Deschidere editie

Povestea oficială din sala de judecată Cum a pierdut Nicolae Tivilichi şefia Portului Constanţa (document)

Magistraţii din cadrul Curţii de apel Constanţa îşi vor motiva, zilele acestea, decizia prin intermediul căreia Dan Nicolae Tivilichi a pierdut şefia Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. Beneficiara deciziei Curţii de Apel Constanţa este, în prezent, Daniela Şerban, director economic în cadrul CN APM Constanţa, care a fost delegată să preia atribuţiile de la Dan Nicolae Tivilichi, imediat după decizia magistraţilor.
 

Cum a început totul

 
Pe data de 29 martie 2017, pe rolul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din Tribunalul Constanţa a fost înregistrat dosarul cu numărul unic 2097/118/2017, cauză în care Mihaela Alina Staetu (fost director în cadrul instituţiei) are calitatea de reclamant, iar de partea cealaltă, Compania Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa a fost pârât.
 
Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa, Mihaela Alina Staetu a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea documentului intitulat „Proces verbal privind verificarea şi evaluarea conformităţii administrative şi eligibilităţii dosarelor privind candidatura pentru funcţia de Director General şi Director Economic“, publicat în data de 27.01.2017, întreaga procedură de selecţie care a precedat acest document, precum şi documentele ulterioare publicate.
 
În susţinere, Mihaela Alina Staetu a invocat că, în calitatea de specialist în domeniul de activitate în care activează de peste 20 de ani, a participat la numeroase stagii de pregătire şi cursuri de perfecţionare în domeniu care ar fi permis participarea la selecţia organizata de CN APM SA în vederea ocupării postului de director general, cu condiţia accesului în mod transparent si nediscriminatoriu la documentele de concurs.
 
Mihaela Alina Staetu a mai menţionat faptul că şi-a depus anterior candidatura în anul 2012 la o selecţie similară, pentru ocuparea posturilor de administrator la o companie din acelaşi domeniu de activitate, respectiv CN Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa, procedura derulată la acel moment în mod transparent şi în conformitate cu prevederile legale, de către o firmă de recrutare.
 

„Îngrijire bătrâni, bone, muncitori necalificaţi, zilieri“

 
„Contrar prevederilor legale aplicabile, în fapt, pârâta a derulat o aşa-zisă procedură de selecţie a directorului general şi a directorului economic, cu încălcarea flagrantă a prevederilor legale aplicabile, respectiv Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 1. Anunţul privind procedura de selecţie a fost publicat în ziarele România Libera (ziar independent de opinie, informaţie şi reportaj) şi Cuget Liber (Cotidian local în Dobrogea) în data de 27 decembrie 2016, cu ignorarea prevederilor expres precizate de lege, art. 35, paragraf 6 din actul normativ menţionat. Mai mult, publicarea anunţurilor s-a făcut la rubrica „oferte de angajare“, alături de oferte de angajare persoane îngrijire bătrâni, bone, muncitori necalificaţi, zilieri etc., fapt inadmisibil pentru o procedură serioasă de selecţie a unor posturi cheie într-o companie strategică, având în vedere parteneriatul României cu NATO sau statutul nostru de membru cu drepturi depline în Uniunea Europeana“, se mai arată în acţiunea Mihaelei Alina Staetu.
 

„Condiţie minimă de vârstă pentru funcţia de director general 35 ani“

 
„Procedura prevedea postarea anunţului pe pagina de internet a companiei, dar această prevedere a fost respectată de formă, în fapt anunţul ataşat link-ului respectiv neputând fi accesat decât după data-limită de depunere a candidaturilor. Abia în data de 26.01.2017 anunţul cuprinzând criteriile de selecţie a putut fi deschis (în condiţiile în care termenul de depunere a fost 25.01.2017 aşa cum rezultă din Procesul Verbal contestat), dar nicăieri din textul anunţului sau din vreun alt element de identificare nu rezulta clar data-limită de depunere a candidaturilor, această prevedere fiind obligatorie conform art. 35 paragraf 7 în vederea respectării principiilor care ar trebui să guverneze aceste proceduri de selecţie.
 
Suplimentar, dar nu în ultimul rând, din parcurgerea textului anunţului reies anumite cerinţe în mod aleatoriu stabilite, care puteau conduce la restricţionarea nejustificată a participării (ex. condiţie minimă de vârstă pentru funcţia de director general 35 ani, interval orar de depunere candidaturi 8.00-14.00 în condiţiile în care registratura companiei are program zilnic 8.00-17.00 etc). Urmare a nerespectării intenţionate a regulilor de publicitate, singurele candidaturi primite şi considerate ulterior eligibile pentru ocuparea posturilor de director general şi de director economic, au fost cele ale managerilor aflaţi în prezent în funcţie, aceştia organizând şi aşa zisa procedură de «selecţie»“, tot potrivit acţiunii Mihaelei Alina Staetu.
 

Statutul societăţii

 
„2. În demararea şi derularea procesului de selecţie, membrii Consiliului de Administraţie nu au ţinut cont de cererea expresă din Statutul societăţii, art. 20 (1), care statuează clar prevederea: «Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii». Invocă în acest sens şi dispoziţiile art. 29 par. 5 din legea 111/2016, apreciind asupra existenţei unui conflict de interese cu afectarea gravă a imparţialităţii procedurii faptul că verificarea şi evaluarea conformităţii administrative şi eligibilităţii dosarelor privind candidatura pentru ocuparea unor funcţii de top în managementul companiei să fie efectuate de către asistenta directorului general aflat în funcţie în prezent“, conform actelor din dosar.
 

Candidaţii admişi

 
„Ulterior derulării etapei 1 de selecţie care a avut loc în data de 27.01.2017, a fost postat pe website-ul companiei în data de 07.03.2017 un document intitulat „Lista scurtă candidaţi“ întocmit în data de 10.02.2017 şi înregistrat în data de 13.02.2017 în urma aşa-zisei parcurgeri a etapei a-2-a din procedura de selecţie şi evaluare, respectiv susţinerea interviului de către „candidaţii admişi“, respectiv singurii participanţi care au fost declaraţi şi eligibili după analiza candidaturilor de către secretar a directorului general în funcţie, fiind de fapt singurii care au avut acces la informaţia respectivă, aceştia fiind în acelaşi timp atât organizatori ai procedurii, cât şi evaluatori şi candidaţi.
 
Deşi parcurgerea acestei etape a avut loc în luna februarie 2017, postarea documentului respectiv s-a făcut în data de 7.03.2017, după aproximativ o lună, şi s-a retras de pe website-ul companiei în ziua următoare postării, respectiv în data de 8.03.2017. Din analiza documentului se constată implicarea „în intervievarea candidaţilor“ a aceleiaşi persoane, respectiv secretara directorului general, precum şi continuarea procedurii, cu toate că aceasta fusese contestată şi împotriva acesteia se formulaseră plângeri prealabile imediat după publicarea procesului verbal de derulare a primei etape“, se mai arată în acţiunea Mihaelei Alina Staetu.
 

Selecţia directorilor

 
„3. Mai mult, în dispreţul legii, au fost încălcate şi prevederile obligatorii ale Legii 111/2016, respectiv art. 35, paragrafele (4), (5), (6) şi (7). Rezultă fără dubiu faptul că selecţia directorilor poate avea loc doar după finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor în baza legislaţiei privind guvernanţa corporativă, derulată conform prevederilor legii aplicabile, şi în nici un caz la acest moment în care toţi membrii consiliului de administraţie (şapte) sunt numiţi provizoriu.
 
Mai mult, conform HG nr. 722/2016 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, candidatura finală pentru ocuparea postului de director general al unei companii importante din sectorul transportului naval, trebuie să aibă la bază un document strategic deosebit de important pentru companie, respectiv scrisoarea de aşteptări prin raportare la dispoziţiile art. 1-4,7-11,14.
 
Având în vedere conţinutul scrisorii de aşteptări, părţile componente ale acesteia, competenţa de aprobare (prin ordin al conducătorului autorităţii publice tutelare, respectiv în cazul de faţă Ministrul Transporturilor), precum şi faptul că existenţa acestui document este o condiţie esenţială şi obligatorie în cadrul procedurii de selecţie a administratorilor (necesar a fi derulată anterior celei pentru directori), aceasta nu poate fi elaborată cu ignorarea etapelor logice şi legale în cadrul procedurii de selecţie a directorilor, aşa cum se menţionează în etapele succesive din anunţul de recrutare. Împotriva rezultatului acestui concurs arată că a formulat plângere prealabilă, nefiind formulat un răspuns din partea entităţii pârâte“, potrivit acţiunii.
 
În replică, CN APMC SA Constanţa a solicitat respingerea cererii, motivat de următoarele aspecte:
 
„Reclamanta din prezenta cauză nu contestă modul de formulare sau conţinutul anunţului publicat în data de 27.01.2017, astfel încât acest înscris este valabil şi produce depline efecte juridice. Cu privire la modalitatea de publicare a anunţului privind selecţia Directorilor, arată că au fost respectate toate criteriile şi condiţiile ce se cer a fi îndeplinite. Potrivit art. 18, alin. 7 din OUG 109/2011, modificată prin Legea 111/2016, anunţul privind selecţia directorilor se publică cel puţin în două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice, fără a se preciza rubrica editorială în care trebuie publicat anunţul. La data demarării procedurii pentru desemnarea Directorului General nu mai era în vigoare nicio normă legală care să reglementeze clasificarea publicaţiilor pe categorii de presă şi în lege nu este definită noţiunea de „ziar economic ori financiar“ şi nici noţiunea de „larga răspândire“, Legea 3/1974 fiind abrogata prin Legea 95/2012.
 

Oferte de angajare

 
„Prin plângerea formulată se critică faptul că anunţul a fost publicat în două ziare, care au si apariţii cotidiene în mediul on line, la rubrica anunţuri de angajare, şi că publicaţia anunţului pe pagina web a companiei nu s-ar fi putut deschide. Sub acest aspect, trebuie avut în vedere că ambele ziare (România Liberă şi Cuget Liber) au în structură secţii economice şi că acestea deţin şi pagini de presa on line cu accesare globală, iar încadrarea anunţului în secţiunea «oferte angajare» nu este de natură să vicieze procedura de selecţie câtă vreme legea nu distinge decât generic cu privire la publicitatea acestei proceduri.
 
Ori, atâta timp cât reclamanta subliniază că anunţul a fost publicat în acele două publicaţii, rezultă, fără putinţa de tăgada, că au avut cunoştinţă de anunţurile publicate şi, pe de altă parte, în contextul în care acestea deţin şi variante de „on line", rezultă ca răspândirea informaţiilor publicate era chiar una globală, pentru ca adresele de publicare virtuală nu sunt limitate regional şi nici chiar naţional“, potrivit Companiei Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa.

 
Noţiunea de ziar economic şi/sau financiar

 
„Un aspect foarte important este că la acest moment nu există nicio reglementare care să definească noţiunea de ziar economic şi/sau financiar, caz în care alegerea mediilor informative de publicare s-a făcut ţinându-se cont de existenta secţiunilor economice/financiare, aşa cum este cazul şi acestor două publicaţii. În altă ordine de idei, delaţiunea, în sensul că anunţul postat pe pagina on line a companiei nu s-a putut accesa, este total nefondată, pentru că, din informaţiile date de operatorul de infrastructură IT cu care CN APM se afla în relaţie contractuală specifică, a comunicat cu date certe împrejurarea că, în perioada 27.12.(…)17, s-au înregistrat un total de 37 de accesări ale anunţului şi că toate acestea s-au finalizat cu succes.
 
În concluzie, apreciază că maniera şi modalitatea de asigurare a publicităţii procedurii de selecţie nu a încălcat niciuna dintre normele incidente şi, prin urmare, că aceasta nu a încălcat un drept legitim al petentei“, au mai arătat oficialii CN APM Constanţa.
 
În ceea ce priveşte procedura de desemnare a directorului general, CN APM Constanţa menţionează faptul că, „potrivit dispoziţiilor art. 35, alin. 4, teza finală din OUG nr. 109/2011, modificată şi completată prin Legea nr. 111/2016, se specifica clar că CA-ul poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii“.
 

Membrii CA, desemnaţi în baza dispoziţiilor OUG nr. 109/2011

 
„Astfel, prin voinţa legiuitorului a fost instituită o libertate de acţiune, o posibilitate de a acţiona şi nu o obligaţie, textul legal menţionând în mod neechivoc posibilitatea consiliului de administraţie de a solicita suportul unui expert independent şi nu a instituit o obligaţie în acest sens în sarcina consiliului de administraţie. În referire la invocarea prevederilor art. 29 din acelaşi act normativ, acest articol invocat nu se referă la procedura de desemnare a directorilor, ci se referă la procedura de desemnare a membrilor Consiliului de Administraţie, caz în care nu are nicio legătură cu scopul şi obiectul prezentei delaţiuni judiciare.
 
Această procedură, care vizează Consiliul de Administraţie, este derulata de către Ministerul Transporturilor, în calitate de acţionar majoritar şi autoritate tutelară, potrivit dispoziţiilor art. 29 din OUG nr. 109/2011, modificată şi completată prin Legea nr. 111/2016. Astfel, membrii Consiliului de Administraţie, care au demarat procedura de selecţie a Directorilor, au fost desemnaţi în baza dispoziţiilor OUG nr. 109/2011, întocmai cum se prevede la art. 35 şi astfel devin incidente dispoziţiile art. 64 . 4, alin. 2, potrivit cu care, în cazul vacantării unuia sau a ambelor posturi de directori, procedura de selecţie se declanşează prin grija preşedintelui Consiliului de Administraţie aflat în funcţie la momentul declanşării“, conform CN APM Constanţa.
 

Nemulţumiri

 
Pe data de 28 septembrie 2017, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea promovată de Mihaela Alina Staetu, ca nefondată. Nemulţumită de decizia instanţei, pe data de 21 decembrie 2017, Mihaela Alina Staetu a contestat hotărârea Tribunalului Constanţa, la Curtea de Apel Constanţa.
 

Victorie la Curtea de Apel

 
Pe data de 28 ianuarie 2019, Curtea de Apel Constanţa a admis acţiunea promovată de Staetu cu consecinţa anulării procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţia de director general al CN Administraţia Porturilor Maritime SA. Potrivit surselor noastre, decizia Curţii de Apel Constanţa a fost luată de magistraţii Monica Costea, Andrea Bianca Andruş şi Oana Damian.
 
„Califică drept apărări de fond excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamantei şi lipsei interesului în promovarea cererii de chemare în judecată, invocate de către intervenientul Tivilichi Nicolae Dan. Admite recursul. Casează în tot sentinţa recurată şi rejudecând dispune: Admite cererea de chemare în judecată. Anulează Procedura de selecţie pentru ocuparea funcţia de Director General al CN Administraţia Porturilor Maritime SA, iniţiată în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 24/28.11.2016, Procesul-verbal privind verificarea şi evaluarea conformităţii administrative şi eligibilităţii dosarelor privind candidatura pentru funcţia de director general şi director economic nr. 3098/27.01.2017 în ceea ce priveşte funcţia de Director General, precum şi actele ulterioare de numire în funcţia de Director General al CN Administraţia Porturilor Maritime S.A. întocmite urmare a Procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţia de Director General al CN Administraţia Porturilor Maritime S.A., iniţiată în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 24/28.11.2016. Respinge cererea de intervenţie accesorie formulată de către intervenientul Tivilichi Nicolae Dan ca nefondată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 28.01.2019“, conform minutei judecătoreşti.
 
Decizia Tribunalului Constanţa poate fi citită integral accesând secţiunea Documente.
 
Sursa text: rolii.ro

 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cum a obținut postul Fostul director al Administrației Porturilor Constanța, Nicolae-Dan Tivilichi, numit director adjunct la Galați

17 Apr 2020 4627

Declaraţie de avere - Nicolae Dan Tivilichi, membru în Consiliul de Administraţie al CN APM Constanţa (document)

10 Jan 2020 3819

Revocarea lui Dan Nicolae Tivilichi din funcţia de administrator al CN APM Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României

09 Oct 2019 1362

Dan Tivilichi şi CN APM, la judecată. Dosar nou înregistrat la Tribunalul Constanţa. Despre ce este vorba

19 Apr 2019 1457

Judecătorii au motivat decizia în cazul lui Dan Nicolae Tivilichi (document)

08 Mar 2019 1272

Deciziile Consiliului de Administraţie al CN APM SA Constanţa, publicate în Monitorul Oficial. Ce s-a hotărât în şedinţa din 29 ianuarie

02 Mar 2019 1073

Decebal Făgădău „Nu-mi ascund simpatia pentru Dan Tivilichi dar relaţia oraş- port nu va fi afectată!”

31 Jan 2019 1400

Daniela Şerban, fost şef cabinet de senator, la cârma CN APM Constanța. Ce venituri a avut directorul economic (document)

31 Jan 2019 5779

Va fi ales un nou director interimar la CN APM Constanţa. Ce spune Dan Nicolae Tivilichi

30 Jan 2019 3131

Veste proastă pentru Dan Nicolae Tivilichi, director la CN APM Constanța. Judecătorii au decis încetarea mandatului său

28 Jan 2019 2993

Ofertele pot fi depuse până pe 10 ianuarie 2019 Parcul auto al CN APM Constanţa va fi reînnoit (document)

22 Dec 2018 1039

Directorul CN APM Constanţa, Dan Nicolae Tivilichi, la raport „Ne aşteaptă un an cu multe obiective“

15 Dec 2018 1729

Dan Nicolae Tivilichi, directorul CN APM Constanța prezintă bilanțul activităților pe 2018 (galerie foto)

14 Dec 2018 889

LIVE TEXT. În premieră, ședința Consiliului Local al municipiului Constanța are loc la Gara Maritimă. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (galerie foto)

29 Nov 2018 1457

CN APM construieşte o parcare în Poarta 7! Ce alte proiecte sunt conturate (document)

13 Nov 2018 1590