Acuzații și răspunsuri Adara Tramundana ar putea fi trasă la răspundere pentru situația financiară a Asociaţiei Culturale Mişcarea Teatrală pentru Educaţia Tineretului (documente)


 
  • Într-un document oficial se arată că administratorul special al asociației nu ar fi pus la dispoziția practicianului în insolvență în perioada de observare a Asociației (21.05.2018 - 01.03.2021), decât o balanță de verificare contabilă aferentă perioadei 01.09.2019 - 30.09.2019, transmisă prin e-mail personal în data de 13.12.2019, și care nu ar fi reflectat o situație financiară completă ce poate fi luată în analiză.
  • Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului a câștigat, în 2016, contractul pentru organizarea proiectului nonprofit de interes general „Ziua Constanței 2016” - valoare 500.000 lei, fără TVA.  Urmare a selecției de oferte privind acordarea de finanțare nerambursabilă pentru organizarea evenimentului „Ziua Constanței 2016”, a contestației depuse și a hotărârii comisiei de soluționare a contestațiilor, procedura a fost anulată.
  • Consiliul director inițial al Asociației a fost format din: I.L.S, G.A. și Tramundana Ana Maria (care a cedat ulterior părțile sociale către I.V.C).
 
Anamaria Tramundana, cunoscută drept „Adara“, cea care controlează asociația Eurocult și figurează ca secretar în asociația Teatrelia, ar putea fi trasă la răspundere pentru situația financiară în care a ajuns Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului (înființată în anul 2012), aflată în prezent în faliment. În sensul celor mai sus precizate, pe rolul Tribunalului Constanța a fost înregistrat un dosar asociat cauzei privind falimentul asociației, proces în care administratorul judiciar al Asociaţiei (CII Crăciuneanu Viorel) solicită „atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă“ cu privire la cei trei mai sus precizați. Acțiunea din instanță mai vizează și alte două persoane, care s-au aflat în fruntea Asociației. 
 
Oficial
 
Pe data de 17 august 2021, pe rolul Secţiei a II-a civilă a Tribunalul CONSTANŢA a fost înregistrat dosarul cu numărul unic 2850/118/2018/a6, având ca obiect „atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014)“.
 
Părţile dosarului sunt administratorul judiciar al Asociaţiei (CII Crăciuneanu Viorel) reclamant, iar de partea cealaltă intimații sunt: A.G., L.S.I, Anamaria Tramundana și V.C.I.
 
Până în prezent nu a fost stabilit primul termen de judecată.  
 
Cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență
 
Viorel Crăciuneanu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului, arată în Raportul amănunțit asupra cauzelor și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a Asociației Culturale Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului nr. înreg. 1532 din 21.07.2021, raport publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12847/26.07.2021, că administratorul special al asociației (nr. G.A.) nu i-ar fi pus la dispoziție practicianului în insolvență în perioada de observare a debitorul Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului „(21.05.2018 - 01.03.2021) decât o balanță de verificare contabilă aferentă perioadei 01.09.2019 - 30.09.2019, transmisă prin e-mail personal în data de 13.12.2019, de la fila nr. 50 la fila nr. 52, și care nu reflectă o situație financiară completă ce poate fi luată în analiză“.

 
Documentele financiar-contabile, de la înființare și până în prezent

 

Mai mult, „prin patru notificări privind deschiderea procedurii de faliment a debitorului, transmise prin poștă cu confirmare de primire (adresa nr. 1290 din 15.03.2021, primită de numitul G.A.; adresa nr. 1361 din 12.04.2021, primită de numitul G.A.; adresa nr. 1363 din 12.04.2021, neridicată de numitul I.V.C.; adresa nr. 1362 din 12.04.2021, neridicată de numitul I.L.S.), lichidatorul judiciar a solicitat către debitorul Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului, prin organele de conducere, punerea la dispoziție a  documentelor financiar-contabile, de la înființare și până în prezent, arhiva, registrele de contabilitate, contractele, corespondența comercială, dispozitivele de stocare și prelucrare a informațiilor, lucru care nu a fost adus la dispoziție de către organele de conducere ale debitorului“, potrivit Raportului.
 
Refuz repetat

 
Viorel Crăciuneanu, în calitate de lichidator judiciar al Asociației, mai arată în Raport că, „având în vedere acest refuz repetat“, a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului.
 
Prin procesul verbal al ședinței din data de 13.07.2021, nr. 1515 din 13.07.2021, publicată în B.P.I. nr. 12312 din 14.07.2021, s-a hotărât, după cum arată Viorel Crăciuneanu în Raport, „de către majoritatea creditorilor: oportunitatea de a se formula cererea de atragere a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale debitorului Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului, de către lichidatorul judiciar.
 
Cererea s-a formulat „în conformitate cu prevederilor art. 169 din Legea nr.85 din 2014, având în vedere, în principal, alin. (1), lit. d) ce precizează: d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă“, după cum se arată în Raportul amănunțit asupra cauzelor și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență.
 
„Se puteau efectua demersuri legale: de recuperare a creanțelor comerciale“  
 
Tot din acest document mai reiese că, „din analiza indicatorilor bilanțieri, rezultă faptul că debitorul (nr. Asociația) nu a plătit la termen datorii: în sumă de 210.768 lei, pe anul 2015, în sumă de 1.172.921 lei, pe anul 2016, în sumă de 1.719.549 lei, pe anul 2017, în sumă de 2.127.474 lei, pe anul 2018, în sumă de 2.202.476 lei, pe anul 2019, respectiv, în sumă de 1.876.093,43 lei pe anul 2021.
 
Și asta „în condițiile în care“, se arată în Raport, „se puteau efectua demersuri legale: de recuperare a creanțelor comerciale în sumă de 687.077,26 lei, aflate în sold la data de 31.12.2017, respectiv, la data de 30.09.2019, în contul contabil 411 (clienți),  de plata lichidităților aflate în sold în casieria unității la data de 31.12.2017, în contul contabil 5311 (casa în lei), în sumă de 533.186 lei, (din care 533.186 lei în numerar și 751 lei în conturi bancare), către bugetul de stat (având o creanță / datorie de 241.930 lei la 31.12.2017, în contul contabil de la 4311 la 447), și o parte din creanțele / datoriile acumulate pe termen scurt, evidențiate în contul contabil 401 (furnizori). identificarea și valorificarea imobilizărilor corporale în sumă de 5.340 lei = [7.352,90 lei în contul contabil 214 (mobilier, aparatură birotică și alte active corporale) -2.012,50 lei în contul contabil 2814 (amortizare altor imobilizări corporale)], aflate în soldul contabil atât la data de 31.12.2017, cât și la data de 30.09.2019“.
 
„Se puteau acumula lichidități necesare pentru achitarea unei părți importante din datorii“ 
 
„Astfel, prin utilizarea acestor metode uzuale“, conform Raportului, „se puteau acumula lichidități necesare în vederea achitării unei părți importante din datoriile acumulate de asociație pe anii 2015 - 2021“.
 
„În concluzie, evidența financiar-contabilă și activitatea economică desfășurată de societatea debitorului Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului nu a mai fost condusă / ținută de la data de 01.01.2020, cu privire la situația financiară anuală, respectiv din data de 19.03.2019, din punctul de vedere al declarațiilor fiscale, fără a se dovedi / aduce în susținere acte și înscrisuri aferente. Având în vedere faptul că în Tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitorului Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului nr. 1477 din 11.06.2021, publicat în B.P.I. nr. 10648 din 15.06.2021, pasivul societății debitoare este în sumă de 1.876.093,43 lei, iar aceste datorii nu au putut fi acoperite, deoarece în cadrul procedurii de insolvență desfășurată nu a fost posibilă identificarea unor bunuri mobile sau imobile, rugăm să constatați că sunt întrunite cerințele art. 169, alin. (1), lit. a), d) și h) din Legea nr. 85 din 2014 pentru antrenarea răspunderii materiale și financiare a organelor de conducere ale asociației“, se mai precizează în Raport.
 
Avocatul Dumitru Bunduc, acuzații la adresa lichidatorului judiciar
 
Facem precizarea că am încercat să obținem un punct de vedere de la Anamaria Tramundana cu privire la dosarul cu numărul unic 2850/118/2018/a6, sens în care am contactat-o telefonic. În timpul conversației, Anamaria Tramundana ne-a precizat că nu știe exact despre ce este vorba, dar că o să se intereseze și o să revină cu un punct de vedere. La scurt timp am fost contactați telefonic de Dumitru Bunduc, avocat în cadrul Baroului București, care a făcut mai multe acuzații la adresa lichidatorului judiciar Viorel Crăciuneanu.
 
Avocatul Dumitru Bunduc și-a început declarația precizând că „Asociația se află în procedura insolvenței din cauza faptului că nu a încasat sumele de bani din proiectele derulate cu autoritățile publice, respectiv cu Primăria și Consiliul Județean (nr. Constanța)“.
 
„Atragerea răspunderii, abuziv introdusă“
 
„Au rămas câteva rate și sunt încă litigii pe rol, nefiind încasate. Era normal și firesc ca să declare stare de insolvență, astfel încât să poată să fie propus un plan de reorganizare. În cadrul procedurii a fost desemnat administrator judiciar Crăciuneanu Viorel, și ulterior lichidator provizoriu, după deschiderea falimentului. În legătură cu atragerea răspunderii, fac mențiunea că aceasta este abuziv introdusă întrucât adunarea creditorilor a respins cererea administratorului judiciar de a introduce o altfel de acțiune. În al doilea rând este o acțiune pur șicanatorie deoarece administratorul judiciar, lichidatorul acum, a fost infirmat de către Adunarea Generală a Creditorilor Asociației“, a mai declarat, pentru ZIUA de Constanța, avocatul Dumitru Bunduc
 
„Acțiunea este neîntemeiată“
 
„Prin urmare, acțiunea este abuzivă și urmează a fi respinsă de către instanță pe mai multe considerente: el nu mai are calitate de lichidator în primul rând. Pur și simplu din răzbunare pentru a rămâne lichidator a introdus această acțiune. Acțiunea este neîntemeiată și datorată faptului că prin raportul de cauzalitate întocmit la deschiderea procedurii insolvenței nu au fost indicate persoanele sau împotriva cărora a formulat acțiune, condiție esențială. Putea să atragă răspunderea, că era îndreptățit, în condițiile în care în raportul cauzal al insolvenței era nominalizată o persoană sau un grup de persoane care au cauzat starea de insolvență. (...) Procesul verbal al Adunării creditorilor vizează votul negativ. Să nu formuleze o astfel de acțiune. Mai mult decât atât, având în vedere că el a fost administrator judiciar avea obligația, nu acum în faliment, când nu a obținut votul, avea obligația să examineze pe timpul procedurii insolvenței, nu la faliment“, conform avocatului Bunduc.
 
„Este inacceptabil ce se întâmplă“
 
„Practic nu a scris absolut nimic, nu mai putea să completeze amănunțit asupra cauzelor sau împrejurărilor, pentru că a fost în procedura insolvenței. Este făcut cu rea-credință și va răspunde administrativ, civil și penal, pentru că acest comportament nu trebuie să fie manifestat de un administrator judiciar. Cu atât mai mult cu cât a încasat sumele de bani necesare onorariului, fără a face un plan de distribuție sau avea aprobarea adunării creditorilor. Practic, administratorul judiciar și-a luat banii și nu a fost nicio problemă și după aceea s-a aplicat un mijloc de constrângere. Este inacceptabil ce se întâmplă, însă sunt mijloacele juridice și le utilizăm (instanță, cercetare disciplinară și plângere penală pentru că este abuz în serviciu să vii după aproape doi, trei, ani să completezi cauzele sau împrejurările. Sau să spui că nu ai avut acces la acte, de vreme ce etapa de procedură a insolvenței a ținut-o și ți-ai luat toți banii și ai făcut rapoartele corect)“, a conchis avocatul Dumitru Bunduc.
 
 „În opinia lichidatorului judiciar nu există niciun abuz“ 
 
Cu privire la declarația avocatului Dumitru Bunduc, Viorel Crăciuneanu ne-a declarat că „în opinia lichidatorului judiciar nu există niciun abuz, în condițiile în care sunt probe suficiente pentru a se dovedi legalitatea demersului formulat potrivit art. 169 din Legea nr. 85 din 2014 și se încearcă prin orice mijloc de a se abate de la realitatea faptelor“. 
 
„În primul rând, cererea de antrenare a răspunderii solidare înregistrată la lichidatorul judiciar sub nr. 1577 din 12.08.2021, a fost trimisă la instanță la data de 16.08.2021, în baza căreia s-a înregistrat la data de 17.08.2021 dosarul nr. 2850/118/2018/a6 aflat pe rol la Tribunalul Constanța, în baza unui material probator concludent în opinia sa, a se vedea, spre exemplu, raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția stări de insolvență a debitorului, nr. 1532 din 25.07.2021, publicat în B.P.I. nr. 12847 din 26.07.2021.
 
În al doilea rând, procesul verbal al ședinței adunării creditorilor înregistrată la lichidatorul judiciar sub nr. 1583 din 23.08.2021, publicat în B.P.I. nr. 14057 din 25.08.2021, s-a desfășurat la o dată ulterioară înregistrări dosarului nr. 2850/118/2018/a6 pe rolul Instanței de judecată.
 
În al treilea rând, în cadrul ședinței adunării creditorilor, în baza materialului probator concludent în opinia practicianului în insolvență, cu toate că s-a hotărât neconfirmarea lichidatorului judiciar, în condițiile în care votul valabil majoritar valabil exprimat nu a întrunit un procent de peste 50%, dar acesta poate rămâne în procedura de faliment sub calitatea de lichidator judiciar provizoriu așa cum a stabilit judecătorul sindic prin Sentința civilă nr. 265 din 01.03.2021, publicată în B.P.I. nr. 4959 din 18.03.2021.
 
În al patrulea rând, Procesul verbal nr. 1583 din 23.08.2021 nu a fost contestat, în condițiile în care au fost respectate procedura prevăzută la art. 48 din Legea nr. 85 din 2014, ce precizează:
 
(1) Convocarea creditorilor se realizează prin publicare în BPI cu cel puțin 5 zile anterior ținerii ședinței și trebuie să cuprindă ordinea de zi a acesteia. Convocatorul se depune la BPI cu 3 zile înaintea datei la care trebuie efectuată publicarea.
 
(2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu excepția cazului în care la ședință participă titularii tuturor creanțelor și aceștia sunt de acord cu introducerea chestiunii respective pe ordinea de zi a ședinței.
 
(3) Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
 
(4) Dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar.
 
(5) La ședințele adunării creditorilor, salariații debitorului vor putea fi reprezentați de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creanțelor reprezentând salariile și alte drepturi bănești ce li se cuvin.
 
(6) Deliberările și hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal, care va fi semnat de președintele ședinței, membrii comitetului creditorilor, precum și de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, după caz. Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, la dosarul cauzei și trimis spre publicare în BPI, în termen de două zile lucrătoare de la data adunării creditorilor.
 
(7) Hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective și au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum și la cererea creditorilor care au lipsit motivat de la ședința adunării creditorilor sau ale căror voturi nu au fost consemnate în procesul-verbal întocmit. Hotărârea, cu excepția celei prin care a fost desemnat, poate fi atacată, pentru motive de nelegalitate, și de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar.
 
(8) Cererea prevăzută la alin. (7) va fi depusă la dosarul cauzei, inclusiv în format electronic, în termen de 5 zile de la data publicării în B.P.I. a procesului-verbal al adunării creditorilor și va fi soluționată în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar și a creditorilor. Citarea părților și comunicarea actelor către aceștia se fac prin BPI.
 
În concluzie, în opinia lichidatorului judiciar nu există niciun abuz, în condițiile în care sunt probe suficiente pentru a se dovedi legalitatea demersului formulat potrivit art. 169 din Legea nr. 85 din 2014 și se încearcă prin orice mijloc de a se abate de la realitatea faptelor, ce se vor analiza de către judecătorul sindic în cadrul procedurii de faliment a debitorului, fie în cadrul dosarului asociat nr. 2850/118/2018/a6 sau în cadrul dosarului nr. 2850/118/2018“, se mai arată în răspunsul lui Viorel Crăciuneanu.    
 
27.354 lei, creanță chirografară
 
În cadrul procedurii, prin Hotărârea nr. 443/2019, din 18 martie 2019, Tribunalul Constanța a dispus înscrierea Comtours SRL în tabelul preliminar de creanțe cu suma de 27.354 lei, creanță chirografară. Decizia Tribunalului Constanța a fost menținută și de Curtea de Apel Constanța, prin Hotărârea nr. 373/2019 din 09.09.2019.
 
Prin Hotărârea nr. 821/2019 din 06 mai 2019, Tribunalul Constanța a admis contestația formulată de Municipiul Constanța prin Primar, în contradictoriu cu C.I.I. Crăciuneanu Viorel, în calitate de administrator judiciar al Asociației și Ghiță Alexandru, în calitate de administrator special al Asociației, împotriva tabelului preliminar al creanțelor debitoarei nr. 181/17.07.2018, publicat în B.P.I. nr. 14350/19.07.2018. Astfel, Municipiul Constanța prin Primar a fost înscris în tabelul preliminar de creanțe cu suma de 86.005,92 lei, creanță chirografară, la ordinea de prioritate prev. de art. 159 din Legea nr. 85/2014.
 
Decizia Tribunalului Constanța a fost contestată la Curtea de Apel Constanța, instanță care, prin Hotărârea nr. 613/2019 din 02.12.2019, a anulat apelul ca formulat de o persoană fără calitate de reprezentant, menținând, pe cale de consecință, decizia tribunalului.
 
Prin Hotărârea nr. 635/2020, din 13 iulie 2020, Tribunalul Constanța a dispus înscrierea Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A în tabelul preliminar de creanțe cu suma de 85.765,54 lei, creanță chirografară.
 
Prin Hotărârea nr. 1158/2020 din 02 noiembrie 2020, Tribunalul a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată de Cabinet de avocat Bunduc Dumitru împotriva Procesului verbal al şedinţei Adunării Generale a Creditorilor din data de 26.02.2020 întocmit de administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Crăciuneanu Viorel.
 
Buletinele Procedurilor de Insolvenţă nr. 12847 din 26.07.2021 și nr. 14057 din 25.08.2021 pot fi citite integral accesând secțiunea Documente.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Printre clienții creditoarei, Primăria Constanța
Firma controlată de soția fostului parlamentar PSD Cristian Rizea, în faliment la Constanța. Se cere atragerea răspunderii

 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Activităţi de protecţie şi gardă Tribunalul Constanța, decizie finală în cazul Detectors Intervenţie SRL

30 Nov 2021 686

Asociată cu Arhiepiscopia Tomisului Integra Wood SBS SRL va fi radiată din Registrul Comerţului

30 Nov 2021 556

Media Prod Romania CO SRL a intrat în insolvență! Cine sunt asociații

30 Nov 2021 833

Punct de lucru în Mamaia, Bufet Tomis Pagaia Mamaia SRL cere să intre în insolvență!

28 Nov 2021 695

O nouă firmă din Constanța cere să intre în insolvență!

25 Nov 2021 486

Apis Tomitana Dacica Asociația fondată de Amuraș Tănase, fostul consilier al lui Nicușor Constantinescu, va fi ștearsă din Registrul ONG (DOCUMENTE)

24 Nov 2021 419

Metalica D.G. SA, din Năvodari, a intrat în faliment! Parte responsabilă civilmente într-un dosar al DIICOT Mureș (DOCUMENT)

23 Nov 2021 212

Procesul, la Constanţa! Celebra companie italiană Augusta Offshore SpA, în „război“ cu GSP Offshore SRL, controlată Gabriel Comănescu

22 Nov 2021 1115

Probleme financiare pentru Media Prod Romania CO SRL! A participat la licitația pentru publicitate stradală din Constanța

22 Nov 2021 659

Falimentul dă târcoale firmei controlate de Primăria Cogealac!

18 Nov 2021 277

Procesul s-a terminat! Asociaţia Fotbal Club Delta Tulcea nu mai poate fi salvată! Va fi ștearsă din Registrul ONG-urilor

13 Nov 2021 969

Oficial! Vinum Capidava SRL, firma care administrează Crama Darie, cere să intre în insolvență!

13 Nov 2021 1441

Lista completă! Judecătorii au decis! Mai multe firme din Constanța vor fi radiate din Registrul Comerţului

10 Nov 2021 2711

Se cere insolvența Prahova Estival 2002 SA, deținută de frații Micula

08 Nov 2021 773

Oficial, din instanță! Luv Team SRL a intrat în insolvență!

30 Oct 2021 1056