#DobrogeaDigitală: Congresul studenților din 1894 ținut în Constanța


  • Un articol din „Santinela Dobrogei“, I, nr. 22, cuprins în volumul I al cărții „Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei“  semnat de istoricul Stoica Lascu ne prezintă un congres al studenților ținut în Constanța.

Sunt relatate detaliat evenimentele petrecute în timpul congresului. La sfârșitul secolului XIX în România sistemul universitar nu era foarte dezvoltat, însă studenții se întâlneau indiferent de condiții pentru a dezbate diferite teme.
 
„Studenţi Universitari au sosit în Constanţa. Sâmbătă la orele 1 s'a deschis Congresul şi s'a procedat la alegerea preşedintelui, alegendu-se d. Ştefănescu Goangă.

Duminică s'a ţinut prima conferinţă de d. Ilie Ighel, tratând despre psihologia onoarei. După conferinţă Studenţii au mers in corpore la Statua lui Ovidiu şi au depus pe capul nemuritorului poet o cunună de lauri.

Luni s'a ţinut a doua conferinţă după amiazi, iar seara s'a dat un concert în folosul săracilor. Concertul a constat din recitări de poesii execuţiuni de piese musicale cu vioara şi flautul. Recitarea satirei lui Eminescu în care se vorbeşte de bulgăroi cu ceafa groasă a fost acoperită de aplause furtunoase.

În momentul când aceste cuvinte se pronunţau, privirile tuturor erau îndreptate spre doi onorabili cu cefele groase, din care unul are tipul unui mastodont din depositele terţiare. Toate poesiile recitate era o persiflare a patrioţilor de contrabandă, a acelor patrioţi cari vînd interesele neamului spre a satisface interesele lor proprii şi a servi de piedestal amicilor luI Karaveloff.

Studenţii Ardeleni au excelat la acest concert prin corul lor, care a întrecut toate aşteptările. Concertul a avut o splendidă reuşită. Ziua ultimă a CongresuluI cea de Marţi a fost reservată exclusiv cestiunei naţionale. În această zi am auzit durerile fraţilor noştri prin gura culţilor lor representanţi, în această zi am cunoscut mai bine starea amărâţilor noştri fraţi care gem sub jugul tiranie. Deschidendu-se şedinţa de Marţi s'a proclamat ca preşedinte al conferinţeI naţionale d. Axentie, care a dat cuventul delegatuluI Studenţilor Transilvăneni d-luI Hristea. Acesta într'o cuvântare caldă şi plină de sentimente ne-a descris luptele fraţilor noştri pentru naţiune şi limbă şi ne-a asigurat că vor lupta neîncetat ca causa românească să triumfe.

Tot de odată a mulţumit Studenţilor din Iaşi şi Bucureşti pentru primirea ce le-a făcut, spunând că vor păstra de această călătorie prin patria liberă o neştearsă impresiune. După aceasta se dă cuvântul delegatului Bucovinenilor d-lui Grigorcea fiul baronului Grigorcea, care de asemenea mulţumeşte de entusiasta primire ce li s'a făcut.

La tribună apoi se urcă d. Brânzeiu student din Bucureşti şi dă citire raportului privitor la cestiunea naţională. Acest raport este o lucrare monumentală, care face cea mai mare onoare studenţimei universitare. El va fi tipărit şi dat publicităţei. După citirea raportului studenţii au mers la Statua lui Ovidiu şi au depus o coroană.

Un student Ardelean a ţinut o importantă cuvântare arătând că români aici trebue să lupte cu puteri unite, spre a scăpa de influenţa panslavismuluI, care caută să ne înghită. […]

Venirea studenţilor în Constanţa a avut o mare importanţă, căci a făcut să resune şi aceste locuri de glasul patriotic al acelora cari vor lua mâine frânele puterei. EI ne-au ridicat inimile nouă români, ne-au dat curagiu să luptăm pentru întărirea neamului pe aceste locuri şi au sdrobit prin glasul lor, prin întreaga lor purtare, pe ceI cu sentimentele româneşti împetrite, pe acei cu calcule băneşti, pe aceI cari jertfesc causa românească causeIe lor proprii.

( "Santinela Dobrogei", I, nr. 22, 18 septembrie 1894: 2)“

Sursă foto și de documentare: „Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei“  de  Stoica Lascu

Citește și:

Minele și carierele din Dobrogea anului 1904 

 

Ti-a placut articolul?Nume:

Email:

Comentariu*:

Din aceiași categorie

#citeșteDobrogea: În urmă cu 62 de ani se inaugura actuala gară Constanța, a patra gară din oraș

#citeșteDobrogea: În urmă cu 62 de ani se inaugura actuala gară Constanța, a patra gară din oraș

2157
#DobrogeaDigitală: Portretul lui Alexandru Vlahuță - „Am în faţa mea un mare detectiv sau un judecător de instrucţie în căutarea unui criminal“

#DobrogeaDigitală: Portretul lui Alexandru Vlahuță - „Am în faţa mea un mare detectiv sau un judecător de instrucţie în căutarea unui criminal“

2594
#DobrogeaDigitală: Gazeta oficială de la malul mării, „Farul Constanței”

#DobrogeaDigitală: Gazeta oficială de la malul mării, „Farul Constanței”

2722
 #DobrogeaDigitală: „Crima ce o socotesc eu că mi se poate imputa este această libertate spre care năzuieşte poporul român”

#DobrogeaDigitală: „Crima ce o socotesc eu că mi se poate imputa este această libertate spre care năzuieşte poporul român”

2922
#citeșteDobrogea: 9 mai în istorie - triplă semnificație

#citeșteDobrogea: 9 mai în istorie - triplă semnificație

2747
#DobrogeaDigitală: Un apel către „confrații de condei din Constanța”

#DobrogeaDigitală: Un apel către „confrații de condei din Constanța”

2391
#DobrogeaDigitală: Cernavodă prin ochii lui Nicolae Iorga -„Printr’un amestec de ţermuri şi insule, se vede sus de tot o ţesătură de fire“

#DobrogeaDigitală: Cernavodă prin ochii lui Nicolae Iorga -„Printr’un amestec de ţermuri şi insule, se vede sus de tot o ţesătură de fire“

2744
#DobrogeaDigitală: Portretul lui Alfonso Castaldi - „Parcă e Avarul în actul al patrulea când i s-a furat caseta“

#DobrogeaDigitală: Portretul lui Alfonso Castaldi - „Parcă e Avarul în actul al patrulea când i s-a furat caseta“

2590
 #DobrogeaDigitală: Paul Tutungiu, la aniversare

#DobrogeaDigitală: Paul Tutungiu, la aniversare

1812
#citeșteDobrogea: Ramazan Bayram - sărbătoarea credincioșilor musulmani din Dobrogea și din România

#citeșteDobrogea: Ramazan Bayram - sărbătoarea credincioșilor musulmani din Dobrogea și din România

3279
#DobrogeaDigitală: „Azi Dobrogea a fost în sărbătoare”

#DobrogeaDigitală: „Azi Dobrogea a fost în sărbătoare”

2695
#citeșteDobrogea: Arlette Coposu - o iubire sfâșietoare, un destin necruțător

#citeșteDobrogea: Arlette Coposu - o iubire sfâșietoare, un destin necruțător

2431
#DobrogeaDigitală: Portretul lui Ion Gorun, „acest majestuos trapist al literaturei noastre“

#DobrogeaDigitală: Portretul lui Ion Gorun, „acest majestuos trapist al literaturei noastre“

2840
#DobrogeaDigitală: Portretul lui Nicolae Soreanu, „cel mai expresiv artist al nostru“

#DobrogeaDigitală: Portretul lui Nicolae Soreanu, „cel mai expresiv artist al nostru“

1858
#DobrogeaDigitală: Fermecătoarea Jeni Acterian, „o fată greu de mulțumit”

#DobrogeaDigitală: Fermecătoarea Jeni Acterian, „o fată greu de mulțumit”

2834
#citeșteDobrogea: Prima formă de asociere a breslei scriitoricești din România - Societatea Scriitorilor Români

#citeșteDobrogea: Prima formă de asociere a breslei scriitoricești din România - Societatea Scriitorilor Români

1455
#citeșteDobrogea: Situația Dobrogei în anul 1917, în timpul ocupației germano-bulgaro-turce

#citeșteDobrogea: Situația Dobrogei în anul 1917, în timpul ocupației germano-bulgaro-turce

3034
Alexandru Gherghel (1879-1951): Avocat, poet şi jurnalist, animator al culturii din Dobrogea

Alexandru Gherghel (1879-1951): Avocat, poet şi jurnalist, animator al culturii din Dobrogea

1629
#citeșteDobrogea: Centenar Pavel Chihaia - o personalitate ilustră, de o rară ținută intelectuală

#citeșteDobrogea: Centenar Pavel Chihaia - o personalitate ilustră, de o rară ținută intelectuală

3650
#citeșteDobrogea: Eugen Lumezianu - 85 de ani de la naștere

#citeșteDobrogea: Eugen Lumezianu - 85 de ani de la naștere

2788