UPDATE Este ședință de Consiliul Local Constanța. Primarul Chițac, fără susținere. Revocarea PUZ Mamaia și PUZ Palazu Mare, respinse de aleșii locali de la USR, PNL și PSD


 
  • Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri,  29 octombrie 2021, ora 14.00.
  • Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință. 
 

A început ședința de CLM Constanța. Sunt prezenți 26 de consilieri. Președinte de ședință este Costin Avătafului de la PNL.

Grupurile de consilieri ale USR și PNL au cerut retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stațiunea Mamaia-Modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța, respectiv proiectul de hotărâre pentru revocarea parțială a HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației „Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice.

Primarul Vergil Chițac nu este de acord iar proiectele au rămas pe ordinea de zi suplimentară nr.1.

Î
n plus, grupul de consilieri al PNL vrea și retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor : 32, 34 și 35 de pe ordinea de zi. Motivul, aleșii locali au nevoie de mai multe explicații juridice și urbanstice. Primarul a fost de acord cu această propunere.

La rândul său, edilul Chițac a anunțat că retragere în calitate de inițiator, proiectele nr. 43,44,45,46, 47 și 48. Este vorba despre proiectele care vizau supraimpozitarea unor proprietari de clădiri lăsate în paragină.
Chițac a explicat că o parte dintre proprietari au făcut dovada obținerii de documentații pentru reabilitarea acestor clădiri.
 

Proiectele supuse votului Consiliului Local Municipal

Ordinea de zi
 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.09.2021;


Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021;
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Procesul verbal al ședinței a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; iniţiator: primar Vergil Chițac - aviz Comisia de specialitate nr. 1
 

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III anul 2021;
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 4

PSD a depus un amendament prin care dorește majorarea burselor de merit cu 100 de lei. Amendamentul nu a fost adoptat.
 
Proiectul în ansamablul său a fost adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS SA;
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Termoficare Constanța SRL;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 126/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța;
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 

Prin intermediul studiului care stă la baza proiectului se hotărâre se propune majorarea preţului biletului de o călătorie de la 1,5 lei la 2 lei (varianta 1) sau la 2,5 lei (varianta 2)

Majorarea preţului biletului de două călătorii de la 3 lei la 4 lei (varianta 1) sau la 5 lei (varianta 2)

Majorarea preţului biletului valabil 24 ore pe toate liniile de la 5 lei la 10 lei (în ambele variante)

Majorarea preţului biletului de 60 minute pe toate liniile de la 2 lei la un bilet valabil 75 min pe toate liniile la preţul de 5 lei (varianta 1) sau la 6 lei (varianta 2)

Teo Popa, consilier PNL spune că există un studiu care vor sta la baza pentru bugetul de venituri și cheltuieli, realizat în baza prețurilor din 2020 și nu a celor din 2021, care au explodat.

Popa solicită menținerea CT BUS în viață.

Dumitru Caraghoerghe de la USR PLUS a spus la rândul său că raportul trebuia contestat în mod oficial de conducerea CT BUS. Caragheorghe insistă că contractul de predare a gestiuniitrebuie semnat și trebuie găsite soluții pentru eficientizarea acestei societăți.

Emil Tatu, avocatul sindicatelor din CT BUS afirmă că CLM trebuie să aprobe prețul real pe Km (9.13 lei), pentru că altfel, salariile angajaților sunt în pericol și nu va conduce la creșterea veniturilor angajaților. Costul pe Km este previzionat și în următorii 5 ani la un preț care nu reflectă realitatea, mai spune avocatul Tatu, care consideră că acest proiect ar trebui retras de pe ordinea de zi  și studiat cu atenție.
 

„De trei luni de zile nu reușim să avem în mod real creșteri reale ale salariilor șoferilor CT Bus, pentru a se ajunge la venituri decente pentru contracte de 8 ore. Nu a mai existat o negociere de doi ani de zile. Au fost prelungite contractele și de un an și jumătate nu a mai existat negociere. Studiul este nefundamentat. Costurile nu se reflectă în realitate și nu acoperă nici măcar 1 leu creștere salarială. Salariul mediu este de 3,400 lei brut. Lunar, net, un șofer ia 2000 lei fără ore suplimentare. Oamenii ăștia ajung să facă ore suplimentare pentru a câștiga un salariu decent. Posturile nu vor fi completate până salarizarea nu va fi atractivă. Salarizarea este proastă, dacă pot spune așa. Sindicatul dorește ca acest proiect să fie retras sau votat negativ.
 

Compania trebuie eficientizată și, nu se va putea face suplimentare de personal dacă angajații care sunt trebuie să muncească 12 ore pe zi ca să aibă un salariu decent. Toți salariații de la CT Bus sunt cu cuțitul la os.”, a mai spus reprezentantul sindicatelor CT Bus", a mai afirmat avocatul sindicatelor din cadrul CT Bus.
 

Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 8 abțineri.
 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/2021 privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind  serviciul de capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Veterani – etapa I: strada Mareșal Al. Averescu, strada Lt. Col. Ion Jalea (Prelungirea Comarnic), strada Veteranilor, strada Comandor Constantin „Bibi” Costăchescu, strada General Lt. Mociulschi;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Dumitru Caragheorghe spune că investiția este deficitară pentru că nu integrează întreg arearul la condițiile de trafic. Acesta spune că USR PLUS va vota proiectul, dar lucrurile nu trebuie făcute de mântuială.

 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în municipiul Constanța;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 18  voturi pentru și 8 abțineri.
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul privind serviciile de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, ale Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța nr. 447/04.01.2020, aprobat prin HCL nr. 457/2020;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - aviz Comisia de specialitate și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de consultanță/ asistență juridică/reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor municipiului Constanța, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului local al municipiului Constanța în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu societatea Polaris M Holding SRL nr. 214151/05.11.2019;
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța în vederea gestionării virusului SARS-CoV-2” și a cheltuielilor aferente;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 391/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Creșa nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare;

 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 392/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Creșa nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Creșa nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 232/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″, cu modificările și completările ulterioare;
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 15/2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat cu ADRSE pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană", depus la finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, axa prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, Bd. Ferdinand nr. 11bis – Teatrul „Fantasio”;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

 
21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
22. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al SC RAJA SA Constanța asupra unor fântâni arteziene situate în municipiul Constanța;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
23. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile situate în municipiul Constanța din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

24. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului  bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
25. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului  bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
26. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafațã de 7000 mp, situat în municipiul Constanța, strada Industrială nr. 10, lot 2 în favoarea Regiei Autonome Registrul Auto Român;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 

27. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a municipiului Constanța a spațiului comercial în suprafață construită de 15 mp, situat în municipiul Constanța, B-dul 1 Mai nr. 101;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
 
 
28. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – construire hotel-apartament, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici Serghei;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiectul a fost adoptat cu 18  voturi pentru și 8 abțineri.
 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 3, investitor Manea Niculae Cezar;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2 

Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 9 împotrivă.
 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 4, investitor Simca Dor SRL;
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2 

Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 9 împotrivă.
 
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuințe colective, intrare Maior Șofran nr. 6, investitor Gușă Mihaela Gabriela;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2 

Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 9 împotrivă.
 

Proiectele 32,34 și 35 au fost retrase de pe ordinea de zi
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei carosabile, inițiator Parc Mamaia Nord SRL; - RETRAS
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2 
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, inițiator Dinamic Trading Star SRL;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2 

Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 9 împotrivă.
 
 
34. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 367/2007 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Construire imobil apartamente cu spațiu comercial D+P+4E și spațiu comercial P+1-2E, str. Mihai Viteazu nr. 67, teren în suprafață de 230,39 mp, proprietate Zaif George; -RETRAS
 
  iniţiator: primar Vergil Chițac
  - aviz Comisia de specialitate nr. 2 


35. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 276/2011 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Medeea, TMN TAGCIC 9, C3A, str. Cercetaș Crăcană, str. Buzatu, teren în suprafață de 2800 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice; - RETRAS
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 
36. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 128/2020 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat la vest de zona industrială și de servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran SRL;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185049/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța,  str. Callatis nr. 12;
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185054/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța,  str. Callatis nr. 14;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185056/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța,  str. Callatis nr. 26;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185059/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța,  str. Callatis nr. 31;
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 122556/18.06.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța,  Bd. Tomis nr. 56;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, str. General Manu nr. 32, etaj 1, către Robeanu Victoria-Alisa, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 9348/22.07.2016, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 31860/212/2015, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 504/13.04.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.

 
Proiectele nr. 43, 44, 45, 46 și 47 și 48  au fost retrase de inițiator
 
43. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 112, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; - RETRAS
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
44. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Aristide Karatzali nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; -RETRAS
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
45. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Vasile Alecsandri nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; -RETRAS
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
46. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Remus Opreanu nr. 1, proprietatea societății Aries Logistics SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; - RETRAS
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
47. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 30, proprietatea societății Financiere Black Sea SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;- RETRAS
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
48. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Plevnei nr. 2, proprietatea societății Financiere Les Lumieres SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; - RETRAS
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul I al anului 2021;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3  și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5


Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
 
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administrație, a profilului personalizat și a matricei profilului candidatului și a anunțului public privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
 
52. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 30/2003 privind acordul pentru constituirea SC Telegondola-Mamaia SRL, cu modificările ulterioare;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

Propunere : Mihaela Popescu, funcționar public în cadrul primăriei Constanța.

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
 
53. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL;
 
 iniţiator: primar Vergil Chițac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

Propuneri: PNL  - Bogdan Barață
                 USR PLUS - Edward Petrariu

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru,


54. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA Constanța.
 
  iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3  și nr. 5

Propunere: PNL  - Adrian Dugăiașu

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru,

 
Iată proiectele de pe ordinea de zi suplimentară 1:
 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 81/2021 privind aprobarea indicatorilor și a cheltuielilor aferente proiectului „Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”;
 
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
2. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stațiunea Mamaia-Modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța;
 
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5


Reamintim că atât USR PLUS cât și PNL a solicitat retragerea acestor proiecte.

Dumitru Caragheorghe  de la USR PLUS spune că având că acest proiect a fost introdus pe o ordine suplimentară, fără consultări, este nevoie de o analiză clară și amănunțită.

Primarul Vergil Chițac spune că motivele de revocare ale PUZ Mamaia, sunt mai multe. PUZ-ul nu acoperă toată stațiunea, nu au fost îndeplinite condițiile puse de MDRAP privind delimitarea zonei de coastă, PUZ-ul nu prezintă o perioadă de valabilitate. ”Eu sunt oripilat că se cere PUD-uri de P+12, când Mamaia este deja sufocată", mai spune Chițac, care le transmite consilierilor locali că ei votează oportunitatea și nu legalitatea unui act administrativ.

Chițac îi avertizează pe consilieri că va introduce acest proiect în fiecare ședință de CLM, în cazul în care revocarea va fi respinsă.

Costin Avătafului îi cere primarului ca înainte de aprobarea acestui PUZ, să accepte să discute pe marginea acestui proiect în zilele următoare.

Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stațiunea Mamaia-Modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha A FOST RESPINS de Consiliul Local Municipal cu 2 voturi pentru, 16 abțineri și 8 împotrivă!

3. Proiect de hotărâre pentru revocarea parțială a HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației „Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice;
 
initiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

Proiectul  A FOST RESPINS cu 18 abțineri și 8 împotrivă!
 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare.
 
initiatori: consilieri locali - Ionuț Rusu, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
Ordinea de zi suplimentară 2 va cuprinde următoarele proiecte:
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente proiectului „Bulevardul Madrid”;
 
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru valorificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate trecute în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii nr. 421/2002 și a componenței comisiei de vânzare;
 
- inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Propuneri: PNL - Costin Avafatului
                   USR - Dumitru Caragheroghe
                             Florin Cocargeanu


Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării vehiculelor fără stăpân sau abandonate trecute în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii nr. 421/2002.
 
- inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5


Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
Ordinea de zi suplimentară 3 va avea proiectele următoare:
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 212912/27.10.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Egretei nr. 13;
 
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției ferme de preluare de către unitatea administrativ-teritorială municipiul Constanța a activului funcțional industrial CET Constanța, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019;
 
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investiții „Construire și dotare Spital municipal policlinic”.
 
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 4


Proiectul a fost adoptat cu 26 voturi pentru.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Proiectele de acordare a titlului de cetățean de onoare al județului Constanța pentru cuplul de actori Maria și Sorin Mihai Vasilescu au fost retrase de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Constanța!

28 Feb 2023 1401

Ședința Consiliului Local Constanța Liderul PSD, Ion Dumitrache primește terenul din Mamaia. Consilierii au aprobat un împrumut de 250 de milioane de lei (Live text - VIDEO)

28 Feb 2023 2188

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor aflate pe ordinea de zi

23 Feb 2023 834

Mamaia SA, convocată în adunare generală! Pe ordinea de zi, numirea administratorilor provizorii

13 Feb 2023 644

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

31 Jan 2023 1746

UPDATE Consiliul Local Constanța, reunit în ședință. Zeci de amendamente la Bugetul Local, cât și completări la nivel de asistență socială

31 Jan 2023 1263

LIVE TEXT Prima ședință a Consiliului Județean Constanța din 2023. Lista completă a proiectelor votate de aleșii județeni (FOTO+VIDEO)

31 Jan 2023 1160

Consilierii locali aprobă modificări la Regulamentul parcărilor din municipiul Constanța. Este vizată Peninsula! (DOCUMENTE)

26 Jan 2023 1990

Prima ședință a Consiliului Județean Constanța din 2023. Ce proiecte vor vota aleșii județeni?

25 Jan 2023 1116

După 5 ore de nervi, amendamente și „negocieri", Chițac a cedat! Taxa de salubritate în 2023 va fi de 8 lei/lună, așa cum au votat consilierii locali!

27 Dec 2022 3923

Ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local al Municipiului Constanța suplimentată. Se va stabili și subvenția la căldură pentru populație

23 Dec 2022 1043

UPDATE Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară în a treia zi de Crăciun. Mai multe proiecte, pe ordinea de zi

22 Dec 2022 1447

Ședința CJC Noi niveluri salariale pentru personalul aparatului de specialitate al CJC

20 Dec 2022 865

Ședință CJC Iată componența Echipei Intersectoriale Locale în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie (DOCUMENT)

20 Dec 2022 1261

Ședință CJC Membri numiți în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța. Despre cine este vorba (DOCUMENT)

20 Dec 2022 1083