Statul Român prin Ministerul Energiei a aprobat mutarea sediului social al societăţii Electrocentrale Constanța SA!


 
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor debitoarei Electrocentrale Constanța SA, aflată în procedură de insolvență a fost convocată de către administratorul judiciar CITR Filiala Bucureşti SPRL, pe 28.11.2023 în temeiul prevederilor art. 58 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 85/2014, la sediul Ministerului Energiei din Bucureşti, str. Academiei nr. 39-41, sectorul 1, cu următoarea ordine de zi:
 
1.Aprobarea mutării sediului social al societăţii Electrocentrale Constanța SA din municipiul Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanţa, în municipiul Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, etaj II, cam 3, jud. Constanţa.

2.Aprobarea modificării art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societăţii Electrocentrale Constanţa - S.A., după cum urmează: Sediul social al Electrocentrale Constanța SA este în România, municipiul Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, etaj II, camera 3.

3.Aprobarea actualizării actului constitutiv în forma actualizată conform dispoziţiilor art. 204 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 31/1990, care stabileşte cadrul de organizare şi funcţionare a societăţii Electrocentrale Constanța SA.

4.Împuternicirea administratorului special Iacob Lorena să semneze Actul Constitutiv actualizat.

5.Împuternicirea administratorului special Iacob Lorena să efectueze toate formalităţile necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice altă instituţie publică.
 
Conform extrasului din Registrul Comerţului, Statul Român prin Ministerul Energiei este acţionar unic (deţinând un număr de. 3.200.000 acţiuni şi o cotă de participare la beneficiu şi pierderi de 100%) al Electrocentrale Constanța SA.
 

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, la prezenta şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor s-a prezentat statul român prin Ministerul Energiei, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Str. Academiei nr. 39-41, sectorul 1, cod unic de înregistrare 43507695, deţinând 100% acţiuni, reprezentată de Crăiţa Ana Bucheru (mandatat conferit conform Ordinului nr. 1554/23.11.2023).

CITR Filiala București SFRL, cu sediul Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, sectorul 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având cod de identificare fiscală RO26171764, desemnat prin încheierea nr. 283/24.05.2019 pronunţată în Dosarul nr. 2760/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în calitate de administrator judiciar.


În conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (1) lit. g din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, convocarea, prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinţelor adunării acţionarilor debitorului persoană juridică este efectuată de administratorul judiciar, reprezentat de Practician în insolvenţă Andreea Găișteanu, drept pentru care este deschisă şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor debitoarei Electrocentrale Constanța SA.

Cu privire la modul de convocare şi prezenţă în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru prima convocare, menţionăm ca înştiinţarea s-a realizat ai acordul acţionarului unic, prin comunicarea convocării către acţionari prin intermediul poştei electronice.

Consemnarea voturilor exprimate cu privire la ordinea de zi:
1.Aprobarea mutării sediului social al societăţii Electrocentrale Constanța SA din mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanţa, în mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, etaj II, cam. 3, jud. Constanţa.

Ministerul Energiei prin reprezentant arată: faptul că imobilul clădire situat în Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123 în care societatea îşi desfăşura activitatea nu mai este în prezent în proprietatea acestuia, în urma încheierii Procesului-verbal de predare-preluare încheiat între Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrarea fiscală, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (7)din OUG nr. 60/19, înregistrat sub nr. 13626/VDP/30.05.2023 (Ministerul Energiei) nr. 10238/30.05.2023 (Ministerul Finanţelor) şi nr. 3988/30.05.2023 (Electrocentrale Constanţa - S.A.); faptul că prin HG nr. 560/22.06.2023 s-a statuat trecerea bunurilor ce compun activul funcţional Centrala Electrică de Termoficare CET Palas din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Energiei în domeniul public al municipiului Constanţa, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566/22.06.2023; faptul că prin Protocolul de predare-preluare a bunurilor ce compun activul funcţional Centrala Electrică de Termoficare "CET Palas", înregistrat sub nr. 14805/31.07.2023 (UAT Mun. Constanţa nr. 315/31.07.2023 (Termocentrale Constanţa - S.R.L.) şi nr. 5413/31.07.2023 (Electrocentrale Constanţa) imobilul situat în Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, în care societatea Electrocentrale Constanța SA îşi desfăşoară activitatea, a trecut în administrarea directă a Termocentrale Constanța SRL; contractul de închiriere nr. 1516 din data de 27.09.203 încheiat între Termocentrale Constanța SRL Societatea şi Electrocentrale Constanţa SA, având ca obiect închirierea unui spaţiu birou şi a unui spaţiu cu destinaţia exclusivă de depozit; în temeiul prevederilor art. 113 lit. b) din Legea nr. 31/1990, art. 3 alin. (1), art. 15 alin. (5) lit. b). din Actul Constitutiv al Societăţii Electrocentrale Constanţa - S.A., reprezentantul ME "votează pentru aprobarea mutării sediului social al societăţii Electrocentrale Constanţa din mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanţa, în mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, etaj II, cam. 3, jud. Constanţa".

Cu votul acţionarului unic, s-a aprobă mutarea sediului social al societăţii Electrocentrale Constanţa din mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanţa, în mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, etaj 11, cam 3, jud. Constanţa. Cu votul acţionarului unic, s-a aprobat modificarea art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societăţii Electrocentrale Constanţa - S.A., după cum urmează: Sediul social al Electrocentrale Constanţa este în România, municipiul Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu nr. 123, etaj 11, camera 3. Cu votul acţionarului unic se aprobă actualizarea actului Constitutiv în forma actualizată conform dispoziţiilor art. 204 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 31/1990, care stabileşte cadrul de organizare şi funcţionare a societăţii Electrocentrale Constanţa.

Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 219 din data de 16 ianuarie 2024.
 
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Electrocentrale Constanța versus Ministerul Energiei. Dosare pe masa magistraților

Falimentul RADET Constanța, amânat pentru anul 2024! În ce stadiu este dosarul în care se cere tragerea la răspundere pentru situației regiei


Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Terenuri trecute în domeniul privat al municipiului Electrocentrale Constanța SA cere anularea unei hotărâri a Consiliului Local Constanța din 2001! Instanța s-a retras pentru deliberări (DOCUMENT)

10 Apr 2024 499

Compania Forex SRL, din Constanța, cu mai multe contracte publice, a intrat în faliment! (MINUTĂ)

05 Apr 2024 663

Electrocentrale Constanța a achiziționat documentații tehnice de la companie înființată în 2023. Despre ce este vorba?

29 Feb 2024 520

Judecătorii amână procesul pentru terenul din spatele CET Constanța. Lipsește expertiza

09 Jan 2024 613

Electrocentrale Constanța SA, acțiune în revendicare contra Consiliului Local. Tribunalul așteaptă, luni, expertiza

05 Jan 2024 756

Se pregătește terenul pentru construcția noului CET Electrocentrale Constanța vrea să obțină avize și autorizații pentru dezmembrarea și dezafectarea echipamentelor și instalațiilor grupurilor energetice

03 Jan 2024 3032

Electrocentrale Constanța versus Ministerul Energiei. Dosare pe masa magistraților

08 Dec 2023 799

Falimentul RADET Constanța, amânat pentru anul 2024! În ce stadiu este dosarul în care se cere tragerea la răspundere pentru situației regiei

07 Oct 2023 3443

Fondatorul societății este municipiul Constanța prin Consiliul Local Municipal Tandemul Neacșu - Crețu-Sârbu la „panoul de comandă” al Termocentrale Constanța SRL până în 2024

20 Sep 2023 1417

Știri justiție Constanța Lipsește expertiza în procesul dintre Electrocentrale Constanța SA și Consiliul Local Constanța

12 Sep 2023 806

Electrocentrale Constanța SA, proces pe nouă hectare de teren! Judecătorii verifică dacă e gata expertiza

10 Sep 2023 882

Firme din Constanța Ce decizii au adoptat administratorii Termocentrale Constanța SRL, după preluarea activelor CET Palas ?

01 Sep 2023 1259

Societatea se află în insolvență Mai multe active ale Electrocentrale Constanța SA, scoase la licitație de lichidatorul judiciar

13 Aug 2023 1334

Schimbarea la față a Constanței, amânată sine die!

30 Jul 2023 1940

Știri Constanța azi Electrocentrale Constanța SA, la judecată cu Consiliul Local, pentru nouă hectare de teren! Procesul, amânat

27 Jul 2023 1189