Interviu Online

Interviu online cu Drăguţ Encică şi Dan Baltag, şefii Direcţiei Poliţia Locală Constanţa „De anul viitor vom fi mai prezenţi în stradă, după angajarea celor 100 de persoane în serviciile de ordine publică“

Direcţia Generală Poliţia Locală Constanţa este un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Poliţia Locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în următoarele domenii: ordinea şi liniştea publică, paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială şi evidenţa persoanelor.

Ce a însemnat anul 2017 pentru Poliţia Locală, care au fost direcţiile de acţiune, campaniile desfăşurate şi rezultatele activităţilor desfăşurate de poliţiştii locali am aflat de la Drăguţ Encică, şef Serviciul Inspecţie Activitate Comercială, delegat temporar director general adjunct, şi Dan Baltag, şef Serviciul Siguranţă Rutieră din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală.

Întrebările redacţiei:
 
Câţi angajaţi are în acest moment Direcţia Poliţia Locală?

Drăguţ Encică: În momentul de faţă, avem ocupate 126 de posturi de poliţişti locali, dar 103 desfăşoară activitate de teren. Ceilalţi îşi desfăşoară activitatea în dispecerat şi în cadrul serviciului de identificări persoane. În cursul anului 2018, vor fi desfăşurate concursuri pentru ocuparea altor 100 de posturi de poliţişti locali pentru compartimentele de ordine şi siguranţă publică, unde, în prezent, avem un deficit de personal. 
 
Ce a însemnat anul 2017 pentru Poliţia Locală, care au fost direcţiile de acţiune, campaniile desfăşurate şi rezultatele activităţilor desfăşurate de poliţiştii locali?

Drăguţ Encică: În 2017, Direcţia Poliţia Locală s-a reorganizat la nivel de Direcţie Generală de Poliţie Locală. Posturile din organigramă s-au reconfigurat. 2017 este un an în care am obţinut rezultate foarte bune, cu un minimum de personal. Anul acesta, până la începutul lunii decembrie, pentru activitatea de comerţ ambulant au fost sancţionate 673 de persoane şi au fost aplicate amenzi în cuantum de 310.000 de lei. Totuşi, cele mai mari sancţiuni prevăzute de lege sunt pe ceea ce înseamnă nerespectarea legislaţiei în domeniul executării lucrărilor de construcţie. Au fost aplicate amenzi de 50.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiilor de construire. Pe rolul instanţelor sunt şi procese de contestare a amenzilor.

Pe parcursul acestui an, aţi desfăşurat mai multe acţiuni de verificare privind respectarea normelor în construcţii şi afişajul stradal. Care au fost cele mai frecvente abateri pentru care s-au acordat contravenţii?

Drăguţ Encică: Cele mai frecvente abateri pentru care s-au acordat contravenţii au fost pentru  lipsa autorizaţiilor pentru construcţii. Au fost şi situaţii în care au fost duse la îndeplinire măsurile de desfiinţare a lucrărilor nelegale, dispuse prin procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Poliţia Locală constată executarea de lucrări de construcţii. Legea 50/1991, republicată, prevede că pentru orice modificare a faţadei unui imobil este necesară emiterea unei autorizaţii de construire. Acest lucru este valabil şi pentru închiderea balcoanelor imobilelor. Lucrările exceptate de la autorizare sunt prevăzute la art. 11 din Legea 50/1991.
 
Care sunt riscurile la care se expune populaţia prin executarea de lucrări de construcţii în afara cadrului legal şi repercusiunile nerespectării prevederilor legate de disciplina în construcţii?

Drăguţ Encică: Riscurile sunt reprezentate de sancţiunile complementare dispuse prin procesul-verbal, care pot duce inclusiv la desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate. O alta categorie de riscuri o reprezintă executarea de lucrări de construcţii în zonele în care este instituit un regim de protecţie. La nivelul municipiului, vorbim despre situri arheologice si situri urbane care transformă fapta din contravenţională într-una de natură penală. 
 
Primăria Constanţa a anunţat că intenţionează să achiziţioneze un sistem informatic integrat pentru Direcţia de Urbanism şi Poliţia Locală. Ce activităţi specifice derulate de Direcţia Poliţia Locală vor fi coordonate prin intermediul acestui sistem?

Drăguţ Encică: Prin intermediul softului vor putea fi verificate în timp real existenţa actelor administrative emise de Primăria Constanţa (autorizaţii de construire şi certificate de urbanism) şi documentaţiile aferente pentru titularii unor drepturi reale asupra imobilelor.  
 
Lunile aprilie şi octombrie sunt decretate drept lunile curăţeniei în municipiu. Ce sancţiuni au aplicat poliţiştii constănţeni cetăţenilor care nu păstrează curăţenia, în afara avertismentelor? Cum se va proceda de anul viitor, în timpul acestor campanii, când efectivele Poliţiei Locale vor fi sporite?
 
Drăguţ Encică: În afara amenzilor cu avertisment aplicate, Poliţia Locală a aplicat 55 de sancţiuni cu amendă, cuprinse între 400 şi 800 de lei, pentru răscolirea gunoiului sau pentru cei care aruncă gunoaie pe stradă. Poliţia Locală nu urmăreşte aplicarea de sancţiuni în cadrul acestor campanii, ci imprimarea unui comportament corect şi civilizat, bazat pe respectarea normelor legale. De-a lungul anului, s-a realizat o campanie intensă de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte necesitatea menţinerii unui mediu curat.

Pentru anul 2018, ne dorim ca reprezentanţii asociaţiilor de proprietari să înţeleagă că scopul nostru este să avem un oraş curat şi tocmai de aceea este şi obligaţia asociaţiilor să menţină curăţenia în perimetrul asociaţiei, implicit toaletarea gardului viu şi întreţinerea spatiilor verzi din jurul blocurilor.

Constănţenii i-au întâlnit pe poliţiştii locali şi în mijloacele de transport ale RATC. Care este misiunea dvs. în timpul acestor controale?
 
Dan Baltag: 
Scopul nostru este ca cei care utilizează mijloacele de transport în comun să deţină un titlu de călătorie valabilă. Prin prezenţa poliţiştilor locali, ne dorim sa crească gradul de încredere în transportul public şi prevenirea faptelor antisociale. Abordăm în special liniile predispuse la incidente. Poliţia Locală a aplicat 3.000 de sancţiuni (conf. Legii 92/2007, art. 45 - privind serviciile de transport public local) celor care nu deţineau bilet sau titlu de călătorie valabil. Acţiunile se desfăşoară în colaborare cu reprezentanţii RATC, ai IPJ şi ai Grupării Mobile.

Poliţia Locală s-a implicat şi în raziile desfăşurate la nivelul municipiului Constanţa în autovehiculele care efectuează transport de călători în regim de maxi-taxi sau taxi. În continuare, ne lovim, în calitate de cetăţeni, de practicile nelegale în transportul de persoane. Ce acţiuni pregătiţi în acest sens pe viitor? Care sunt zonele cele mai fierbinţi din punctul de vedere al ilegalităţilor în domeniul taximetriei?

Dan Baltag: Exista planuri de acţiune comună cu alte instituţii care au atribuţii în domeniu şi anul viitor se va acţiona pentru verificarea modului în care se desfăşoară activitatea de transport în regim taxi sau maxi-taxi. Acţiunile vizează existenţa autorizaţiilor şi a atestatelor profesionale, să existe o legitimaţie la bordul autovehiculelor cu fotografia conducătorului în cazul taxiurilor, dar şi modul în care se realizează activitatea de transport, de la ţinută, la pornirea aparatului de marcat sau neintervenţia asupra componentelor aparatului de taxat. Există anumite zone în care, din cauza aşteptării clienţilor în locuri nepermise, apar perturbări alte traficului rutier - Gară, Spital, City Park şi, pe timp de vară, staţiunea Mamaia. În aceste cazuri sunt aplicate sancţiuni contravenţionale, conform codului rutier, pentru oprire sau staţionare neregulamentară.
 
Poliţia Locală a început acţiunea de ridicare a maşinilor abandonate în Constanţa. Sunt informaţii că, pe viitor, veţi trece şi la ridicarea maşinilor parcate la întâmplare, cu încălcarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa. Unde vor ajunge aceste maşini şi care vor fi sancţiunile şi costurile de recuperare a maşinilor de către proprietari?

Dan Baltag: Până în luna iunie 2017 au fost ridicate 18 vehicule abandonate sau fără stăpân de raza municipiului. A fost demarată procedura pentru 260 de vehicule, este în desfăşurare. Majoritatea deţinătorilor se conformează somaţiei şi remediază problemele.

Administratorul drumului public este în curs de achiziţionare a unei autospeciale pentru ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe drumurile publice. Ridicarea poate fi dispusă de poliţistul rutier sau de poliţistul local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice. Vehiculele ridicate vor fi transportate într-un spaţiu special amenajat al Confort Urban, cu pază şi supraveghere video. Sancţiunile sunt prevăzute de Codul rutier, respectiv 4-5 puncte de amendă şi 3 puncte de penalizare pentru permisul de conducere.
 
Foarte mulţi constănţeni şi-ar dori ca Poliţia Locală să fie mai prezentă în municipiu, mai ales după lăsarea serii. În multe cartiere din municipiu, iluminatul public funcţionează cu intermitenţe, sunt mulţi elevi care termină cursurile la şcoli şi licee după ora 18.00, când este deja întuneric afară, şi ar avea nevoie de măsuri de siguranţă suplimentare etc. Puteţi acoperi în acest moment măcar reţeaua şcolară din municipiu?

Drăguţ Encică
: În cursul anului 2017, prin lucrătorii compartimentelor cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, s-au asigurat măsuri de fluidizare a traficului în zona unităţilor de învăţământ. Cei care au atribuţii rutiere au şi atribuţii de ordine publică, iar atunci când constată o faptă antisocială, iau şi măsurile de rigoare. De anul viitor vom fi mai prezenţi în stradă, după angajarea celor 100 de persoane în serviciile de ordine publică.

Ce atribuţii mai are în acest moment Poliţia Locală pe linie de circulaţie rutieră?

Dan Baltag: Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice, efectuează semnale regulamentare de oprire a conducătorilor auto, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin art. 7 din Legea 155/2010 - constată şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea sau parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar; constată contravenţii pentru nerespectarea masei maxime admise şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule; constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti sau conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală, participăm împreună cu Poliţia Rutieră pentru asigurarea masurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri sau alte activităţi care se desfăşoară pe drumurile publice etc.
 
Sunteţi pregătiţi să faceţi faţă exigenţelor similare Poliţiei Naţionale, după ce comisarul-şef Tudorel Dogaru, actualul şef al Poliţiei Municipale, va fi detaşat în fruntea Poliţiei Locale Constanţa?

Drăguţ Encică: Da, 100%. Exigenţele după care îşi desfăşoară activitatea Poliţia Locală sunt impuse de lege, dar suntem siguri că prezenţa comisarului-şef Dogaru va imprima Poliţiei Locale un randament sporit în toate activităţile pentru le va desfăşura.

Întrebările cititorilor:

Marcu: Este adevărat că exista un conflict între politiştii locali și cei din Poliția Română? Așa reiese din mai multe postări de pe unele forumuri și grupuri de Facebook.

D.E.: Nu există un conflict între cele două instituții. În prezent există acțiuni comune desfășurate cu echipaje mixte în sistem integrat.

Marcu: Nu mă refeream la un conflict între instituții, ci la un conflict între angajați, de ce nu se fac mai multe exerciții sau evenimente împreuna pentru caștigarea încrederii cetațenilor? Să stiți că există o doză de scepticism în legătură cu Poliția Locală din aceasta cauză.

D.E.: Poliția Locală, așa cum am menționat mai sus, are acțiuni săptămânale pe care le desfășoară în comun cu lucrătorii Poliției Municipiului Constanța. În momentul de fața nu avem cunostință despre existența unor asemenea conflicte.

Stefaniasoare: Băiatul meu dă anul acesta bacalaureatul și ar vrea să opteze pentru Poliția Locală, dar umblă vorba că ar fi foarte greu și se cer șpăgi pentru angajare. Care ar fi criteriile pentru angajare?

D.E.: Pentru anul viitor, așa cum am răspuns deja, Poliția Locală va organiza concurs de angajare pentru 100 de polițiști, iar ponderea locurilor se adresează absolvenților de liceu cu bacalaureat. Mai multe informații puteți obține de la Direcția de Resurse Umane din cadrul Primăriei.

Stefaniasoare: Eu vă cred pe cuvânt, dar cum se va organiza acest concurs, vor fi publice aceste informații pe vreun site? Trebuie sa sun? Pe site-ul Primăriei nu există informațiile acestea, totuși, e nevoie de mai multă transparență.
 
 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

geo

15 Dec, 2017 14:35

cu ce data va incepe activitatea dl Dogaru la politia locala???

Articole asemanatoare

A fost şedinţă de Consiliu Local Municipal. Comunicări importante ale primarului Decebal Făgădău pe marginea proiectelor votate de consilieri

26 Apr 2018 213

Amenzi de mii de lei aplicate de polițiștii locali din Constanța într-o singură zi. Ce nereguli au fost sancționate

25 Apr 2018 956

Sute de amenzi aplicate într-o săptămână de polițiștii locali din Constanța. Ce nereguli au fost sancționate

24 Apr 2018 281

Constanța. Muncitori fără echipament de protecție, depistați de polițiștii locali. Ce amenda a primit operatorul economic

23 Apr 2018 650

Grătare încinse în Parcul Tăbăcărie din Constanța. Polițiștii locali au aplicat sancțiuni. Unde este interzisă organizarea de picnicuri sau grătar (galerie foto)

23 Apr 2018 418

Acțiune a polițiștilor locali la Casa Căsătoriilor din Constanța. Doi bărbați au fost amendați. De ce a fost aplicată sancțiunea

23 Apr 2018 816

Acţiuni derulate de angajaţii Direcției Generală Poliția Locală. S-a lăsat din nou cu amenzi!

22 Apr 2018 877

Acțiuni de control în Satul de Vacanță și Stațiunea Mamaia. Polițiștii locali au aplicat amenzi (galerie foto)

21 Apr 2018 594

Acţiuni ale poliţiştilor locali constănţeni. Consumul de băuturi alcoolice, tulburarea liniştii publice şi nepăstrarea curăţeniei, sancţionate

20 Apr 2018 682

Constanţa. Călătorii frauduloşi, sancţionaţi de poliţiştii locali (galerie foto)

20 Apr 2018 1234

Spărgătorii de semințe din Parcul Tăbăcărie din Constanța, buni de plată. Au fost sancționați de polițiștii locali

19 Apr 2018 390

Acțiune de igienizare pe strada Semănătorului din Constanța. Participă lucrători de la Polaris M Holding, polițiști locali și jandarmi (galerie foto)

19 Apr 2018 892

Constanţa. Apelarea la mila oamenilor, injuriile în public şi nerespectarea curăţeniei, sancţionate de poliţiştii locali

18 Apr 2018 448

Campania "Curățăm Constanța Noastră", în plină desfăşurare Ce sancţiuni au aplicati poliţişti locali constănţenilor care nu au respectat curăţenia

18 Apr 2018 406

Cerșitul, aruncatul gunoaielor și parcarea pe spațiul verde sancționate de polițiștii locali din Constanța (galerie foto)

17 Apr 2018 719

Acțiune de control a polițiștilor locali în Stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță. Ce nereguli au fost constatate și ce sancțiuni au fost aplicate

17 Apr 2018 798

Poliţia Locală îi sancţionează pe constănţenii care nu păstrează curăţenia. Ce amenzi au aplicat agenţii

16 Apr 2018 755

Direcția Generală Poliția Locală Amenzi pentru constănțenii care nu păstrează curățenia. Ce alte nereguli au constatat agenții

14 Apr 2018 1151

Constanța. Acțiuni privind respectarea curățeniei, desfășurate de polițiștii locali și angajații Polaris. Ce sancțiuni au aplicat agenții (galerie foto)

13 Apr 2018 489

Amenzi de mii de lei aplicate de polițiștii locali din Constanța într-o singură zi. Ce nereguli au fost sancționate

13 Apr 2018 395

Control al polițiștilor locali din Constanța pe strada Străjerului. Vizați, proprietarii căruțelor (galerie foto-video)

13 Apr 2018 412

Acțiune a polițiștilor locali și Polaris M Holding în cartierul Coiciu din Constanța. Ce nereguli vor fi sancționate

13 Apr 2018 1107

Activități de ecologizare, desfășurate de polițiștii locali constănțeni și angajații Polaris

12 Apr 2018 371

Amenzi pentru constănțenii care nu strâng mizeria după animalele de companie. Ce alte nereguli au constatat polițiștii locali din Constanța (galerie foto)

12 Apr 2018 499

Amenzi de mii de lei, aplicate de polițiștii locali din Constanța în minivacanța de Paște. Ce nereguli au fost constatate

10 Apr 2018 399

Scandal la Cimitirul Municipal din Constanța. Vânzătorii de flori, în vizorul Poliției locale

09 Apr 2018 1609

Constanța. Șofer, surprins de polițiștii locali în timp ce își spăla autoturismul pe domeniul public. Ce amendă a primit

07 Apr 2018 2439

Trei persoane care au aruncat gunoi menajer pe domeniul public, amendate de poliţiştii locali dn Constanţa

06 Apr 2018 607

Acţiuni de ecologizare în Constanţa. Unde au acţionat Poliţia Locală şi angajaţii Polaris

05 Apr 2018 403

Peste 12.500 de sancțiuni contravenționale, aplicate de către polițiștii locali constănţeni în primul trimestru al anului 2018

05 Apr 2018 333

Poliţiştii locali au luat în vizor parcurile din Constanţa. Persoane, sancţionate pentru consum de alcool în locurile publice

05 Apr 2018 1167

Poliţia Locală împarte amenzi în stânga şi-n dreapta. Nerespectarea normelor de curăţenie în oraş vă poate arde la buzunare!

05 Apr 2018 534

Constanţa. Proprietarul unui câine, amendat pentru tulburarea liniştii vecinilor

04 Apr 2018 1060

Pericol în parcul Tăbăcărie din Constanța. Un câine rottweiler fără botniță a fost depistat în parc. Ce sancțiune a primit proprietara animalului

03 Apr 2018 1816

Lucrări pe străzile din municipiul Constanța. Ce măsuri trebuie să ia operatorii economici. Poliția Locală va aplica sancțiuni

03 Apr 2018 493

Acţiuni ale poliţiştilor locali constănţeni. Minori, depistaţi în timp ce apelau la mila oamenilor

02 Apr 2018 366

Verificări ale polițiștilor locali constănțeni, în mijloacele de transport în comun. Călătorii frauduloși, sancționați

31 Mar 2018 1277

Acţiune de ecologizare la Constanţa. Tone de gunoaie şi deşeuri adunate în cadrul campaniei organizate de Polaris şi Poliţia Locală (galerie foto)

30 Mar 2018 408

Poliţiştii locali continuă campanie desfășurată pentru ridicarea autovehiculelor abandonate din Constanța

30 Mar 2018 394

Amenzi pentru executarea lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Constanța. Ce nereguli au constatat polițiștii locali (galerie foto)

29 Mar 2018 572

Zeci de șoferi sancționați la Constanța de polițiștii locali. Ce regulă de circulație au încălcat conducătorii auto

29 Mar 2018 521

Mai multe construcții ilegale din Mamaia și de pe malul lacului Siutghiol trebuie desființate. Ce au constatat polițiștii locali

28 Mar 2018 628

Drum public blocat în zona unei benzinării situate în apropierea Campusului Universitar din Constanța. Ce măsuri au luat polițiștii locali

27 Mar 2018 889

„Este un abuz!“ Un specialist DNA, amendat de Poliţia Locală din Constanţa

27 Mar 2018 4213

Chestionar pentru evaluarea activității Poliției Locale a Municipiului Constanța. La ce întrebări pot răspunde constănțenii

23 Mar 2018 636

Scandal la Mangalia în timpul demolării unui bar de pe faleză. Polițiștii Locali înjurați și agresați de proprietarii localului (galerie foto)

21 Mar 2018 2820

Acţiuni ale poliţiştilor locali constănţeni. Mii de sancţiuni aplicate

20 Mar 2018 320

Constanţa. Scandal după ce poliţiştii locali s-au sesizat cu privire la un atelaj. S-a intervenit în forță

19 Mar 2018 1087

Câine periculos lăsat liber în Parcul Tăbăcărie din Constanța, zona Țara Piticilor. Proprietarul sancționat cu amendă

16 Mar 2018 1163

Scandal în cartierul Henri Coandă din Constanța. Polițiștii locali chemați în ajutor. Suspectul a devenit agresiv și a fost încătușat

16 Mar 2018 1686