Motivarea unei victorii de răsunet! Tribunalul Constanța - terenul de la Cazino Sud, din Mamaia, nu putea fi vândut, căci este plajă! (DOCUMENT)

  • Dacă decizia Tribunalului rămâne definitivă, peste 12.000 de metri pătrați din Mamaia, zona Cazino Sud, se vor întoarce în proprietatea Statului Român, ca plajă a litoralului românesc, și administrarea ANAR-ABADL.
  • În motivarea Hotărârii 2900/2022, Tribunalul Constanța a făcut referire pe larg la decizia penală definitivă pronunțată de Curtea Supremă a României în Dosarul Retrocedărilor, anume Decizia penală nr. 32/A/07.02.2019, în dosarul 6536/2/2008.
  • Decizia este supusă apelului, care poate fi declarat în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii motivate a instanței.
  • Terenul fusese cumpărat de la municipalitate de către Mehmetoglu SRL, reprezentată legal la momentul respectiv de către Sorina Gina Hortolomei Moscu, actuală Florina Moscu, după schimbarea numelui din 2021.
  • Contractul de vânzare-cumpărare a fost anulat de Tribunalul Constanța, după anularea HCL Constanța prin care terenul fusese trecut în proprietatea municipiului.
  • În Secțiunea Document poate fi consultată Hotărârea 2900/2022 a Tribunalului Constanța, pronunțată în dosarul 7474/118/2017.
Judecătorii Tribunalului Constanța au motivat decizia prin care au hotărât ca peste 12.000 de metri pătrați de teren din zona Cazino Sud, din Mamaia, să revină în proprietatea Statului Român și administrarea ANAR-ABADL!
 
Este vorba despre hotărârea pronunțată de judecători în procesul deschis de Apele Române în contradictoriu cu Mehmetoglu SRL, Municipiul Constanța și Consiliul Local Constanța, societatea privată fiind cea care a cumpărat terenul de la primărie după ce acesta a fost trecut în proprietatea municipiului, prin hotărâri de consiliu local.
 
Dosarul are indicativul 7474/118/2017, procesul fiind suspendat în anul 2018 până la soluționarea dosarului penal ce viza terenul în litigiu și reluat în noiembrie 2021.
 
Cazul s-a aflat în atenția judecătorilor Secției I Civile din cadrul completului F14 al secției prezidat, potrivit informațiilor noastre, de magistratul Adriana Lepădatu.
 
Decizia a fost pronunțată la data de 4 octombrie 2022, fiind însă recent motivată de judecători. Acum, părțile au la dispoziție un termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei motivate pentru a declara apel împotriva acestei hotărâri.
 
Amintim, în minuta hotărârii se arată următoarele:
 
„Instanța ia act de renunţarea reclamantei ANAR – ABADL la judecata capătului de cerere privind constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr.2078/08.12.2004.
 
 Admite excepţia de nelegalitate a HCLM Constanţa nr.566/23.12.2004, HCLM Constanţa nr.109/28.02.2005, HCLM Constanţa nr.543/23.09.2005 rectificată prin HCLM Constanţa nr.9/20.01.2006, HCLM Constanţa nr.307/05.12.2013.
 

Constată nelegalitatea HCLM Constanţa nr.566/23.12.2004, HCLM Constanţa nr.109/28.02.2005, HCLM Constanţa nr.543/23.09.2005 rectificată prin HCLM Constanţa nr.9/20.01.2006, HCLM Constanţa nr.307/05.12.2013, în privinţa menţiunilor referitoare la imobilul-teren în suprafaţă de 12.167 mp. situat în intravilanul Municipiului Constanţa, Staţiunea Mamaia, Complex Cazino Sud, Lotul 2, jud.Constanţa, înscris în Cartea Funciară nr.206445 (nr.vechi 52755) a Municipiului Constanţa cu nr.cadastral 206445 (nr.vechi 18557/29) în favoarea SC Mehmetoglu SRL.
 
Admite acţiunea formulată de reclamanţii ANAR – ABADL şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Constanţa prin Primar, Consiliul Local al Municipiului Constanţa şi SC Mehmetoglu SRL. Constată nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.435/28.02.2007 la Biroul Notarilor Publici Asociaţi Mariana Iosif şi Pătraşcu Ioan Gabriel.

 
Obligă pârâţii să restituie în proprietatea publică a Statului Român şi în administrarea ANAR – ABADL imobilul-teren în suprafaţă de 12.167 mp. situat în intravilanul Municipiului Constanţa, Staţiunea Mamaia, Complex Cazino Sud, Lotul 2, jud.Constanţa, înscris în Cartea Funciară nr.206445 (nr.vechi 52755) a Municipiului Constanţa cu nr.cadastral 206445 (nr.vechi 18557/29) în favoarea SC Mehmetoglu SRL.
 
Dispune radierea din Cartea Funciară nr.206445 (nr.vechi 52755) a Municipiului Constanţa a dreptului de proprietate înscris în favoarea SC Mehmetoglu SRL asupra imobilului-teren în suprafaţă de 11.890 mp. din acte (12.167 mp. din măsurători) situat în intravilanul Municipiului Constanţa, Staţiunea Mamaia, Complex Cazino Sud, Lotul 2, jud.Constanţa“.
 
Astfel, nu mai puțin de patru hotărâri ale CLC au fost anulate în primă instanță de judecătorii de la Tribunal, împreună cu contractul de vânzare-cumpărare a terenului, datând din 2007, dreptul de proprietate al Mehmetoglu SRL urmând să fie radiat din cartea funciară a terenului, dacă decizia Tribunalului va rămâne definitivă.
 
„Instanța a stabilit apartenența acestui teren la domeniul public al statului“
 
În motivarea Hotărârii 2900/2022, Tribunalul Constanța a făcut referire pe larg la decizia penală definitivă pronunțată de Curtea Supremă a României în Dosarul Retrocedărilor, anume Decizia penală nr. 32/A/07.02.2019, în dosarul 6536/2/2008.
 
Tribunalul a arătat astfel printre altele că „se va reține că în cauză, prin decizia penală nr. 32/A/07.02.2019, instanța a stabilit cu putere de lucru judecat regimul juridic al terenului în litigiu, respectiv apartenența acestui teren la domeniul public al statului, cu destinația de plajă a litoralului românesc conform art.3 din Legea Apelor nr.107/1996, precum și faptul că trecerea  dreptului de proprietate asupra acestuia în domeniul privat al municipiului Constanța s-a realizat în lipsa oricărui titlu legal“.
 
Cu alte cuvinte, judecătorii de la Tribunalul Constanța au spus că, în decizia definitivă din Dosarul Retrocedărilor, s-a arătat că terenul în discuție reprezintă plaja litoralului românesc, aparținând astfel Statului Român.
 
„Încălcarea unor norme legale imperative“
 
Au mai arătat judecătorii în continuare că „pornind de la regimul juridic menționat, tribunalul urmează să admită excepția de nelegalitate invocată de reclamantă și să constate că HCLM Constanţa nr.566/23.12.2004, dar și hotărârile de consiliu local subsecvente HCLM Constanţa nr.109/28.02.2005, HCLM Constanţa nr.543/23.09.2005 rectificată prin HCLM Constanţa nr.9/20.01.2006, HCLM Constanţa nr.307/05.12.2013, sunt nelegale în privinţa menţiunilor referitoare la imobilul-teren în suprafaţă de 12.167 mp. situat în intravilanul Municipiului Constanţa, Staţiunea Mamaia, Complex Cazino Sud, Lotul 2, jud. Constanța, înscris în Cartea Funciară nr.206445 (nr.vechi 52755) a Municipiului Constanţa cu nr.cadastral 206445 (nr.vechi 18557/29) în favoarea SC Mehmetoglu SRL, în condițiile în care au avut ca efect și au confirmat schimbarea regimului juridic al acestui teren (prin inventariere sau aprobarea înstrăinării), prin trecerea lui din domeniul public al statului în domeniul privat al municipiului Constanța cu încălcarea unor norme legale imperative, sancţionate cu nulitatea absolută, respectiv în lipsa unei hotărâri de guvern care să aprobe această trecere“.
 
Cu alte cuvinte, instanța a constatat că HCL Constanța prin care terenul fusese trecut din domeniul public al statului în domeniul privat al municipiului fuseseră nelegale, întrucât terenul reprezenta plaja litoralului românesc (conform Deciziei penale 32/A/07.02.2019, potrivit Tribunalului), iar trecerea se putea face prin hotărâre de guvern.
 
„În considerarea acestor prevederi legale imperative și a regimului juridic al terenului înstrăinat astfel cum a fost stabilit cu putere de lucru judecat prin decizia penala nr. 32/A/07.02.2019, tribunalul urmează să admită acțiunea reclamantei sub acest aspect și să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.435/28.02.2007 (...), în condițiile în care acest contract a avut ca obiect un bun aparținând domeniului public al statului și, deci, inalienalibil în oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, cum a reținut de altfel și instanța penală prin hotărârea mai sus menționată“, au mai spus judecătorii.
 
„Pârâta Mehmetoglu SRL nu mai deține un titlu valabil pentru a justifica posesia“
 
De asemenea, judecătorii au mai spus că „în condiţiile în care acest contract este lovit de nulitate absolută potrivit celor arătate în precedent şi, astfel, pârâta Mehmetoglu SRL nu mai deţine un titlu valabil pentru a justifica posesia, având în vedere prevederile legale redate anterior, regimul juridic al terenului litigios astfel cum a fost confirgurat  prin decizia penală nr.###/F/10.07.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 6536/2/2008, rămasă definitivă prin decizia penală nr.32/A/07.02.2019 pronunţată în dosarul nr.6536/2/2008 al Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, precum şi cadrul procesual stabilit sub aspectul calităţii procesuale a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice, apare pe deplin justificată şi se impune a fi admisă pretenţia dedusă judecăţii, de a fi obligaţi pârâţii să restituie în proprietatea publică a Statului Român şi în administrarea ANAR – ABADL imobilul-teren în suprafaţă de 12.167 mp. situat în intravilanul Municipiului Constanţa, Staţiunea Mamaia, Complex Cazino Sud, Lotul 2, județul Constanța, înscris în Cartea Funciară nr.206445 (nr.vechi 52755) a Municipiului Constanţa cu nr.cadastral 206445 (nr.vechi 18557/29) în favoarea SC Mehmetoglu SRL“.
 
„O asemenea soluţie se impune cu atât mai mult cu cât prin decizia penală amintită  s-a dispus desfiinţarea în parte a încheieriii nr.20992/7.06.2006 a OCPI Constanţa, prin care s-a întabulat dreptul de proprietate asupra terenului în litigiu în favoarea Municipiului Constanţa, precum şi efectuarea  de către Statul Român, urmând ca Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de reprezentant, a demersurilor necesare pentru a intra în posesia acestor bunuri imobile“, potrivit Tribunalului Constanța.
 
Nu în ultimul rând, Tribunalul a mai spus că „în speţă sunt pe deplin întrunite cerinţele impuse de lege pentru rectificarea cărţii funciare a terenului în litigiu, în sensul radierii dreptului întabulat în favoarea Mehmetoglu SRL, dată fiind desfiinţarea actului juridic care a stat la baza acestei întabulări, dar şi desfiinţarea prin hotărâre penală a încheierii prin care dreptul în discuţie fusese înscris în cartea funciară în favoarea vânzătorului Municipiul Constanţa“.
 
Despre Mehmetoglu SRL
 
În prezent, Registrul Comerțul consultat la zi (nr., 21 septembrie 2023) arată că Mehmetoglu SRL a fost înființată în 1991, are sediul social în Constanța, pe strada Pescarilor, nr. 96 și se ocupă de închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
 
În 2022, societatea a declarat 0 angajați, pierderi peste 60.000 de lei și cifra de afaceri 0.
 
Mehmetoglu SRL este deținută de Ioan Mădălin Moscu (30%) și Georgiana Andreea Șerban (70%), care este și administrator, ambii fiind copiii Sorinei Gina Hortolomei Moscu, actuală Florina Moscu (potrivit Monitorului Oficial al României, la data de 16 iunie 2021, Sorinei Gina Hortolomei Moscu i-a fost eliberat noul act de identitate, cu numele Florina Moscu).
 
În prezent, Sorina Gina Hortolomei Moscu, actuală Florina Moscu, figurează în Contest SRL Constanța (cu sediul în Parc Aqua Magic) și Mega Development SRL (cu sediul la aceeași adresă cu Mehmetoglu SRL), în ultima fiind și administrator.
 
Georgiana Andreea Șerban este administrator al Contest SRL, asociat și administrator al Aqualand SRL, Clubo Galactic SRL, Galactica House SRL și Millenium Global Development SA și asociat în Alremi SRL.
 
Ioan Mădălin Moscu este asociat în Galactica House SRL și Clubo Galactic SRL.
 
Dosarul cu primarul
 
Amintim, Sorina Gina Hortolomei Moscu (actuală Florina Moscu) și Mehmetoglu SRL au fost deferiți instanței alături de fostul primar Radu Mazăre, de către procurorii DNA Constanța, în aprilie 2015, în legătură cu vânzarea a două terenuri din Mamaia.
 
Dosarul penal astfel format a dus la suspendarea, în 2018, a dosarului civil 7474/118/2017 privind revendicarea terenului din Mamaia de către Statul Român și ANAR-ABADL.
 
Pe 18 ianuarie 2021, Curtea de Apel Constanța a pronunțat în dosarul penal o decizie definitivă de achitare, după ce prima instanță, Tribunalul Constanța, hotărâse condamnarea acuzaților.
 
Achitările au fost pronunțate în baza art.16 alin.(1) lit.b) din Cod Procedură Penală, potrivit căruia „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege“.
 
După achitare, așa cum am precizat anterior, Sorina Gina Hortolomei Moscu a devenit Florina Moscu, în urma schimbării numelui.
 
Procesul civil pentru revendicarea terenului s-a reluat în 2021, iar în octombrie 2022 judecătorii au pronunțat prima hotărâre în cauză.
 
Hotărârea civilă pronunțată de judecătorii de la Tribunalul Constanța poate fi accesată în Secțiunea Document.
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.
 
Sursa motivare: Portalul Național al Jurisprudenței www.rejust.ro, Portalul Instanțelor de Judecată
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
După ce a fost achitată într-un dosar alături de Radu Mazăre și-a schimbat numele
Florina Moscu, vrea să ridice o clădire cu două etaje în Zona Peninsulară. Rezultatul consultării publice (DOCUMENT)


 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

fani

21 Sep, 2023 21:48

Deci am inteles ca incalcarea Constitutiei nu se pedepseste de Legea penala .Aha ,de asta sunt asa de multi mai presus de Lege (ce daca scrie in Constitutie ca nimeni nu este mai presus).

Articole asemanatoare

Mehmetoglu SRL cere anularea contractului prin care a cumpărat de la Primăria Constanța terenul din zona Cazino Sud, Mamaia! Proces repus pe rol

09 May 2024 873

Primăria Constanța și CLC vor terenul de la Cazino Sud, vândut Mehmetoglu SRL! Judecătorii spun că pe suprafața respectivă se găsește „nisip“, deci terenul este plajă - bun inalienabil (MOTIVARE)

17 Apr 2024 3971

Primăria Constanța pierde la Curtea de Apel terenul de la Cazino Sud, din Mamaia, ce fusese vândut către Mehmetoglu SRL! Apele Române, victorioase (MINUTA)

12 Mar 2024 968

Curtea de Apel Constanța, așteptată să se pronunțe în procesul pentru terenul de la Cazino Sud

11 Mar 2024 740

Terenul de la Cazino Sud, din Mamaia, recâștigat de Apele Române, ajuns în atenția Curții de Apel. Când se judecă apelul

07 Dec 2023 1027

Proces pe terenul de la Cazino Sud, recâștigat de Apele Române! Municipalitatea și Consiliul Local, nemulțumite de taxa de timbru (MINUTA)

13 Nov 2023 1022

Oficial! Municipiul Constanța și CLC au dus la Curtea de Apel dosarul pentru terenul de la Cazino Sud, din Mamaia

20 Oct 2023 1063

Terenul de la Cazino Sud, din Mamaia, vândut de Municipiul Constanța companiei Mehmetoglu, ajunge la Apele Române! Consiliul Local, nemulțumit

16 Oct 2023 1699

Victorie de răsunet în instanță! Terenul de la Cazino Sud, din Mamaia, revine în proprietatea Statului Român (MINUTA)

05 Oct 2022 7523

Instanța a rămas în pronunțare, în procesul pentru simbolurile stațiunii Mamaia! (DOCUMENT)

22 Sep 2022 1856

Procese pentru simbolurile stațiunii Mamaia! Ce a făcut compania Mehmetoglu, proprietara terenului de la Casino și Palatul Regal, din Mamaia

14 Apr 2022 2425

Exclusiv! Radu Mazăre și Sorina-Gina Hortolomei- Moscu, achitați definitiv!

18 Jan 2021 17339

Pronunțare amânată în dosarul lui Radu Mazăre, de la Curtea de Apel Constanța

21 Dec 2020 2609

Radu Mazăre, termen azi la Curtea de Apel Constanța

26 Nov 2020 2184

Procesul lui Mazăre, un nou termen la Curtea de Apel Constanța

24 Oct 2020 2865