Consiliul Local al Municipiului Medgidia, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi


Consiliul Local al Municipiului Medgidia este convocat în data de 31 ianuarie 2023 de la ora 16.30 în ședință ordinară.

 PROIECTUL ORDINII DE ZI este următorul:
 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
 • Proiect de hotărâre nr. 20/30.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pentru anul 2023.
 • Proiect de hotărâre nr. 19/27.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Medgidia, pentru anul 2023.
 • Proiect de hotărâre nr. 21/30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „MEDGIDIA”, pentru anul 2023.
 • Proiect de hotărâre nr. 16/27.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, previzionat pentru anul 2023.
 • Proiect de hotărâre nr. 17/27.01.2023 privind acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia, în anul 2023.
 • Proiect de hotărâre nr. 18/27.01.2023 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia.
 • Proiect de hotărâre nr. 22/30.01.2023 privind aprobarea Calendarului evenimentelor organizate în cursul anului 2023.
 • Proiect de hotărâre nr. 23/30.01.2023 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice al municipiului Medgidia, pe anul 2023, în condițiile Legii nr. 350/2005.
 • Proiect de hotărâre nr. 3/12.01.2023 pentru actualizarea contribuției și a standardelor de cost pentru serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, în funcție de nivelul venitului net lunar/membru de familie și de gradul de dependență, începând cu data de 01.01.2023.
 • Proiect de hotărâre nr. 4/12.01.2023 privind suplimentarea numărului de burse pentru anul școlar 2022 – 2023, care se vor acorda elevilor unităților de învățământ din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 • Proiect de hotărâre nr. 5/12.01.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza teritorială de competență a municipiului Medgidia, județul Constanța, pentru anul școlar 2023 – 2024.
 • Proiect de hotărâre nr. 6/12.01.2023 privind aprobarea completării Anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 157/2009.
 • Proiect de hotărâre nr. 7/16.01.2023 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local, ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2023, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 • Proiect de hotărâre nr. 8/16.01.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 238/09.01.2023.
 • Proiect de hotărâre nr. 9/16.01.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Medgidia în Consiliile de Administrație și în Comisiile de evaluare și asigurarea calității ale unor unități de învățământ preuniversitar din municipiul Medgidia, județul Constanța, ca urmare a demisiei domnului Copilu Viorel-Ciprian.
 • Proiect de hotărâre nr. 10/16.01.2023 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 106750 mp, situat în mun. Medgidia, Parcela A 1051/1/1, jud. Constanța, având număr cadastral 105967 și înscris în Cartea funciară nr. 105967 a localității Medgidia.
 • Proiect de hotărâre nr. 11/16.01.2023 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 87295 mp, situat în mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109 B, Lot 3, jud. Constanța, având număr cadastral 110659 și înscris în Cartea funciară nr. 110659 a localității Medgidia.
 • Proiect de hotărâre nr. 12/16.01.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 2573 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110820 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110820, situat în mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 117 A, jud. Constanța.
 • Proiect de hotărâre nr. 13/16.01.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 50 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110864 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110864, situat în mun. Medgidia, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 32, jud. Constanța.
 • Proiect de hotărâre nr. 14/17.01.2023 privind darea în folosință gratuită a imobilului-teren identificat cu număr cadastral 110866 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110866/UAT Medgidia, situat în extravilanul municipiului Medgidia, parcela N 824/5/3, jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al Municipiului Medgidia, către S.C. RAJA S.A. Constanța, în scopul realizării obiectivului de investiții „CL36-Sistemul Regional Constanța-Obiectul: Reabilitare sursă Medgidia; Aducțiune Medgidia-Gospodăria de apă Constanța Sud” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”.
 • Proiect de hotărâre nr. 15/18.01.2023 privind trecerea imobilului teren extravilan, Parcela A 958/1/2, în suprafață de 4,00 ha, identificat cu numărul cadastral 110525 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110525 din domeniul public al Municipiului Medgidia în domeniul public al Județului Constanța. 

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia
 
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Membrii Consiliului Local Municipal Medgidia, în ședință. Iată ce au discutat

29 Sep 2023 365

Au făcut averi impresionante Firmele familiei Stamate – Banu, abonate la contracte cu statul! Cel mai recentă atribuire directă vine de la Primăria Medgidia (DOCUMENTE)

22 Sep 2023 1666

Licitații publice Cine a câștigat contractul de iluminare arhitecturală a sediului Primăriei Medgidia?(DOCUMENT)

14 Sep 2023 595

Firma Minex SRL, din Slobozia, contract cu Primăria Medgidia. Este vizat sistemul de iluminat public

08 Sep 2023 890

Cumpărări directe Constanța Igma System Centre SRL Constanța va asigura dirigenția de șantier pentru lucrările de la Școala Spiru Haret, din Medgidia (DOCUMENT)

08 Sep 2023 541

Licitații Constanța Elys Interdecor SRL și Masterclass AG SRL se vor ocupa de lucrările de la Școala Gimnazială I.L. Caragiale, din Medgidia (DOCUMENT)

30 Aug 2023 645

Licitații Constanța Primăria municipiului Medgidia a atribuit către Iridex Group Salubrizare SRL un contract de peste 1,2 milioane de euro (DOCUMENT)

28 Aug 2023 1861

Licitații Constanța Holding Hondor Stil SRL, contract de peste 1,4 milioane de euro cu Primăria Medgidia, pentru lucrările la Școala Gimnazială Spiru Haret din municipiu (DOCUMENT)

24 Aug 2023 564

Primăria Medgidia achiziționează tractorașe de tunz gazon în valoare de peste 170.000 de lei (DOCUMENT)

13 Aug 2023 1332

Achiziții Constanța Ce cumpără Primăria Medgidia prin cumpărare directă?

13 Aug 2023 1535

Primăria Medgidia solicită acord de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Medgidia

10 Aug 2023 783

Ciclism CS Medgidia Daria Solomon, pe locul întâi la Cupa Orașului Zărnești, a treia etapă din Cupa României de Șosea (GALERIE FOTO)

03 Aug 2023 956

Alergătorul Andrei Ene, de la CS Medgidia, perseverent în evoluția de la Bucovina Ultra Rocks

02 Aug 2023 625

Consiliul Local al Municipiului Medgidia Ce proiecte de hotărâre au fost aprobate în ședința ordinară aferentă lunii iulie

28 Jul 2023 592

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, convocat în ședință ordinară. Sunt mai multe proiecte pe ordinea de zi

27 Jul 2023 507