Rezultatul final al fazei de evaluare în cadrul licitației serviciului de salubrizare din județul Constanța, contestat la CNSC. Ce decizii au fost dictate?

  • Licitația cuprinde trei loturi/zone de colectare din județul Constanța
  • Valoarea totală estimată a contractelor este la 150 milioane de lei iar valabilitatea contractelor este de 5 ani
  • Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis să respingă toate excepțiile invocate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" și să respingă de asemenea, ca nefondată, contestația depusă de Eco Sud SA
  •  Totodată, Consiliul a admis cererea de intervenție depusă de Iridex Group Salubrizare SRL
  • Decizia este obligatorie iar împotriva acesteia se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părţile cauzei, respectiv de la data luării la cunoştinţă de către alte persoane vătămate
 
 
 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, a adoptat decizia nr. 2719/C2/2982 din 17.11.2023.

Contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor de Eco Sud SA, cu sediul în București, str. Ankara nr. 3, sector 1, reprezentată legal prin președintele Consiliului de Administrație Adrian Mirel Scarlat vizează adresa de comunicare a rezultatului final al fazei de evaluare a ofertelor tehnice nr. 1126/10.10.2023, a raportului intermediar întocmit ca urmare a finalizarii propunerilor tehnice, a tuturor proceselor-verbale ce au stat la baza acestui raport, precum și a tuturor actelor subsecvente actelor atacate, emise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea", în calitate de autoritate contractantă în cadrul procedurii de atribuire, prin licitație deschisă, pe loturi, a contractului de servicii având ca obiect „Contract de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Județul Constanța.

Cu referire la lotul 2, contestara Eco Sud SA a solicitat următoarele: anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 1126/10.10.2023, a raportului intermediar întocmit de autoritatea contractantă la finalizarea evaluării propunerilor tehnice depuse în cadrul procedurii de atribuire, a tuturor proceselor-verbale de evaluare ce au stat la baza acestui rezultat intermediar, precum și a tuturor actelor subsecvente prin care, pe de o parte, oferta depusă de Eco Sud SA a fost respinsă, ca inacceptabilă și neconformă, iar, pe de altă parte, oferta Asocierii Iridex Group Salubrizare SRL - Iridex Group SRL a fost considerată admisibilă, respectiv, dacă este cazul oferta depusă de Girexim Universal SA a fost apreciată admisibilă, nefiind dispusă sancțiunea excluderii acestui din urma ofertant; obligarea autorității contractante la comunicarea către Eco Sud SA a raportului intermediar al procedurii și a proceselor-verbale de evaluare ce au stat la baza acestuia; repunerea Eco Sud SA în termenul de motivare completă a prezentei contestații, după luarea la cunoștința a conținutului raportului intermediar cu privire la evaluarea propunerilor tehnice depuse de ofertanți și a proceselor-verbale de evaluare întocmite în cadrul evaluării propunerilor tehnice și obligarea autorității contractante la evaluarea/reevaluarea ofertelor conform prevederilor legale incidente și considerentelor Deciziei ce urmeaza a fi pronunțată în soluționarea prezentei contestații, inclusiv dacă este cazul cu consecința anulării procedurii, conform art. 89 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 100/2016.

Prin cererea de intervenție voluntară nr. 1976/03.11.2023, înregistrată la Consiliu cu nr. 60441/06.11.2023, Iridex Group Salubrizare SRL, cu sediul în București, Șos. București – Ploiești nr. 9-13, et. 2, sector 1, reprezentată legal prin Dan Tiberiu Anghel - director general, a solicitat la rândul său următoarele: admiterea cererii de intervenție, respingerea contestației Eco Sud SA și, pe cale de consecință, menținerea deciziilor luate de autoritatea contractantă și a actelor întocmite de aceasta pe parcursul evaluării propunerilor tehnice depuse în cadrul procedurii de atribuire.
Contestația a fost soluționată împreună cu cererea de intervenție, având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, precum și prevederile art. 61 și următoarele din Codul de procedură civilă.

În baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis să respingă toate excepțiile invocate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" și să respingă de asemenea, ca nefondată, contestația depusă de Eco Sud SA. Totodată, Consiliul a admis cererea de intervenție depusă de Iridex Group Salubrizare SRL.

Decizia este obligatorie iar împotriva acesteia se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părţile cauzei, respectiv de la data luării la cunoştinţă de către alte persoane vătămate.
 

Despre Eco Sud SA
 
Eco Sud SA are sediul social în București și reprezentată legal prin președintele Consiliului de Administrație Adrian Mirel Scarlat.

 
Compania a fost înființată în 2001 și potrivit propriului site, operează gropile de gunoi de la Vidra, lângă București, Mofleni din județul Dolj, Bacău, Girov din județul Neamț, Mavrodin din Teleorman și centrul de mangement al deșeurilor din Frățești, Giurgiu.
 
În 2022 a raportat o cifră de afaceri de 200.992.292 lei, profit de 42.672.821 lei la un număr de 361 de angajați.
Principalul obiect de activitate este tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase.
 
Potrivit www.termene.ro, acționarii companiei sunt Elena Șontelecan 65% și Cristina Cantemir, 35%.
 
Administratori sunt Corneliu Georgescu, Nicolae Stan și Adrian Mirel Scarlat.
 
Elena Șontelecan mai figuează în firma Hes Consult Imob SRL, Claudiu Georgescu în Eurorent International Group SRL iar Nicolae Stan în Eco Sud TM SRL.
 
Compania mai figurează cu un contract direct din achiziții publice încheiat în 2019 cu Trustul de Clădiri Metropolitane București SA.


 
Iridex Group Salubrizare SRL
 
 
Conform termene.ro, Iridex Group Salubrizare SRL are sediul social pe Șoseaua București – Ploiești nr. 9 – 13, sectorul 1, București, obiectul de activitate este „colectarea deșeurilor nepericuloase” și a fost fondată în anul 2008.
 
Asociații firmei sunt: Iridex Group SRL, Olga Anghel, Cristian Pascu, Florin Pascu, Nicoleta Vâlsan, Green Knowledge SRL și Corneliu Pascu.
 
Dan Tiberiu Anghel este administratorul. Olga Anghel mai apare și în P.C. Sun Energy Production SRL și Green PAck SRL.
 
Corneliu Pascu apare în P.C. Mnagement Consulting SRL, Iridex Group SRL, P.C. Sun Energy Production SRL, Triton Apaserv SRL, Greenpoint Management SA și Paso Vertgrun Mecanorent SRL.
 
Asta în timp ce Cristian Pascu mai figurează în P.C. Management & Consulting SRL, Multi Dent SRL, Iridex Group SRL, Vhala Beauty SRL, Greenpoint Management SA și Tallordent SRL.

Iridex Group SRL apare și în ABS Asigurări – Reasigurări SA.

Green Knowledge SRL figurează și în Green Unit SRL.

Dantex International SRL este firma în care mai este prezent Dan Tiberiu Anghel.

Iridex Group Salubrizare SRL are încheiate zeci de contracte publice cu primării din județul Constanța.

Iridex Group Salubrizare SRL a raportat în anul 2022 o cifră de afaceri egală cu 135.904.765 de lei, un profit egal cu 8.107.768 de lei și o medie de 1.147 de angajați.
 
Valoarea totală estimată a contractelor este la 150 milioane de lei iar valabilitatea contractelor este de 5 ani
 
 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară” Dobrogea”, în calitate de autoritate contractantă, a demarat în 2022 procedura privind atribuirii contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor din județul Constanța, aferente Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor.
 
Licitația cuprinde trei loturi/zone de colectare din județul Constanța.
 
Zona 1: Municipiul Constanța, orașele Murfatlar și Ovidiu, comunele: Fântânele, Grădina, Istria, Lumina, Mihai Viteau,Târgușor, Valu lui Traian, Săcele, Corbu;
 
Zona2 : Orașele Negru Vodă, Techirghiol și Eforie, comunele: Amzacea, Bărăganu, Cerchezu, Chirnogeni, Comana, Cumpăna, Mereni, Pecineaga, Topraisar, Tuzla;
 
Zona 3: Municipiul Medgidia, orașul Hârșova, comunele: Adamclisi, Aliman, Băneasa, Castelu, Ciocârlia, Cobadin, Cuza-Vodă, Ciobanu, Crucea, Deleni, Dobromir, Dumbrăveni, Gârliciu, Ghindărești, Horia, Independența, Ion Corvin, Lipnița, Mircea-Vodă, Nicolae Bălcescu, Ostrov, Oltina, Peștera, Pantelimon, Rasova, Saligny, Siliștea, Tortoman, Topalu, Vulturu.
 
Valoarea totală estimată a contractelor este la 150 milioane de lei iar valabilitatea contractelor este de 5 ani.
 
57 dintre cele 62 de localități membre ale ADI Dobrogea, și Consiliul Județean Constanța, au adoptat hotărâri prin care au avizat documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare, transport și transfer al deșeurilor în județul Constanța.
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.

 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Asociația condusă de fostul deputat, Victor Manea chemată în judecată Este vizat contractul de concesiune a serviciului de salubrizare de la nivelul județului Constanța, în valoare de 30 de milioane de euro

 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Investigate anul trecut de Consiliul Concurenței Asfalt Dobrogea și Autoprima Serv din Constanța s-au luptat pentru contractul de reabilitare străzi în orașul Murfatlar. Cui a dat dreptate CNSC?

21 Feb 2024 605

Firme din Constanța AGA Aeroportului de la Mihail Kogălniceanu SA a prelungit mandatele administratorilor provizorii și pe cel al auditorului statuar

14 Feb 2024 670

CNAIR demarează investigatiile de teren pentru realizarea nodului rutier Peștera din județul Constanța (DOCUMENT)

13 Feb 2024 876

Firme din Constanța Familia Vlăescu se întoarce în businnes. Cine a părăsit Cinemax SRL?

11 Feb 2024 879

CNSC a cerut reevaluarea ofertelor Totul despre SRL-urile care au vrut să câștige lucrările de reabilitare și modernizare a Palatului Administrativ Constanța

09 Feb 2024 448

Compania deținută de familia Cârlig-Horga pierde la CNSC Este vizată licitația de aproape 1,5 milioane de euro privind iluminatul public, organizată de Primăria Constanța!

09 Feb 2024 501

Decizii importante luate în prima ședință a Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administrația Porturilor Maritime” Constanţa din 2024

08 Feb 2024 727

Primăria Techirghiol scoate la licitație un contract de peste 2.1 milioane de euro. Sunt vizate lucrări pe 11 străzi din oraș!

06 Feb 2024 511

Primăria susține că Meva Concept SRL, firma care derulează proiectul de mobilitate din centrul Constanței, face obiectul unei cercetări a Departamentului pentru luptă Antifraudă (DOCUMENTE)

05 Feb 2024 3711

Ședință a Comitetului Director al FPTR Problemele care blochează turismul românesc, în discuție

16 Jan 2024 631

Primăria Topraisar, județul Constanța, obligată de CNSC să reevalueze ofertele privind achiziția serviciilor de pază. Iată decizia Consiliului!

06 Jan 2024 2238

Firme Constanța Remunerația brută depășește 15.000 lei! Directorul economic al Termoficare Constanța SRL, mandat până în aprilie 2024!

31 Dec 2023 955

Firme din Constanța Modificări importante într-o companie administrată de un fost candidat la Primăria Constanța

27 Dec 2023 926

Consiliul de Administrație a votat în unanimitate Directorii de la Drumuri Județene SA, mandate provizorii până în aprilie 2024!

22 Dec 2023 847

Firme din Constanța Acţionarii Gepeto Impex SA au adoptat o hotărâre importantă pe final de an în cadrul Adunării Generale a societății

22 Dec 2023 1006