Consiliul Județean Constanța este convocat în şedinţă ordinară pentru data de joi, 21.01.2021, ora 13.00

 
Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţ

  În conformitate cu dispozițiile art. 178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
           
În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,
D I S P U N:
 
            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 20.01.2021, ora 13,00  şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
            Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
            Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
  • Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;
  • Se pot formula şi depune amendamente cu privire la acest proiect de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ( secretar @cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul general al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie  Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa în conformitate cu art.197 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 5 iulie 2019 privind Codul  administratiei.
 
Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.22 din 14.01.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data 20.01.2021, ora 13,00.
 

1. Proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Constanţa desfăţurate la datele: 17 decembrie 2020 şi 21 decembrie 2020.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 

2. Proiectul de hotărâre nr.3 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Marian Cruşoveanu, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
3. Proiectul de hotărâre nr.4 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Marius-Horia Ţuţuianu, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
4. Proiectul de hotărâre nr.5 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Bola Bogdan Alexandru, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
5. Proiectul de hotărâre nr.6 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Negoi Remus Eugen, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
6. Proiectul de hotărâre nr.7 privind darea în folosinţă gratuită către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa a unor echipamente medicale, în vederea dotării Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secţiei de Neonatologie.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
7. Proiectul de hotărâre nr.8 privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Constanţa.              
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
8. Proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea salariilor de bază aferente anului 2021 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
9. Proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea proiectului „Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanţa în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
10. Proiectul de hotărâre nr. 12 privind  organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi postliceal din judeţul Constanţa, pentru anul şcolar 2021-2022.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Local Constanța, convocat în ședință extraordinară. Se discută despre lacul Tăbăcărie și Portul Tomis

02 Jun 2021 956

LIVE TEXT&VIDEO Ședință CLM Constanța. Se discută închiderea unei porțiuni din bulevardul Tomis și construirea unui nou sediu al primăriei

28 May 2021 1558

Se discută despre programul „Constanța Coffee Break” Ordine suplimentară a ședinței ordinare a CLM Constanța

27 May 2021 521

Ce chirie va plăti Primăria Constanța pentru sediile Centrului de Informare Cetățeni și Serviciului Evidență Persoane din City Park Mall?

24 May 2021 934

Vergil Chițac a inițiat un proiect de hotărâre pentru trecerea unor imobile în domeniul public al municipiului Constanța

22 May 2021 1134

CLM Constanța, convocat în ședință ordinară. Iată ordinea de zi

22 May 2021 737

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară

20 May 2021 661

LIVE VIDEO & TEXT. Ședință CLM Constanța Contre pe Regulamentul parcărilor, pe cel de publicitate și pe modernizarea școlilor

23 Apr 2021 1596

Consiliul Județean Constanța intenționează realizarea unui Spital Regional de Urgență pe un teren de la Ministerul Sănătății

22 Apr 2021 1330

Cu cinci zile înainte de votul final, încă se lucrează la forma finală a Regulamentului parcărilor din Constanța

19 Apr 2021 1286

Ședință de consiliu. Guvernul României, chiriașul Consiliului Județean Constanța?

19 Apr 2021 557

Primăria Constanța are o nouă organigramă. Se înființează compartimentul dedicat personalului navigant și diasporei iar viceprimarii vor avea consilieri personali

19 Apr 2021 2204

Se cere revocarea. Prefectura Constanța a refuzat să semneze pentru legalitate o HCLM inițiată de Vergil Chițac și votată de Consiliul Local Municipal

19 Apr 2021 2724

Consiliul Local Constanța, convocat în ședință ordinară. 48 de proiecte, pe ordinea de zi

16 Apr 2021 896

PRIMĂRIA MEDGIDIA Proiectul ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 31 martie 2021

30 Mar 2021 1052