Licitații publice Ce decizii au fost dictate? O achiziție organizată de Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare pentru investiții în Constanța și Tulcea, atacată la CNSC

  • Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat o decizie la contestațiile formulate de mai mulți agenți economici împotriva rezultatului procedurii de atribuire pentru Lotul 2 al unei licitații organizate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  • Este vizat contractul de achiziție publică având ca obiect elaborarea documentaţiilor tehnico- economice fazele: DALI pentru reabilitarea canalelor de distribuție din amenajarea de irigaţii Carasu Galeșu, judeţul Constanța, și reabilitarea amenajării de irigaţii Beibugeac - Sarinasuf, judeţul Tulcea
  • CNSC a dispus anularea raportului procedurii nr. 14481/12.07.2023 pentru lotul care vizează județul Constanța și continuarea procedurii după îndeplinirea dispozițiilor de mai sus, prin reevaluarea ofertei depusă de Asocierea Mărăcine Nicomar SRL – Aquaproiect SA la lotul 2 în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei decizii
  • Prezenta decizie este obligatorie pentru părți și poate fi atacată cu plângere
 
 
 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat o decizie la contestația formulată de Naco Express SRL, lider al Asocierii Naco Express SRL – Olt Proiect Slatina SRL, reprezentată legal prin administrator Constantin Bogdan Păun împotriva rezultatului procedurii de atribuire pentru Lotul 2, comunicat cu adresa nr. 14626/13.07.2023 de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă, online, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „P7 - 2 loturi - Elaborarea documentaţiilor tehnico- economice fazele: DALI (inclusiv Expertiza Tehnică (inclusiv realizarea studiilor de teren, a documentaţiilor necesare obţinerii avizelor/acordurilor legale) pentru obiectivele de investiții: Lot I - Reabilitarea canalelor de distribuție din amenajarea de irigaţii Carasu Galesu, judeţul Constanța; Lot II - Reabilitarea amenajării de irigaţii Beibugeac - Sarinasuf, judeţul Tulcea”, cod CPV 79930000-2.

Prin intermediul contestației, Naco Express SRL, lider al Asocierii Naco Express SRL – Olt Proiect Slatina SRL a solicitat: anularea rezultatului procedurii de atribuire și a adresei de comunicare; anularea în parte a raportului procedurii nr. 14481/12.07.2023 și a actelor subsecvente, în ce priveşte oferta Consitrans SRL, depusă pentru Lotul II și obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei depuse de către Consitrans SRL din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor de participare prevăzute în documentaţia de atribuire, respectiv dacă se află în
situația de excludere reglementată de art. 167 alin. 1 lit. g din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

La rândul său, Consitrans SRL, reprezentată legal prin preşedinte Eduard Hanganu, în calitate de ofertant desemnat câştigător al procedurii de atribuire în dezbatere, pentru lotul 2, a depus Cerere de intervenție accesorie în interesul autorității contractante nr. 3174/31.07.2023, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 41669 din 31.07.2023, în dosarul nr. 2006/C10/2023, prin care solicitat: admiterea în principiu a cererii de intervenţie în favoarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, respingerea în tot a contestaţiei formulate de Asocierea Naco Express SRL – Olt Proiect Slatina SRL drept neîntemeiată şi menţinerea rezultatului procedurii.

Prin contestația nr. 326/20.07.2023, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 39851/21.07.2023, formulată de Mărăcine Nicomar SRL, lider al Asocierii Mărăcine Nicomar SRL – Aquaproiect SA, reprezentată legal prin administrator Mărăcine Nicolae, împotriva rezultatului procedurii de atribuire pentru Lotul 2, comunicat cu adresa nr. 14626/13.07.2023 de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în calitate de autoritate contractantă, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, s-a solicitat: anularea rezultatului procedurii de atribuire și a adresei de comunicare; anularea în parte a raportului procedurii nr. 14481/12.07.2023 și a actelor subsecvente, depusă pentru Lotul II de Consitrans SRL și obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei depuse de către Asocierea Mărăcine Nicomar SRL – Aquaproiect SA din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor de participare prevăzute în documentaţia de atribuire, respectiv dacă se află în situația de excludere.

Consitras SRL în calitate de ofertant desemnat câştigător al procedurii de atribuire în dezbatere, pentru lotul 2, depune Cerere de intervenție accesorie în interesul autorității contractante, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 41876 din 01.08.2023, în dosarul nr. 2025/C10/2023, prin care solicită:admiterea în principiu a cererii de intervenţie în favoarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, respingerea în tot a contestaţiei formulate de Asocierea Mărăcine Nicomar SRL – Aquaproiect SA drept neîntemeiată şi menţinerea rezultatului procedurii.În temeiul art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, cele două contestații au fost conexate.

Pentru aceste motive, în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis să respingă ca nefondată contestația formulată de Naco Express SRL la lotul 2, în contradictoriu cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.

Pe cale de consecință, admite cererea de intervenție formulată de Consitrans SRL în dosarul nr. 2006/2023.

Totodată, CNSC admite, în parte, contestația formulată de Mărăcine Nicomar SRL în contradictoriu cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și dispune anularea deciziei de respingere a ofertei asocierii Asocierea Mărăcine Nicomar SRL – Aquaproiect SA la lotul 2, anularea raportului procedurii nr. 14481/12.07.2023 precum și a tuturor comunicărilor subsecvente acestora, în partea privind oferta menționată.

Totodată, Consiliul a dispus continuarea procedurii după îndeplinirea dispozițiilor de mai sus, prin reevaluarea ofertei depusă de Asocierea Mărăcine Nicomar SRL – Aquaproiect SA la lotul 2 conform motivării și ulterior, desemnarea ofertei câștigătoare dintre ofertele admisibile, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei decizii.

În acest context, Consiliul respinge ca nefondate criticile formulate de contestator cu privire la oferta depusă de Consitrans SRL la lotul 2.
Pe cale de consecință, în temeiul dispozițiilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, coroborat cu dispozițiile art. 61 și urm. din Codul deprocedură civilă, respinge cererea de intervenție formulată de Consitrans SRL în dosarul nr. 2025/2023.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 și poate fi atacată cu plângere, în temeiul art. 29 din același act normativ, în termen de 10 zile de la comunicare.
 
Despre Mărăcine Nicomar SRL
 
SC Mărăcine Nicomar SRL a fost înfiinţată în 1993 și are sediul social în satul Beceni din Buzău. Unicul său administrator și asociat este Nicolae Mărăcine, fost consilier judeţean PNL în mandatul 2016 - 2020.

În 2022, compania a raportat o cifră de afaceri de 1.309.715 de lei și un profit net de 237.534 lei, având un număr mediu de 12 angajaţi.

Potrivit www.confidas.ro, compania a derulat nu mai puțin de 79 de contracte publice în valoare de 3.381.795,34 lei, multe dintre acestea cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, municipiul Buzău, comuna Beceni, cu diverse organizații ale utilizatorilor de apă din țară, cu Romsilva SA, dar și pe zona Olteniei.

Primăria Constanța a mai încheiat anul trecut un contract cu Mărăcine Nicomar SRL pentru întocmirea unei expertize tehnice privind siguranța și stabilitatea terenului din vecinătatea imobilelor Biserica Greacă - Esplanada - Plaja Modern, în valoare de 133.100 de lei.

Anii trecuți, Mărăcine Nicomar S.R.L s-a ocupat și de documentația tehnico-economică pentru obiectul de investiții „Reabilitarea și consolidarea malurilor lacului Tăbăcărie”.
 
Despre Consitrans SRL
 
Platforma Confidas.ro informează că societatea Consitrans SRL a fost fondată în anul 1991, are sediul social în București, pe strada Polonă, și se ocupă de inginerie și consultanță tehnică.  
 
Asociați în firmă sunt Eduard Hanganu, care deține 92% și funcția de administrator, și Viorica Hanganu deține diferența de 8%.
 
Consitrans SRL este beneficiara a 60 de contracte de achiziții publice în valoare totală de 140.809.750,68 lei.
 
În 2021, societatea a încheiat contractul pentru studiile și proiectul tehnic pentru Autostrada București-Brașov, tronson Ploiești-Brașov, contract de peste 46 de milioane de lei. Tot cu CNAIR, a semnat și în 2020, pentru lotul 3 de supervizare a execuției la Centura București, contract de peste 21 de milioane de lei. 
 
Consitrans SRL este asociat și în firma Construct Romstrade Consitrans SRL. Eduard și Viorica  Hanganu mai sunt asociați în Drum Proiect SRL, iar  cea din urmă deține 50% și în Rona Vet Serv SRL.

Consistrans SRL este proiectantul investiției “Alternativa Techirghiol”, al cărui beneficiar este Compania Națională Autostrăzi și Drumuri Naționale. Alternativa Techirghiol, reprezintă o autostradă de aproape 29 de kilometri care se va desprinde din actuala autostradă A4 (Centura Constanței) chiar din zona actualului nod cu Autostrada Soarelui A2, ce va lega Constanța de sudul litoralului.

În 2022, firma a raportat 176 de salariați, la o cifră de afaceri de 60.965.121 lei, cu un profit de 630.853 lei.
 
Despre AQUAPROIECT SA

Societatea Aquaproiect SA a fost înfiinţată în anul 1991, în Bucureşti

Societatea are un capital social subscris de 4.692.917,5 lei, integral vărsat, compus dintr-un număr de 1.877.167 acţiuni, fiecare a câte 2,5 lei.

Acţionar al societăţii este Apa Proiect SRL și Listă de acționari.

Administratorii societăţii sunt Sanda V. Deleanu, Alexandru Daniel Stăcescu şi Liliana Ioana Drăgan.

Domeniul de activitate principal: „activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea”.

Pentru anul fiscal 2020, societatea a avut o cifră de afaceri de 24.117.407 lei, un profit de 5.779.826 lei şi un număr mediu de 66 de angajaţi.

Compania Aquaproiect S.A. a încheiat 61 contracte de achiziții publice in valoare totală de 27.494.900,85 lei.
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Consiliul Național de Soluționare al Contestațiilor a anulat rezultatul procedurii unei achiziții publice inițiate de CNAIR prin DRDP Constanța
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Licitații publice Primăria Constanţa vrea să plătească 10 milioane de lei pentru reabilitarea zonei Coiciu-Casa de Cultură

04 Dec 2023 473

Licitații publice Achiziția pentru modernizare a Galeriei de Artă din Constanța, anulată de municipalitate (DOCUMENT)

04 Dec 2023 402

Alin Vintilă, director executiv în cadrul Primăriei Constanța s-a retras din Atelier Television SRL, ultimul businnes care avea legătură cu „imperiul” afaceristului Comănescu

03 Dec 2023 1615

Decizii CNSC Compania care a demolat activele aflate pe terenul Săli Polivalente din Constanța a contestat o licitație organizată de Academia „Mircea cel Bătrân"!

02 Dec 2023 716

Ziua de Comemorare a Victimelor SIDA Întârzieri în ceea ce privește îngrijirea complexă a persoanelor care trăiesc cu HIV!

01 Dec 2023 525

Județul Constanța, locul V în topul insolvențelor în primele zece luni din 2023

01 Dec 2023 490

Rezultatul final al fazei de evaluare în cadrul licitației serviciului de salubrizare din județul Constanța, contestat la CNSC. Ce decizii au fost dictate?

30 Nov 2023 586

Decizia de anulare a licitației de modernizare şi reabilitare a drumurilor comunale și stradale de către primăria Ghindăreşti, contestată la CNSC de compania controlată de Corneliu Dragomir

29 Nov 2023 529

Contestație la CNSC BLC Autohouse Leader SRL, nemulţumită de rezultatul unei licitaţii organizate de CN ACN SA Constanţa. Ce decizii au fost dictate?

29 Nov 2023 614

Monitorul Oficial Acționarii Murfatlar Vinul Romania SA au decis închiderea punctului de lucru din județul Constanța

28 Nov 2023 640

O firmă de pază locală a reușit să anuleze la CNSC o licitație organizată de Direcţia de Sănătate Publică Constanţa

27 Nov 2023 545

Licitație organizată de Confort Urban SRL, contestată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. A fost dispusă anularea procedurii de atribuire

23 Nov 2023 616

Două companii interesate de gestionarea inteligentă a iluminatului public din Valu lui Traian. Licitația a ajuns în atenția CNSC. Ce decizii au fost dictate?

17 Nov 2023 586

Ordinea de zi a fost publicată în Monitorul Oficial AGA Companiei Porturilor Maritime Constanța, așteptată să ia decizii majore în ședința din luna decembrie

16 Nov 2023 790

Știri din Constanța Ce spun Poliția locală și administratorul tramei stradale? Noi detalii în cazul copacilor legați cu lanțuri pe strada Recoltei din cartierul Palazu Mare!

15 Nov 2023 1179