Cuvinte presărate cu onoare şi respect. Mesajele iniţiatorilor proiectului #DobrogeaAcademică, lansat de ZIUA de Constanţa (galerie foto)Cotidianul ZIUA de Constanţa se află pe buzele elitei judeţului Constanţa, şi asta datorită implicării active în proiecte de tip cultural şi social. Ne-am asumat o implicare activă în viaţa cotidiană a judeţului şi am dovedit asta. Academicienii Petre T. Frangopol (86 de ani, membru de onoare al Academiei Române) şi Marian-Traian Gomoiu (83 de ani, membru titular al Academiei Române) vor primi titlul de Cetăţean de Onoare, în urma demersurilor iniţiate şi promovate de ZIUA de Constanţa, alături de iluştrii parteneri iniţiatori.

În continuarea acţiunilor publicistice asumate, cotidianul ZIUA de Constanţa iniţiază proiectul #DobrogeaAcademică - moment-reper pentru conectarea comunităţii dobrogene la cel mai înalt for al intelectualităţii româneşti: Academia Română. Proiectat ca un demers editorial bivalent, la care contribuie cele mai importante instituţii de educaţie şi cultură constănţene, prin #DobrogeaAcademică se doreşte, pe de o parte, readucerea în atenţia comunităţii a relaţiei Dobrogei cu Academia Română, din toate timpurile - începând cu Constantin I. Brătescu, iar pe de altă parte - un deziderat mai vechi -, porneşte de la convingerea că vor exista academicieni care vor accepta invitaţia de a conferenţia despre cel mai vechi pământ românesc atestat documentar.

Iniţiatori ai acestui demers sunt Universitatea „Ovidius” Constanţa (prorector Mihai Gîrţu şi conf. univ. dr. Marius Skolka - decan Facultatea de Ştiinţele Naturii şi Ştiinţe Agricole), Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (director, prof. dr. Vasile Nicoară), Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (rector, prof. univ. dr. Ing. Octavian Tărăbuţă), Comunitatea Elenă „Elpis” (preşedinte Traian Antoniadis şi vicepreşedinte Mihnea Hagiu), conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, dr. Doina Păuleanu (director Muzeul de Artă Constanţa), prof. univ. dr. Adrian Bavaru, cotidienele „Adevărul” (Sînziana Ionescu şi Mariana Iancu) şi „Evenimentul Zilei” (Feri Predescu), Dotto Tv, SC Comvex S.A., SC Zip Escort SRL, Baroul Constanţa (av. Filişan Cătălin), Editura EX PONTO (editor Ovidiu Dunăreanu).

Academicienii Petre T. Frangopol (86 de ani, membru de onoare al Academiei Române) şi Marian-Traian Gomoiu (83 de ani, membru titular al Academiei Române), redutabile voci pentru politica de dezvoltare a ştiinţei şi cercetării în România şi în Europa, sunt născuţi şi crescuţi în Dobrogea, absolvenţi ai centenarului Colegiu Naţional „Mircea cel Bătrân”, cu o prestigioasă şi recunoscută activitate ştiinţifică închinată ţării şi locului natal.

După cum se ştie, unicul criteriu de primire în Academia Română este caracterul de excepţie al contribuţiei în ştiinţă sau cultură, mai precis impactul asupra domeniului în care activează, originalitatea contribuţiilor, într-un cuvânt excelenţa în cercetare şi creaţie. Reputaţia naţională şi internaţională este un factor important în admiterea în acest unic forum de consacrare. La propunerea comunităţii tomitane, PETRE T. FRANGOPOL ŞI MARIAN-TRAIAN GOMOIU vor primi titlul de Cetăţean de Onoare.

În preambulul acestui eveniment, iniţiatorii proiectului şi-au exprimat gândurile despre „#DobrogeaAcademică“, dar şi despre cele două personalităţi aduse în atenţia publicului prin acest proiect.  

Prof. univ. dr. Mihai Gîrţu - prorector al Universităţii „Ovidius“

„Doresc să salut iniţiativa cotidianului ZIUA de Constanţa de a lansa proiectul „#DobrogeaAcademică“, prin care comunitatea îşi preţuieşte cei mai de seamă reprezentanţi. Credincioasă devizei adoptate în 2014, unitate-onoare-competenţă, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a fost de la început un susţinător entuziast al proiectului şi un partener de încredere al cotidianului în strădania de punere în lumină a universitarilor dobrogeni şi în special a celor care au primit recunoaşterea Academiei Române.

Marian-Traian Gomoiu a avut o contribuţie majoră la dezvoltarea învăţământului din domeniul ştiinţelor naturii la Constanţa, iar Petre T. Frangopol a promovat în mod constant şi neobosit recuperarea şi aducerea în atenţia colectivă a personalităţilor şi a instituţiilor dobrogene remarcabile. Cele două mari personalităţi ale ştiinţei româneşti fac cinste Constanţei şi cred că participarea Universităţii „Ovidius“ la acest demers de preţuire şi promovare a valorilor autentice este un act de normalitate şi o datorie morală.

Răspunsul municipalităţii la această iniţiativă a fost la înălţimea aşteptărilor comunităţii, cu atât mai mult cu cât cei doi academicieni vor primi titlul de Cetăţean de Onoare prin organizarea unei ceremonii speciale.  Cred că aceasta iniţiativă, de a organiza o ceremonie aparte, dedicată acordării titlului este salutară, punctând un moment unic ce se cuvine a fi trăit cu emoţie. Nu pot decât să felicit municipalitatea şi cotidianul ZIUA de Constanţa şi să-mi exprim susţinerea pentru demers. Voi fi prezent la ceremonie şi sper să fie alături de noi cât mai mulţi dintre cei ce preţuiesc personalităţile Constanţei”.

Conf. univ. dr. Marius Skolka - decan al Facultăţii de Ştiinţele Naturii şi Ştiinţe Agricole, Universitatea „Ovidius“

„Într-o perioadă în care adevăratele modele din societate lipsesc, când impostura şi incompetenţa au devenit un cotidian nefericit, o iniţiativă de a recompensa activitatea de o viaţă a unor oameni care s-au dedicat din tinereţe ştiinţei, care au format caractere şi au pus bazele unor discipline de studiu la nivel naţional este ca o gură de oxigen. Dovedim cu o astfel de iniţiativă că normalitatea există, că societatea îşi recunoaşte adevăratele valori - valori care nu ţin prima pagina a mass-mediei, dar care sunt cunoscute de-a lungul şi de-a latul mapamondului ca reputaţi specialişti în domeniile lor de activitate. Faptul că ambii laureaţi – alt termen nu-mi vine acum în minte – sunt membri ai Academiei Române – nu vine decât să demonstreze o dată în plus valoarea recunoscută de cel mai înalt for ştiinţific al ţării.

Dl academician Marian-Traian Gomoiu, a cărui activitate se întinde pe mai bine de 60 de ani, a lăsat în urmă nu numai un număr însemnat de lucrări ştiinţifice de referinţă în special pentru ecologia marină, dar a fost unul din stâlpii a două institute naţionale de cercetări care au în vizor diferite aspecte ale mediului marin,  a fost unul din cei care au înfiinţat şi au susţinut pe mai bine de 20 de ani învăţământul universitar ecologic de licenţă, master şi doctorat la Universitatea „Ovidius“ din Constanţa. A predat pentru prima dată cursuri de specialitate, a coordonat un program de master şi a activat în cadrul şcolii doctorale a universităţii până la pensionare, asigurând cercetării marine şi nu numai o pleiadă de specialişti care îi duc mai departe munca ştiinţifică atât la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“, la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie şi GeoEcologie, la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării din Tulcea, la Institutul de Biologie al Academiei Române şi la o serie de universităţi din ţară, printre care un rol privilegiat - avându-l în staff-ul academic – l-a avut Universitatea „Ovidius“ din Constanţa. Şi, nu în ultimul rând, dl academician Marian-Traian Gomoiu a dovedit o reală capacitate de a răspunde unor provocări inedite şi în alt domeniu, fiind primul guvernator al celei care este perla coroanei ariilor protejate umede din Europa - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării”.

Prof. dr. Vasile Nicoară - directorul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân“

„Dacă am fi într-un oraş cu statut intelectual mai vechi, cu o istorie culturală aşezată, ar fi un fapt aproape normal, obişnuit. Dar pentru că pe aici, cu aerul de vacanţă, vilegiatură, multe alte aspecte ale vieţii primează, eu consider că este un eveniment excepţional. Găsesc vreo trei dimensiuni care îi dau statutul acesta de excepţional. Unul, pentru că sunt avuţi în vedere academicieni, care sunt legaţi prin studii de această şcoală-emblemă a oraşului. Tocmai de aceea, dar nu în mod neapărat firesc, festivitatea de numire a lor se întâmplă în şcoala pe care au terminat-o şi asta dă bucurie celor în cauză, pentru că sunt onoraţi ei, dar şi şcoala lor, dând strălucire instituţiei.

Iar al treilea element este că va exista o coeziune dincolo de lupta politică şi, pentru un moment, oamenii sunt ceea ce sunt de fapt... oameni. Cu interese, cu pasiuni, dar care nu devin, în chestiunea aceasta, rivalităţi, duşmănii. Chiar trebuie să fie o sărbătoare, pentru că dăm onorul unor oameni reprezentativi.

Pentru comunitatea noastră şcolară, mai constituie un lucru special, şi anume puterea exemplului sau modelul care li se oferă elevilor, garanţia că trecând prin şcoala asta nu te pierzi, te poţi împlini. Sigur, depinde cât de mult eşti preocupat, de ce zestre genetică şi de trudă ai depus, dar ai garanţia că deja ajuns aici faci parte dintr-o elită. Nu este numai un eveniment al liceului sau al Constanţei. Facem parte, ca fondatori, din Alianţa Colegiilor Centenare, iar prin această alianţă promovăm valoarea învăţământului cu exemplificarea marilor modele, cu academicieni, cu oameni consacraţi în domeniile lor la vârf. Există şi un premiu pe care îl acordă anual Alianţa Colegiilor Centenare - Lykeion, care a fost acordat unor personalităţi de nivel naţional, precum Mircea Maliţa, Eugen Simion, Nicolae Manolescu.

Între cei cu care a colaborat Alianţa Colegiilor Centenare la Academia Română, pe învăţământ, în diverse conferinţe, este şi domnul Petre Frangopol. Despre lucrările şi conferinţele dânsului mă întreabă colegi din alte licee şi a fost invitat la Braşov, la Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”, la Bucureşti, la Colegiul „Sfântul Sava”, tocmai pentru implicarea sa în învăţământ, pentru legătura cu liceul pe care l-a absolvit. Tocmai de aceea îl voi invita pe preşedintele Alianţei Colegiilor Centenare, George Cazacu, la evenimentul de miercuri, 10 iulie”.

Comandor conf. univ. dr. ing. Octavian Tărăbuţă, rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“

„Acţiunea amplă desfăşurată, în aceste zile fierbinţi de vară, de echipa cotidianului ZIUA de Constanţa este absolut meritorie, încărcată de patriotism, ce-şi întinde aripile dincolo de hotarele României noastre. Cu bucurie ne-am alăturat acestui demers, simţindu-ne parte, în calitatea noastră de slujitori ai celei mai vechi instituţii de învăţământ superior din Dobrogea.
Şcoala ne uneşte şi o purtăm în suflet tot restul vieţii noastre, revenind cu emoţie de elev, ori student, în incinta ei. Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” este emblematic pentru oraşul nostru şi Academia Navală „Mircea cel Bătrân” se mândreşte cu faptul că sunt mircişti care au ales cariera de ofiţer de marină. Citându-l numai pe nonagenarul contraamiral de flotilă ing. Corneliu Enăchescu, considerăm a fi de ajuns.

De ce am subscris la această onorantă misiune de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Constanţa domnului academician Marian-Traian Gomoiu? Mai întâi, din spirit marinăresc - iubim aceeaşi mare, slujim aceeaşi mare, fiecare cu mijlocele specifice. Noi, marinarii, suntem beneficiari, dar şi apărători. Domnul academician Marian-Traian Gomoiu o studiază şi apără de mai bine de o jumătate de veac, nefiindu-i străin nimic din ceea ce aparţine mării. Din respect pentru profesorul atâtor promoţii de studenţi, masteranzi şi îndrumătorul a 35 de doctoranzi, cu unul mândrindu-ne, fiind mai tânărul coleg Dinu Atotidiresei, decan al Facultăţii de Navigaţie şi Management Naval. Din spirit civic, trebuie să fie în atenţia fiecăruia dintre noi deviza domniei sale - Avem datoria să protejăm natura pentru a supravieţui odată cu ea - şi să devină şi a noastră.

Domnul academician Petre T. Frangopol, un nume marcant al fizicii şi chimiei nucleare româneşti, constituie un model greu de urmat ca profesor, pentru fiecare dintre noi. Domnia sa aparţine etnic comunităţii elene, dar Dobrogea a fost şi rămâne un model interetnic european de convieţuire în bună pace a românilor, grecilor, tătarilor, turcilor, evreilor, romilor, ruşilor lipoveni, ucrainenilor şi al atâtor alte seminţii adunate din vremuri străvechi, pe tărâmul dintre Dunăre şi Mare”.

Comunitatea Elenă „Elpis” - preşedinte Traian Antoniadis şi vicepreşedinte Mihnea Hagiu

„Dobrogea, această minunată parte a frumoasei noastre ţări, a fost întotdeauna un izvor al creaţiei, a înţelepciunii, a tot ce este deosebit. Pe data de 10 iulie 2019 vom prezenta elogiile noastre către doi titani ai înţelepciunii, către doi merituoşi membri ai Academiei Române, Petre T. Frangopol şi Marian Gomoiu. Comunitatea Elenă „Elpis“ Constanţa este onorată să fie parte integrantă a acestui proiect de recunoaştere a meritelor celor doi şi de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare al metropolei Constanţa”, a transmis Anton Antoniadis.
„Constanţa şi Dobrogea, în general, în 140 de la revenirea la ţară, au contribuit din plin la dezvoltarea culturală şi spirituală a României. În timpul scurs de la 1877 până astăzi, aici s-au născut poeţi, sculptori, pictori, medici, artişti care prin activitatea lor au îmbogăţit zestrea culturală a ţării. Comunitatea Elenă a avut şi are un rol important în propăşirea spirituală a Dobrogei. Grecii de aici au fost întotdeauna buni români! Aşadar, pe 10 iulie avem bucuria de a omagia un reprezentant de seamă al comunităţii noastre, un om care iubeşte şi a iubit Constanţa din primele momente ale existenţei sale şi care a reuşit prin muncă şi dăruire să ajungă pe înalte culmi ale ştiinţei - Petre Frangopol”, a transmis Mihnea Hagiu.

Conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan

„Ce face ZIUA de Constanţa altfel sau mai mult decât celelalte publicaţii? Se implică intens şi bine gândit în viaţa comunităţii creând evenimente, investind într-o bibliotecă on line, pusă la dispoziţia cititorilor săi, promovând valorile locale, nu doar prin simple demersuri jurnalistice. Cu o echipă imbatabilă, ZIUA de Constanţa reuşeşte să sprijine autorităţile, când e cazul, să desfăşoare campanii de presă acide, la nevoie, şi să aleagă priorităţile unui judeţ cu sensibile probleme în majoritatea domeniilor. Acum a gândit o strategie amplă de susţinere  a candidaturilor pentru titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Constanţa, care să pornească de la colective, organizaţii, personalităţi locale, argumentându-se propunerile cu un suport faptic de excepţie, cu recomandări pertinente şi sustenabile.

Peste  câteva zile vor primi această înaltă distincţie doi academicieni născuţi şi porniţi într-o strălucită carieră ştiinţifică din şcoala constănţeană: prof. univ. dr. Petre Frangopol şi cercetătorul ştiinţific prof. univ. dr. Marian Traian Gomoiu. Aportul lor la cercetarea românească, la ridicarea ştiinţelor româneşti în spaţiul internaţional a fost recunoscut  prin primirea în cel mai înalt for academic al ţării. Acum a venit rândul concetăţenilor lor să le dea semn de recunoştinţă şi înaltă preţuire pentru tot ce au făcut trainic şi peren la creşterea şi promovarea patrimoniului Dobrogei natale”.

Dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă Constanţa

„Neobositul ziar ZIUA de Constanţa, alte publicaţii, instituţii, asociaţii profesionale prestigioase şi persoane atente la viaţa urbei au propus Primăriei şi Consiliului Local un proiect care are simplitatea marilor idei şi logica firescului; în urma acestui demers, cu acceptul entuziast al decidenţilor, academicienii Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu vor deveni Cetăţeni de Onoare ai municipiului Constanţa. Dacă însemnatele lor merite profesionale şi culturale sunt cunoscute şi, mai ales, recunoscute în plan naţional şi internaţional, ceea ce doresc să evidenţiez este dragostea lor constantă şi necondiţionată pentru urbea marină. Am convingerea că Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu nu s-au întrebat niciodată (asemenea unui celebru personaj din veacul trecut, pe care îmi permit să-l parafrazez cu acest prilej) ce trebuie să facă oraşul lor (natal/ în care a locuit întreaga viaţă) pentru ei, ci ce trebuie şi ce pot face domniile lor pentru acest oraş. Iar răspunsul a fost, de fiecare dată, la înălţimea staturii lor ştiinţifice şi morale”.   

Sînziana Ionescu, jurnalist Adevărul

„Este firesc ca Dobrogea să-şi preţuiască şi să-şi onoreze fiii academicieni, aşa cum ei au făcut-o toată viaţa. Oameni care şi-au proclamat pretutindeni apartenenţa, care nu s-au dezis niciodată de rădăcinile lor, afirmându-le mândri de fiecare dată. Legătura lor cu Dobrogea natală nu s-a frânt niciodată, iar astăzi, pe pieptul lor în care bate o inimă dobrogeană se mai aşază, cu recunoştinţă, o distincţie: aceea de „Cetăţean de Onoare“ – titlu pe care ei îl aveau de mult, în inimile noastre. Presa, mâna care consemnează prezentul întru posteritate, se înnobilează şi ea prin acest demers. Iubirea pentru Dobrogea ne face pe toţi mai buni. Vivat, crescat, floreat!”

Feri Predescu, jurnalist Evenimentul Zilei

„Cred că o asemenea iniţiativă, de recunoaştere a importanţei uriaşe aduse Constanţei de doi valoroşi academicieni dobrogeni, este o premieră în România. Premieră pentru că proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare academicienilor Petre T. Frangopol şi Traian Gomoiu nu este o propunere politică, aşa cum se obişnuieşte. De data aceasta, la „iniţiator” va figura comunitatea constănţeană. Evident că ZIUA de Constanţa i-a anunţat, în prealabil, pe consilierii locali, acţiune fără de care proiectul nu poate fi dus la îndeplinire. Am fost de faţă. O asemenea propunere nu putea fi refuzată. Mai ales că iniţiativei colegilor de la ZIUA de Constanţa i s-au alăturat, fără să stea pe gânduri, reprezentanţi de seamă ai comunităţii constănţene, oameni de cultură, din mediul academic, jurnalişti, instituţii de învăţământ, Baroul de Avocaţi etc. Pentru rezultatele excepţionale care, de-a lungul anilor, le-au dus faima în ţară şi chiar în lume, personalităţile Constanţei au nevoie de preţuire şi de respectul nostru, al comunităţii”.

SC COMVEX SA

Societatea COMVEX SA sprijină acest eveniment cultural care oferă comunităţii constănţene prilejul de a cunoaşte personalităţi marcante, ce-şi au origini dobrogene. Doi academicieni, Marian-Traian Gomoiu şi Petre T. Frangopol, vor primi recunoaşterea binemeritată de autorităţi şi comunitate, prin acordarea titlului de Cetăţean de Onoare. Meritele pentru realizarea acestui eveniment aparţin ziarului ZIUA de Constanta, care a reuşit să unească instituţii cu personalităţi de seamă, centre universitare şi oameni de valoare. COMVEX SA va susţine mereu proiectele care implică transmiterea realelor valori către cititori.”

Ing. Iulian RADU, ZIP Escort

„Ne-a onorat iniţiativa cotidianului ZIUA de Constanţa de a-şi asuma perpetuarea contribuţiei impresionante pe care valorile academice dobrogene au lăsat-o tribut celor a căror fiinţă este legată de Dobrogea! Am răspuns prezent acestei iniţiative din dorinţa de a susţine #DobrogeaAcademică, parte integrantă a demersului jurnalistic iniţiat şi promovat de ZIUA de Constanţa şi dezvoltat în matricea istoriei şi culturii dobrogene ale cărei nuanţe ne sunt, încă, din păcate, necunoscute pe deplin! Este un cod de conduită socială pe care ni l-am asumat, alături de toţi ceilalţi parteneri în acest proiect, şi o datorie, în egală măsură, faţă de minunatele valori dobrogene!”

Avocat Filişan Cătălin, Baroul Constanţa

„Premiera este că o asemenea propunere pentru decernarea titlului de cetăţean de onoare vine din zona comunităţii. Mai mult decât atât, propunerea are substanţă prin faptul că s-a solicitat ca decernarea acestui titlu să aibă loc într-o şedinţă extraordinară de Consiliu Local, mai exact o festivitate. Apreciem gestul consilierilor locali de a susţine la unison o festivitate iniţiată de comunitate şi dedicată comunităţii. Cei doi academicieni ne fac o onoare în primul rând de a fi contemporani cu ei şi suntem recunoscători că suntem născuţi pe acelaşi pământ. Petre T. Frangopol şi Marian Traian Gomoiu vor primi recunoştinţa noastră şi, mai ales, emoţia noastră de a-i avea alături”.

Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

„Lumea academică a Constanţei reprezintă o componentă importantă a populaţiei acestui teritoriu deosebit între Dunăre şi Marea Neagră. Acum circa 150 de ani, Ion Ionescu de la Brad l-a denumit California României.
Municipiul şi judeţul Constanţa au dat ţării intelectuali de seamă care, prin munca lor, s-au făcut cunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. Dintre cei care cred eu că merită se numără şi doi profesori şi cercetători care, prin activitatea  şi preocupările lor la conducerea unor instituţii de cercetare, au fost propuşi şi acceptaţi ca membri ai Academiei Române. E vorba de prof. univ. dr. Marian-Traian Gomoiu şi prof. Petre T. Frangopol.

Cei doi sunt cunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, fiind membri ai unor societăţi ştiinţifice din întreaga lume. Primul e specialist de biologie marină, iar al doilea un chimist şi cred eu că îi fac cinste oraşului (ambii sunt absolvenţi ai Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân). De aceea consider că forul local - Consiliul Local ar putea lua în considerare acordarea titlurilor de Cetăţeni de Onoare celor doi“.

Ovidiu Dunăreanu, editor Editura EX Ponto

„Am fost şi sunt - cu editura şi revista Ex Ponto - alături de iniţiativele excelente şi unice în felul lor ale ziarului ZIUA de Constanţa, pe care le promovează cu perseverenţă în ultimii ani. Aceste demersuri jurnalistice aduc în atenţia publică evenimentele autentice, personalităţile remarcabile ale ţinutului nostru de la mare cu particularităţile lor. Astfel, figuri redutabile, intrate într-un con de umbră, ale culturii, literaturii, artelor şi ştiinţei, legate prin naştere, prin studii ori prin activitatea lor de Dobrogea şi de Constanţa, sunt restituite generaţilor actuale, sunt readuse cu anvergura necesară în circuitul de valori din plan naţional, european şi universal.

Pe de altă parte, asemenea proiecte jurnalistice îndrăzneţe şi necesare spulberă prejudecata, înstăpânită pe nedrept, cum că Dobrogea este o provincie, iar Constanţa, un oraş fără tradiţie, fără nume de înălţime, la o margine de ţară, unde rar se întâmplă ceva relevant. Nimic mai fals! Nimic mai părtinitor! Dobrogea, Constanţa (şi noi toţi) de mult nu mai au (nu mai avem) niciun fel de complex de provincialism. Ziarul ZIUA de Constanţa, prin demersurile sale editoriale, prin proiectele sale de bun-simţ, echilibrate şi vizibile, din ultima vreme, a spulberat definitiv această imagine. Mărturia cea mai convingătoare este noua iniţiativă - #DobrogeaAcademică, prin intermediul căreia la doi admirabili academicieni „născuţi şi crescuţi  în Dobrogea“ - Petre T. Frangopol (86 de ani) şi Marian-Traian Gomoiu (83 de ani) li se decernează peste câteva zile titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Constanţa. Iar ziarul ZIUA de Constanţa îşi propune, în continuarea acestui eveniment, ca în rubrici şi ediţii speciale să aducă la cunoştinţă comunităţii constănţene şi nu numai activitatea şi opera fiecăruia în parte. „Vânt bun din pupa“, ZIUA de Constanţa, în izbânzile viitoare!“

Citește și:

Despre proiectul #DobrogeaAcademică

Proiectul #DobrogeaAcademică, iniţiat de ZIUA de Constanţa Moment-reper al conectării comunităţii dobrogene la cel mai înalt for al intelectualităţii româneşti

Colegiul „Mircea cel Bătrân“, din perspectiva directorului său / Anuare vechi ale liceului

#DobrogeaAcademică Interviu cu prof. dr. Vasile Nicoară - „Liceul «Mircea cel Bătrân» era declarat, în perioada interbelică, drept universitatea Constanței“

#DobrogeaAcademică Anuarele Liceului „Mircea cel Bătrân“, de astăzi, în Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

Despre „Mediocritate şi excelenţă“ – Petre T. Frangopol

#DobrogeaAcademică Integrala „Mediocritate și excelență“, scrisă de academicianul constănțean Petre T. Frangopol, de astăzi, în Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

Despre Petre T. Frangopol

#DobrogeaAcademică Cine este academicianul constănțean Petre T. Frangopol. Biografia unui simbol al luptei împotriva mediocrității din societatea românească

Despre Marian-Traian Gomoiu

#DobrogeaAcademică Cine este academicianul constănțean Marian-Traian Gomoiu. Biografia celui mai activ cercetător al Mării Negre

 

Galerie foto:


Ti-a placut articolul?Nume:

Email:

Comentariu*:

Din aceiași categorie

#DobrogeaAcademică: Arc peste timp. Azi, olimpici internaţionali, mâine, academicieni

#DobrogeaAcademică: Arc peste timp. Azi, olimpici internaţionali, mâine, academicieni

8278
#DobrogeaAcademică: Sesiune omagială „Augustin Buzura“, la Academia Română

#DobrogeaAcademică: Sesiune omagială „Augustin Buzura“, la Academia Română

7135
#DobrogeaAcademică: Istoria o scrie comunitatea constănțeană. Academicienii Petre T. Frangopol și Marian-Traian Gomoiu - recunoaștere binemeritată (galerie foto + documente)

#DobrogeaAcademică: Istoria o scrie comunitatea constănțeană. Academicienii Petre T. Frangopol și Marian-Traian Gomoiu - recunoaștere binemeritată (galerie foto + documente)

9325
​LIVE TEXT: #DobrogeaAcademică. Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Constanţa. Academicienii Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu devin cetăţeni de onoare ai municipiului (galerie foto+video)

​LIVE TEXT: #DobrogeaAcademică. Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Constanţa. Academicienii Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu devin cetăţeni de onoare ai municipiului (galerie foto+video)

11092
#DobrogeaAcademică: Acad. Ioan-Aurel Pop - „Conducerea Academiei Române apreciază la nivel maxim inițiativa cotidianului ZIUA de Constanţa“ (document)

#DobrogeaAcademică: Acad. Ioan-Aurel Pop - „Conducerea Academiei Române apreciază la nivel maxim inițiativa cotidianului ZIUA de Constanţa“ (document)

3637
#DobrogeaAcademică: Acad. Maya Simionescu - „Marian-Traian Gomoiu şi-a onorat iubirea faţă de Natură, a onorat oraşul Constanţa şi merită toate onorurile noastre“

#DobrogeaAcademică: Acad. Maya Simionescu - „Marian-Traian Gomoiu şi-a onorat iubirea faţă de Natură, a onorat oraşul Constanţa şi merită toate onorurile noastre“

3712
#DobrogeaAcademică: Prof. Livius Trache - „Petre T. Frangopol s-a implicat în dezvoltarea şi atestarea importanţei domeniului arheometriei în România“

#DobrogeaAcademică: Prof. Livius Trache - „Petre T. Frangopol s-a implicat în dezvoltarea şi atestarea importanţei domeniului arheometriei în România“

3271
#DobrogeaAcademică: Tenorul Răzvan Săraru şi pianista Andrada Ştefan vor interpreta Imnul Naţional în onoarea academicienilor Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu

#DobrogeaAcademică: Tenorul Răzvan Săraru şi pianista Andrada Ştefan vor interpreta Imnul Naţional în onoarea academicienilor Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu

5322
#DobrogeaAcademică: „Mediocritate şi excelenţă“ (VII). „Colegiul «Mircea cel Bătrân» are o contribuţie deloc neglijabilă la istoria culturii româneşti de ieri şi de azi“

#DobrogeaAcademică: „Mediocritate şi excelenţă“ (VII). „Colegiul «Mircea cel Bătrân» are o contribuţie deloc neglijabilă la istoria culturii româneşti de ieri şi de azi“

3449
#DobrogeaAcademică: Prof. dr. Dragoș Vaida - „Academicianul Petre T. Frangopol, un senior al culturii românești“ (document)

#DobrogeaAcademică: Prof. dr. Dragoș Vaida - „Academicianul Petre T. Frangopol, un senior al culturii românești“ (document)

3895
#DobrogeaAcademică: Prof. univ. dr. Marian Traian Gomoiu, mărturisire de suflet - „Drumul meu în viață“

#DobrogeaAcademică: Prof. univ. dr. Marian Traian Gomoiu, mărturisire de suflet - „Drumul meu în viață“

4118
Evenimentul are loc miercuri: Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Constanţa. Academicienii Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu, cetăţeni de onoare ai municipiului (document)

Evenimentul are loc miercuri: Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Constanţa. Academicienii Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu, cetăţeni de onoare ai municipiului (document)

4389
#DobrogeaAcademică: Acad. Nicolae-Victor Zamfir - „Profesorul Petre T. Frangopol a promovat Institutul de Fizică Atomică drept un reper pentru comunitatea academică din România“ (document)

#DobrogeaAcademică: Acad. Nicolae-Victor Zamfir - „Profesorul Petre T. Frangopol a promovat Institutul de Fizică Atomică drept un reper pentru comunitatea academică din România“ (document)

3765
#DobrogeaAcademică: Interviu cu conf. univ. dr. ing. Dinu Atodiresei - „Academicianul Marian-Traian Gomoiu, un model de profesor avid de cunoaştere a noului în ştiinţă“ (document)

#DobrogeaAcademică: Interviu cu conf. univ. dr. ing. Dinu Atodiresei - „Academicianul Marian-Traian Gomoiu, un model de profesor avid de cunoaştere a noului în ştiinţă“ (document)

4676
#DobrogeaAcademică: „Mediocritate şi excelenţă“ (VI). „O decizie «istorică» pentru dezvoltarea noastră intelectuală“

#DobrogeaAcademică: „Mediocritate şi excelenţă“ (VI). „O decizie «istorică» pentru dezvoltarea noastră intelectuală“

2893
#DobrogeaAcademică: Interviu online cu Raluca Trandafir - „Decernarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Constanța reclamă o nouă abordare!“ (document)

#DobrogeaAcademică: Interviu online cu Raluca Trandafir - „Decernarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Constanța reclamă o nouă abordare!“ (document)

4016
#DobrogeaAcademică: Conf. univ. dr. Marius Skolka - „Marian-Traian Gomoiu, unul dintre pilonii învățământului și cercetării biologice și ecologice de la malul mării“ (document)

#DobrogeaAcademică: Conf. univ. dr. Marius Skolka - „Marian-Traian Gomoiu, unul dintre pilonii învățământului și cercetării biologice și ecologice de la malul mării“ (document)

4415
#DobrogeaAcademică: „Mediocritate și excelență“ (V). „Sunt cel mai bun fiindcă sunt mircist, sunt constănțean, sunt dobrogean, sunt român!“

#DobrogeaAcademică: „Mediocritate și excelență“ (V). „Sunt cel mai bun fiindcă sunt mircist, sunt constănțean, sunt dobrogean, sunt român!“

3256
#DobrogeaAcademică: Scriitorul Paul Diaconescu - „Petre T. Frangopol, omul înzestrat cu o voință de fier, ființa pentru care piedicile sunt făcute spre a fi învinse“

#DobrogeaAcademică: Scriitorul Paul Diaconescu - „Petre T. Frangopol, omul înzestrat cu o voință de fier, ființa pentru care piedicile sunt făcute spre a fi învinse“

3436
#DobrogeaAcademică: Cătălin Ţibuleac - „Aducem mulţumirile noastre domnului Marian-Traian Gomoiu pentru întreaga activitate în slujba Deltei Dunării“

#DobrogeaAcademică: Cătălin Ţibuleac - „Aducem mulţumirile noastre domnului Marian-Traian Gomoiu pentru întreaga activitate în slujba Deltei Dunării“

3196