Actualitate

CNSC a menținut decizia de anulare a unei proceduri de atribuire în cadrul unei licitații organizate de primăria Constanța

  • Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a adoptat decizie nr. 1392/C6/1599 la contestația formulată de către SC Thallassa Cons SRL
  • Municipiul Constanța a organizat procedura simplificată de achiziție publică având ca obiect serviciul de diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții «Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1 Mai – Șoseaua Mangaliei”
  • CNSC a decis să respingă, ca nefondată, contestația formulată de către SC Thallassa Cons SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă municipiul Constanța
  • CNSC menține decizia de anulare a procedurii de atribuire contractului

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a adoptat decizie nr. 1392/C6/1599 la contestația formulată de către SC Thallassa Cons SRL, reprezentată legal prin administrator Cătălin-Dan Stănculescu, împotriva deciziei de respingere a ofertei sale, ca neconformă, comunicată prin email, în data de 30.07.2020, de către municipiul Constanța, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii simplificată într-o singură etapă, derulată online, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Serviciul de supervizare lucrări prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții «Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1 Mai – Șoseaua Mangaliei»”, cod CPV 71520000-9 servicii de supraveghere a lucrărilor. Prin intermediul contestației s-au solicitat următoarele: să se constate netemeinicia și nelegalitatea deciziei autorității contractante de a declara oferta societății noastre ca fiind neconformă, pentru presupusa situare a acesteia în premisa enunțată de art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice, art. 215 din Legea nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016; anularea deciziei autorității contractante de a respinge oferta societății noastre ca fiind conformă și, pe cale de consecință, revocarea tuturor actelor ce izvorăsc din această decizie, inclusiv a deciziilor de comunicare și a oricăror alte acte subsecvente acesteia și obligarea autorității contractante la reevaluarea  ofertei societății noastre sub aspectul reverificării modului de îndeplinire de către aceasta a tuturor condițiilor impuse de documentația de atribuire, caiet de sarcini.
Pentru cele constatate, în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, CNSC a decis să respingă, ca nefondată, contestația formulată de către SC Thallassa Cons SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă municipiul Constanța.
Pe cale de consecință, CNSC menține decizia de anulare a procedurii de atribuire în cauză astfel cum este aceasta precizată în cadrul raportului procedurii înregistrat la emitent sub nr. 115116/30.07.2020.
Obligatorie. Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, în conformitate cu dispozițiile art. 29 din Legea nr. 101/2016.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Licitație. Echipamente pentru persoanele cu dizabilități, montate pe pasarelele din stațiunea Mamaia

22 Oct 2020 214

ETrezirea, primul pas pentru constituirea Grupului de Inițiativă Civică “Împreună Reclădim Constanța”

22 Oct 2020 548

Peste 5 milioane de lei pentru paza obiectivelor Administrației Canalelor Navigabile Constanța

21 Oct 2020 418

Consultare publică pentru expertiza tehnică a investițiilor realizate prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Constanța

21 Oct 2020 698

Mandate prelungite pentru administratorii provizorii ai Telegondola-Mamaia SRL

21 Oct 2020 717

Audit pentru reabilitarea termică a pavilionului Comandamentului Inspectoratului de Jandarmi Constanța

19 Oct 2020 410

Un fost secretar de stat din guvernul Ponta, ping-pong cu acțiune deținute în societatea Icar Tours din Constanța

19 Oct 2020 804

Achiziție de mobilier pentru proiectul Cetatea Capidava. Fondurile sunt angajate din bugetul județului Constanța

16 Oct 2020 529

Decizii importante adoptate în AGA imobiliarilor de la Westhouse Oasis Residences

16 Oct 2020 719

Constănțeanul supărat. Problema locurilor de parcare de mare actualitate!

15 Oct 2020 1279

Primăria Constanța contractează lucrări sanitare pentru persoane din mediile defavorizate care locuiesc în unitățile locative de stat

15 Oct 2020 315

Municipalitatea reia procedura de obținere a autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I din Constanța

15 Oct 2020 449

Licitație pentru soluții tehnice de reconfigurarea intersecției Bulevardului I.C. Brătianu din municipiul Constanța

15 Oct 2020 852

Imobilul școlii gimnaziale Ion Minulescu din Constanța intră în reabilitare termică

14 Oct 2020 237

Mangalia. Achiziție pentru modernizarea rețelei stradale, piste de bicicliști și infrastructură pentru alimentarea autobuzelor electrice

14 Oct 2020 595