Angajări Constanța Grădinița cu Program Prelungit nr. 57 din Constanța scoate la concurs un post de îngrijitor

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Grădinița Cu Program Prelungit nr. 57 din Constanța cu sediul în localitatea Constanța, Șoseaua Mangaliei, nr. 74, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Îngrijitor I M, 1 normă, perioadă nedeterminată.

1. Condiții necesare ocupării unui post contractual vacant:

Pentru ocuparea postului contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 

2. Dosarul va cuprinde următoarele documente:

a) Cerere de înscriere adresată instituției publice organizatoare;

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) Carnetul de muncă, conform cu originalul sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă;
e) Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu funcția pentru care candidează;
f) Curriculum vitae;
g) Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care atestă starea de sănătate pentru participare la concurs și pentru angajare ca îngrijitor.

3. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale vacante sunt:

• Studii generale/medii;
• Cunoașterea normelor PSI și SSM;
• Cunoaşterea şi respectarea condiţiilor igenico-sanitare;
• Abilități pentru munca în echipă;
• Abilități, calități și aptitudini necesare: disponibilitate pentru program flexibil, disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele prevăzute în fișa postului, în limitele legii;

4. Etapele de desfășurare a concursului:

Concursul se va organiza la Grădinița cu Program Prelungit nr. 57, Constanța, conform calendarului următor:

a) Publicarea anunțului: 23.11.2023;
b) Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la sediul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 57 Constanța în perioada: 24.11.2023 - 12.12.2023, între orele 9.00 - 13.00;
c) Selecția dosarelor de înscriere: 13.12.2023 - ora 11.00;
d) Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 13.12.2023 - ora 16.00;
e) Proba scrisă: 19.12.2023, ora 10.00;
f) Afișarea rezultatelor după susținerea probei scrise ora: 19.12.2023, ora 13.00;
g) Susținerea interviului: 20.12.2023, ora 10.00;
h) Afișarea rezultatelor: 20.12.2023, ora 12.00;
i) Depunerea contestațiilor: 20.12.2023, ora 13.00 - 14.00;
î) Afișarea rezultatelor finale: 20.12.2023, ora 16.00.

5. Bibliografie

– Legea 319/14.07.2006 - Legea securității și sănătății în muncă (Cap. IV -Obligațiile lucrătorilor);
– Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Cap. II, secțiunea a 6-a, art. 21, art. 22);
– HG 1048/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
– Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Ordinul MS 1456 / 28.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.


Citește și:
Locuri de muncă Constanța: Liceul Tehnologic Independența scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Locuri de muncă Constanța Universitatea Ovidius din Constanța angajează. Iată calendarul de concurs

23 Feb 2024 4875

Angajări Constanța Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza“ din Constanța angajează

23 Feb 2024 3362

Angajări Constanța Post vacant la Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Copiilor” din Cumpăna. Nu se solicită vechime

23 Feb 2024 1188

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă, județul Constanța scoate la concurs un post vacant. Detalii

22 Feb 2024 688

Locuri de muncă Constanța Batalionul 912 Tancuri „Scythia Minor” din Murfatlar angajează!

20 Feb 2024 738

Angajări Constanța Post vacant la Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul’’ Constanța. Condiții

20 Feb 2024 802

Locuri de muncă Constanța Oportunitate de angajare la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa

20 Feb 2024 975

Locuri de muncă Constanța Grădinița cu program prelungit „Perluțele Mării” Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată despre ce e vorba

19 Feb 2024 842

Angajări Constanța Ce post scoate la concurs o unitate militară din Mangalia

19 Feb 2024 1951

DSP Constanța angajează. Iată postul scos la concurs și condițiile de îndeplinit

16 Feb 2024 2814

Forțele Navale Române Centrul 338 Mentenanță Tehnică Navală angajează soldați gradați profesioniști! Profilul candidatului

15 Feb 2024 777

Locuri de muncă Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”, Constanța, scoate la concurs trei posturi vacante. Iată ce condiții trebuie să îndeplinești

14 Feb 2024 904

Locuri de muncă Constanța Primăria Cernavodă angajează. Ești interesat?

14 Feb 2024 793

Ai studii superioare economice absolvite? Grădinița „Zubeyde Hanim” Constanța angajează administrator financiar

14 Feb 2024 566

Locuri de muncă Constanța Spitalul Militar de Urgență Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

14 Feb 2024 829