Angajări Constanța Post vacant la Grădiniță cu Program Prelungit nr. 45 din Constanța

foto: Pexels Grădiniță cu Program Prelungit nr. 45, Constanța organizează concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitoare I – M, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în data de 7.12.2023.

Condiții de participare

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Dosarul va curpinde următoarele documente: 

a) Cerere de înscriere adresată instituției publice organizatoare

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) Carnetul de munca, conform cu originalul, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea in muncă;

e) Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu funcția pentru care candidează;
f) Curriculum vitae;
g) Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care atestă starea de sănătate pentru participare la concurs și pentru angajare ca îngrijitoare.
Condiții specifice de participare la concurs:
h) Studii de specialitate: studii generale sau medii;
i) Abilități, calități și aptitudini necesare: disponibilitate pentru program flexibil, disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini , decât cele prevăzute in fisa postului, in limitele legii;
j) Condiții de vechime: nu necesită vechime în muncă.

Etapele de desfășurare a concursului:

• Depunerea dosarelor la sediul Grădiniță cu Program Prelungit nr. 45, Str. Unirii nr. 68 în perioada 15.11.2023 – 28.11.2023, între orele 9.00 – 10.00
• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 5.12.2023 orele 10.00
• Depunere contestații selecție dosare – 5.12.2023, între orele 12.00-14.00
• Afișare rezultate finale selecție dosare – 5.12.2023, ora 16.00
• Proba scrisa : 7.12.2023, ora 10.00
• Susținerea interviului – 7.12.2023, ora 14.00
• Afișarea rezultatelor: 7.12.2023, ora 10.00
• Depunerea contestațiilor: 7.12.2023, ora 12.30-14.30
• Afișarea rezultatelor finale: 7.12.2023, ora 17.00


Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul unității, tel. 0341 440045, tel., e-mail gradinitaop45@yahoo.com, sau la sediul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 45, Constanta. din B-dul. 1 Unirii nr. 68.


Citește și:

Locuri de muncă ConstanțaCe angajări se fac la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa?
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Grădinița cu Program Prelungit „Tic Pitic” Hârșova, județul Constanța scoate la concurs un post vacant

01 Mar 2024 96

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Grigore Gafencu” Constanța face angajări. Ce post este scos la concurs și ce vechime îți trebuie

01 Mar 2024 135

Școala Gimnazială „Ion Ghica” Tortoman, județul Constanța angajează administrator financiar

29 Feb 2024 423

Angajări Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” angajează medici specialiști. Detalii

28 Feb 2024 635

Locuri de muncă Constanța Colegiul Comercial „Carol I” scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

28 Feb 2024 680

Școala Gimnazială Nr. 1, Hârșova, județul Constanța face angajări. Ce posturi sunt scoase la concurs

28 Feb 2024 427

Angajări Constanța Post vacant la Creșa nr. 1 Mangalia. Condiții

27 Feb 2024 461

Angajări Constanța Grădinița cu Program Prelungit „Tic Pitic”, Hârșova, județul Constanța, scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

26 Feb 2024 552

Locuri de muncă Constanța Universitatea Ovidius din Constanța angajează. Iată calendarul de concurs

23 Feb 2024 6054

Angajări Constanța Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza“ din Constanța angajează

23 Feb 2024 4391

Angajări Constanța Post vacant la Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Copiilor” din Cumpăna. Nu se solicită vechime

23 Feb 2024 1694

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă, județul Constanța scoate la concurs un post vacant. Detalii

22 Feb 2024 767

Post vacant în cadrul Serviciului de Probațiune Constanța, scos la concurs. Cine poate participa.

22 Feb 2024 797

Locuri de muncă Constanța Batalionul 912 Tancuri „Scythia Minor” din Murfatlar angajează!

20 Feb 2024 795

Angajări Constanța Post vacant la Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul’’ Constanța. Condiții

20 Feb 2024 882