Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se reunește în această săptămână. Pe ordinea de zi figurează mai multe proiecte imobiliare controversate!

  • Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 19.04.2024, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1.
  • Pe ordinea de zi sunt mai multe documentații de urbanism, unele dintre acestea extrem de controversate dar și cereri de emitere de avize de oportunitate pentru viitoare investiții
  • În continuare puteți citi detalii despre proiectele imobiliare aflate în diferite stadii de aprobare
 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 19.04.2024, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1.
 
Pe  ordinea  de zi a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism se află următoarele documentații urbanistice:

PUZ Celulozei – etapa 3 – faza 3.1 – Elaborare PUZ preliminar, inițiator UAT municipiul Constanța;
Contractul de prestări servicii privind serviciul de proiectare pentru elaborare documentație de urbanism "Elaborare PUZ - Celulozei", a fost atribuit unui grup de operatori economici, formată din ROZUA Asociați SRL și Graphein Topo SRL.

PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Cameliei, limite cadastrale, str. Pictor Nicolae Grigorescu și str. Pictor Ștefan Luchian, inițiator Damianos Janeet –documentație revizuită pentru emitere aviz Arhitect șef;
Imobilul ce a generat PUZ-ul este situat pe strada Pictor Nicolae Grigorescu nr. 22 și este compus din teren în suprafață de 610 metri pătrați și o magazie (C1), cu o suprafață construită la sol de 21 de metri pătrați.

Investiția vizată presupune realizarea unei grădinițe ce ar completa fondul construit existent, având în vedere tendințele de dezvoltare ale zonei și ținând cont de vecinătăți, dat fiind faptul că în zona studiată, funcțiunile predominante existente sunt locuirea și cele din domeniul educațional, respectiv o școală și un club sportiv școlar.

Avizul de oportunitate nr.109424/11.06.2019, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanţa conform prevederilor legale în vigoare, devine instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanţa în activitatea de gestionare a spaţiului construit: identificarea şi încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, conform legii.

Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic Zonal (PUZ), conţine norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.


La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale, cât şi a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a terenurilor şi/ sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcţii.

Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – modificare reglementări urbanistice pentru terenul situat în bd. Aurel Vlaicu nr. 82, lot 2/1 în vederea construirii unui club sportiv, inițiator Asociația Clubul Sportiv Poseidon Constanța;Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - introducere în intravilan și reglementare teren extravilan - parcela A 1071/15/1, A 1071/15/2/2 – 43 loturi – contruire ansamblu locuințe individuale și dotări de cartier, inițiator societatea Agertrans SRL;
Agertrans SRL, prin Nelu Voicilă, a obținut pe 30 martie 2023, autorizația de construire pentru un bloc pe strada Labirint nr. 2 din Constanța.
 
Prin AC 313 din data de 30.03.2023, compania Agertrans SRL va construi un bloc S+P+5-6E cu funcțiunea de locuințe colective, împrejmuire teren și organizare de șantier. Documentul are o valabilitate de 24 de luni.
 
Amintim că recent Primăria Constanța a emis autorizația de construire necesară ca firma Agertrans SRL, controlată de Virgil Lixandru, să amenajeze alee de acces și parcare pe strada Oborului din Constanța. Prin Autorizația de Construire nr. 180 din data de 28 februarie 2023, compania Agertrans SRL prin Nelu Voicilă a obținut documentația pentru „Amenajare alee acces și parcare aferentă investiției Construire imobil S+P+5-6E cu funcțiunea de locuințe colective, împrejmuire teren și organizare de șantier” conform CU 3246/19.10.2020 (strada Labirint nr. 2). Documentul este valabil 24 de luni.
 
Alte investiții
 
Prin CU 2809 din data de 15 septembrie 2021, Agertrans SRL, prin Nelu Voicilă, dorește elaborarea unui PUZ pentru introducere în intravilan a terenului parcela A1080/3 și construire ansamblu rezidențial de locuințe colective P+4E, P+6E ȘI P+8E, echipamente publice și comerciale specific zonei rezidențiale, serivcii, comerț, scuaruri publice, spații de loisir și agreement (parc urban). Valabilitatea documentului este de 24 de luni.
Pe 28 octombrie 2020, Euro Vial Residence SRL a obținut de la primăria Constanța și autorizația de construire pentru ansamblul turistic pe care îl ridică pe în stațiunea Mamaia. Autorizație de construcție pentru modificarea proiectului imobiliar, prin supraetajare cu încă un nivel, o singură dată, în suprafață de maximum 20%.

SC Euro Vial Residence SRL, controlată de fostul consilier local PNL Ion Virgil Lixandru, a modificat în 2019 imobilul pe care îl ridică în municipiul Constanţa, bulevardul Mamaia nr. 341.

Firma a obţinut de la Primăria Constanţa certificatul de urbanism nr. 276, pentru modificare proiect autorizat cu A.C. nr. 901/07.06.2019 - construire ansamblu turistic corp A-2 s+P+5e şi corp B-2s+P+5e prin supraetajare.

Prin CU 2692 din data de 9 noiembrie 2022, prin care dorește să efectueze demersurile din stațiunea Mamaia, aproape de granița dintre Constanța și Năvodari, pentru edificarea a trei imobile 2S+P+5-8E cu funcțiuni de turism, piscină, amenajări activități nautice, locuri de joacă pentru copii, apartamente de vacanță, locuințe permanente, amenajări ale spațiilor publice, semipublice, private. Documentul este valabil 24 de luni.

 Agertrans SRL, în datele Registrului Comerțului 

Firma a fost înființată în anul 1998, cu sediul social în Agigea, pe strada Ecluzei. Asociați sunt Ion Virgil Lixandru, cu 99,99% și Paula Anca Lixandru, cu 0,01%. Administrator este Nelu Voicilă.

Conform confidas.ro, Paula Anca Lixandru mai apare în Elmedo Automatizări SRL, Euro Vial Property SRL; DVR Laundry SRL, Euro Vial Servicii SRL și Euro Vial Consulting SRL. Lixandru Ion Virgil apare în Casy Prod SRL, Euro Vial Residence SRL, Euro Vial Holding SRL; Euro Vial Lighting SRL, iar Nelu Voicilă apare în Euro Vial Holding SRL, Euro Vial Project SRL, Neptun Grand Hotel SRL, Euro Consumer SRL, Euro Vial Live SRL, Euro Vial Residence SRL, Euro Vial Lighting SRL, Euro Vial Development SRL, Le Pigeonnier SRL și Euro Vial Private SRL.


PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Soveja, bd. Alexandru Lăpușneanu și bd. Tomis, inițiator Ionescu Ioana – etapa demarare consultare publică;
PUZ vizează teritoriul delimitat de strada Soveja, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, Bulevardul Tomis și zona Tomis III – Mega Image, conform aviz de oportunitate nr. 13359/20.01.2023. Imobilul care a generat PUZ-ulu se află în zona Tomis III – Mega Image.

Inițiatorul documentației urbanistice este Ioana Ionescu iar elaborator este arhitect urbanist Carmen Zulufescu din cadrul Proiect Unique SRL.
În decembrie 2023, inițiatorul PUZ, Ioana Ionescu anunța publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei de încadrare din ședința CSC din data de 08.11.2023, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Tot atunci, publicul a avut la dispoziție 10 zile să depună observații privind decizia etapei de încadrare în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța.

Totodată, cererea de emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren zona Tomis III – Mega Image s-a aflat pe ordinea de zi a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din 12.01.2023.
 PUD construire imobil 3S+P+4E+5R+6R, bd. Mamaia nr. 151-153, investitor societatea D&D Imobil Construct SRL – etapa demarare consultare publică;


În 2022 Primăria Constanța a emis certificatul de urbanism nr.1858 pentru societatea D&D Imobil Construct SRL, care dorește realizarea unui PUD pentru construirea unui imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter, pe bulevardul Mamaia din Constanța conform PUZ aprobat prin HCL nr. 189/06.09.2010.

Amintim că Primăria Constanța a emis anterior și Certificatul de Urbanism nr. 580 din data de 11 februarie 2021, pentru investiția propusă la adresa menționată.
 
La acel moment, Primăria a făcut precizarea că „Este necesară pentru elaborare Plan Urbanistic în Detaliu pentru construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 189/06.09.2010”.
 
Amintim că în anul 2016 au avut loc două consultări publice pentru ridicarea unui bloc de șase etaje de către D&D Imobil Construct pe bulevardul Mamaia. Până în prezent, investiția nu a fost concretizată .
 
D&D Imobil Construct SRL, în datele Registrului Comerțului


Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, societatea a fost înființată în anul 2008 și are sediul social în județul Tulcea, sat Baia, pe strada Republicii. Capitalul social este de 600 lei. Asociat unic și administrator este Constantin Nicioală, iar firma are ca activitate principală, conform codului CAEN, „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase”.
 
Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în extravilanul municipiului Constanța, identificat cu nr. cadastral 211703, parcela A 663/11/2, inițiator societatea Euro House Construct SRL;
Societatea Euro House Construct SRL, a fost înființată în data de 23 aprilie 2003 și are sediul în județul Ilfov, satul Balotești, pe strada Ficusului.
Radu Mircea Ovidiu este administrator, asociat unic și beneficiar al societății.
Domeniul de activitate al firmei este legat de „activitățile de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”.

Potrivit sursei menționate anterior, în anul 2022 Euro House Construct SRL a avut o cifră de afaceri de 79.109 lei, zero angajați și datorii de 125.661.
 

Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în extravilanul municipiului Constanța, zona sere, identificat cu nr. cadastral 219612, parcela A 1060/15/1/3, inițiator societatea Ghiural Eximp SRL.

Ghiural Eximp SRL a fost înființată în 1998, are ca obiect de activitate „Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” și este deținută de Gur Ramazan. În 2022, compania a raportat o cifră de afaceri  de 2,777,926 lei, profit de 1,265,105 lei și 7 angajați. Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 0.45%.
 

PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Caraiman, str. Albastră, str. Antim Ivireanu și limite cadastrale, inițiator Dragu Angelica – etapa demarare consultare publică;
Este vorba despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru amplasamentul situat în municipiul Constanța, Aleea Antim Ivireanu, nr.7, lot 2, identificat cu nr. cadastral 253436.
Terenul care urmează să fie reglementat prin PUZ este delimitat de strada Caraiman, strada Albastră, strada Antim Ivireanu și limitele cadastrale, conform avizului de oportunitate nr.194.124 din 18.10.2022, emis de Primăria municipiului Constanța.
 
PUD – construire anexă P+1E, bd. Tomis nr. 170, investitor parohia Biserica Sfinții Îngeri;
Parohia „Sfinţii Îngeri“ este situată în cartierul Tomis II din Constanţa, fiind construită pe una dintre cele mai importante artere ale oraşului, b-dul Tomis nr. 170, vizavi de Spitalul Judeţean. Majoritatea locuitorilor Constanţei o cunosc sub denumirea de „Capela Militară“, deoarece biserica s-a construit la sfârşitul perioadei interbelice, între anii 1938 şi 1940, cu contribuţia Armatei, într-o zonă în care, pe atunci, erau amplasate mai multe unităţi militare. Ideea construirii era mai veche, dar ea a devenit realizabilă abia când la comanda Diviziei 9 „Mărăşeşti“ a fost numit un general energic, plin de iniţiativă şi respectat nu doar de militari, ci şi de autorităţile civile şi întreaga urbe - generalul Nicolae Macici. S-a format, astfel, un comitet de iniţiativă al cărui preşedinte a fost ales chiar el, generalul Macici, având ca secretar şi colaborator direct pe maiorul Ion Ionescu, care s-a dedicat atât de mult acestei construcţii încât a fost supranumit „maiorul biserică“.
  
După 1951 şi până în prezent are întrebuinţare de biserică parohială. Între anii 1959-1961, s-a executat pictura în tehnica fresco de către pictorul Costin Ioanid, împreună cu sora sa, Lucia Ioanid. Între anii 2005-2011, o echipă de ucenici condusă de pictorul bisericesc Botea Adrian a realizat actuala pictură, biserica fiind resfinţită, la data de 8 noiembrie 2011 de Înaltpreasfinţitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Au fost înnoite şi mobilierul, catapeteasma şi stranele.
Pe data de 5 aprilie 2019, Primăria Municipiului Constanţa a emis certificatul de urbanism nr. 956, care constă în „Construire clopotniţă, camera priveghi de rit ortodox şi anexe, cu condiţia respectării reglementărilor urbanistice aprobate (amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale terenului; amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă)“.
 Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în zona Sat Vacanță – casa Sibiu, inițiator societatea Marco Chim SRL;

Încă din 2021, Marco Chim SRL avea intenția să ridice un bloc de 6 etaje în zona Sat Vacanță, însă Primăria Constanța nu le-a eliberat un document de urbanism. Motivația a fost că nu se încadrează în reglementările urbanistice stabilite de PUZ aprobat prin HCL nr.44/10.02.2011.
Astfel prin CU 2082, din 14 iunie 2021, Primăria Constanța a decis că documentul nu poate fi utilizat pentru „Construire imobil aparthotel P+5E-6E, amenajare parcare, organizare de șantier și împrejmuire teren”, în zona Sat Vacanță – Casa Sibiu. Ca motivare, municipalitatea a precizat că nu poate fi emis „întrucât nu se încadrează în reglementările urbanistice stabilite de PUZ aprobat prin HCL nr.44/10.02.2011 în privința funcțiunii și regimului de înălțime”. 
 Amintim că în mai 2021, Primăria municipiului Constanța a eliberat o serie de certificate de urbanism pentru societatea Marco Chim SRL, prin Forentina Nănescu. Prin cele trei Certificate de Urbanism, 1544, 1545 și 1546, eliberate pe 19 mai 2021, Marco Chim SRL a cerut construirea de anexe gospodărești ale exploatărilor agricole privind adăpostirea utilajelor, mici ateliere și spații pentru cazare temporară a muncitorilor întrucât este necesară elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificărilr și completările ulterioare. Vorbim de următoarele numere cadastrale, întrucât pe platforma primăriei nu sunt specificate adresele din municipiul Constanța: 208653, 208655, respectiv 213718.
 Totodată, amintim că în februarie 2021, Agenția pentru Protectia Mediului Constanța anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul societății Marco Chim SRL, în stațiunea Mamaia. Era vorba de proiectul „Construire Imobil S+P+4-5E Retras + 6E Retras cu funcțiunea de vilă turistică”,  propus a fi amplasat în județul Constanța, Municipiul Constanta, b-dul Mamaia, nr. 425. Titular al proiectului este Marco Chim SRL prin Simion Alina Ionela.
Pe data de 13 martie a.c., Primăria Constanța a emis certificatul de urbanism nr. 649 - Elaborare Plan Urbanistic Zonal. Astfel, Marco Chim trebuie să elaboreze un PUZ pentru transformarea Casei Sibiu în restaurant cu parcare la demisol.  Actul de urbanims este valabil 12 luni.
 
Reamintim că pe 12 ianuarie 2024, Primăria Constanța a emis Certificatul de urbanism nr. 216 prin care firma dorește desființarea construcțiilor existente – C1 – Spațiu comercial „Casa Sibiu” (147 mp) și C7 – anexă spațiu comercial (110 mp).
 
Pe 26 iunie 2023, Primăria Constanța a eliberat și certificatul de urbanims nr. 1746, cu privire la imobilul Casa Sibiu. Investitourl anunțase că va construi un imobil subsol (parcări) + parter înalt (restaurant), împrejmuire teren și organizare de șantier.
 
Despre Marco Chim SRL  

Conform datelor furnizate de către Registrul Comerțului, firma a fost înființată în anul 1992 și are sediul social în municipiul Constanța, pe strada Baba Novac, nr. 106. Capitalul social este de 800.000 lei, iar asociat unic este Marius Stamate.
Laurențiu Ion Măgura și Marius Stamate sunt administratorii firmei.
 
Potrivit termene.ro, Stamate Marius mai este asociat și administrator în: Vincomaris 98 SRL,  Micos Intermed SRL, Green Heat SRL, Pegas Tour SRL, Melbo Com SRL, Marco Management SRL și  SEA & Sun Business SRL.
 
În 2022, Marco Chim SRL cu 26 de angajați a avut un profit pde este 7,03 milioane de lei și o cifră de afaceri de peste  21,82 de milioane de lei.
De asemenea, în anul 2023, firma cu 13 salariați a raporat o cifră de afaceri de 25.959.438 lei și un profit de 9.547.274 lei. Imobilul ridicat de societatea Marco Chim SRL pe bulevardul Mamaia nr. 306A - 306B, în zona Pescărie din municipiul Constanța, este cel mai „cunoscut” din portofoliul firmei.
  

Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în extravilanul municipiului Constanța, zona Jumbo, inițiator societatea Marco Chim SRL;
 

Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în extravilanul municipiului Constanța, zona DN3C, inițiator societatea Marco Chim SRL;

Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ construire clinică analize medicale, bd. 1 Mai nr. 5B, inițiator societatea Bioclinica Analize Medicale SRL – documentație revizuită;

Primăria Constanța a eliberat în septembrie 2023 un certificat de urbanism pentru Bioclinica Analize Medicale, prin Teofil Ciortan, care dorește elaborarea unui PUZ.
 
Vorbim de CU 2315 din data de 31 august 2023, pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru construire clinică analize medicale. Documentația este valabilă 24 de luni, iar imobilul ar urma să fie edificat pe bulevardul 1 Mai nr. 5B, din Constanța.
 
Nu este primul document eliberat pentru societatea amintită în ceea ce privește potențiala clinică. Prin CU 1330 din 4 mai 2023, certificatul de urbanism NU poate fi utilizat în scopul declarat pentru: „Construire Clinică Medicală ONSTRUIRE P+1E+2E retras”.
 
Motivul relatat în documentație este că „nu se încadrează în reglementările aprobate conform P.U.D. și P.U.G. terenul cu nr. Cadastral 226224 este situat în două zone de reglementare urbanistică și în vederea construirii este necesară elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.Z. în baza prevederilor legii nr. 350/2001 cu completările și modificările ulterioare”.
 
Bioclinica Analize Medicale SRL a raportat, în anul 2021, 60 de angajați, la o cifră de afaceri de peste 20 milioane lei și un profit de 4 milioane de lei.
 
Fondată în anul 2010, are sediul social pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 104. Asociați în firmă sunt Laboratoarele Bioclinica SRL, cu 50% și Ionica Ciortan, cu restul de 50%. Ionica Ciortan este administratorul societății.
 
Laboratoarele Bioclinica SRL a fost înființată în anul 2004. În anul 2022 a raportat 267 de salariați, o cifră de afaceri de peste 94 milioane lei și un profit de 6,9 milioane lei. Sediul social este în județul Timiș, pe bulevardul Cetății nr. 53B, Timișoara. Asociați în firmă sunt Limbach Hans-Jakob – 49%, Bioclinica SA – 48% și Cristinel Ioan Gheorghiu – 3%. Administrator sunt Cristinel Ioan Gheorghiu și Eleonora Gheorghiu.
 
Cristinel Ioan Gheorghiu mai apare în Bioclinica SRL, Clinic Suport SRL, Biomedica SRL, Bioclinica SRL, VMG Imob SRL, Bioclinica SA, Bioclinica SRL, Bioclinica Analize Medicale SRL, Bioclinica Optimus SRL.


Cerere emitere aviz de oportunitate în vederea elaborării PUZ – ansamblu de locuințe colective cu spații comerciale la parter, șos. Mangaliei nr. 106 – 110, inițiator VDT Construct Impex SRL – documentație revizuită.
 
Despre VDT Construct Impex SRL 
 
 
VDT Construct Impex SRL a fost înmatriculată în anul 2003 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 795.885 de lei, integral vărsat, este compus din 53.059 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 15 lei. Asociat unic al firmei este Vasilică Ivan. Tot el este şi administratorul firmei, care se ocupă de comerţul cu ridicata al materialului lemnos, al materialelor de construcţii şi al echipamentelor sanitare. În anul 2021, firma a raportat o cifră de afaceri de peste 38 milioane de lei, un profit de 1,1 milioane lei și 19 salariați. Pe 2022, firma a raportat o cifră de afaceri de 46,7 milioane lei, cu un profit de 32.791 lei și 14 salariați.
Ivan Vasilică mai apare în firmele KSVI Sport Investment SRL, Global Building Investment SRL, Delta Mar Tours SRL, Autocond GCV SRL, Opera Residence SRL.
 
Pe  ordinea  de zi a Comisiei tehnice de estetică urbană care va avea loc tot pe 19 aprilie a.c., se află următoarele solicitări:
 
Cerere formulată de Hattrick Bet SRL privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 2000/2023 – amplasare casete luminoase, str. Ștefan Mihăileanu nr. 9;
Cerere formulată de Bet Active Concept SRL privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 128/2023 – amplasare casetă luminoasă, str. Ion Lahovari nr. 73;
3.Cerere formulată de Inkmass Art SRL privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 2454/2023 – amplasare reclamă neluminoasă pe imobilul existent, bd. Ferdinand nr. 57.
 
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
  
 
Citește și:

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se reunește în această săptămână. Pe ordinea de zi figurează și proiectul imobiliar de la fosta bază RATC!
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE Când se întrunește Comisia de urbanism Constanța a municipiului Constanța

13 May 2024 726

Trei, Doamne, și toate trei PUZ-ul final pentru parcarea de la Casa de Cultură, pe masa Comisiei de Urbanism a municipiului Constanța!

02 Apr 2024 1264

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se reunește în această săptămână. Pe ordinea de zi figurează și proiectul imobiliar de la fosta bază RATC!

19 Mar 2024 838

Se întrunește Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Constanța Blocuri de până la 10 etaje în Tomis Nord. Detalii despre proiectele imobiliare de pe ordinea de zi (DOCUMENT)

19 Feb 2024 2914

Date despre proiectele imobiliare Când se întrunește Comisia de urbanism Constanța și ce proiecte sunt pe ordinea de zi?

11 Dec 2023 1397

Detalii din documentațiile care intră la vot Când se întrunește Comisia de urbanism Constanța și ce proiecte sunt pe ordinea de zi?

18 Sep 2023 1354

PUZ „Park & Ride Nord" pe ordinea de zi a Comisiei de Urbanism a Primăriei Constanța

18 Jun 2023 1594

Când se întrunește Comisia de urbanism și ce proiecte sunt pe ordinea de zi?

06 Mar 2023 1480

Când se întrunește Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism a municipiului Constanța?

16 Jan 2023 1841

Comisia de Urbanism va aproba demararea consultării publice pentru PUZ – amenajare piață urbană zona Gara CFR

05 Dec 2022 1212

Comisia de urbanism a municipiului Constanța. Investițiile Isaran Green, Cambela Prod, Comtrans și parcarea supraetajată de la Casa de Cultură, pe ordinea de zi

04 Nov 2022 2583

Se întrunește Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism a municipiului Constanța. A fost publicată ordinea de zi!

20 Sep 2022 1778

Ce proiecte se regăsesc pe ordinea de zi a Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului municipiului Constanța?

11 Sep 2022 1675

Proiectul imobiliar din stațiunea Mamaia al firmei Simca Dor SRL, pe ordinea de zi a Comisiei de Urbanism a Primăriei Constanța

26 Jul 2022 1581

PUD-urile afaceristului Tapangea în zona Campusului universitar ajung pe masa Comisie tehnice de urbanism

20 Jun 2022 1679