Ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Ordinea de zi completă (DOCUMENTE)


Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, vineri, 26.04.2024, ora 12. 00.

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.      


Proiectul ordinii de zi
  
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.03.2024;
 2. Proiect de hotărâre nr. 161/2024 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Tatu Daniel Gigi și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta; iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 195/2024 pentru modificarea HCL nr. 41/2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maximum 253.918.900 lei, cu modificările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 197/2024 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I din anul 2024;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 174/2024 pentru modificarea H.C.L. nr.49/2021 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică-activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice nr.116750/10.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 193/2024 privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2023 ale societăţii Termocentrale Constanţa SRL;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 194/2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Termocentrale Constanţa SRL pe anul 2024;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 183/2024 privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA, pentru semestrul II al anului 2023;
iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 198/2024 privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2023 ale societăţii CT BUS SA;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 172/2024 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 561/2023 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială Constanța, cu modificările și completările ulterioare;
     iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 173/2024 privind schimbul unor locuințe pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța și actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 209/2024 pentru modificarea HCL nr. 108/2024 privind  aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 210/2024 privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate ale Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 211/2024  privind repartizarea unor locuințe sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate în municipiul Constanța;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 212/2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 505/2023 privind stabilirea nivelului chiriei pentru locuințele sociale situate pe raza municipiului Constanţa, str. Zmeurei nr. 3, blocurile 1-6;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 213/2024 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru spațiile locative cu destinația de locuință, aflate în folosința persoanelor încadrate în grad grav și accentuat de handicap și în administrarea societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 199/2024 privind stabilirea modalității de prelungire a valabilității contractelor de locațiune, ce au ca obiect imobile din fondul locativ aflate în domeniul public al municipiului Constanța și în administrarea societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 200/2024 privind stabilirea modalității de prelungire a valabilității contractelor de închiriere, ce au ca obiect imobile din fondul locativ aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și în administrarea societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 218/2024 pentru modificarea HCL nr. 345/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Normele financiare, Organigrama, Statul de Funcţii şi Grila de salarizare ale Clubului Sportiv Municipal Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 162/2024 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Constanţa şi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România pentru organizarea evenimentului „Ziua limbii tătare”;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 176/2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între municipuiul Constanţa, Consiliul Judeţean şi Centrul Cultural Teodor T. Burada pentru organizarea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia” şi a Festivalului Naţional al Cantecului şi Dansului Popular „Mamaia”;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 207/2024 privind aprobarea bugetului Fundaţiei Pontica şi acordării sumei de 340.000 lei cu titlul de contribuţie finaciară pentru anul 2024;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 196/2024 pentru modificarea HCL nr. 387/2023 privind aprobarea constituirii Grupului lucru local pentru problemele romilor şi a Planului de acţiune locală pentru incluziunea comunităţilor de romi din municipiul Constanţa pentru perioada 2023-2027;
     iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 219/2024 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Constanţa şi Asociaţia „Organizaţia de Management al Destinaţiei Mamaia-Constanţa”;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 205/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economică –faza Studiu de fezabilitate (S.F./P.A.C.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea spațiului verde zona Parc Tăbăcărie din municipiul Constanța”
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 si nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 204/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economică –faza Studiu de fezabilitate (S.F./P.A.C.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea spațiului verde în zona centrală, lângă Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța”
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 si nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 158/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a activităţii managerului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 159/2024 pentru modificarea HCL nr. 572/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 175/2024 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 105/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea siguranţei în municipiul Constanţa- SAVE CITY 20, prin realizarea unui sistem operaţional integrat de monitorizare”;
  iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 177/2024 pentru modificarea HCL nr. 563/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare sediul operativ rutier și ordine publică”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1.  Proiect de hotărâre nr. 178/2024 pentru modificarea HCL nr. 414/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creşterea eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.10 „Mihail Koiciu”, Constanța»;
     iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 179/2024 pentru modificarea HCL nr. 413/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.22 „I.C. Brătianu” Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 187/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 97 mp situat în municipiul Constanța, str. Mugurului nr.5, identificat cu număr cadastral 258279, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 166/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 240 mp situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr.35, identificat cu număr cadastral 259050, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 167/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 20 mp situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Grup sanitar Albatros -zona A4–club Castel, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 168/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 416 mp situat în municipiul Constanța, DE308–Tronson II, identificat cu număr cadastral 255246, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 188/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 138 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Complex Cazino, Magazin nr.524, identificat cu număr cadastral 236537, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății SAMMARINA IMOBILIARE S.A;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 189/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 151 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Complex Cazino, Magazin nr.525, identificat cu număr cadastral 236251, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății SAMMARINA IMOBILIARE S.A;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 186/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 61 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Complex Perla, Magazin nr.79, identificat cu număr cadastral 226301, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății Marincom Company SRL;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 206/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 108 mp situat în municipiul Constanța, str. Petre Dascălu nr.10, Lot 2 identificat cu număr cadastral 259700, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 180/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 45 mp situat în municipiul Constanța, Bd. 1Mai nr.54A, identificat cu număr cadastral 258247, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 190/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 197 mp situat în municipiul Constanța, str. Albastră nr.8D, identificat cu număr cadastral 260122, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 191/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 53 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, identificat cu număr cadastral 234609, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent activului C1-Grup sanitar Albatros, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății Laurette Due SRL;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 181/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 138 mp situat în municipiul Constanța, str. Radu Logofătu nr.11B, identificat cu număr cadastral 258876, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 182/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 48 mp situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr.53B, identificat cu număr cadastral 259705, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 169/2024 privind darea în folosință gratuită pe durata existenței construcției Parohia „Schimbarea la față″(Biserica Greacă) a imobilului teren în suprafață de 880 mp, situat în municipiul Constanța, strada Mircea cel Bătrân nr.36;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 165/2024 privind trecerea imobilului – teren în suprafață de 933 mp situat în municipiul Constanța, strada Griviței nr. 44, din domeniul privat al municipiului Constanța în domeniul privat al statului, în vederea constituirii unui drept de administrare în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 171/2024 privind constituirea unui drept de administrare în favoarea Grădiniţei cu program prelungit nr. 6 asupra imobilului Creşa nr.2 ”Căsuţa Spiriduşilor”, P+1, Aleea Mălinului nr.4, proprietatea publică a municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 214/2024 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 306/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în municipiul Constanţa, Şos. Mangaliei nr. 126, amplasat la parterul Şcolii Generale nr.15 „Grigore Antipa”, în suprafață utilă de 15 mp, având destinaţia de chioşc alimentar;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 215/2024 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 354/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în municipiul Constanţa, Bdul Tomis nr. 153, amplasat în corpul C3, Ateliere, al Liceului Tehnologic „Tomis’’, în suprafaţă utilă de 15 mp, cu destinaţia de chioșc alimentar;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 184/2024 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 192/2024 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 222/2024 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 216/2024 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a imobilului situat în municipiul Constanța, loc. Mamaia, Zona Complex Perla;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 202/2024 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 235079, înscris în cartea funciară nr. 235079, în suprafață de 234,00 mp, situat în municipiul Constanța, str. Crinului nr. 86A în favoarea numiților Tală Stere, Tală Tanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 203/2024 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 248464, înscris în cartea funciară nr. 248464, în suprafață de 252,00 mp, situat în municipiul Constanța, strada Avram Iancu nr. 67 în favoarea numiților Bara Iuliana, Bara Dumitru;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 220/2024 pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparţinand domeniului public al Municipiului Constanta, din administrarea RAEDPP Constanta în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 217/2024 privind revocarea dreptului de administrare al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL asupra obiectivului de investiţii „Pista roleri, skateri, biciclişti şi funcţiuni conexe”- Parc Tăbăcarie şi a terenului aferent acestuia aflat în domeniul privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr.4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 221/2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării a unor mijloace fixe care aparțin municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 160/2024 privind prelungirea valabilităţii planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 278/2022;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 163/2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuinţă individuală, str. Limanului nr. 8, investitor Mănăilă Alexandru-Costin;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 164/2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1-2E – cazare turistică şi comerţ, staţiunea Mamaia, zona Cazino, investitor societatea Magic Stil SRL;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 170/2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1-2E – cazare turistică şi comerţ, staţiunea Mamaia, zona Cazino, investitor Obreja Ioan;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 208/2024 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Parcare supraetajată – Casa de Cultură, iniţiator UAT municipiul Constanţa;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 201/2024 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de bd. Alexandru Lăpuşneanu, str. Farului, str. Salcâmilor şi limitele cadastrale, iniţiator Drăgan Marian;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 185/2024 privind aprobarea componenţei iniţiale a planului de selecţie pentru procedura de selecţie a 5 membri în Consiliul de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa SRL.
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5Puteți consulta proiectele în secțiunea Documente a materialului. 


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Citește și:

LIVE VIDEO + TEXTȘedință în format fizic a Consiliului Local al municipiului Constanţa! Iată ce proiecte au fost adoptate (GALERIE FOTO+VIDEO+DOCUMENTE)

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

14 Jun 2024 1501

LIVE VIDEO-TEXT Primarul Chițac lipsește. Ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Iată ce proiecte au votat consilierii locali (DOCUMENTE)

30 May 2024 991

Ordinea de zi a ședinței ordinare a CLM, suplimentată Înainte de alegeri, primarul propune fuziunea dintre Confort Urban și Administrația Fondului Imobiliar! (DOCUMENTE)

29 May 2024 663

Ședință Consiliu Local Constanța Proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare ale societăţii Confort Urban SRL (DOCUMENT)

26 May 2024 469

Ședință CLM Aleșii locali votează execuția bugetului local pe anul 2023. Excedentul a depășit 2 milioane de lei (DOCUMENT)

26 May 2024 403

Ședință CL Constanța Aprobarea tarifelor practicate de Termoficare Constanța SRL, unul dintre proiecte (DOCUMENT)

26 May 2024 1742

Ședința Consiliului Local Constanţa Raportul de activitate al Termoficare Constanața, pe ordinea de zi (DOCUMENT)

26 May 2024 625

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor pe ordinea de zi

17 May 2024 774

Consiliul Local Municipal Medgidia, în ședință ordinară. Iată ce se va discuta

25 Apr 2024 591

Beneficiar, afaceristul Viorel Farcaș Deputatul Stelian Ion (USR) - „O nouă bucată din faleza orașului, un alt tun imobiliar pus la cale de primarul Chițac" (DOCUMENT)

23 Apr 2024 1252

Ședință Consiliu Local Constanța Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra unui imobil teren de pe strada Avram Iancu (DOCUMENT)

22 Apr 2024 627

Ședință CL Chițac cere revocarea dreptului de administrare al Administrației Fondului Imobiliar SRL asupra pistei de roleri și skateri din Parcul Tăbăcărie (DOCUMENT)

22 Apr 2024 663

Ședință CL Constanța Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra unui imobil teren de pe strada Crinului (DOCUMENT)

22 Apr 2024 574

Ședință Consiliu Local Constanța Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici​ (DOCUMENT)

22 Apr 2024 593

Un imobil din zona Complex Perla din Mamaia va trece în domeniul public al municipiului Constanța? Consilierii locali decid în ședința de CL (DOCUMENT)

22 Apr 2024 671