Consiliul Județean Constanța este convocat în şedinţă ordinară pentru data de joi, 21.01.2021, ora 13.00

 
Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţ

  În conformitate cu dispozițiile art. 178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
           
În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,
D I S P U N:
 
            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 20.01.2021, ora 13,00  şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
            Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
            Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
  • Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;
  • Se pot formula şi depune amendamente cu privire la acest proiect de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ( secretar @cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul general al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie  Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa în conformitate cu art.197 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 5 iulie 2019 privind Codul  administratiei.
 
Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.22 din 14.01.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data 20.01.2021, ora 13,00.
 

1. Proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Constanţa desfăţurate la datele: 17 decembrie 2020 şi 21 decembrie 2020.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 

2. Proiectul de hotărâre nr.3 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Marian Cruşoveanu, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
3. Proiectul de hotărâre nr.4 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Marius-Horia Ţuţuianu, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
4. Proiectul de hotărâre nr.5 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Bola Bogdan Alexandru, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
5. Proiectul de hotărâre nr.6 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Negoi Remus Eugen, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
6. Proiectul de hotărâre nr.7 privind darea în folosinţă gratuită către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa a unor echipamente medicale, în vederea dotării Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secţiei de Neonatologie.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
7. Proiectul de hotărâre nr.8 privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Constanţa.              
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
8. Proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea salariilor de bază aferente anului 2021 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
9. Proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea proiectului „Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanţa în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
10. Proiectul de hotărâre nr. 12 privind  organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi postliceal din judeţul Constanţa, pentru anul şcolar 2021-2022.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE 15 - Ședința de CLM. Primarul Chițac a retras regulamentul parcărilor din Constanța și recunoaște că tarifele nu s-au aflat niciodată în dezbatere publică!

26 Feb 2021 3868

Se discută și despre regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice Ordine suplimentară a ședinței ordinare a CLM Constanța

25 Feb 2021 647

Acționarii societății Mamaia SA se întâlnesc în ședință ordinară. Ce puncte sunt pe ordinea de zi

23 Feb 2021 624

Consiliul Judeţean Constanţa a fost convocat în ședință ordinară

11 Feb 2021 981

Județul Constanța Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară

11 Feb 2021 630

Consiliul Local Municipal-ședință maraton. Mai multe proiecte de interes au primit votul aleșilor constănțeni

30 Jan 2021 1546

Consiliul local al municipiului Constanţa, în şedinţă. 31 de proiecte, pe ordinea de zi

23 Jan 2021 1194

Noul reprezentant al CJC în Consiliul Inspectoratului Școlar Județean Constanța

20 Jan 2021 725

Cele 25 de proiecte,de pe ordinea de zi, au fost adoptate în ședința Consiliului Județean Constanța

20 Jan 2021 717

Ședință ordinară la Consiliul Judeţean Constanţa. Sunt prezenți 30 de aleși locali

20 Jan 2021 1033

Ordinea de zi a ședinței acționarilor Administrației Porturilor Maritime Constanța, suplimentată. Un membru CA a demisionat

14 Jan 2021 934

UPDATE Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință extraordinară de îndată. Este vizat un centru de vaccinare

13 Jan 2021 1245

Acționarii RAJA SA, convocați în ședință. Ce se va discuta

28 Dec 2020 1225

Acționarii Mamaia SA, convocați în două ședințe, în ianuarie. Pe ordinea de zi, situația privind Vila Regală

22 Dec 2020 827

Acționarii Neptun-Olimp SA, convocați în două ședințe la început de 2021

21 Dec 2020 649