Interviu Online

Interviu online cu Drăguţ Encică şi Dan Baltag, şefii Direcţiei Poliţia Locală Constanţa „De anul viitor vom fi mai prezenţi în stradă, după angajarea celor 100 de persoane în serviciile de ordine publică“

Direcţia Generală Poliţia Locală Constanţa este un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Poliţia Locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în următoarele domenii: ordinea şi liniştea publică, paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială şi evidenţa persoanelor.

Ce a însemnat anul 2017 pentru Poliţia Locală, care au fost direcţiile de acţiune, campaniile desfăşurate şi rezultatele activităţilor desfăşurate de poliţiştii locali am aflat de la Drăguţ Encică, şef Serviciul Inspecţie Activitate Comercială, delegat temporar director general adjunct, şi Dan Baltag, şef Serviciul Siguranţă Rutieră din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală.

Întrebările redacţiei:
 
Câţi angajaţi are în acest moment Direcţia Poliţia Locală?

Drăguţ Encică: În momentul de faţă, avem ocupate 126 de posturi de poliţişti locali, dar 103 desfăşoară activitate de teren. Ceilalţi îşi desfăşoară activitatea în dispecerat şi în cadrul serviciului de identificări persoane. În cursul anului 2018, vor fi desfăşurate concursuri pentru ocuparea altor 100 de posturi de poliţişti locali pentru compartimentele de ordine şi siguranţă publică, unde, în prezent, avem un deficit de personal. 
 
Ce a însemnat anul 2017 pentru Poliţia Locală, care au fost direcţiile de acţiune, campaniile desfăşurate şi rezultatele activităţilor desfăşurate de poliţiştii locali?

Drăguţ Encică: În 2017, Direcţia Poliţia Locală s-a reorganizat la nivel de Direcţie Generală de Poliţie Locală. Posturile din organigramă s-au reconfigurat. 2017 este un an în care am obţinut rezultate foarte bune, cu un minimum de personal. Anul acesta, până la începutul lunii decembrie, pentru activitatea de comerţ ambulant au fost sancţionate 673 de persoane şi au fost aplicate amenzi în cuantum de 310.000 de lei. Totuşi, cele mai mari sancţiuni prevăzute de lege sunt pe ceea ce înseamnă nerespectarea legislaţiei în domeniul executării lucrărilor de construcţie. Au fost aplicate amenzi de 50.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiilor de construire. Pe rolul instanţelor sunt şi procese de contestare a amenzilor.

Pe parcursul acestui an, aţi desfăşurat mai multe acţiuni de verificare privind respectarea normelor în construcţii şi afişajul stradal. Care au fost cele mai frecvente abateri pentru care s-au acordat contravenţii?

Drăguţ Encică: Cele mai frecvente abateri pentru care s-au acordat contravenţii au fost pentru  lipsa autorizaţiilor pentru construcţii. Au fost şi situaţii în care au fost duse la îndeplinire măsurile de desfiinţare a lucrărilor nelegale, dispuse prin procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Poliţia Locală constată executarea de lucrări de construcţii. Legea 50/1991, republicată, prevede că pentru orice modificare a faţadei unui imobil este necesară emiterea unei autorizaţii de construire. Acest lucru este valabil şi pentru închiderea balcoanelor imobilelor. Lucrările exceptate de la autorizare sunt prevăzute la art. 11 din Legea 50/1991.
 
Care sunt riscurile la care se expune populaţia prin executarea de lucrări de construcţii în afara cadrului legal şi repercusiunile nerespectării prevederilor legate de disciplina în construcţii?

Drăguţ Encică: Riscurile sunt reprezentate de sancţiunile complementare dispuse prin procesul-verbal, care pot duce inclusiv la desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate. O alta categorie de riscuri o reprezintă executarea de lucrări de construcţii în zonele în care este instituit un regim de protecţie. La nivelul municipiului, vorbim despre situri arheologice si situri urbane care transformă fapta din contravenţională într-una de natură penală. 
 
Primăria Constanţa a anunţat că intenţionează să achiziţioneze un sistem informatic integrat pentru Direcţia de Urbanism şi Poliţia Locală. Ce activităţi specifice derulate de Direcţia Poliţia Locală vor fi coordonate prin intermediul acestui sistem?

Drăguţ Encică: Prin intermediul softului vor putea fi verificate în timp real existenţa actelor administrative emise de Primăria Constanţa (autorizaţii de construire şi certificate de urbanism) şi documentaţiile aferente pentru titularii unor drepturi reale asupra imobilelor.  
 
Lunile aprilie şi octombrie sunt decretate drept lunile curăţeniei în municipiu. Ce sancţiuni au aplicat poliţiştii constănţeni cetăţenilor care nu păstrează curăţenia, în afara avertismentelor? Cum se va proceda de anul viitor, în timpul acestor campanii, când efectivele Poliţiei Locale vor fi sporite?
 
Drăguţ Encică: În afara amenzilor cu avertisment aplicate, Poliţia Locală a aplicat 55 de sancţiuni cu amendă, cuprinse între 400 şi 800 de lei, pentru răscolirea gunoiului sau pentru cei care aruncă gunoaie pe stradă. Poliţia Locală nu urmăreşte aplicarea de sancţiuni în cadrul acestor campanii, ci imprimarea unui comportament corect şi civilizat, bazat pe respectarea normelor legale. De-a lungul anului, s-a realizat o campanie intensă de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte necesitatea menţinerii unui mediu curat.

Pentru anul 2018, ne dorim ca reprezentanţii asociaţiilor de proprietari să înţeleagă că scopul nostru este să avem un oraş curat şi tocmai de aceea este şi obligaţia asociaţiilor să menţină curăţenia în perimetrul asociaţiei, implicit toaletarea gardului viu şi întreţinerea spatiilor verzi din jurul blocurilor.

Constănţenii i-au întâlnit pe poliţiştii locali şi în mijloacele de transport ale RATC. Care este misiunea dvs. în timpul acestor controale?
 
Dan Baltag: 
Scopul nostru este ca cei care utilizează mijloacele de transport în comun să deţină un titlu de călătorie valabilă. Prin prezenţa poliţiştilor locali, ne dorim sa crească gradul de încredere în transportul public şi prevenirea faptelor antisociale. Abordăm în special liniile predispuse la incidente. Poliţia Locală a aplicat 3.000 de sancţiuni (conf. Legii 92/2007, art. 45 - privind serviciile de transport public local) celor care nu deţineau bilet sau titlu de călătorie valabil. Acţiunile se desfăşoară în colaborare cu reprezentanţii RATC, ai IPJ şi ai Grupării Mobile.

Poliţia Locală s-a implicat şi în raziile desfăşurate la nivelul municipiului Constanţa în autovehiculele care efectuează transport de călători în regim de maxi-taxi sau taxi. În continuare, ne lovim, în calitate de cetăţeni, de practicile nelegale în transportul de persoane. Ce acţiuni pregătiţi în acest sens pe viitor? Care sunt zonele cele mai fierbinţi din punctul de vedere al ilegalităţilor în domeniul taximetriei?

Dan Baltag: Exista planuri de acţiune comună cu alte instituţii care au atribuţii în domeniu şi anul viitor se va acţiona pentru verificarea modului în care se desfăşoară activitatea de transport în regim taxi sau maxi-taxi. Acţiunile vizează existenţa autorizaţiilor şi a atestatelor profesionale, să existe o legitimaţie la bordul autovehiculelor cu fotografia conducătorului în cazul taxiurilor, dar şi modul în care se realizează activitatea de transport, de la ţinută, la pornirea aparatului de marcat sau neintervenţia asupra componentelor aparatului de taxat. Există anumite zone în care, din cauza aşteptării clienţilor în locuri nepermise, apar perturbări alte traficului rutier - Gară, Spital, City Park şi, pe timp de vară, staţiunea Mamaia. În aceste cazuri sunt aplicate sancţiuni contravenţionale, conform codului rutier, pentru oprire sau staţionare neregulamentară.
 
Poliţia Locală a început acţiunea de ridicare a maşinilor abandonate în Constanţa. Sunt informaţii că, pe viitor, veţi trece şi la ridicarea maşinilor parcate la întâmplare, cu încălcarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa. Unde vor ajunge aceste maşini şi care vor fi sancţiunile şi costurile de recuperare a maşinilor de către proprietari?

Dan Baltag: Până în luna iunie 2017 au fost ridicate 18 vehicule abandonate sau fără stăpân de raza municipiului. A fost demarată procedura pentru 260 de vehicule, este în desfăşurare. Majoritatea deţinătorilor se conformează somaţiei şi remediază problemele.

Administratorul drumului public este în curs de achiziţionare a unei autospeciale pentru ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe drumurile publice. Ridicarea poate fi dispusă de poliţistul rutier sau de poliţistul local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice. Vehiculele ridicate vor fi transportate într-un spaţiu special amenajat al Confort Urban, cu pază şi supraveghere video. Sancţiunile sunt prevăzute de Codul rutier, respectiv 4-5 puncte de amendă şi 3 puncte de penalizare pentru permisul de conducere.
 
Foarte mulţi constănţeni şi-ar dori ca Poliţia Locală să fie mai prezentă în municipiu, mai ales după lăsarea serii. În multe cartiere din municipiu, iluminatul public funcţionează cu intermitenţe, sunt mulţi elevi care termină cursurile la şcoli şi licee după ora 18.00, când este deja întuneric afară, şi ar avea nevoie de măsuri de siguranţă suplimentare etc. Puteţi acoperi în acest moment măcar reţeaua şcolară din municipiu?

Drăguţ Encică
: În cursul anului 2017, prin lucrătorii compartimentelor cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, s-au asigurat măsuri de fluidizare a traficului în zona unităţilor de învăţământ. Cei care au atribuţii rutiere au şi atribuţii de ordine publică, iar atunci când constată o faptă antisocială, iau şi măsurile de rigoare. De anul viitor vom fi mai prezenţi în stradă, după angajarea celor 100 de persoane în serviciile de ordine publică.

Ce atribuţii mai are în acest moment Poliţia Locală pe linie de circulaţie rutieră?

Dan Baltag: Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice, efectuează semnale regulamentare de oprire a conducătorilor auto, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin art. 7 din Legea 155/2010 - constată şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea sau parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar; constată contravenţii pentru nerespectarea masei maxime admise şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule; constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti sau conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală, participăm împreună cu Poliţia Rutieră pentru asigurarea masurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri sau alte activităţi care se desfăşoară pe drumurile publice etc.
 
Sunteţi pregătiţi să faceţi faţă exigenţelor similare Poliţiei Naţionale, după ce comisarul-şef Tudorel Dogaru, actualul şef al Poliţiei Municipale, va fi detaşat în fruntea Poliţiei Locale Constanţa?

Drăguţ Encică: Da, 100%. Exigenţele după care îşi desfăşoară activitatea Poliţia Locală sunt impuse de lege, dar suntem siguri că prezenţa comisarului-şef Dogaru va imprima Poliţiei Locale un randament sporit în toate activităţile pentru le va desfăşura.

Întrebările cititorilor:

Marcu: Este adevărat că exista un conflict între politiştii locali și cei din Poliția Română? Așa reiese din mai multe postări de pe unele forumuri și grupuri de Facebook.

D.E.: Nu există un conflict între cele două instituții. În prezent există acțiuni comune desfășurate cu echipaje mixte în sistem integrat.

Marcu: Nu mă refeream la un conflict între instituții, ci la un conflict între angajați, de ce nu se fac mai multe exerciții sau evenimente împreuna pentru caștigarea încrederii cetațenilor? Să stiți că există o doză de scepticism în legătură cu Poliția Locală din aceasta cauză.

D.E.: Poliția Locală, așa cum am menționat mai sus, are acțiuni săptămânale pe care le desfășoară în comun cu lucrătorii Poliției Municipiului Constanța. În momentul de fața nu avem cunostință despre existența unor asemenea conflicte.

Stefaniasoare: Băiatul meu dă anul acesta bacalaureatul și ar vrea să opteze pentru Poliția Locală, dar umblă vorba că ar fi foarte greu și se cer șpăgi pentru angajare. Care ar fi criteriile pentru angajare?

D.E.: Pentru anul viitor, așa cum am răspuns deja, Poliția Locală va organiza concurs de angajare pentru 100 de polițiști, iar ponderea locurilor se adresează absolvenților de liceu cu bacalaureat. Mai multe informații puteți obține de la Direcția de Resurse Umane din cadrul Primăriei.

Stefaniasoare: Eu vă cred pe cuvânt, dar cum se va organiza acest concurs, vor fi publice aceste informații pe vreun site? Trebuie sa sun? Pe site-ul Primăriei nu există informațiile acestea, totuși, e nevoie de mai multă transparență.
 
 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

geo

15 Dec, 2017 14:35

cu ce data va incepe activitatea dl Dogaru la politia locala???

Articole asemanatoare

Razia politiștilor constănțeni pe bulevardul 1 Mai. Autobuzele RATC, verificate

17 Jan 2018 579

Încep angajările masive în Poliţia Locală Constanţa! Câte posturi sunt vacante

15 Jan 2018 723

Controale în restaurantele și barurile din Constanța. Polițiștii locali au aplicat sancțiuni pentru nerespectarea legii fumatului

13 Jan 2018 493

Grup Media Sud Călători a dat în judecată Direcţia Poliţia Locală din cadrul Primăriei Constanţa

12 Jan 2018 2193

Direcţia Poliţia Locală Constanţa, amenzi de 153.500 de lei în decembrie 2017

09 Jan 2018 387

Jandarmii și polițiștii locali din Constanţa, acţiune comună. Au aplicat 16 amenzi

29 Dec 2017 295

Raport Poliția Locală. Ce sancțiuni au aplicat polițiștii locali constănțeni

28 Dec 2017 300

Explozie într-un supermarket din Sankt Petersburg. Mai multe persoane au fost rănite

27 Dec 2017 531

Fosta conducere a Poliției Locale București, trimisă în judecată de procurorii DNA. Cine sunt suspecții și ce acuzțaii li se aduc

20 Dec 2017 511

Politiştii locali au amendat doi taximetrişti care înşelau clienţii cu ajutorul unor dispozitive

05 Dec 2017 1531

Raportul Direcţiei Poliţiei Locale. Amenzi de peste 184.000 lei

05 Dec 2017 477

Detașarea comisarului șef Tudorel Dogaru la Poliția Locală Constanța pe ultima sută de metri

27 Nov 2017 3376

Poliţia Locală a Municipiului Medgidia organizează concurs. Ce post este vacant

17 Nov 2017 1795

Acţiuni ale poliţiştilor locali. Verificări şi sancţiuni privind respectarea normelor în construcții și afișajul stradal

14 Nov 2017 658

Germania. Împuşcături într-un supermarket. O persoană rănită grav

02 Nov 2017 742

Raport Poliţia Locală Acţiuni ale poliţiştilor locali în luna octombrie. Ce sancţiuni au fost aplicate

02 Nov 2017 755

Acțiuni ale Poliției Locale. Zeci de sancțiuni aplicate constănțenilor care nu păstrează curățenia

28 Oct 2017 1340

Acțiuni ale polițiștilor constănțeni pentru combaterea comerțului ambulant. Sute de kilograme de fructe și legume, confiscate

25 Oct 2017 706

Luna octombrie, luna curățeniei! Ce sancțiuni au aplicat polițiștii constănțeni cetățenilor care nu păstrează curățenia

09 Oct 2017 489

Primăria Constanţa intenţionează să achiziţioneze un sistem informatic integrat pentru Direcţia de Urbanism şi Poliţia Locală

06 Oct 2017 604

Pericol pe şosele Peste 400 de sancţiuni aplicate căruţaşilor de către poliţiştii locali

04 Oct 2017 442

Acțiuni de prevenție ale Poliției Locale. Ce riscă constănțenii care nu păstrează curățenia (galerie foto)

25 Sep 2017 1029

Călătorii frauduloşi şi scandalagii de pe traseele RATC sancţionaţi de Poliţia Locală

25 Sep 2017 2920

Taximetrist, încătuşat de poliţiştii constănţeni

21 Sep 2017 1449

Atenţie, constănţeni! Din luna octombrie se derulează campania „Curăţăm Constanţa Noastră“! (galerie foto)

20 Sep 2017 903

Reacţii la sesizările depuse de consilierul Popescu SC Alcorex Building, amendată pentru tăiere, în lipsa unei autorizaţii emise de municipalitate (document)

19 Sep 2017 2131

Amenzi pentru cei care parchează pe locurile destinate persoanelor cu handicap

08 Sep 2017 1395

Activităţi desfăşurate de poliţiştii locali din Constanţa în domeniul circulaţiei rutiere şi ordinii publice

02 Sep 2017 859

Municipalitatea cumpără maşini pentru Poliţia Locală Constanţa. Ce valoare are achiziţia

01 Sep 2017 718

Poliţia Locală Constanţa a luat în vizor călătorii frauduloşi

29 Aug 2017 722

De ce au loc frecvent accidente la intersecţia străzii Cuza Vodă cu bulevardul Tomis. Ce spun autorităţile. Şi ce trebuie înţeles (galerie foto)

29 Aug 2017 3127

Şi poliţiştii locali dau amenzi pentru nereguli în trafic. Valoarea acestora şi principalele abateri constatate

23 Aug 2017 1212

Raport al Departamentului de Disciplină în Construcţii din cadrul Primăriei Constanţa

17 Aug 2017 1140

Alertă la Valu lui Traian! Un tânăr a reclamat că a fost lovit cu cuțitul. Victima, transportată la spital

13 Aug 2017 2051

Turiştii nu au voie să staţioneze pe spaţiile verzi din staţiunea Mamaia. Cine nu se conformează este amendat!

09 Aug 2017 989

Primăria Constanţa pregăteşte atribuirea unui contract pentru închirierea a 25 de autoturisme

26 Jul 2017 1457

Acţiuni derulate de Poliţia Locală Constanţa. Ce amenzi s-au aplicat în ultimele zile

25 Jul 2017 953

Atenţie şoferi! Trafic îngreunat pe strada Ion Lahovari din Constanţa

24 Jul 2017 521

Posturi vacante la Primăria Cernavodă. Când va avea loc concursul

06 Jul 2017 702

Direcţia Poliţia Locală a aplicat, în decursul lunii iunie, amenzi în valoare de 77.000 de lei

04 Jul 2017 891

28 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.750 de lei, pentru călătorii frauduloşi pe liniile RATC

30 Jun 2017 620

Poliţia Locală, încasări de peste 66.000 de lei din contravenţii la bugetul municipalităţii

27 Jun 2017 2843

Demersurile consilierilor Popescu şi Constantin continuă Razie printre maxi-taxiuri în municipiul Constanţa!

22 Jun 2017 5238

Municipalitatea Constanţa vrea un preţ bun pentru uniformele poliţiştilor locali

20 Jun 2017 2303

USR Constanţa cere Poliţiei Locale să facă publice amenzile date pentru nerespectarea curăţeniei la locurile de joacă (document)

16 Jun 2017 1901

Luna precedentă, Poliţia Locală a aplicat amenzi de peste 60.000 de lei. Iată de ce!

09 Jun 2017 1064

Controale şi sancţiuni! Poliţia Locală Techirghiol face „inventarul“ terenurilor şi imobilelor nesalubrizate

08 Jun 2017 4735

Poliţia Locală, aceleaşi atribuţii cu Rutiera? „Este o tâmpenie! Care este logica? Primarii pot folosi Poliţia Locală în interes personal“

07 Jun 2017 10484

Intervenţie a echipelor mixte în piețele constănțene! Oamenii legii au verificat zeci de persoane şi au aplicat sancţiuni

18 May 2017 1058

Angajări la Poliţia Locală a municipiului Medgidia. Câte posturi sunt scoase la concurs

17 May 2017 7068