Ședință CL Constanța Proiect privind probarea scutirii de la plată chiriei pentru spațiile locative cu destinația de locuință în administrarea societății Administrația Fondului Imobiliar SRL (DOCUMENT)


 
  • Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, vineri, 26.04.2024, ora 12.00.
     
Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, vineri, 26.04.2024, ora 12.00.

Printre proiectele de pe ordinea de zi se numără Proiect de hotărâre nr. 213/2024 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru spațiile locative cu destinația de
locuință, aflate în folosința persoanelor încadrate în grad grav și accentuat de handicap și în administrarea societății Administrația Fondului Imobiliar SRL.

Art. 1 (1) - Se aprobă scutirea de Ia plata chiriei pentru persoanele încadrate în grad grav de handicap, care au în folosință suprafețele locative cu destinația de locuință, aflate în administrarea societății Administratia Fondului Imobiliar S.R.L.

(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) și familia sau reprezentantul legal pe perioada în care au în îngrijire un copil sau adult, încadrat în grad grav de handicap.
Art. 2 - Se aprobă scutirea de la plata chiriei pentru persoanele încadrate în grad accentuat de handicap, care au exclusiv singuri în folosință suprafețele locative cu destinația de locuință, aflate în administrarea societătii Administratia Fondului Imobiliar S.R.L.

Art. 3 (1) Pentru beneficiarii care depun cereri noi, scutirea de Ia plata chiriei se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii în fotocopie a certificatelor de încadrare în grad de handicap la societatea Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. și operează doar pe perioada valabilității acestora.

(2) Pentru contractele aflate în curs de executare, scutirea de la plata chiriei operează în continuare, în fiecare lună, pe perioada de valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap.

Art. 4 - Plata tarifelor către societatea Administratia Fondului Imobiliar SRL pentru serviciul de administrare a locuințelor deținute de persoane cu handicap Care beneficiază de scutirea de la plata chiriei, se va face de către U.A.T Municipiul Constanța în baza tarifelor stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Constanța nr. 137105 /19.07.2023.

Art. 5 - Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 164/2016 își încetează aplicabilitatea.


Art. 6 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre societății Administrației Fondului Imobiliar S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județul Constanta, spre știință.

Luând în considerare Hotărârea nr. 1202/16.04.2024 a Consiliului de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. și prevederile art. 20, alin. 2, lit. b și c, alin. 3 și 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

(2) Persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:

a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar față de normele minimale de locuit prevăzute de 'lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia;
b) scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia și care sunt în folosința acestor persoane.

(3) Beneficiază de prevederile alin. (2) și familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav.

(4) Beneficiază de prevederile alin. (2) lit. b) și adultul cu handicap accentuat.

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Citește și:
Ședință Consiliu Local Constanța: Se stabilește nivelul chiriei pentru locuințele sociale situate pe strada Zmeurei (DOCUMENT)

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ședință CJ Constanța Arhiepiscopia Tomisului primește o clădire, în folosință gratuită, pe strada Nicolae Titulescu nr. 17. La ce o va folosi?

26 May 2024 468

Ședință CL Constanța Aprobarea tarifelor practicate de Termoficare Constanța SRL, unul dintre proiecte (DOCUMENT)

26 May 2024 641

Ședință CL Constanța Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale societăţii AFI SRL pentru 2023 (DOCUMENT)

26 May 2024 282

Ședință CJ Constanța Clădirile la fostul Spital de Oase de la Eforie vor fi demolate. Ce se va construi în locul său?

24 May 2024 2835

Confort Urban SRL va primi în gestiune delegată mai multe străzi din Cartierul Tomis Plus din Constanța pentru asfaltare (DOCUMENT)

25 Apr 2024 447

Proiectul, pe masa consilierilor locali Chioșcul alimentar situat la parterul Școlii Generale nr. 15 „Grigore Antipa" din Constanța poate fi închiriat (DOCUMENT)

24 Apr 2024 437

Terenul în suprafață de 880 mp de pe strada Mircea cel Bătrân din Constanța, dat în folosință gratuită Parohiei „Schimbarea la față″, Biserica Greacă (DOCUMENT)

24 Apr 2024 591

Ședință CL Consilierii locali analizează casarea și valorificarea unor mijloace fixe ce aparțin municipiului Constanța (DOCUMENT)

22 Apr 2024 581

Ședință Consiliu Local Constanța Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra unui imobil teren de pe strada Avram Iancu (DOCUMENT)

22 Apr 2024 576

Ședință CL Constanța Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra unui imobil teren de pe strada Crinului (DOCUMENT)

22 Apr 2024 535

Ședință Consiliu Local Constanța Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici​ (DOCUMENT)

22 Apr 2024 523

Terenul de peste 12.000 mp, amplasat de-a lungul lacului Tăbăcăriei Reamenajarea spațiului verde din zona Parc Tăbăcărie din municipiul Constanța, în atenția aleșilor locali (DOCUMENT)

21 Apr 2024 623

Ședință CL Constanța Aleșii locali vor aproba schimbul unor spații de locuit construite de ANL, dar și actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri (DOCUMENT

21 Apr 2024 659

Imobiliare Constanța Certificat de urbanism pentru terenul vândut de municipalitate către firma lui Gheorghe Bujduveanu

05 Mar 2024 901

Spațiul situat în corpul CI al Liceulul Tehnologic "loan N. Roman" din Constanța va fi închiriat, cu destinația de chioșc alimentar (DOCUMENT)

29 Feb 2024 657