UPDATE Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța. Ce proiecte se discută


Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, joi, 28 septembrie 2023, ora 13.00 .

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.  Unul dintre cele mai importante proiecte de pe ordinea de zi este Proiect de hotărâre nr. 417/2023 privind prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general al municipiului Constanţa şi a Regulamentului local de urbanism aferent, vezi secțiunea „documente".

Motivul prelungirii PUG-ului este situația tensionată cu societatea Synergetics Corporation SRL, desemnată să realizeze noul Plan Urbanistic General.

Primăria Constanța nu a vrut să plătească către Synergetics Corporation tranșa din contract decât după ce aceasta a finalizat prima etapă a actualizării Planului Urbanistic General.

Anul trecut, Synergetics Corporation a finalizat prima fază a primei etape a actualizării Planului Urbanistic General al Constanței și a înaintat două facturi pentru plată. Primăria le-a refuzat, însă, și le-a returnat firmei bucureștene, susținând că, potrivit prevederilor contractuale, plățile se fac la finalul fiecărei etape, nu a fiecărei faze, pe baza proceselor-verbale de recepție a calității și a facturilor emise de prestator. Și doar în limitele procentelor stabilite prin contract, adică 20% din cele 5 milioane de lei, fără TVA, pentru prima etapă.

Din acest motiv, Synergetics Corporation a dat în judecată Primăria Constanța, pentru a o obliga la plata facturilor.

Proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 24.08.2023; 


26 de voturi pentru, aprobat.

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2023;

26 de voturi pentru, aprobat.

3. Proiect de hotărâre nr. 401/2023 privind aprobarea Acordului de cooperare între municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Poti, regiunea Samegrelo-Zemo Svaneti din Georgia;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

26 de voturi pentru , aprobat.
 
4. Proiect de hotărâre nr. 402/2023 privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2023;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

26 de voturi pentru, aprobat.

5. Proiect de hotărâre nr. 395/2023 privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS SA pentru semestrul I al anului 2023;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

26 de voturi pentru, aprobat.

6. Proiect de hotărâre nr. 423/2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5

27 de voturi pentru, aprobat.

7. Proiect de hotărâre nr. 404/2023 privind aprobarea repartizării și extinderii unor spații cu destinația de locuință, din fondul locativ, situate pe raza municipiului Constanța;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

19 voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere, aprobat.

8. Proiect de hotărâre nr. 422/2023 pentru modificarea HCL nr. 53/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului proprietate privată a Municipiului Constanța, situat în str. Siretului nr. 17, spațiu comercial și depozit, compus din două corpuri, respectiv C1 în suprafață de 273,80 mp și C2 în suprafață de 65,19 mp, precum și teren în suprafață indiviză de 198,90 mp;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

23 de voturi pentru, 3 abțineri, aprobat.

9. Proiect de hotărâre nr. 418/2023 pentru modificarea HCL nr. 345/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Normele Financiare, Organigrama, Statul de funcții și Grila de salarizare ale Clubului Sportiv Municipal Constanța;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

26 de voturi pentru, aprobat.

10. Proiect de hotărâre nr. 424/2023 privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local pentru problemele romilor și a Planului de acțiune locală pentru incluziunea comunităților de romi din municipiul Constanța pentru perioada 2023-2027;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

25 de voturi pentru, aprobat.

11. Proiect de hotărâre nr. 405/2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția de fructe și legume proaspete, de lapte și produse lactate și de produse de panificație și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

24 de voturi pentru, aporbat.

12. Proiect de hotărâre nr. 410/2023 privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activitățile proprii și activitățile specifice desfășurate de Primăria municipiului Constanța;iniţiator:
primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

25 de voturi pentru, aprobat.

13. Proiect de hotărâre nr. 411/2023 pentru modificarea HCL nr. 257/2022 privind aprobarea cotei maxime de consum lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

26 de voturi pentru, aprobat.

14. Proiect de hotărâre nr. 406/2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 260 mp situat în municipiul Constanța, str. Eugen Tăutu FN, identificat cu număr cadastral 257260, proprietatea privată a municipiului Constanța;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

27 de voturi pentru, aprobat.

15. Proiect de hotărâre nr. 394/2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 115 mp situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, Complex Perla, Magazin 219 identificat cu număr cadastral 248508, proprietatea privată a municipiului Constanța,  aferent construcției C1, cu respectarea dreptului de preempțiune al SC Omonia Trading SRL;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

27 de voturi pentru, aprobat.

16. Proiect de hotărâre nr. 397/2023 pentru modificarea HCL nr. 576/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 145 mp, situat în municipiul Constanța, str. Samuel Micu Klein nr. 47B, proprietatea privată a municipiului Constanța;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

27 de voturi pentru, aprobat.

17. Proiect de hotărâre nr. 398/2023 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Șișu Vergil, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

26 de voturi pentru, aprobat.

18. Proiect de hotărâre nr. 399/2023 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea doamnei Șișu (Tușea) Luci Mariana, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

27 de voturi pentru, aprobat.

19. Proiect de hotărâre nr. 400/2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către societatea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafață de 174 mp identificat cu nr. cadastral 258477, situat în municipiul Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr. 254, Lot 1/1/2 pentru amplasarea Postului de transformare în anvelopa de beton (PTAB);   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

26 de voturi pentru, aprobat.

20. Proiect de hotărâre nr. 407/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Laborator de Informatică LI 1 situat în municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr. 8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida”, în suprafaţă utilă de 50,60 mp, cu destinaţia - desfășurare activități didactice;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

26 de voturi pentru, aprobat.

21. Proiect de hotărâre nr. 408/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Sală Sport situat în municipiul Constanţa, str. Cişmelei nr. 13, amplasat în corpul C2 al Şcolii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul”, în suprafaţă construită de 575 mp, cu destinaţia – activităţi sportive;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

26 de voturi pentru, aprobat.

22. Proiect de hotărâre nr. 412/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în municipiul Constanţa, str. Cpt. Dobrilă Eugeniu nr.6, amplasat la etajul 1 în corpul C1 al Liceului Teoretic „George Călinescu”, în suprafaţă utilă de 8,64 mp, cu destinaţia de chioșc alimentar;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

25 de voturi pentru, aprobat.

23. Proiect de hotărâre nr. 416/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în municipiul Constanţa, Str. Cuza Vodă nr. 80, amplasat la etajul 2 al corpului de clădire C1 al Liceului tehnologic „Ioan N. Roman”, în suprafaţă utilă de 10,00 mp, cu destinaţia de chioşc alimentar; 
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

25 de voturi pentru, aprobat.

24. Proiect de hotărâre nr. 420/2023 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care  aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

25 de voturi pentru, aprobat.
 
25. Proiect de hotărâre nr. 419/2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

25 de voturi pentru, aprobat.
 
26. Proiect de hotărâre nr. 409/2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 646 mp, situat în municipiul Constanța,  Şos. Mangaliei nr. 80A, Poligon II, lot 3 în favoarea numitului Dragomir Spiridon;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

26 de voturi pentru, aprobat.

27. Proiect de hotărâre nr. 413/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

26 de voturi pentru, aprobat.
 
28. Proiect de hotărâre nr. 417/2023 privind prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general al municipiului Constanţa şi a Regulamentului local de urbanism aferent;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

26 de voturi pentru, o abținere, aprobat.

29. Proiect de hotărâre nr. 414/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil S+P+2E – turism și alimentație publică, str. Traian nr. 12, investitor Pilici Irina-Maria;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

26 de voturi pentru, aprobat.
 
30. Proiect de hotărâre nr. 415/2023 privind aprobarea aderării unei noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

26 de voturi pentru, aprobat.

31. Proiect de hotărâre nr. 421/2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

25 de voturi pentru, aprobat.
 
32. Proiect de hotărâre nr. 396/2023 privind alegerea președintelui de ședință.   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5

22 de voturi pentru, aprobat.
 
33. Proiect de hotărâre nr. 430/2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
25 de voturi pentru, aprobat.

34. Proiect de hotărâre nr. 431/2023 privind aprobarea participării Municipiului Constanța în calitate de partener pentru implementarea proiectului „Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finanțat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistență Locală Europeană pentru Energie) și încheierea unui acord de parteneriat pentru realizarea portofoliului de proiecte;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitatenr. 1 şi nr. 5

24 de voturi pentru, aprobat.
 
35. Proiect de hotărâre nr. 425/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu", Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitatenr. 1 şi nr. 4
 
23 de voturi pentru, aprobat.

36. Proiect de hotărâre nr. 426/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu”, Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitatenr. 1 şi nr. 4

24 de voturi pentru, aprobat.
 
37. Proiect de hotărâre nr. 427/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Creşterea eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 10 „Mihail Koiciu”, Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitatenr. 1 şi nr. 4

24 de voturi pentru, aprobat.
 
38. Proiect de hotărâre nr. 428/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 36, „Comandor Dimitrie Ştiubei”, Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitatenr. 1 şi nr. 4

24 de voturi pentru, aprobat,
 
39. Proiect de hotărâre nr. 429/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 6, Constanța”.
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitatenr. 1 şi nr. 4

25 de voturi pentru, aprobat.

Citește și:
Ședință a Consiliului Local al Municipiului Constanța! Primarul Chițac propune prelungirea PUG-ului până în 2026. Vezi ce se mai află pe ordinea de zi (DOCUMENTE)

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Proiectul de hotărâre, pe ordinea de zi a CLM Constanța Un constănțean vrea să dezmembreze un teren în vederea înscrierii în cartea funciară (DOCUMENT)

27 Feb 2024 337

Decizia, aparține consilierilor locali O constănțeancă cere ieșirea din indiviziune cu sultă, pentru un teren situat pe strada Dâmbovița din Constanța (DOCUMENT)

27 Feb 2024 479

Consiliul local al municipiului Constanţa a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru mai multe proiecte. Sala Polivalentă, peste 10 milioane de euro (VIDEO)

27 Feb 2024 360

Ședință CLM Constanța Mai multe terenuri, radiate din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa (DOCUMENT)

26 Feb 2024 626

Ședință a CLM Constanța Situația unui teren de peste 6300 mp de pe strada Cumpenei, pe ordinea de zi (DOCUMENT)

26 Feb 2024 604

Ședință a CLM Constanța Aprobarea Programului lucrărilor de investiții pentru anul 2024, în atenția consilierilor locali (GALERIE FOTO+DOCUMENT)

26 Feb 2024 579

Ședință a CLM Constanța Modificări în actul constitutiv al societăţii Termoficare Constanţa, în atenția consilierilor locali (DOCUMENT)

26 Feb 2024 459

Ședință ordinară a CLM Constanța Adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul ANL, pe ordinea de zi (DOCUMENT)

26 Feb 2024 469

Ședință CLM Constanța Consilierii stabilesc costul mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii de la Căminul pentru persoane vârstnice (DOCUMENT)

26 Feb 2024 479

Firme Constanța Acționarii Damen Shipyards Mangalia SA, convocați în adunare generală. Ordinea de zi a ședinței, completată la cererea Damen Holding BV

26 Feb 2024 560

Ședință ordinară a CLM Constanța! Aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare desfășurării activităților la nivelul Primăriei municipiului Constanța, pe ordinea de zi (DOCUMENT)

26 Feb 2024 421

Ședință CLM Constanța Consilierii vor aproba studiul de fezabilitate pentru Net City. Valoarea proiectului este de peste 2 miliarde lei cu TVA

26 Feb 2024 405

Ședință CLM Constanța Se va vota regimul acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Constanța (DOCUMENT)

26 Feb 2024 338

Ședință CLM Constanța Consilierii locali votează aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2024 (DOCUMENT)

26 Feb 2024 322

Proiectul de hotărâre, pe masa consilierilor locali Harta strategică de zgomot pentru municipiul Constanța va fi actualizată (DOCUMENT)

26 Feb 2024 379