Apel la transparenta

Cinci firme au vrut să furnizeze servicii de consultanță în management în proiectul „Callatis Nautical Club Mangalia” (documente)

Primăria municipiului Mangalia atribuia, în anul 2012, un contract ce avea drept obiect „Servicii consultanță în management în vederea îndeplinirii proiectului și consultanță în organizarea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectului «Callatis Nautical Club»”, fiind finanțat prin bugetul local, bugetul de stat și din fonduri europene, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Valoarea inițială estimată a acestui contract a fost de 251.000,79 de lei.
 
Din comisia de evaluare a ofertelor au făcut parte preşedintele cu drept de vot Ciprian Popa, membrii Dana Albena Duzinschi, Rodica Paraschiv, Liliana Ghiță, Rodica Ripianu și membrii de rezervă Iulian Sorin Tifu și Nicoleta Moise.
 
Pentru acest contract au depus oferte următorii operatori economici: SC Radinc SRL București (162,548,11 lei fără TVA / 36.721,58 de euro fără TVA), SC Info Euro Consult SRL Constanța (224.180,81 de lei fără TVA/ 50.645,16 euro fără TVA), SC Structural ING SRL Constanța (212.000 de lei fără TVA / 47.893,36 de euro fără TVA), SC Grossmann Engineering Group SRL București și terț susținător SC European Project Consulting SRL București (174.450 de lei fără TVA / 39.410 euro fără TVA) și SC Junior Group SRL Constanța (180.000 de lei fără TVA / 40.664,18 euro fără TVA). Președintele comisiei de evaluare a declarat cursul de referință cel din ziua de 11 mai 2012 - 1 EUR = 4,4265 de lei.
 
Comisia de evaluare s-a întrunit în mai multe ședințe pentru examinarea ofertelor depuse de către ofertanți, iar în procesele-verbale ale acestor ședințe au fost consemnate constatările de rigoare. Conform cerințelor minime de calificare publicate în anunțul de participare, comisia a respins ofertele SC Radinc SRL București, SC Structural ING SRL Constanța și SC Junior Group SRL Constanța. În ceea ce privește evaluarea propunerilor tehnice, comisia a declarat SC Radinc SRL București neconformă având în vedere cerințele minime din caietul de sarcini.
 
De asemenea, comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existenței corecțiilor admise de lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat.
 
Contractul numărul 199/27/09.2011 încheiat cu Comuna Dumești și înaintat ca experiență similară este în derulare, nefiind finalizat, ceea ce nu este în conformitate cu cerințele fișei de date a achiziției (cerința 1, care menționează că operatorul trebuie să facă dovada că în ultimii trei ani a derulat un contract sau cel mult două, cu o valoare cumulată egală sau mai mare de 249.883,05 lei fără TVA). Acesta a fost unul dintre motivele pentru care oferta firmei Radinc SRL București a fost respinsă.
 
Unul dintre motivele respingerii societății Structural ING SRL Constanța a fost faptul că certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe și contribuții la bugetul consolidat de stat prezintă obligații de plată exigibile la 30 iunie 2012. Comisia a considerat că nu a fost îndeplinită cerința minimă din fişa de date referitoare la nivelul de calificare pentru expertul achiziții - diploma universitară în domeniul juridic, ca urmare a absolvirii unor studii universitare de lungă durată, și implicare în calitate de expert achiziții în cel puțin un proiect similar.
 
De asemenea, SC Junior Group SRL Constanța a fost respinsă, după ce comisia de evaluare a constatat că ofertantul nu a făcut dovada faptului că în ultimii trei ani a derulat un contract sau cel mult două cu o valoare cumulată egală sau mai mare de 249.883,05 lei, ce a avut ca obiect prestarea de servicii de management în implementarea de proiecte finanțate prin fonduri europene nerambursabile și organizarea unor proceduri de achiziție publică.
 
Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile, iar în cazul prețului cel mai scăzut, clasamentul ofertanților care au depus ofertele admisibile a fost următorul: pe primul loc - SC Grossmann Engineering Group SRL București, iar SC Info Euro Consult SRL Constanța, pe locul doi.
 
Astfel, oferta declarată câștigătoare a contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii consultanță în management în vederea îndeplinirii proiectului și consultanță în organizarea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectului «Callatis Nautical Club»” este cea depusă de ofertantul SC Grossmann Engineering Group SRL București IMM, cu o propunere financiară, fără TVA, de 174,450 de lei, respectiv 39.410 euro.

Detalii despre firma câștigătoare 

Înființată în anul 2000, Grossmann Engineering Group SRL, cu sediul social în Bucureşti Sectorul 1, pe strada Clucerului numărul 55, are un capital social subscris de 386.730 de lei, integral vărsat, iar activitățile principale vizează „inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea”. Asociaţi persoane fizice sunt Reinhold Karl Grossmann (cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 40%) şi Liviu Munteanu (cu o cot de 60%). Persoanele împuternicite în firmă sunt: Ilie Florin Drăgan (în calitate de administrator special) și Tănasă şi Asociaţii SPRL, ce deţine calitatea de administrator judiciar cu puteri de supraveghere, reprezentată prin Constantin Tănasă. 
 
Vă reamintim că, înfiinţată în anul 2000, cu numele Grossmann Engineering Romania SRL, şi rebotezată în 2005, Grossmann Engineering Group SRL Bucureşti a devenit „vedetă” pentru că o bună perioadă de timp a fost administrată de Iulian Cristian Herţanu, cumnatul lui Victor Viorel Ponta, care a fost şi asociat majoritar (60%) până anul trecut, potrivit supervizor.ro.
 
Citeşte şi
 
Grossmann Engineering Group - insolvenţa „de după DNA” la firma din Dosarul „cumnatul lui Ponta”

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare. Două posturi contractuale

17 Jul 2019 295

Primăria Municipiului Mangalia scoate la concurs 22 de posturi vacante

15 Jul 2019 703

Ce firmă va furniza carne de pasăre Primăriei Mangalia (document)

06 Jul 2019 781

Posturi vacante la Primăria Municipiului Mangalia

05 Jun 2019 981

Posturi vacante la Primăria Municipiului Mangalia

25 Apr 2019 672

Decizie a Curţii de Apel Constanţa. Ce a admis instanţa în cazul procesului deschis împotriva lui Zanfir Iorguş

24 Apr 2019 1048

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt mai multe posturi vacante. Cine poate participa

16 Apr 2019 977

Ce firmă va asigura transportul între Mangalia şi staţiunile din municipiu (document)

13 Apr 2019 1342

Consiliul Local al municipiului Mangalia, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte vor fi dezbătute

10 Apr 2019 661

Primăria municipiului Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt mai multe posturi vacante. Cine poate participa

05 Apr 2019 934

Căminul cultural din localitatea 2 Mai, modernizat de o firmă din Mangalia (document)

20 Mar 2019 2050

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt mai multe posturi vacante. Cine poate participa

27 Feb 2019 802

Primăria municipiului Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt două posturi vacante. Cine poate participa

22 Feb 2019 1303

Primăria Municipiului Mangalia scoate la concurs mai multe posturi vacante

17 Feb 2019 787

Primăria municipiului Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt mai multe posturi vacante. Cine poate participa

08 Feb 2019 2848