Înalta Curte, achitări pe linie în dosarul „Consultanța! (MINUTĂ)


 
Înalta Curte de Casație și Justiție a României a decis achitarea turor inculpaților din dosarul denumit generic „Consultanța!
 
Printre inculpați cauzei sunt Nicolescu Constantin, fost președinte al Consiliului Județean Argeș și președinte al organizației județene a unei formațiuni politice, Drăghici Mircea Gheorghe, deputat în Parlamentul României, Oană Onela Carmen, reprezentant al SC European Project Consulting SRL București, Atană Aida Petronela, reprezentant al SC European Project Consulting SRL București,
 
În cauză, s-a mai dispus trimiterea în judecată a unui număr de 38 de inculpați care, la data faptelor erau primari și viceprimari de localități, după cum urmează:
 
CIORAN LUCIAN, primar al comunei Mozăceni, județul Argeș,
VOICU DUMITRU, primar al comunei Micești, județul Argeș și președinte al organizației teritoriale Micești a unei formațiuni politice,
TARBĂ SEVER, viceprimar al comunei Dragoslavele, județul Argeș,
TARBĂ MIHAI GHEORGHE, primar al comunei Dragoslavele, jud. Argeș,
SECĂREANU DUMITRU, primar al comunei Dâmbovicioara, județul Argeș,
ENE FLOREA, primar al comunei Moșoaia, județul Argeș și membru al unei formațiuni politice,
MARIN ION, primar al comunei Stoenești, județul Argeș și membru al formațiunii politice,
LUCA ION, viceprimar al comunei Stoenești, județul Argeș,
TUDOSE ELISAVETA, primar al comunei Coșești, județul Argeș și președintă a organizației teritoriale Coșești a unei formațiuni politice și consilier județean la data săvârșirii faptei,
IBRIC MARIAN, primar al comunei Leordeni, județul Argeș și membru al unei formațiuni politice,
POPA ION, primar al comunei Stâlpeni, județul Argeș,
ȘTEFAN ION, primar al comunei Budeasa, județul Argeș și membru al unei formațiuni politice,
MATEI GHEORGHE, primar al comunei Mihăești, județul Argeș,
PĂTRAȘCU GHEORGHE, primar al comunei Lunca Corbului, județul Argeș și membru al unei formațiuni politice,
BĂDULESCU ION, primar al comunei Morărești, județul Argeș,
IATAGAN CONSTANTIN, primar al comunei Șuici, județul Argeș,
CRISTESCU ALEXANDRU – ADRIAN, primar al comunei Mălureni, județul Argeș,
ANDREI NICOLAE, viceprimar al comunei Mălureni, județul Argeș,
RIZEA FLORIAN, primar al comunei Țițești, județul Argeș,
PUPĂZĂ – ROȘU SEVASTIAN, primar al comunei Stolnici, județul Argeș,
DINCUȚĂ DANIEL, primar al comunei Corbeni, județul Argeș,
CERNĂTESCU GHEORGHE, primar al comunei Cuca, județul Argeș și președinte al organizației teritoriale Cuca al unei formațiuni politice,
 
toți cei sus menționați cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 acte materiale);
 
UNGURENUȘ MIHAI, primar al comunei Corbi, județul Argeș,
LANGER NICOLAE, primar al comunei Sălătrucu, județul Argeș,
ȘERBAN NICULAE, primar al comunei Mărăcineni, județul Argeș,
VIȘAN IONEL DRAGOȘ, primar al comunei Cotmeana, județul Argeș,
DOCHINOIU NICULAIE, primar al comunei Vedea, județul Argeș,
ȚUCĂ GHEORGHE, primar al comunei Cocu, județul Argeș,
CIOBANU MARCEL, primar al comunei Uda, județul Argeș,
IVAN VASILE BEBE, primar al comunei Băbana, județul Argeș,
BEREVOIANU CORNELIU, primar al comunei Nucșoara, județul Argeș,
SIMION EMIL, primar al comunei Brăduleț, județul Argeș,
PEPENEL NICOLAE – CORNEL, primar al comunei Bughea de Sus, județul Argeș,
BĂLĂȘOIU AUREL, primar al comunei Rociu, județul Argeș,
POȘTOACĂ DAMIAN – ION, primar al comunei Mioarele, județul Argeș,
NICOLAE RADU, primar al comunei Negrași, județul Argeș,
SMĂDU NICOLAE, primar al comunei Domnești, județul Argeș,
NICĂ VASILE, primar al comunei Valea Danului, jud. Argeș,
 
cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit;
 
CIOFLAN IULIAN, director executiv la Agenției de Implementare a Proiectelor Argeș, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

 
1. În cursul lunii iunie 2009, în contextul derulării procedurilor de desfășurare a unui concurs de ocupare a unor funcții de conducere la nivelul instanțelor, inculpatul Nicolescu Constantin, în calitate de președinte al Consiliului județean Argeș și totodată de președinte al organizației județene a unei formațiuni politice, și-a folosit influența și autoritatea conferite de funcțiile publice și politice deținute, în scopul de a ajuta un magistrat să ocupe o funcție de conducere într-o instanță, pe alte criterii decât cele ale competenței profesionale. În cele din urmă, candidatul susținut de inculpat nu a obținut nota necesară pentru ocuparea funcției respective.
 
2. În contextul în care, la nivel național, regional, județean s-au elaborat Planul Național de Dezvoltare Rurală, Planul de Dezvoltare a Regiunii Sud-Muntenia, respectiv Programul Operațional Multianual al județului Argeș și era necesar ca și autoritățile locale să își planifice și să își stabilească obiectivele de dezvoltare a comunității locale pentru perioada 2007-2013, inculpatul Nicolescu Constantin, în baza înțelegerii cu inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe, a identificat și pus în aplicare un mecanism fraudulos prin care au fost încheiate contracte de servicii de consultanță și/ elaborare strategii de dezvoltare locală de autoritățile publice locale cu o anumită entitate - SC European Project Consulting SRL București - în care era interesat inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe, în scopul obținerii unor foloase necuvenite pentru entitatea respectivă și pentru acesta din urmă, cu consecința producerii unui prejudiciu în bugetul unităților administrativ teritoriale.
Acest lucru a fost posibil prin îndeplinirea necorespunzătoare, de către inculpatul Nicolescu Constantin, a atribuțiilor de serviciu derivate din funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș sau prin determinarea inculpaților, primari ai unor comune de pe raza județului Argeș, să își îndeplinească necorespunzător atribuțiile de serviciu circumscrise alocării fondurilor bănești pentru unitățile administrativ teritoriale respective și, respectiv, achizițiilor de servicii realizate de autoritatea publică locală.
Din actele de urmărire penală aflate la dosarul cauzei rezultă că marea majoritate a contractelor de prestări servicii au fost încheiate în condițiile în care comunitățile respective, în multe cazuri, nu au obținut niciun folos, contractele în cauză nefiind valorificate în vreun mod, iar în alte cazuri beneficiile au fost modice, nefiind pe măsura valorii contractelor și nejustificând sumele de bani plătite efectiv din bani publici către SC European Project Consulting SRL București (firmă a cărei reprezentanți aveau legături de interes personal și de grup cu inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe).
De asemenea, a mai rezultat faptul că acele contracte s-au încheiat și derulat cu încălcarea dispozițiilor legale referitoare la promovarea concurenței între operatorii economici, garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu operatorilor economici, asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, precum și a reglementărilor legale în materia achizițiilor publice, cu consecința prejudicierii bugetului localităților respective, în condițiile în care, prin strategiile de dezvoltare locală/studiile de fezabilitate privind dezvoltarea locală, nu au fost identificate nevoile reale ale comunității și nu au constituit un instrument concret de lucru în activitatea administrației publice locale.
Mai mult, obiectul contractelor de consultanță constând în identificarea de linii de finanțare pentru care beneficiarul era eligibil, în legătură cu construirea căminelor culturale nu a fost executat și, în consecință, nu au fost realizate activități concrete care să sprijine dezvoltarea comunității locale.
S-a mai reținut și faptul că, în contextul încheierii și derulării în condițiile frauduloase mai sus arătate a contractelor de prestări servicii de către SC European Project Consulting SRL București cu instituții și autorități publice din județul Argeș, inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe a înființat SC European Project Consulting Management SRL Pitești, astfel încât, în mod facil și necuvenit, să fie obținute foloase materiale, între cele două societăți fiind încheiat în acest scop un contract având ca obiect furnizarea consultanței.
În perioada 01.10.2007- 31.12.2008, inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe a deținut și funcția de director al acestei firme care era administrată de o rudă a acestuia.
De asemenea, în perioada 06.10.2008 – 20.10.2010, inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe a avut calitatea de asociat unic al SC European Project Consulting Management SRL Pitești, în condițiile în care, în perioada de referință, începând cu luna decembrie 2008 a deținut funcția de deputat.
Obținerea necuvenită de foloase materiale de către SC European Project Consulting SRL București, SC European Project Consulting Management SRL Pitești și implicit de către asociații acestor societăți comerciale, a fost facilitată de îndeplinirea, în mod defectuos, a actelor de serviciu de către conducătorii instituțiilor și autorităților publice respective, cu consecința producerii de pagube materiale acestor entități.
 
În perioada respectivă, în subordinea Consiliului Județean Argeș, s-a înființat și a funcționat Agenția de Implementare a Proiectelor de Dezvoltare a județului Argeș, care printre altele avea ca atribuții și pe cele referitoare la elaborarea studiilor și proiectelor pentru realizarea programelor și prognozelor de dezvoltare economico-socială a județului și unităților administrativ-teritorială, precum și la identificarea și promovarea nevoilor de finanțare, pentru localitățile din mediul rural, în vederea dezvoltării infrastructurii, conservării mediului și promovării unei agriculturi moderne.
Cu toate acestea, la rândul său și Agenția de Implementare a Proiectelor de Dezvoltare a județului Argeș a încheiat un contract de prestări servicii cu SC European Project Consulting SRL București, cu încălcarea hotărârii de Consiliu Județean, efectuându-se în mod inutil și nejustificat angajarea unor cheltuieli bugetare, în sumă de 39.865 lei, ce reprezintă o pagubă materială creată instituției publice, dar și un folos necuvenit obținut de către firma respectivă.
 
Infracțiunile săvârșite de inculpați au determinat producerea unui prejudiciu în cuantum total de 944.110,92 lei reprezentând paguba adusă celor 35 unități administrativ teritoriale comunale, Consiliului Județean Argeș și Agenției de Implementare a Proiectelor de Dezvoltare a județului Argeș (instituție care la data săvârșirii faptelor se afla în subordinea Consiliului Județean Argeș), sumă ce reprezintă totodată și un folos material obținut în mod necuvenit de SC European Project Consulting SRL București.

 
În cauză, procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților: Cernătescu Gheorghe, Nică Vasile, Voicu Dumitru, Tarbă Sever, Tarbă Mihai Gheorghe, Secăreanu Dumitru, Ene Florea, Marin Ion, Tudose Elisaveta,Ungurenuș Mihai, Ibric Marian, Popa Ion, Ștefan Ion, Matei Gheorghe, Pătrașcu Gheorghe, Bădulescu Ion, Langer Nicolae, Iatagan Constantin, Cristescu Alexandru – Adrian, Șerban Niculae, Vișan Ionel Dragoș, Rizea Florian, Pupăză Roșu Sevastian, Dincuță Daniel, Cioran Lucian, Dochinoiu Niculaie, Țucă Gheorghe, Ciobanu Marcel, Ivan Vasile Bebe, Berevoianu Corneliu, Simion Emil,Pepenel Nicolae – Cornel, Bălășoiu Aurel, Poștoacă Damian Ion, Nicolae Radu, Cioflan Iulian și Smădu Nicolae.

(...)
 
Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.
 
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații și din partea Serviciului Județean Anticorupție Argeș.
 
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

 
Minuta Curții Supreme - 22 iunie 2022
 
4215/1/2015* - I. 1. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a) Cod procedura penala, achita pe inculpatul Nicolescu Constantin, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prevazuta de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal cu aplic. art. 35 alin. (1) si alin. 5 alin. (1) Cod penal (34 acte materiale).
2. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala achita pe inculpatul Nicolescu Constantin pentru instigare la infrac?iunea de abuz în serviciu, în forma continuata, prevazuta de art.47 Cod penal raportat la art.13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (13 acte materiale);
3. În temeiul art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 lit. c Cod procedura penala achita pe inculpatul Nicolescu Constantin pentru savârsirea infractiunii de folosire a influentei sau autoritatii în scopul obtinerii de foloase necuvenite, prevazute de art. 13 din Legea nr. 78/2000.
II. 1. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art. 16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Draghici Mircea Gheorghe, ...., pentru complicitate la infractiunea de abuz în serviciu, în forma continuata prevazuta de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (34 acte materiale);
2. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art. 16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Draghici Mircea Gheorghe pentru complicitate la instigare la infrac?iunea de abuz în serviciu, în forma continuata, prevazuta de art.48 alin. (1) Cod penal raportat la art.13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (13 acte materiale);
III. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpata Oana Onela Carmen, ....., pentru complicitate la infractiunea de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (14 acte materiale).
IV. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpata Catana Aida Petronela, ...., pentru complicitate la infractiunea de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (40 acte materiale).
V. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Cernatescu Gheorghe, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal ( 2 acte materiale);
VI. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Nica Vasile, ....., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal; VII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Voicu Dumitru, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
VIII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Tarba Sever, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
IX. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Tarba Mihai Gheorghe, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
X. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Secareanu Dumitru, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XI. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Ene Florea, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Marin Ion, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XIII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Luca Ion, ....., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XIV. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Tudose Elisaveta, ....., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XV. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Ungurenu? Mihai, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XVI. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Ibric Marian, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XVII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Popa Ion, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XVIII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Stefan Ion, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XIX. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Matei Gheorghe, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XX. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Patra?cu Gheorghe, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XXI. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Badulescu Ion, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XXII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Langer Nicolae, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XXIII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Iatagan Constantin, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XXIV. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Cristescu Alexandru – Adrian, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XXV. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Andrei Nicolae, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XXVI. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Serban Niculae, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XXVII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Vi?an Ionel Drago?, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XXVIII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Rizea Florian, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale); XXIX. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Pupaza – Ro?u Sevastian, ....., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prevazute de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale); XXX. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Dincu?a Daniel, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XXXI. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Cioran Lucian, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, în forma continuata, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale);
XXXII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Dochinoiu Niculaie, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prevazute de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XXXIII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Tuca Gheorghe, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XXXIV. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Ciobanu Marcel, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XXXV. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Ivan Vasile Bebe, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XXXVI. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Berevoianu Corneliu, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XXXVII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Simion Emil, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XXXVIII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Pepenel Nicolae - Cornel, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XXXIX. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Bala?oiu Aurel, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XL. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Po?toaca Damian – Ion, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XLI. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Nicolae Radu, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XLII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Smadu Nicolae, ...., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal;
XLIII. În temeiul art.396 alin. (5) raportat la art.16 lit. b teza a II-a Cod procedura penala, achita pe inculpatul inculpatul Cioflan Iulian, ..., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu, prev. de art. art.13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal. Respinge actiunea civila exercitata de Consiliul Judetean Arges si de Unita?ile Administrativ Teritoriale Valea Danului, Micesti, Cosesti, Leordeni, Stîlpeni, Budeasa, Mihaesti, Maracineni, Titesti, Corbeni, Vedea, Uda, Nucsoara si Domnesti.
Ia act ca nu s-au constituit parte civila în cauza Unita?ile Administrativ Teritoriale Cuca, Dragoslavele, Dâmbovicioara, Mosoaia, Stoenesti, Corbi, Lunca Corbului, Moraresti, Salatrucu, Suici, Malureni, Cotmeana, Stolnici, Mozaceni, Cocu, Babana, Bradulet, Bughea de Sus, Rociu, Mioarele si Negrasi.
Constata ca masura asiguratorie, dispusa prin ordonanta nr. 95/P/2011 din 27.07.2015, asupra bunurilor apartinând inculpatei Catana Aida Petronela, a fost ridicata prin încheierea nr. 604 din 11.08.2015, pronuntata în dosarul 2958/1/2015.
Constata ca masurile asiguratorii dispuse în cauza asupra bunurilor mobile/imobile apartinând inculpatilor Cernatescu Gheorghe, Nica Vasile, Voicu Dumitru, Tarba Sever, Tarba Mihai Gheorghe, Secareanu Dumitru, Marin Ion, Ungurenus Mihai, Popa Ion, Stefan Ion, Matei Gheorghe, Patrascu Gheorghe, Badulescu Ion, Serban Niculae, Visan Ionel Dragos, Rizea Florian, Pupaza Rosu Sevastian, Dincuta Daniel, Dochinoiu Niculaie, Tuca Gheorghe, Ciobanu Marcel, Ivan Vasile Bebe, Pepenel Nicolae Cornel, Postoaca Damian Ion, Nicolae Radu, Smadu Nicolae, Cioflan Iulian, Ene Florea, Ibric Marian, Langer Nicolae, Iatagan Constantin, Cristescu Alexandru – Adrian, Berevoianu Corneliu, Simion Emil, Balasoiu Aurel, Tudose Elisaveta si Cioran Lucian au fost ridicate prin încheierea din 07.05.2015, definitiva prin decizia penala nr. 186 din data de 28 iunie 2021, pronuntata Înalta Curte de Casatie Si Justitie - Completul de 5 Judecatori, în dosarul nr. 1422/1/2021.
Cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului.
Onorariile integrale cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu pentru inculpatii Marin Ion, Ibric Marian, Matei Gheorghe, Rizea Florian, Ivan Vasile Bebe, Smadu Nicolae, Tarba Sever, Luca Ion, Badulescu Ion, Visan Ionel Dragos si Berevoianu Corneliu, în suma de câte 1800 lei, ramân în sarcina statului. Onorariile integrale cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu pentru partile civile/persoane vatamate Unitatile Administrativ Teritorial Comunale Micesti, Dâmbovicioara, Mihaesti, Cotmeana, Vedea si Rociu, în suma de câte 800 lei, ramân în sarcina statului. Onorariile par?iale cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu pentru inculpatii Andrei Nicolae, Dochinoiu Niculaie, Tarba Mihai Gheorghe si Secareanu Dumitru, pâna la prezentarea aparatorilor ale?i, în suma de câte 800 lei, ramân în sarcina statului.
 
Cu apel în termen de 10 zile.
 
Pronunțata în ședința publica azi, 22 iunie 2022.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Tribunalul Constanța, schimbare de termen într-un dosar DNA

03 Oct 2022 364

Începe judecata într-un dosar al DNA Constanţa! Cine este inculpatul

02 Oct 2022 1428

UPDATE Percheziții la Baza militară americană de la Mihail Kogălniceanu!

30 Sep 2022 1053

UAT Constanta, parte vătămată Afacerist din București, acord de recunoaștere a vinovăției la DNA

28 Sep 2022 1239

Tribunalul Tulcea a încetat procesul penal într-un dosar al DNA Constanța!

27 Sep 2022 734

Sechestru ridicat în parte într-un dosar al DNA Constanța! Presupus prejudiciu- 22 milioane de euro

24 Sep 2022 1069

Exclusiv - raport expertiză Decebal Făgădău și Marcela Enache se îndreaptă spre achitare în dosarul terenurilor din Portul Tomis?!

24 Sep 2022 1604

Trimis în judecată de DNA Curtea de Apel, un nou termen în dosarul lui Iusein Visel, fost primar din Dobromir

09 Sep 2022 664

Primarul Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, București, trimis în judecată de DNA! Primul anunț al judecătorilor

12 Aug 2022 967

Premieră la DNA Constanța! Sala de judecată se mută în casa unui cetățean din Tulcea!

05 Aug 2022 5895

Cercetat într-un dosar al DNA Constanța, comisarul şef Mircea Vizitiu, adjunct al inspectorului șef al IPJ, se pensionează!

01 Aug 2022 4981

Legături cu o retrocedare de răsunet din Constanța! Omul de afaceri Horia Simu și fostul deputat UDMR Marko Attila Gabor, achitați definitiv

21 Jul 2022 937

Directorul Casei Corpului Didactic a județului Bihor, Mioara Țigan, inculpată într-un dosar de fraudare a unui concurs de directori de școli

12 Jul 2022 623

Toți inculpații din Dosarul Belina, achitați! Procurorii DNA, nemulțumiți. Apelul, amânat pentru septembrie

05 Jul 2022 782

Primarul Chițac despre tranzacția extrajudiciară încheiată cu Garden Shop anchetată de procurori - „E foarte bine că DNA anchetează, când va ajunge la o concluzie o sa aflăm cu toții”

29 Jun 2022 892