Drepturi de natură salarială constând în ajutoare şi cadouri, acordate nelegal: Autoritatea Navală Română, verificată de Curtea de Conturi


În raportul public pe anul 2018 al Curţii de Conturi a României pe anul 2018 se regăseşte şi Autoritatea Navală Română Constanţa (ANR).


În anul 2018, situaţiile financiare consolidate ale Ministerului Transporturilor auditate au inclus date şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de către administraţia centrală a ministerului şi de 15 instituţii publice din subordinea ministerului, respectiv trei spitale: Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova, Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi, Spitalul Clinic Căi Ferate Sibiu şi de 12 instituţii: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Aeroclubul României, Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (AIAS), Autoritatea Feroviară Română (AFER), Autoritatea Rutieră Română, Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară (CENAFER), Clubul Sportiv Rapid, Școala Superioară de Aviaţie Civilă, Autoritatea Navală Română Constanţa, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV Constanţa şi Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER.


Astfel, s-a constatat că Autoritatea Navală Română Constanţa, deşi a ţinut cont în fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi de excedentul rezultat din execuţia bugetară aferentă anului 2017, în sumă de 34.752 mii lei, previzionând credite de angajament definitive în sumă de 110.681 mii lei, totuşi angajamentele bugetare şi angajamentele legale au fost efectuate semnificativ sub nivelul prognozat, respectiv în sumă totală de 80.578 mii lei, rezultând plăţi de 70.515 mii lei, corelate cu încasări realizate în sumă totală de 76.304 mii lei.


Nu au fost respectate în toate cazurile prevederile stabilite prin contractul colectiv de muncă în ceea ce priveşte numărul de salarii de bază stabilit a fi constituit drept garanţie în numerar pentru acoperirea eventualelor pagube cauzate în gestiune. Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate este de 65 mii lei şi reprezintă diferenţa dintre valoarea garanţiei materiale necesar a fi constituită şi soldul garanţiilor materiale individuale înregistrat la 31.12.2018.


În perioada aprilie 2017- decembrie 2018, ANR a acordat angajaţilor, nelegal, drepturi de natură salarială constând în ajutoare şi cadouri în sumă brută de 5.050 mii lei, din care suma de 4.358 mii lei a intrat sub incidenţa Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, iar suma de 692 mii lei, aferentă perioadei martie-decembrie 2018, este considerată plată nelegală. Pentru suma de 692 mii lei, ANR a achitat la bugetul de stat impozite şi contribuţii în sumă de 293 mii lei, rămânând de recuperat suma netă de 399 mii lei. În plus, în contractul colectiv de muncă negociat la nivelul ANR au fost incluse unele clauze privind acordarea de drepturi în bani şi în natură, altele decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru categoria de personal specifică entităţii, cu încălcarea prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi dialogul social.


Aceste erori în activitatea de încadrare şi stabilire a drepturilor salariale ale personalului entităţii au fost generate de modul deficitar de organizare a activităţilor în cadrul Serviciului resurse umane-salarizare, respectiv de organizare a dosarelor de personal. S-au mai constatat abateri în ceea ce priveşte prioritizarea unor investiţii şi ineficienţa utilizării fondurilor bugetare pentru obiective de investiţii care nu pot fi utilizate.


Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate este de 535 mii lei şi reprezintă contravaloarea lucrărilor executate pentru asigurarea funcţionării celor două construcţii plutitoare din cadrul Căpităniei Hârşova. Referitor la respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al statului, s-a constatat existenţa unei subdimensionări a personalului de specialitate din cadrul ANR, în timp ce autoritatea a „externalizat”, în baza unui ordin al ministrului transporturilor (Ordinul nr. 813 din 25 iunie 2008 privind procedurile de inspecţie şi supraveghere a operării navelor de transport produse petroliere, gaze lichefiate şi substanţe lichide nocive în terminalele din porturile româneşti), o parte dintre atribuţiile sale de inspecţie tehnică către agenţi economici privaţi, autorizaţi de ANR
pentru „activităţi de testări şi analize tehnice”, în vederea emiterii certificatului de „Gas-Free” la navele tanc.


În urma verificării aspectelor la nivelul Ministerului Transporturilor, s-a recomandat analiza formalizată a aspectelor constatate şi amendarea/corelarea legislaţiei primare şi secundare cu activitatea efectiv desfăşurată în domeniul inspecţiilor efectuate în vederea emiterii certificatelor de Gas-Free.
 

Recomandări în vederea înlăturării abaterilorUlterior, Curtea de Conturi a României a făcut mai multe recomandări în vederea înlăturării abaterilor constatate: stabilirea, fundamentarea şi aprobarea corespunzătoare a destinaţiei excedentului ANR, în vederea utilizării acestuia şi echilibrării bugetului de venituri şi cheltuieli; încheierea actelor adiţionale la contractele de garanţie cu salariaţii gestionari, calcularea, reţinerea şi virarea în conturile de garanţii deschise la bancă a ratelor lunare stabilite prin contractele încheiate, conform cadrului legal în vigoare; refacerea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, în cazurile identificate în actul de control; stabilirea unei proceduri privind organizarea dosarelor de personal de către serviciile de resurse umane - salarizare din cadrul ANR şi al căpităniilor zonale; identificarea şi punerea în practică a unei soluţii tehnice eficiente, care să asigure permanent accesul şi utilizarea celor două obiective plutitoare de la Căpitănia Hârşova în scopul pentru care au fost executate; stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală a unor drepturi de natură salarială prin excedarea cadrului legal şi recuperarea integrală a acestuia în interiorul termenului general de prescripţie; negocierea şi stabilirea unor clauze în contractul colectiv de muncă al angajaţilor ANR, care să aibă prevedere în cadrul legal aplicabil salarizării persoanelor plătite din fonduri publice; stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de încadrarea eronată pe funcţii a unor angajaţi ai ANR şi recuperarea integrală a acestuia, în termenul legal de prescripţie; odată cu încheierea noului contract colectiv de muncă pentru anul 2019, se impune extinderea verificărilor asupra modului de încadrare şi salarizare a tuturor salariaţilor din ANR.


Citeşte si:


Raport al Curţii de Conturi Plăţi considerate nelegale la Primăria Băneasa

Nereguli găsite la Primăria Negru Vodă. Angajaţii au fost puşi să dea înapoi măriri de salarii (document)

Curtea de Conturi, la Comana şi Independenţa Lucrări neidentificate în teren şi „spor pentru condiţii vătămătoare“, indemnizaţii de hrană şi cheltuieli cu deplasarea plătite nelegal

Nereguli descoperite de inspectorii Curţii de Conturi la Primăriile Cogealac şi Topraisar din judeţul Constanţa (documente)
 

Ti-a placut articolul?Nume:

Email:

Comentariu*:

Din aceiași categorie

#citeșteDobrogea:  Personalitatea omului de cultură tătar crimeean Riza Fazîl (1929-2016)

#citeșteDobrogea: Personalitatea omului de cultură tătar crimeean Riza Fazîl (1929-2016)

927
Carl Schuchhardt - un arheolog german în Dobrogea (1884-1918) (I):  Începutul unei aventuri pe un tărâm fascinant şi misterios

Carl Schuchhardt - un arheolog german în Dobrogea (1884-1918) (I): Începutul unei aventuri pe un tărâm fascinant şi misterios

952
#DobrogeaDigitală - „Excursie în Ciclade”, Pericle Martinescu:  137 de ani la nașterea lui Nikos Kazantzakis, creatorul lui Zorba Grecul

#DobrogeaDigitală - „Excursie în Ciclade”, Pericle Martinescu: 137 de ani la nașterea lui Nikos Kazantzakis, creatorul lui Zorba Grecul

895
#DobrogeaDigitală - revista „Dobrogea Jună“: Tentativa de crimă din strada Cuza Vodă

#DobrogeaDigitală - revista „Dobrogea Jună“: Tentativa de crimă din strada Cuza Vodă

911
#DobrogeaDigitală - „7 ani cât 70. Pagini de jurnal (1948-1954)”, de Pericle Martinescu: Noua stabilizare, „jefuiți în numele legii”

#DobrogeaDigitală - „7 ani cât 70. Pagini de jurnal (1948-1954)”, de Pericle Martinescu: Noua stabilizare, „jefuiți în numele legii”

886
#DobrogeaDigitală - „Armeni de seamă din România”, de Simion Tavitian:  Profesorul cernavodean Ion Balasanian, chimist de prestigiu al cercetării românești

#DobrogeaDigitală - „Armeni de seamă din România”, de Simion Tavitian: Profesorul cernavodean Ion Balasanian, chimist de prestigiu al cercetării românești

884
#DobrogeaDigitală - „Armeni de seamă din România”, de Simion Tavitian:  Constănțeanul Berdj-Șant Așgian, somitate a vieții medicale românești

#DobrogeaDigitală - „Armeni de seamă din România”, de Simion Tavitian: Constănțeanul Berdj-Șant Așgian, somitate a vieții medicale românești

1365
#DobrogeaDigitală:   Teodor T. Burada, călător prin Dobrogea

#DobrogeaDigitală: Teodor T. Burada, călător prin Dobrogea

1254
#DobrogeaDigitală - „Viaţa mea. Amintiri din închisoare şi din libertate”, de George Sarry: Umanitate în condiţii dezumanizante

#DobrogeaDigitală - „Viaţa mea. Amintiri din închisoare şi din libertate”, de George Sarry: Umanitate în condiţii dezumanizante

1099
#citeșteDobrogea:  Detalii economice din Dobrogea anilor ʼ30 (IV). Industria pescuitului și zonele piscicole

#citeșteDobrogea: Detalii economice din Dobrogea anilor ʼ30 (IV). Industria pescuitului și zonele piscicole

281
#Dobrogea Digitală - „Dobrogea 1878-1928. Cincizeci de ani de vieață românească“:  „Lui Spiru Haret - Dobrogea recunoscătoare”

#Dobrogea Digitală - „Dobrogea 1878-1928. Cincizeci de ani de vieață românească“: „Lui Spiru Haret - Dobrogea recunoscătoare”

2254
Portrete de preoți dobrogeni: Preotul Gheorghe Oprea (galerie foto)

Portrete de preoți dobrogeni: Preotul Gheorghe Oprea (galerie foto)

2611
#DobrogeaDigitală - „Uraganul istoriei. Bombe și boemă. Pagini de jurnal intim (1941-1945)”, de Pericle Martinescu: Sfârșitul războiului și „noi angajamente”

#DobrogeaDigitală - „Uraganul istoriei. Bombe și boemă. Pagini de jurnal intim (1941-1945)”, de Pericle Martinescu: Sfârșitul războiului și „noi angajamente”

808
Istoria Dobrogei - Bibliografie: Callias (sec. V î. H.) - „Sclavii cei răi”

Istoria Dobrogei - Bibliografie: Callias (sec. V î. H.) - „Sclavii cei răi”

1659
Drepturi de natură salarială constând în ajutoare şi cadouri, acordate nelegal: Autoritatea Navală Română, verificată de Curtea de Conturi

Drepturi de natură salarială constând în ajutoare şi cadouri, acordate nelegal: Autoritatea Navală Română, verificată de Curtea de Conturi

2719
#DobrogeaDigitală - „Armeni de seamă din România”, de Simion Tavitian: Debutul editorial al prestigiosului publicist constănțean Vartan Arachelian

#DobrogeaDigitală - „Armeni de seamă din România”, de Simion Tavitian: Debutul editorial al prestigiosului publicist constănțean Vartan Arachelian

1479
#DobrogeaDigitală - „Viața mea. Amintiri din închisoare și din libertate”, de George Sarry: Strategii de supraviețuire

#DobrogeaDigitală - „Viața mea. Amintiri din închisoare și din libertate”, de George Sarry: Strategii de supraviețuire

1413
#DobrogeaDigitală - „7 ani cât 70. Pagini de jurnal (1948-1954)”, de Pericle Martinescu: Petru Groza, un farsor redutabil

#DobrogeaDigitală - „7 ani cât 70. Pagini de jurnal (1948-1954)”, de Pericle Martinescu: Petru Groza, un farsor redutabil

1419
#DobrogeaDigitală - revista „Dobrogea Jună“: Eliberat, după ce fusese arestat pentru trădare şi crimă împotriva Siguranţei Statului

#DobrogeaDigitală - revista „Dobrogea Jună“: Eliberat, după ce fusese arestat pentru trădare şi crimă împotriva Siguranţei Statului

1536
#DobrogeaDigitală - „Armeni de seamă din România”, de Simion Tavitian: Manuela Elisabeta Sidoroff, cercetător de prestigiu în domeniul ştiinţelor vieţii

#DobrogeaDigitală - „Armeni de seamă din România”, de Simion Tavitian: Manuela Elisabeta Sidoroff, cercetător de prestigiu în domeniul ştiinţelor vieţii

1461