ABADL actualizează PUZ-ul pentru plajele din judeţul Constanţa. Ce restricţii vor avea investitorii (document)


Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral a depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului memorandumul pentru emiterea acordului de mediu necesar amenajării plajelor din Năvodari, Eforie Nord, Cordon Eforie Nord-Eforie Sud, Eforie Sud, Tuzla, Costineşti, 23 August, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Cordon Venus-Saturn, Mangalia şi pentru actualizare P.U.Z. amenajare plajă Mamaia şi Constanţa.


Elaborarea documentaţiei de urbanism este necesară pentru „Plan Urbanistic Zonal - amenajare plajă Năvodari, Eforie Nord, Cordon Eforie Nord-Eforie Sud, Eforie Sud, Tuzla, Costineşti, 23 August, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Cordon Venus-Saturn, Mangalia. Actualizare P.U.Z. Amenajare plajă Mamaia şi Constanţa” jud. Constanţa şi va avea în vedere valorificarea potenţialului turistic şi de agrement, care se va realiza prin amenajarea zonei cu dotări specifice agrementului şi/sau alimentaţiei publice, prin construcţii cu caracter provizoriu, astfel încât la sfârşitul fiecărui sezon estival zona să fie adusă la starea iniţială, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare.


Toate construcţiile şi amenajările cu caracter provizoriu de tip beach bar realizate în baza unei autorizaţii de construire se vor conserva în bună stare pe perioada extrasezonului, astfel încât să permită realizarea lucrărilor de conservare şi de pregătire a plajelor în această perioadă.


Noul P.U.Z. va reprezenta un concept modern, bazat pe principiul dezvoltării durabile, care va presupune amenajarea şi protecţia acestei zone, ţinând seama de dezvoltarea economică şi socială legată de prezenţa mării. Documentaţia va analiza perspectivele de evoluţie şi programele de dezvoltare de la nivelul teritoriului reprezentând plaja şi va cuprinde propuneri şi prevederi la nivelul zonelor funcţionale.


Scopul acestui plan are caracter de reglementare şi control al activităţilor desfăşurate pe plajă prin:
 • Asigurarea cadrului legal de utilizare a plajei ca bun public de interes naţional şi crearea unui cadru unitar de reglementare a utilizării turistice a plajelor;
 • Crearea unui management eficient al plajelor;
 • Dezvoltarea şi amplasarea raţională a amenajărilor de plajă;
 • Realizarea de către operatorii economici a investiţiilor privind dotările de agrement specific plajei;
 • Asigurarea premizelor pentru aducerea plajelor la standarde de nivel internaţional;
 • Facilitarea eliberării Certificatelor de Urbanism şi emiterea autorizaţiilor de construire.
Noul Plan Urbanistic Zonal va avea în vedere gospodărirea integrată a zonei costiere şi va reprezenta un concept modern, bazat pe principiul dezvoltării durabile, care presupune amenajarea şi protecţia acestei zone, ţinând seama de dezvoltarea economică şi socială legată de prezenţa mării, în vederea menţinerii pentru generaţiile viitoare a echilibrului biologic şi ecologic fragil şi a peisajelor din zona costieră.
Prin plan se specifică faptul că pe sectoarele/subsectoarele de plajă se admit construcţii şi instalaţii demontabile care:
 • nu necesită fundaţii
 • sunt constituite din prefabricate, module şi nu necesită turnarea de betoane sau de materiale de construcţie similare (prefabricate din beton, zidărie);
 • sunt asamblate şi dezasamblate în mod secvenţial, fără a necesita demolări.
Prin planul urbanistic zonal se definesc şi:
 • Sectoare/subsectoare de plajă destinate pentru agrement nautic (conf. HG nr.452 / 2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic);
 • Sectoare/subsectoare de plajă pentru utilizare în scop turistic (conf. norme metodologice din 26 martie 2010 privind autorizarea plajelor în scop turistic).
Pentru plajele destinate utilizării în scop turistic, prin planul urbanistic zonal se definesc patru zone funcţionale:
 • Zona de acces - zonă cu o lăţime de 5,00 m măsurată de la linia apei spre limita dinspre uscat a plajei, unde sunt interzise orice fel de construcţii şi dotări de plajă sau amplasare de şezlonguri, baldachine sau umbrele.
 • Zona 1 - zona destinată pentru închirierea şezlongurilor, umbrelelor în suport fix şi de plajă pe nisip.
 • Zona 2 - zona pentru dotări, pentru închirierea şezlongurilor, umbrelelor în suport fix şi de plajă pe nisip.
 • Zona 3 - zona pentru dotări şi de plajă pe nisip.
Fiecare tronson de plajă cu adâncime de peste 30 metri se va agrementa şi se va dota în modul următor:
 • Zona de acces - pe o adâncime de 5.00 m măsurată de la limita dinspre uscat a apei
 • Zona 1 - zona destinată pentru închirierea şezlongurilor, umbrelelor în suport fix şi de plajă pe nisip.
 • Zona 2 - zona pentru dotări, pentru închirierea şezlongurilor, umbrelelor în suport fix şi de plajă pe nisip.
 • Zona 3 - zona pentru dotări şi de plajă pe nisip.
Zona 1, Zona 2 şi Zona 3 vor fi egale în adâncime, iar delimitarea acestora va fi cuprinsă între limita zonei de acces şi limita dinspre uscat a sectorului/subsectorului de plajă.
Fiecare tronson de plajă cu adâncimea mai mică de 30 metri se va agrementa şi se va dota în modul următor:
 • Zona de acces - pe o adâncime de 5.00 m măsurată de la limita dinspre uscat a apei.
 • Zona 1 - zona destinată pentru închirierea şezlongurilor, umbrelelor în suport fix şi de plajă pe nisip.
 • Zona 2 şi Zona 3 se va comasa şi vor fi permise dotări, închirieri de şezlonguri, umbrele în suport fix cât şi plaja pe nisip.
În acest caz Zona 1 va fi egală în adâncime cu Zona 2 + 3, iar delimitarea acestora va fi cuprinsă între limita zonei de acces şi limita dinspre uscat a sectorului/subsectorului de plajă.În zona de acces - este strict interzisă amplasarea oricăror dotări, fiind o zonă specială pentru intervenţii.

În ZONA 1 se admit:
 • şezlonguri, umbrele, baldachine, balansoare;
 • foişoare de observaţie salvamar;
 • podine de acces;
 • coşuri pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
 • plajă pe nisip.
În ZONA 2 se admit:
 • şezlonguri, umbrele, baldachine, balansoare;
 • beach-baruri;
 • mese şi scaune;
 • centre de închiriere a dotărilor de plajă/spaţiu de depozitare dotări plajă;
 • cabine pentru schimbat vestimentaţia;
 • podine de acces;
 • coşuri pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
 • stâlpi de iluminat;
 • duşuri;
 • plajă pe nisip;
 • puncte de prim-ajutor.
În ZONA 3 se admit:
 • beach-baruri;
 • mese şi scaune;
 • podine de acces;
 • terenuri de sport pentru fotbal pe plajă, volei, badminton etc.
 • locuri de joacă pentru copii;
 • duşuri şi grupuri sanitare;
 • puncte de prim-ajutor;
 • plajă pe nisip.


Suprafaţa sectorului/subsectorului de plajă folosită pentru închirierea şezlongurilor şi umbrelelor în suport fix (Zona 1 şi Zona 2) va fi de maximum 70% din suprafaţa aferentă zonei 1 şi 2, diferenţa reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spaţiile destinate amplasării altor dotări de pe plajă. (conf. norme metodologice din 26 martie 2010 privind autorizarea plajelor în scop turistic).


Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor este de 5,0 m măsurată de la nivelul terenului natural până la coama acoperişului. Construcţiile vor avea regim de înălţime parter. Aspectul exterior al construcţiilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va ţine seama de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate, cu care se află în relaţii de co-vizibilitate. Se va evita folosirea culorilor stridente şi se vor folosi culori preluate din peisajul natural marin. Materialele acceptate pentru construcţii: lemn, metal, mesh, pânză, stuf.


Terenul ce face obiectul planului face parte din domeniul public al statului aflat în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral în baza actului normativ nr. 1705/2006 emis de Guvernul României. Terenurile studiate sunt alcătuite din suprafeţe de plajă şi suprafeţe de luciu de apă aferente zonei de îmbăiere, de pe raza U.A.T.-urilor: municipiile Constanţa şi Mangalia, oraşele Năvodari şi Eforie, comunele: 23 August, Tuzla, Costineşti - judeţul Constanţa. Suprafaţa de teren studiată - 275 ha.


Ariile protejate de interes comunitar cu care planul interferează sunt:
 • ROSPA0076 Marea Neagră;
 • ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord-Eforie Sud;
 • ROSCI0281 Cap Aurora;
 • ROSCI0293 Costineşti - 23 August;
 • ROSCI0094 Izvoarele Sulfuroase submarine de la Mangalia;
 • ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla;
 • ROSPA0061 - Lacul Techirghiol, Sit Ramsar şi Rezervaţie Naturală;
 • ROSPA0066 Limanu - Herghelia;
 • ROSCI0114 Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei şi Rezervaţia Mlaştina Hergheliei;
 • ROSPA0057 - Lacul Siutghiol;
 • ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină;
 • ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie;
 • ROSCI0065 Delta Dunării şi RBDD.


Mai multe detalii legate de PUZ - în memorandumul din secţiunea „Documente”.


 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Justiție Constanța ABADL și Primăria Limanu, la judecată cu o firmă din Argeș. Ce a decis instanța

26 Feb 2024 86

ABADL Proiect de apărare împotriva inundațiilor, la Babadag, județul Tulcea

03 Feb 2024 585

Proces deschis de firma care a consolidat falezele din Eforie! Curtea de Apel Constanța a tranșat litigiul

01 Feb 2024 780

Primăria Corbu intenționează să solicite de la AN Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, Aviz de Gospodărire a Apelor pentru „Reabilitare DC38 Corbu – Vadu și strada Școlii (sat Vadu) comuna Corbu

31 Jan 2024 793

Ploscaru Nicoleta intenționează să solicite de la A.N. Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, Aviz de Gospodărire a Apelor pentru „Consolidare și protecție mal”

31 Jan 2024 300

Primăria Ovidiu intenționează să solicite de la A.N. Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, Aviz de Gospodărire a Apelor pentru „Consolidare și protecție mal”

31 Jan 2024 300

ABADL închiriază terenuri situate în albia minoră a Fluviului Dunărea. Când are loc ședința de deschidere a ofertelor

27 Jan 2024 749

Ploscaru Nicoleta intenționează să solicite de la A.N. Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, Aviz de Gospodărire a Apelor pentru „Consolidare și protecție mal”

24 Jan 2024 464

Primăria Ovidiu intenționează să solicite de la A.N. Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, Aviz de Gospodărire a Apelor pentru „Consolidare și protecție mal”

24 Jan 2024 440

Primăria Corbu intenționează să solicite de la AN Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, Aviz de Gospodărire a Apelor pentru „Reabilitare Dc38 Corbu – Vadu și strada Școlii (sat Vadu) comuna Corbu

24 Jan 2024 488

Administrația Națională „Apele Române“ - A.B.A. Dobrogea-Litoral organizează licitație publică

23 Jan 2024 511

ABADL, dată în judecată de Lescaci Com SRL, compania care câștigase contractul pentru lucrările de consolidare a falezelor, în Eforie Nord și Sud

21 Jan 2024 843

Administrația Bazinală de Apă cere în instanță desființarea beach-bar-urilor Balcan Expres SRL și 90.000 de euro, contravaloarea chiriei. Dosarul, la Tribunal

10 Jan 2024 760

Licitații Constanța ABADL pune la bătaie peste 230.000 de euro pentru documentarea lucrărilor contra inundațiilor în bazinul hidrografic Casimcea (DOCUMENT)

07 Jan 2024 587

Licitații Constanța ABADL, contract de aproape 300.000 de euro pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare a liniei de apărare la Dunăre, sectorul Hârșova – Ciobanu (DOCUMENT)

03 Jan 2024 858