#DobrogeaDigitală: Congresul studenților din 1894 ținut în Constanța


  • Un articol din „Santinela Dobrogei“, I, nr. 22, cuprins în volumul I al cărții „Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei“  semnat de istoricul Stoica Lascu ne prezintă un congres al studenților ținut în Constanța.

Sunt relatate detaliat evenimentele petrecute în timpul congresului. La sfârșitul secolului XIX în România sistemul universitar nu era foarte dezvoltat, însă studenții se întâlneau indiferent de condiții pentru a dezbate diferite teme.
 
„Studenţi Universitari au sosit în Constanţa. Sâmbătă la orele 1 s'a deschis Congresul şi s'a procedat la alegerea preşedintelui, alegendu-se d. Ştefănescu Goangă.

Duminică s'a ţinut prima conferinţă de d. Ilie Ighel, tratând despre psihologia onoarei. După conferinţă Studenţii au mers in corpore la Statua lui Ovidiu şi au depus pe capul nemuritorului poet o cunună de lauri.

Luni s'a ţinut a doua conferinţă după amiazi, iar seara s'a dat un concert în folosul săracilor. Concertul a constat din recitări de poesii execuţiuni de piese musicale cu vioara şi flautul. Recitarea satirei lui Eminescu în care se vorbeşte de bulgăroi cu ceafa groasă a fost acoperită de aplause furtunoase.

În momentul când aceste cuvinte se pronunţau, privirile tuturor erau îndreptate spre doi onorabili cu cefele groase, din care unul are tipul unui mastodont din depositele terţiare. Toate poesiile recitate era o persiflare a patrioţilor de contrabandă, a acelor patrioţi cari vînd interesele neamului spre a satisface interesele lor proprii şi a servi de piedestal amicilor luI Karaveloff.

Studenţii Ardeleni au excelat la acest concert prin corul lor, care a întrecut toate aşteptările. Concertul a avut o splendidă reuşită. Ziua ultimă a CongresuluI cea de Marţi a fost reservată exclusiv cestiunei naţionale. În această zi am auzit durerile fraţilor noştri prin gura culţilor lor representanţi, în această zi am cunoscut mai bine starea amărâţilor noştri fraţi care gem sub jugul tiranie. Deschidendu-se şedinţa de Marţi s'a proclamat ca preşedinte al conferinţeI naţionale d. Axentie, care a dat cuventul delegatuluI Studenţilor Transilvăneni d-luI Hristea. Acesta într'o cuvântare caldă şi plină de sentimente ne-a descris luptele fraţilor noştri pentru naţiune şi limbă şi ne-a asigurat că vor lupta neîncetat ca causa românească să triumfe.

Tot de odată a mulţumit Studenţilor din Iaşi şi Bucureşti pentru primirea ce le-a făcut, spunând că vor păstra de această călătorie prin patria liberă o neştearsă impresiune. După aceasta se dă cuvântul delegatului Bucovinenilor d-lui Grigorcea fiul baronului Grigorcea, care de asemenea mulţumeşte de entusiasta primire ce li s'a făcut.

La tribună apoi se urcă d. Brânzeiu student din Bucureşti şi dă citire raportului privitor la cestiunea naţională. Acest raport este o lucrare monumentală, care face cea mai mare onoare studenţimei universitare. El va fi tipărit şi dat publicităţei. După citirea raportului studenţii au mers la Statua lui Ovidiu şi au depus o coroană.

Un student Ardelean a ţinut o importantă cuvântare arătând că români aici trebue să lupte cu puteri unite, spre a scăpa de influenţa panslavismuluI, care caută să ne înghită. […]

Venirea studenţilor în Constanţa a avut o mare importanţă, căci a făcut să resune şi aceste locuri de glasul patriotic al acelora cari vor lua mâine frânele puterei. EI ne-au ridicat inimile nouă români, ne-au dat curagiu să luptăm pentru întărirea neamului pe aceste locuri şi au sdrobit prin glasul lor, prin întreaga lor purtare, pe ceI cu sentimentele româneşti împetrite, pe acei cu calcule băneşti, pe aceI cari jertfesc causa românească causeIe lor proprii.

( "Santinela Dobrogei", I, nr. 22, 18 septembrie 1894: 2)“

Sursă foto și de documentare: „Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei“  de  Stoica Lascu

Citește și:

Minele și carierele din Dobrogea anului 1904 

 

Ti-a placut articolul?Nume:

Email:

Comentariu*:

Din aceiași categorie

#DobrogeaDigitală: „Mathesis sau Bucuriile simple“, de Constantin Noica. „«Bucuria care stă» e formula potrivită a eternităţii noastre“

#DobrogeaDigitală: „Mathesis sau Bucuriile simple“, de Constantin Noica. „«Bucuria care stă» e formula potrivită a eternităţii noastre“

393
 #DobrogeaDigitală: Constantin Noica - „Cel mai mic lucru e o piatră pe care ţi-o legi de gât. Când o arunci, apoi, ea te trage după ea, şi…“

#DobrogeaDigitală: Constantin Noica - „Cel mai mic lucru e o piatră pe care ţi-o legi de gât. Când o arunci, apoi, ea te trage după ea, şi…“

1111
#DobrogeaDigitală: „În filosofia lui Kant, găsim două elemente fundamentale - unul idealist și altul realist“

#DobrogeaDigitală: „În filosofia lui Kant, găsim două elemente fundamentale - unul idealist și altul realist“

1710
#DobrogeaDigitală: „Mathesis sau Bucuriile simple“, de Constantin Noica - Despre Dumnezeu

#DobrogeaDigitală: „Mathesis sau Bucuriile simple“, de Constantin Noica - Despre Dumnezeu

1438
#DobrogeaDigitală: „Mathesis sau Bucuriile simple“, de Constantin Noica - Despre imposibilitatea de a face orice

#DobrogeaDigitală: „Mathesis sau Bucuriile simple“, de Constantin Noica - Despre imposibilitatea de a face orice

1324
#Citește Dobrogea: Unele aspecte cu privire la viața tătarilor dobrogeni, în timpul regimului comunist (GALERIE FOTO)

#Citește Dobrogea: Unele aspecte cu privire la viața tătarilor dobrogeni, în timpul regimului comunist (GALERIE FOTO)

1680
#DobrogeaDigitală: „Mathesis sau Bucuriile simple“, de Constantin Noica - „Drama omului contemporan ni se pare că nu e alta decât aceasta... nu ştie să uite“

#DobrogeaDigitală: „Mathesis sau Bucuriile simple“, de Constantin Noica - „Drama omului contemporan ni se pare că nu e alta decât aceasta... nu ştie să uite“

1345
#DobrogeaDigitală: Un „răvaș deschis”, cu ocazia unei zile istorice

#DobrogeaDigitală: Un „răvaș deschis”, cu ocazia unei zile istorice

1637
#DobrogeaDigitală: „Eminescu, inspiratul mării”

#DobrogeaDigitală: „Eminescu, inspiratul mării”

1509
#CiteșteDobrogea: Despre lucrurile simple, în „Mathesis sau Bucuriile simple“, de Constantin Noica

#CiteșteDobrogea: Despre lucrurile simple, în „Mathesis sau Bucuriile simple“, de Constantin Noica

1791
#DobrogeaDigitală: „Şcoala românească de astăzi se dezvoltă sub semnul mediocrităţii”

#DobrogeaDigitală: „Şcoala românească de astăzi se dezvoltă sub semnul mediocrităţii”

1449
#CiteșteDobrogea: Constantin Noica - „Cultura noastră e de tip matematic şi tipul acesta se opune culturei de tip istoric“

#CiteșteDobrogea: Constantin Noica - „Cultura noastră e de tip matematic şi tipul acesta se opune culturei de tip istoric“

1803
#DobrogeaDigitală: Portretul lui Nicolae Iorga - „Par’că e o maşină enormă, conştientă, un motor de viaţă şi inteligenţă“

#DobrogeaDigitală: Portretul lui Nicolae Iorga - „Par’că e o maşină enormă, conştientă, un motor de viaţă şi inteligenţă“

2123
Doina Jela, „Pe cont propriu - jurnal (1989 - 1995)“: „Atunci când ceva se termină, trebuie să ne gândim că ceva începe“

Doina Jela, „Pe cont propriu - jurnal (1989 - 1995)“: „Atunci când ceva se termină, trebuie să ne gândim că ceva începe“

1769
#DobrogeaDigitală: Iftimie Ilisei, figură marcantă în galeria primarilor Medgidiei

#DobrogeaDigitală: Iftimie Ilisei, figură marcantă în galeria primarilor Medgidiei

2334
#DobrogeaDigitală: Doina Baier, la 84 de ani

#DobrogeaDigitală: Doina Baier, la 84 de ani

1589
#DobrogeaDigitală: „La sfârșitul secolului al-XVIII-lea și începutul secolului al-XIX-lea, teologia nu se mulţumea numai cu revelaţia divină, ci voia să facă şi demonstraţie logică...“

#DobrogeaDigitală: „La sfârșitul secolului al-XVIII-lea și începutul secolului al-XIX-lea, teologia nu se mulţumea numai cu revelaţia divină, ci voia să facă şi demonstraţie logică...“

1681
#DobrogeaDigitală: Viața și opera lui Edgar Allan Poe, „marcate cu sigiliul de foc al geniului”

#DobrogeaDigitală: Viața și opera lui Edgar Allan Poe, „marcate cu sigiliul de foc al geniului”

1375
#DobrogeaDigitală: „Atât de grea ni se pare misiunea de învăţător în Dobrogea, că nu credem prea mari orice sacrificii s\'ar face din partea statului pentru a-i asigura propăşirea”

#DobrogeaDigitală: „Atât de grea ni se pare misiunea de învăţător în Dobrogea, că nu credem prea mari orice sacrificii s'ar face din partea statului pentru a-i asigura propăşirea”

1375
#DobrogeaDigitală: «Dacă unul favorizează numai frumosul, altul numai utilul, amândoi, împreună, abea compun un om»

#DobrogeaDigitală: «Dacă unul favorizează numai frumosul, altul numai utilul, amândoi, împreună, abea compun un om»

1518