Contestație la CNSC BLC Autohouse Leader SRL, nemulţumită de rezultatul unei licitaţii organizate de CN ACN SA Constanţa. Ce decizii au fost dictate?

  • CNSC a adoptat o decizie la contestația formulată de BLC Autohouse Leader SRL  împotriva rezultatului procedurii de achiziție sectorială, emise de către Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA
  • Obiectul licitației este contractarea de servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe pentru autoturismele instituției
  • Consiliul a admis contestația formulată de BLC Autohouse Leader SRL și anulează raportul procedurii de atribuire în partea dedicată ofertei depuse de Mancar Motors SRL și actele subsecvente ale raportului procedurii
  • CNSC a obligat totodată CNACN SA în calitate de entitate contractantă ca, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea deciziei Consiliului, să reevalueze oferta depusă de Mancar Motors SRL pentru lotul 2, cu respectarea dispozițiilor legale
  • Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei

 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat decizia nr. 2741/C9/3044 din 20.11.2023 la contestația înregistrată la Consiliu cu nr. 59552 din data de 31.10.2023, formulată de BLC Autohouse Leader SRL cu sediul în municipiul Constanța, reprezentată legal de Mariana Bulac, în calitate de administrator, împotriva rezultatului procedurii de achiziție sectorială consemnat în raportul procedurii nr. 22745 din data de 24.10.2023, precum și împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 22753 din data de 24.10.2023, emise de către Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA.

Este vizată procedura simplificată, desfășurată într-o etapă, în conformitate cu art. 126 și următoarele din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, modalitatea de derulare a procedurii de achiziție sectorială fiind online, fără etapă finală de licitație electronică, organizată în vederea atribuirii contractului sectorial de prestare de servicii, divizat pe loturi, având ca obiect „Service Parc Auto”, cod CPV principal 50110000-9 Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe (Rev.2), cu referire exclusivă la lotul nr. 1 – „Autovehicule marca Ford - 26 bucăți” și lotul nr. 2 – „Autovehicule marca Audi, Volkswagen, Dacia, Skoda și Mercedes - 8 bucăți”.

BLC Autohouse Leader SRL a solicitat Consiliului să dispună:suspendarea procedurii de achiziție sectorială, până la soluționarea contestației în conformitate cu dispozițiile art. 22 din Legea nr. 101/2016; admiterea contestației astfel cum a fost formulată și obligarea autorității contractante la adoptarea măsurilor de remediere, astfel cum detaliate în conținutul contestației cu respectarea principiilor proporționalității, nediscriminării, tratamentului egal și al transparenței.

Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris.

Asupra cauzei de față, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis contestația formulată de BLC Autohouse Leader SRL în contradictoriu cu Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA și anulează raportul procedurii de atribuire nr. 22745 din data de 24.10.2023, în partea dedicată ofertei depuse de Mancar Motors SRL și actele subsecvente ale raportului procedurii.

CNSC a obligat totodată CNACN SA în calitate de entitate contractantă ca, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea deciziei Consiliului, să ducă la îndeplinire măsurile de remediere și anume să reevalueze oferta depusă de Mancar Motors SRL pentru lotul 2, cu respectarea dispozițiilor legale și a celor evocate în considerente, limitele reevaluării potrivit art. 26 alin. (101) din Legea nr. 101/2016, constând în verificarea modalității de îndeplinire a criteriilor de calificare, măsura concretă pe care o va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării fiind verificarea deținerii de către aceasta a anexei la autorizația RAR din care să rezulte că este autorizată să desfășoare activități de reparații ale vehiculelor rutiere cu sistem de transmisie automată, la data limită de depunere a ofertelor.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.
 
Despre BLC Autohouse Leader SRL

 
Conform termene.ro, compania are sediul în Constanța, pe strada Crișanei nr.11, se ocupă cu „întreținerea și repararea autovehiculelor” și a fost fondată în anul 2011.

BLC Autohouse Leader SRL are un punct de lucru temporar pe strada I.C. Brătianu nr. 45, Constanța.

Asociatul firmei este Mariana Bulac, deținând calitatea de asociat unic și având o contribuție de 4.500 de lei.

Mariana Bulac este și administratorul firmei.

Ea figurează și în compania Almapart SRL.

Potrivit termene.ro, BLC Autohouse Leader SRL are încheiate contracte publice cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța, Serviciul Județean de Ambulanță Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral etc.

În anul 2022 BLC Autohouse Leader SRL a avut o cifră de afaceri egală cu 7.119.517 lei, un profit egal cu 778.195 de lei și o medie de 22 de salariați.
 
Despre Mancar Motors SRL
 
Societatea Mancar Motors SRL a fost înregistrată la Registrul Comerțului în anul  2002.

Firma cu sediul social în municipiul Constanța are un capital social subscris și vărsat de 36.800 de lei.

Asociații firmei sunt Manea Liliana, cu un aport la capital de 18.400 lei și o cotă de participare la beneficii și pierderi de 50% și Manea Nicușor.

Aportul acestuia la capital este de 18.400 lei și o cotă de participare la beneficii și pierderi de 50%.

Cei doi asociați sunt și administratorii cu puteri depline ai societății.

În 2022, cifra de afaceri a companiei a fost de 592,961 lei, cu un profit de 6,048 lei și 8 salariați.

Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 11.88%.
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.
 
PRECIZĂRI
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
Licitație organizată de Confort Urban SRL, contestată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. A fost dispusă anularea procedurii de atribuire

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Investigate anul trecut de Consiliul Concurenței Asfalt Dobrogea și Autoprima Serv din Constanța s-au luptat pentru contractul de reabilitare străzi în orașul Murfatlar. Cui a dat dreptate CNSC?

21 Feb 2024 608

Firme din Constanța AGA Aeroportului de la Mihail Kogălniceanu SA a prelungit mandatele administratorilor provizorii și pe cel al auditorului statuar

14 Feb 2024 671

CNAIR demarează investigatiile de teren pentru realizarea nodului rutier Peștera din județul Constanța (DOCUMENT)

13 Feb 2024 876

Firme din Constanța Familia Vlăescu se întoarce în businnes. Cine a părăsit Cinemax SRL?

11 Feb 2024 880

CNSC a cerut reevaluarea ofertelor Totul despre SRL-urile care au vrut să câștige lucrările de reabilitare și modernizare a Palatului Administrativ Constanța

09 Feb 2024 448

Compania deținută de familia Cârlig-Horga pierde la CNSC Este vizată licitația de aproape 1,5 milioane de euro privind iluminatul public, organizată de Primăria Constanța!

09 Feb 2024 502

Decizii importante luate în prima ședință a Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administrația Porturilor Maritime” Constanţa din 2024

08 Feb 2024 727

Primăria Techirghiol scoate la licitație un contract de peste 2.1 milioane de euro. Sunt vizate lucrări pe 11 străzi din oraș!

06 Feb 2024 511

Primăria susține că Meva Concept SRL, firma care derulează proiectul de mobilitate din centrul Constanței, face obiectul unei cercetări a Departamentului pentru luptă Antifraudă (DOCUMENTE)

05 Feb 2024 3711

Ședință a Comitetului Director al FPTR Problemele care blochează turismul românesc, în discuție

16 Jan 2024 632

Primăria Topraisar, județul Constanța, obligată de CNSC să reevalueze ofertele privind achiziția serviciilor de pază. Iată decizia Consiliului!

06 Jan 2024 2239

Firme Constanța Remunerația brută depășește 15.000 lei! Directorul economic al Termoficare Constanța SRL, mandat până în aprilie 2024!

31 Dec 2023 957

Firme din Constanța Modificări importante într-o companie administrată de un fost candidat la Primăria Constanța

27 Dec 2023 927

Consiliul de Administrație a votat în unanimitate Directorii de la Drumuri Județene SA, mandate provizorii până în aprilie 2024!

22 Dec 2023 847

Firme din Constanța Acţionarii Gepeto Impex SA au adoptat o hotărâre importantă pe final de an în cadrul Adunării Generale a societății

22 Dec 2023 1006