Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară! Ce proiecte se află pe ordinea de zi

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, marţi, 31 octombrie 2023, ora 14.00 .

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.  

Proiectul ordinii de zi
 
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 19.09.2023;
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.09.2023;
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 468/2023 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Costin-Valeriu Avătavului şi vacantarea locului de consilier local deţinut de acesta;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 
 1.   Proiect de hotărâre nr. 448/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III din anul 2023;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1  
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 460/2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUS SA;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 463/2023 privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa SRL pentru semestrul I al anului 2023;
          iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 471/2023 privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii Confort Urban SRL pentru semestrul I al anului 2023;
        iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 449/2023 pentru modificarea HCL nr. 47/2019 privind constuirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 şi nr. 5
 

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 450/2023 privind acordarea unui ajutor financiar   doamnei Dragnea Gabriela;
        iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 472/2023 pentru modificarea HCL 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, cu modificările ulterioare;
        iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 453/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reconstrucţia integrală a sistemului de iluminat pe anumite bulevarde, străzi şi parcuri ale municipiului Constanţa”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
 •  avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 466/2023 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a devizelor generale întocmite în etapa SF (Studii de fezabilitate) pentru obiectivului de investiţii „Amenajare locuri de joacă noi” – 6 locaţii;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 469/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, elaborată în etapa DALI (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi consolidarea malurilor lacului Tăbăcăriei”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 446/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 89 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Dezrobirii nr. 95A, identificat cu număr cadastral 258663, proprietatea privată a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
 •  avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 445/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 265 mp, situat în municipiul Constanţa, Aleea Veteranilor nr. 27, identificat cu număr cadastral 258600, proprietatea privată a municipiului Constanţa;
      iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 451/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 162 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Corabiei nr. 2C, identificat cu număr cadastral 257865, proprietatea privată a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
 •  avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 465/2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 459/2023 pentru revocarea parţială a HCL nr. 167/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L. Constanța asupra unor imobile şi obiective de investiţii aflate în domeniul public sau privat al municipiului Constanţa;
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 456/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L. Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Sulmona nr. 19A;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 458/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate in municipiul Constanța;
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 470/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 461/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 457/2023 privind trecerea terenului în suprafaţă de 480 mp, situat în municipiul Constanța, str. Poporului nr. 121 bis, din domeniul privat al municipiului Constanţa în domeniul privat al statului în vederea dării în administrare Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 462/2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 565 mp, situat în municipiul Constanța, B-dul I.C. Brătianu nr. 28, în favoarea Company Cyote SS S.R.L.;
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 467/2023 privind emiterea acordului Municipiului Constanţa în calitate de proprietar şi vecin limitrof, pentru realizarea lucrărilor necesare obiectivului de investiţii, care se vor executa în municipiul Constanţa, str. Olteniei nr. 11;
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 339/2023 privind atribuirea denumirii „strada Lavandei” circulaţiei publice aprobate prin HCL nr. 226/2023 pe traseul DE 1028, DE 1019 şi DE 1037;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 454/2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Bărăgan, str. Theodor Burada, str. Cibinului şi str. Labirint, iniţiator societatea Crizantema SRL;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 455/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – modificare imobil parter existent prin extindere pe orizontală, supraetajare, consolidare, modificare şi recompartimentări interioare, realizare birou profesii liberale, str. Chiliei nr. 21, investitor Bugescu Ştefan Iunian;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 452/2023 privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanţa în Adunarea generală a Asociaţilor societaţii Telegondola-Mamaia SRL.  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Citește și: 

Rectificarea bugetară vine cu tăieri de investiții pentru susținerea societății Termoficare Constanța SRL

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consilierii locali din Constanța au pe masă un proiect ce vizează o construcție din cimitirul Constantin Predescu (DOCUMENT)

30 May 2024 742

Ordinea de zi a ședinței ordinare a CLM, suplimentată Înainte de alegeri, primarul propune fuziunea dintre Confort Urban și Administrația Fondului Imobiliar! (DOCUMENTE)

29 May 2024 655

Ședință CLM Primăria Constanța, proiect pentru vânzarea terenului de pe strada Pescarilor 17C

28 May 2024 559

Ședință CLM Suma pentru reabilitarea Casei Căsătoriilor din Constanța crește la peste 16 milioane de lei fără TVA

27 May 2024 736

Constanța Un proiect al obiectivului de reamenajare a parcului din Poarta 6 este în atenția consilierilor locali (DOCUMENT)

26 May 2024 742

Ședință CLM Constanța Proiect de hotărâre aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale CT BUS SA​ (DOCUMENT)

26 May 2024 929

Ședință Consiliu Local Constanța Proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare ale societăţii Confort Urban SRL (DOCUMENT)

26 May 2024 462

Ședință CLM Aleșii locali votează execuția bugetului local pe anul 2023. Excedentul a depășit 2 milioane de lei (DOCUMENT)

26 May 2024 399

Ședință CLM Consilierii aprobă comisionul de risc pentru garantarea de către municipalitate a împrumutului contractat de SC Termocentrale Constanţa SRL (DOCUMENT)

26 May 2024 483

Ședință CLM Se modifică HCL nr. 41/2023 prin care municipalitatea a contractat anul trecut împrumutul în valoare de maximum 253.918.900 lei (DOCUMENT)

26 May 2024 438

Ședința CLM Constanța Consilierii locali vor analiza situațiile financiare ale Termoficare Constanţa SRL (DOCUMENT)

26 May 2024 539

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință! Mai multe proiecte, pe ordinea de zi (DOCUMENTE)

24 May 2024 538

LIVE VIDEO+TEXT Ședință CLM Constanța. Aleșii locali au aprobat vânzarea mai multor terenuri și documentații tehnico-economice pentru viitoare investiții (DOCUMENTE+VIDEO)

26 Apr 2024 1031

Proiectul în atenția consilierilor locali Iată cât vor plăti consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare din Constanța începând cu 1 aprilie (DOCUMENT)

25 Apr 2024 763

Ședință CLM Constanța CSM Constanța și-a schimbat sediul. Unde este situat (DOCUMENT)

25 Apr 2024 633