4%.

4. 15,4% creştere a impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice - se solicită autorităţilor locale stabilirea unei cote de impozitare de 1% nemajorată. 
Se propune o cotă de impozitare de 1,3%, maximul prevăzut de Codul Fiscal, majorată cu 15,4% în timp ce Clujul are o cotă de 1% nemajorată. 

5. 15-20% creştere a impozitului pe teren datorat de către persoanele fizice (inclusiv a terenului de sub clădiri) faţă de Cluj, Braşov, Iaşi, Ploieşti - se solicită autorităţilor locale stabilirea următoarelor valori : 8.567 de lei/ha pentru zona A, 6.499 de lei/ha pentru zona B, 4.447 de lei/ha pentru zona C şi 2.113 lei /ha pentru zona D. 

6. Se intenţionează aplicarea valorilor maxime stabilite de Codul Fiscal pentru impozitul pe teren datorat de persoanele juridice, o valoare dublă faţă de impozitul similar din Cluj, Braşov, Iaşi, Oradea, Timişoara, Ploieşti - se solicită autorităţilor locale stabilirea aceloraşi valori ale bazei de calcul ca cele propuse pentru persoanele fizice, şi nu aplicarea valorilor maxime prevăzute de Codul Fiscal. Se solicită autorităţilor locale eliminarea menţiunii privitoare la asimilarea terenurilor aflate în extravilanul municipiului Constanţa cu cele din zona A.

7. 115% creştere a taxei de salubritate de la 3 lei/lună/persoană în 2017 la 7 lei/lună/persoană în 2018 - se solicită autorităţilor locale o taxă de 3,5 lei/lună/persoană.

8. Doar 75% reducere a impozitului pentru mijloacele de transport hibrid în loc de 95%, cât prevede art. 470 Cod Fiscal şi cât se aplică în majoritatea municipiilor din ţară - se solicită autorităţilor locale aplicarea reducerii maxime de 95% prevăzută în Codul Fiscal.

9. În acelaşi timp, autoritatea locală îi încurajează pe cei care poluează - pentru vehiculele cu capacitate cilindrică peste 4.800 cm3 stabilind impozitul minim 4 lei/200cm3, deşi valoarea dată de Codul Fiscal este cuprinsă între 4-6 lei/200 cm3, pe de altă parte, vehiculele cu capacitate cilindrică sub 4.800 cm3 sunt impozitate la maxim - se solicită autorităţilor locale ca, respectând principiul cine poluează mai mult plăteşte mai mult, pentru vehiculele cu capacitate cilindrică mai mare de 4.800 cm3 să stabilească cota maximă de 6 lei/200 cm3 potrivit Codului Fiscal. 

10. Peste 400% creştere a taxei de concesionare locuri de veci. Din 2018, taxa de concesionare a locului de veci va fi 33 de lei/mp/7 ani faţă de 8 lei în 2017, pentru Cimitirul Central Municipal, şi 25 de lei/mp/7 ani în celelalte cimitire, faţă de 6 lei în 2017 - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017. Concomitent, se majorează cu peste 100% taxa de întreţinere a unui loc de veci de la 2,4 lei mp/an în 2017 la 5 lei mp/an în 2018 - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017. 

11. 100% creştere a taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate de la 1% în 2017 la 2% în 2018 exclusiv TVA - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017.

12. majorarea taxelor pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate era de 27 de lei/an/m2 în 2017, pentru 2018 se propune 32 de lei/an/m2 - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj, pentru reclamă şi publicitate, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate era de 20 de lei/an/m2 în 2017, pentru 2018 se propune 23 de lei/an/m2 - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017.

13. 20% creştere a taxei pentru aviz program de funcţionare - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017
Potrivit anexei nr. 8 din proiect, articolul 1 alineat (1), taxa aviz program de funcţionare pentru unităţile ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă care nu se regăsesc în CAEN - Rev 2 grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - alte activităţi recreative şi distractive, care era 80 de lei în 2017, va fi 100 de lei în 2018. 

14. 4.000% creştere a taxei pentru eliberarea avizului program de funcţionare - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017.

O regulă nouă se va aplica din 2018: prin excepţie de la alin. (1), pentru unităţile din staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă ce desfăşoară activităţi care se regăsesc în CAEN - Rev 2 codul 4711 şi grupa 472, cu excepţia codului 4726 - comerţ cu amănuntul al produselor din tutun în magazine specializate, taxa pentru eliberarea avizului program de funcţionare se stabileşte în sumă de 8.000 de lei. 

15. 4.000% creşterea taxei de autorizare pentru desfăşurarea de activităţi temporare derulate în zone private cu acces public pentru operatorii din Satul de Vacanţă şi staţiunea Mamaia, care va ajunge de la 200 de lei la 8.000 de lei, pentru activităţile de închiriere echipament sportiv, evenimente de tipul târgurilor, festivaluri, altele decât cele non-profit, cu desfăşurare de activităţi comerciale şi/sau alimentaţie publică, pentru spectacole de circ, activităţi de producere şi/sau comercializare stradală de produse alimentare din utilaje specializate. Se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017.

Nu în ultimul rând, iniţiatorii manifestului solicită Consiliului Local Constanţa acordarea scutirilor şi a reducerilor maxime pentru toate tipurile de funcţiuni pentru care este abilitat să le acorde potrivit art. 456 şi art. 464 din Codul Fiscal. 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE. Proteste în Capitală. Incidente violente între protestatari şi jandarmi la Universitate. Bulevardul Magheru a fost ocupat (galerie foto)

20 Jan 2018 502

"Coloane către Bucureşti" , marș motorizat spre Capitală. Constănțenii, așteptați la protest

20 Jan 2018 1146

Constănțenii ies în stradă! Se anunță protest în fața Prefecturii Constanța

20 Jan 2018 1657

Protest de amploare, programat astăzi în București. Sunt aşteptaţi cel puţin 15 mii de manifestanți

20 Jan 2018 688

Mai mulți protestatari merg pe jos sute de kilometri în „Marșul speranței”. Care este motivul acțiunii

17 Jan 2018 390

Imagini de la eveniment. Reînființarea Liceului de Marină la Constanța scoate elevii în stradă. De ce sunt supărați elevii de la Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”(galerie foto)

15 Jan 2018 919

Se anunță protest la Colegiul Tehnic de Marină Constanța. Elevii și profesorii, nevoiți să se mute din clădire

14 Jan 2018 647

Bucureşti. Astăzi, protest spontan al taximetriştilor

10 Jan 2018 411

Protest în fața sediului PSD. Jurnalistul Mălin Bot ridicat de jandarmi

08 Jan 2018 444

Globurile de Aur 2018. Lista completă a câştigătorilor. De ce au ales celebrităţile să poarte negru

08 Jan 2018 457

„În democraţie, hoţii stau la puşcărie“. Proteste la Cluj Napoca față de Legile Justiției și de Guvern.

07 Jan 2018 339

UPDATE. Au venit cu mic, cu mare „Jos, jos, să îi dăm!“. Noi proteste și un „colind“ original în Piața Victoriei din București, îndreptate împotriva coaliției de guvernare. Marș către Parlament

23 Dec 2017 699

Protest al taximetriștilor în Capitală faţă de transportul nelicenţiat. Ce alte revendicări au aceștia

20 Dec 2017 269

Reacții după protestul anunțat de angajații din penitenciare și polițiști. Reprezentanții MAI îi cheamă la dialog

20 Dec 2017 337

Protest în Piața Revoluției din București. Angajații din penitenciare și poliție ies în stradă.

20 Dec 2017 451

București. Noi proteste în faţa Parlamentului. Studenții au ieșit în stradă față de modificările legilor justiției

19 Dec 2017 294

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România anunță reluarea protestelor mâine

19 Dec 2017 453

Studenţii se alătură protestelor faţă de modificarea legilor justiţiei

19 Dec 2017 485

Imagini de la eveniment Constanța. Un nou protest al magistraților în fața Palatului de Justiție față de legile justiției (galerie foto + video)

19 Dec 2017 1466

Ce spune ministrul Justiției despre protestele magistraților. Au voie sau nu să protesteze

19 Dec 2017 584

Revista presei locale

19 Dec 2017 668

UPDATE Protest la Curtea de Apel București. Sute de magistrați protestează împotriva modificărilor legilor justiţiei

18 Dec 2017 607

UPDATE. Imagini de la eveniment. Judecătorii din Constanţa protestează. Andrei Bodean, de la DNA Constanța - „Vrem să transmitem muncitorilor de la mecanică fină și tâmplarilor că legile sunt lucruri serioase“ (galerie foto+video)

18 Dec 2017 7629

UPDATE Protest de amploare în Piața Victoriei față de legile justiției. Mii de oameni prezenți. Incidente și îmbrânceli cu jandarmii

17 Dec 2017 659

Imagini de la evenimentProtest în fața Prefecturii. Constănțenii au ieșit în strada împotriva majorării taxelor şi impozitelor locale (galerie foto + video)

17 Dec 2017 886

La Constanţa, decizia va fi luată mâine Magistrații ies în stradă. Vor protesta împotriva modificării Codurilor Penale

17 Dec 2017 1639

Constănţenii ies în stradă. Protestul împotriva majorării taxelor şi impozitelor se ţine şi pe ploaie!

17 Dec 2017 631

Revista presei locale

16 Dec 2017 729

Întâlnirea Sindicatul Național al Agenților de Poliție și Sindicatul Diamantul, la sediul MAI. Protestul va fi sistat

15 Dec 2017 502

Imaginea zilei. Protest la Constanța în fața Prefecturii. Cum au ales manifestanții să-și arate nemulțumirea

15 Dec 2017 624

Protest inedit la Constanța. Mai mulți copii din Faleză Nord au protestat nemulțumiți că locul de joacă din cartier va fi demolat (galerie foto+video)

14 Dec 2017 4174

Protestul taximetriştilor, amânat. O delegaţie se va întâlni astăzi cu primarul Constanţei

13 Dec 2017 507

Protest inedit la Constanța. Ce metodă au ales membrii USR Constanța pentru a trage un semnal de alarmă asupra modificărilor legilor justiţiei

12 Dec 2017 1567

Oficial de la COTAR. Protestul transportatorilor se amână în așteptarea modificării legislative

12 Dec 2017 556

Taximetriștii nu vor mai protesta la Constanța. Decizia luată după discuțiile cu ministrul Felix Stroe

12 Dec 2017 1454

#Rezist. Protest în faţa Prefecturii Constanţa (galerie foto+video)

12 Dec 2017 804

Protest în Piața Victoriei față de măsurile fiscale. 2.000 de sindicaliști prezenţi

12 Dec 2017 448

Imagini de la eveniment Protest spontan în faţa sediului Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța (galerie foto+video)

12 Dec 2017 1076

Protest în fața Palatului Parlamentului după ce Camera Deputaților a adoptat modificările la Legile Justiției

11 Dec 2017 312

Protest al taximetriștilor la Constanța. Traficul rutier va fi îngreunat pe bulevardul Tomis în zona Prefecturii

11 Dec 2017 903

Mesaje care incită la proteste violente circulă pe internet. Ce le recomandă polițiștii participanților la acțiunile de protest

11 Dec 2017 907

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România anunţă începerea protestelor. Acţiuni şi la Constanţa

11 Dec 2017 278

Ce măsuri a luat Jandarmeria pentru protestul din Piața Victoriei. Mii de manifestanți participă la acțiunea de protest

10 Dec 2017 256

Protest de amploare în Piața Victoriei din București. Printre manifestanți sunt și politicieni

10 Dec 2017 371

UPDATE „Ei cu hoții, noi cu toții“. Protest în fața Prefecturii Constanța. Ce revendicări au protestatarii (video)

10 Dec 2017 1500

Revin proteste. În București sunt precedate de un marș de comemorare a Regelui

10 Dec 2017 420

Noi proteste în fața Palatului Parlamentului împotriva legilor Justiției. Ce mesaj a transmis fostul ministru al Sănătății

07 Dec 2017 305

Incidente la protestele din București. Un protestatar a fost condus la poliție de jandarmi

06 Dec 2017 467

Proteste în fața Palatului Parlamentului. Manifestanții sunt nemulțumiți de modul în care se votează legile justiției

06 Dec 2017 439

Sondaj de opinie Cititorii noştri cred în eficienţa protestelor de stradă. Cum au răspuns la sondaj

04 Dec 2017 402