Bilanț DNA Procurorii din Constanța ocupă primul loc pe țară! (DOCUMENT)Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au prezentat azi Raportul de activitate aferent anului 2021.

Potrivit datelor oficiale, Serviciul teritorial Constanţa (condus de procurorul Andrei Bodean) se află pe primul loc pe țară!

La nivel național, Serviciile teritoriale au întocmit rechizitorii sau au soluţionat cauze prin sesizarea instanţei cu acord de recunoaştere a vinovăţiei după cum urmează:

10 cauze - Alba Iulia (21 inculpaţi, din care 7 persoane juridice şi 4 arestaţi preventiv sau la domiciliu);
16 cauze - Bacău (28 inculpaţi, din care 3 persoane juridice şi 0 arestaţi preventiv sau la domiciliu);
11 cauze - Brașov (40 inculpaţi, din care 10 persoane juridice şi 9 arestaţi preventiv sau la domiciliu);
14 cauze - Cluj (55 inculpaţi, din care 1 persoane juridice şi 1 arestaţi preventiv sau la domiciliu);
34 cauze - Constanța (49 inculpaţi, din care 6 persoane juridice şi 11 arestaţi preventiv sau la domiciliu);
20 cauze - Craiova (32 inculpaţi, din care 7 persoane juridice şi 0 arestaţi preventiv sau la domiciliu);
10 cauze - Galați (20 inculpaţi, din care 2 persoane juridice şi 0 arestaţi preventiv sau la domiciliu);
12 cauze - Iași (34 inculpaţi, din care 0 persoane juridice şi 1 arestaţi preventiv sau la domiciliu);

26 cauze - Oradea (36 inculpaţi, din care 2 persoane juridice şi 4 arestaţi preventiv sau la domiciliu);
4 cauze - Pitești (15 inculpaţi, din care 0 persoane juridice şi 2 arestaţi preventiv sau la domiciliu);
12 cauze - Ploiești (33 inculpaţi, din care 3 persoane juridice şi 0 arestaţi preventiv sau la domiciliu);

7 cauze - Suceava (71 inculpaţi, din care 2 persoane juridice şi 18 arestaţi preventiv sau la domiciliu);
7 cauze – Tg.Mureș (17 inculpaţi, din care 1 persoane juridice şi 2 arestaţi preventiv sau la domiciliu);
20 cauze - Timișoara (66 inculpaţi, din care 1 persoane juridice şi 6 arestaţi preventiv sau la domiciliu);

Serviciul teritorial Constanţa a realizat următoarea activitate în cursul anului 2021, din punct de vedere al datelor statistice:

Activitatea s-a reflectat în 19 rechizitorii şi 15 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei în anul 2021, faţă de 21 rechizitorii şi 21 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei în anul 2020, în complexitatea şi importanţa cauzelor finalizate cu soluţii de trimitere în judecată, precum şi în numărul inculpaţilor trimişi în judecată, respectiv 49 în anul 2021 faţă de 44 în anul 2020. De asemenea, s-a înregistrat o scădere a numărului dosarelor de soluționat, de la 348 dosare în 2020 la 328 dosare în anul 2021.

Cantitativ, au scăzut cu 5,75 % cauzele de soluţionat (328 faţă de 348 în anul 2020), cu 14,87 % numărul cauzelor soluţionate, (166 faţă de 195 în anul 2020) precum şi cu 16,56 % soluţiile dispuse pe fondul cauzei (131 faţă de 157 în anul 2020).

S-a înregistrat o creştere în procent de 5,88 % a cauzelor nesoluţionate de la 153 în anul 2020 la 162 în anul 2021.

În anul 2021 au fost emise un număr de 19 rechizitorii privind 34 inculpaţi, din care 6 inculpaţi persoane juridice (faţă de 21 de rechizitorii privind 44 inculpaţi, din care 6 inculpaţi persoane juridice în anul 2020), 10 inculpaţi fiind trimişi în judecată în stare de arest preventiv (faţă de 1 inculpat trimis în judecată în stare de arest preventiv în anul 2020).

Rechizitoriile reprezintă 15,50 % din totalul soluţiilor pe fondul cauzei (faţă de 13,58 % din totalul soluţiilor pe fondul cauzei în anul 2020). În anul 2021 au fost încheiate 15 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei privind 15 inculpaţi, din care 1 inculpat în stare de arest preventiv (faţă de 21 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei anul 2020).

Trimiterile în judecată au privit săvârşirea a 76 infracţiuni (100 infracţiuni în 2020), iar prin prisma obiectului, din cele 19 rechizitorii şi 15 acorduri de recunoşatere a vinovăţiei, s-au evidenţiat : Infracțiuni contra înfăptuirii justiţiei 4, total din care: favorizarea făptuitorului: 2; alte infracţiuni -2; Infracţiuni de corupţie şi de serviciu 1, total din care:1 infracţiuni de serviciu din care 1 abuzul în serviciu; Infracţiuni de fals 5, total din care: falsificarea de monede, timbre sau alte valori -1, total din care: falsificarea de monede 1; falsul în înscrisuri – 4, total din care: fals material în înscrisuri oficiale – 1, fals intelectual – 3;Infracţiuni contra siguranţei publice – 3, total din care: nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materialelor explozive -1, total din care: nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor – 1; Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege -2, total din care: camăta –
2; Infracţiuni din legi speciale: 63, total din care: infracţiuni de corupţie: 33, total din care: Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene:10; Infracţiuni privind traficul şi consumul ilicit de droguri precum şi la regimul juridic al precursorilor – 8, total din care: infracţiuni privind traficul şi consumul ilicit de droguri – 8; Infracţiuni de spălare de bani – 3; Infracţiuni de evaziune fiscală: 19.
În anul 2021 în 94 cauze s-a dispus clasarea (faţă de 113 cauze în anul 2020), iar în 3 cauze s-a dispus renunţarea la urmărirea penală (faţă de 2 cauze în anul 2020).

Referitor la calitatea persoanelor trimise în judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, între cei 49 inculpaţi (34 de inculpaţi trimişi în judecată prin rechizitoriu şi 15 inculpaţi trimişi în judecată prin acorduri de recunoşatere a vinovăţiei), aceştia sunt din următoarele categorii: funcţionari publici - 16, poliţişti - 3, alte ocupaţii- 17, fără ocupaţie – 7, persoane juridice 6.

Prejudiciul total reţinut prin rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei a fost de 97.437.482 lei, echivalentul a 19.802.756 euro, comparativ cu 199.523.610 lei, echivalentul a 41.309.236 euro şi 7.108.248 euro în anul 2020).

În cursul urmăririi penale, din cele 34 cauze penale în care au fost emise rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei pentru infracţiuni ce au generat produs infracţional, într-un număr de 20 cauze penale (faţă de 19 cauze penale în anul 2020) s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a confiscării speciale până la concurenţa sumei de 644.689 lei, echivalentul a 131.023 euro (faţă de 535.619 lei, echivalentul a 110.894 euro, în anul 2020), în creşetere cu 20,36%, luarea măsurii sechestrului în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune până la concurenţa sumei de 97.329.882 lei, echivalentul a 19.780.888 euro (faţă de 234.568.708 lei, echivalentul a 48.583.583 euro în anul 2020), luarea măsurii confiscării extinse până la concurenţa sumei de 10.374.267 lei, echivalentul a 2.108.419 euro (în anul 2020 nu au fost dispuse măsuri de confiscare extinsă) precum şi măsuri asiguratorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielor judiciare până la concurenţa sumei de 27.550 lei, echivalentul a 5.599 euro, fiind identificate şi
sechestrate efectiv bunui şi sume de bani în valoare totală de 108.563.702 lei, echivalentul a 22.063.999 euro (faţă de 235.194.327 lei, echivalentul a 48.694.477 euro).

Valoarea produsului infracţional recuperat în cursul anchetelor penale prin măsuri de achitare parţială este în sumă de 241.757 lei, echivalentul a 49.134 euro (faţă de 1.000.000 lei în anul 2020).

Astfel, în 41,18% (din 34 de rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei) din cazuri s-au dispus măsuri asiguratorii pentru 112,33 % din valoarea produsului infracţional nerecuperat. În celelalte cazuri, având în vedere obiectul infracţiunilor, nu a putut fi exercitată acţiunea civilă şi nici luarea de măsuri asiguratorii, (faţă de 45,24% - din 42 de rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei au fost dispuse măsuri asiguratorii în 19 rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei şi măsuri asiguratorii în procent de 100,57% din valoarea produsului infracţional nerecuperat în anul 2020).

Operativitatea a fost bună, din cele 166 cauze soluţionate (faţă de 195 cauze soluţionate în anul 2020), 60 cauze au fost mai vechi de 1 an de la prima sesizare (faţă de 87 cauze în anul 2020), precum şi 30 cauze mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (faţă de 19 cauze în anul 2020). De asemenea, din cele 162 cauze rămase de soluţionat la finele anului 2021 (faţă de 153 la finele anului
2020), 87 cauze (inclusiv cu autori necunoscuţi) sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (faţă de 85 cauze în anul 2020) şi un număr de 106 cauze penale sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (faţă de 100 cauze în anul 2020). Calitatea actelor de urmărire a fost bună, nefiind înregistrate infirmări de rechizitorii de către procurorul ierarhic superior.

Instanţa de judecată a admis 5 plângeri împotriva soluţiei de clasare şi a dispus trimiterea cauzei la procuror pentru continuarea urmăririi penale, din care 1 cauză au fost soluţionată până la sfârşitul perioadei. În cursul anului 2021, a fost înregistrată 1 hotărâre definitivă de restituire a cauzei la procuror pentru neregularitatea actului de sesizare referitoare la 1 trimitere în judecată prin rechizitoriu.

În anul 2021, un număr de 9 hotărâri au rămas definitive, prin care s-a dispus condamnarea unui număr de 12 inculpaţi trimişi în judecată prin rechizitoriile întocmite de către procurorii din cadrul DNA - Serviciul teritorial Constanța (faţă de 12 hotărâri definitive, prin care s-a dispus condamnarea unui număr de 19 inculpaţi în anul 2020), iar în urma admiterii de către instanţă a unui număr de 19 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei au fost condamnaţi 19 inculpaţi (faţă de 17 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei şi 17 inculpaţi condamnaţi în anul 2020).

În cursul anului 2021 s-au înregistrat 4 hotărâri judecătoreşti de achitare rămase definitive cu 13 inculpaţi, spre deosebire de anul 2020 când s-au înregistrat 10 hotărâri judecătoreşti de achitare rămase definitive cu 19 inculpaţi.

În anul 2021, Serviciul teritorial Constanţa din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi-a desfăşurat activitatea cu șapte procurori, dintr-o schemă de personal de opt procurori. Dintre aceştia, un procuror are funcţie de conducere.

În ceea ce priveşte funcţiile de execuţie, din totalul de 7 posturi sunt ocupate doar 6. Din cei 6 procurori cu funcție de execuție, 5 procurori își desfășoară activitatea în sectorul urmărire penală și 2 procurori în sectorul judiciar.

Volumul mediu a fost de circa 41 cauze penale soluţionate / procuror şi de circa 40 cauze rămase în lucru/procuror.

Activitatea de rezolvare a plângerilor, cererilor şi memoriilor adresate în anul 2021, s-a materializat prin înregistrarea unui număr de 242 lucrări (faţă de 220 lucrări în anul 2020), la care s-a adăugat un număr de 7 lucrări rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2020. Din totalul de 249 lucrări de soluţionat, (faţă de 222 în anul 2020), au fost soluţionate 110 (faţă de 112 în anul 2020), astfel că la 31 decembrie 2021 au rămas nesoluţionate 5 lucrări (faţă de 7 în anul 2020).

Din numărul total al plângerilor de soluţionat în anul 2021, respectiv 23, 17 dintre acestea (faţă de 24 în anul 2020), au fost formulate împotriva soluţiilor dispuse de procuror, la care se mai adaugă 2 plângeri existente la începutul anului (totalul de soluţionat al plângerilor împotriva soluţiilor fiind 19).

Dintre acestea, 110 au fost soluţionate până la 31 decembrie 2021 (45 respinse şi 65 admise), iar 134 au fost trimise la organele competente. La 31 decembrie 2021, au rămas de soluţionat 5 lucrări, acestea având stabilit termen de soluţionare în anul 2022.

În perioada de referinţă, au fost înregistrate, pe rolul instanţelor din raza de competenţă a Curţii de Apel Constanţa, 15 cauze având ca obiect plângeri împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror (în temeiul art. 340 C.pr.pen.), fiind soluţionate 20 plângeri (indiferent de perioada în care au fost adresate instanţei), după cum urmează:

- 15 plângeri au fost respinse;
- 5 plângeri au fost admise, dispunându-se de către instanța de judecată trimiterea cauzei la procuror pentru reluarea/refacerea/completarea urmăririi penale, la care se adaugă 2 plângeri existente în lucru la procuror la începutul perioadei. Din totalul de 7 dosare penale, 5 cauze au fost soluţionate până la sfârşitul anului 2021, iar 2 cauze au rămas nesoluţionate.

Din numărul sesizărilor soluţionate, 2 în anul 2021, faţă de 6 în anul 2020, au fost ataşate în dosarele penale, 133 plângeri în anul 2021, faţă de 101 în anul 2020, au fost greşit îndreptate şi trimise la organul competent, din care 11 sesizări/memorii au fost restituite petenţilor pe cale administrativă, în conformitate cu art. 294 alin. (2) C.pr.pen., fiind informe sau incomplete.

În aceeaşi perioadă, au fost primite în audienţă 51 persoane (faţă de 42 în anul 2020).

În concluzie, activitatea desfăşurată a fost eficientă, fiind înregistrat un număr rezonabil de rechizitoriiemise în anul 2021, respectiv 19 faţă de 21 în anul 2020 De asemenea, s-a înregistrat o reducere a numărului cauzelor de soluționat, de la 348 în anul 2020 la 328 în anul 2021, înregistrându-se însă o uşoară creştere a  numărului cauzelor nesoluționate de la 153 în anul 2020 la 162 în 2021.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Andrei Bodean și Adina Florea Secţia Specială, clasare pentru mai mulți procurori din Constanța. Ordonanța, menținută de Curtea Supremă

30 Jun 2022 1129

Un nou termen în dosarul terenurilor din Portul Tomis!

17 Jun 2022 694

Opt luni de la incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. În ce stadiu este ancheta (GALERIE FOTO+VIDEO)

04 Jun 2022 1466

Procesul terenurilor din Portul Tomis, amânat din cauza lipsei raportului de expertiză

24 May 2022 861

Dosarul care a cutremurat Ministerul Transporturilor. Cine a bătut palma cu DNA Constanța!

11 May 2022 5919

Parchetul General are termen șase luni să-l ancheteze pe șeful DNA Constanța!

11 May 2022 12843

Doi magistrați de la Curtea Supremă, la pensie! Ce dosare au judecat de la Constanța (GALERIE FOTO)

07 May 2022 1351

Vasile Iliuță, președintele CJ Călărași, trimis în judecată de DNA Constanța. Procesul continuă la Tribunalul București

15 Apr 2022 716

Pronunțare în ședință secretă! Zi importantă pentru Radu Mazăre, fostul primar al Constanței

08 Apr 2022 1279

Premieră la DNA Constanța! Prima condamnare pentru trafic de droguri

04 Apr 2022 7067

DNA Constanța cercetează un avocat din Baroul Călărași, pentru dare de mită

31 Mar 2022 1020

DNA acuză - 10 terenuri din Constanța ar fi fost vândute fără ca rapoartele de evaluare să fi fost aprobate de Consiliul Local. Pronunțarea, amânată

26 Mar 2022 3592

Investitorul imobiliar Daniel Rafte, așteptat azi la Curtea de Apel Constanța

22 Mar 2022 1042

Vasile Iliuță, președintele CJ Călărași, trimis în judecată de DNA Constanța! Începe audierea martorilor (DOCUMENT)

12 Mar 2022 1506

Judecătoarea Claudia Bodean s-a abținut în dosarul Făgădău - Comănescu

10 Mar 2022 1439