Se cere anularea PUZ-ului Judecătorii cer să vadă cartea funciară pentru terenul afaceristului George Secărea din strada Belvedere


 
  • Decizia a fost luată în dosarul 3563/118/2020, al Tribunalului Constanța, în care mai mulți cetățeni solicită instanței anularea HCLM Constanța nr. 89/2020.
  • Prin hotărârea de consiliu a fost aporbat PUZ-ul inițiat de George și Maria Secărea și, respectiv, Marioara Secărea, pentru terenurile din strada Belvedere, numerele 8 și 10, din oraș.
  • George Secărea este membru fondator și acționar, alături de Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu, în societățile Alliance Qwest Company SA și Silk Estate SA.
  • Instanța, în completul prezidat de magistratul Raluca Elena Lupu, a decis să încuviințeze probele solicitate în cauză de părți.
  • Printre acestea se numără și o serie de acte solicitate de la Consiliul Local Constanța, de la Primăria Constanța, dar și de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.
  • De asemenea, se vor efectua două expertize, dintre care una este menită să stabilească dacă spațiul verde existent în zonă asigură necesarul stabilit.
 
Consiliul Local Constanța și Direcția Patrimoniu și Cadastru din Primăria Constanța trebuie să le răspundă judecătorilor de la Tribunalul Constanța în legătură cu situația terenurilor de pe strada Belvedere din oraș, de la numerele 8 și 10, ai căror proprietari sunt George și Maria Secărea și, respectiv, Marioara Secărea.
 
Decizia a fost luată în dosarul 3563/118/2020, al Tribunalului Constanța, în care mai mulți cetățeni solicită instanței anularea HCLM Constanța nr. 89/2020 prin care a fost aprobat PUZ-ul inițiat de George Secărea, Maria Secărea și Marioara Secărea. Ca o mențiune, George Secărea este partener de afaceri al fostului primar Radu Mazăre și, respectiv, al fostului președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Daniel Constantinescu.
 
În dosar, Tiberiu Constantin Voicu, Ștefan Geantă, Alin Mihai Blăniță, Tănase Banioti, Iuliana Oancă, Șerban Călin, Gabriela Călin, Florica Boancă, Marius Alexandru Dante, Alexandru Sabău, Paul Prozorov și Lucian Gornea au cerut instanței anularea HCLM nr. 89/28.02.2020.
 
În cauză, pârât este Consiliul Local al Municipiului Constanța, iar George Secărea, Marioara Secărea și Angelo Sebastian Babinciuc sunt intervenienți.
 

Hotărârea contestată

 
Potrivit Primăriei Constanța, hotărârea contestată vizează aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Belvedere, alee de acces și proprietăți private, inițiatori Secărea George și Maria, Secărea Marioara.
 
Conform documentului contestat, terenurile care au inițiat PUZ-ul sunt reprezentate de „teren în suprafață de 829,18 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), situat în str. Belvedere nr. 8, identificat cu nr. Cadastral 17185, înscris în cartea funciară nr. 49391 a UAT Constanța, proprietate Secărea George și Maria, conform contractuluid e vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1675/14.12.2006 la Biroul notarului public Darie Ruxandra Luminița“.
 
Cel de-al doilea teren este „în suprafață de 870 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), situat în str. Belevedere nr. 10, lot 2, identificat cu nr. Cadastral 15764/2, înscris în cartea funciară nr. 42729 a UAT Constanța, proprietate Secărea Marioara, conform contractului de donație autentificat sub nr. 811/08.06.2006 la Biroul notarului public Darie Ruxandra Luminița“.
 

În proces, instanța a cerut să vadă și istoricul de carte funciară pentru terenurile situate pe strada Belvedere, la numele 8 și 10.
 
Marți, 22 iunie 2021, Tribunalul Constanța, în completul CA 18, prezidat de magistratul Raluca Elena Lupu, a decis să încuviințeze probele solicitate în cauză de părți. Printre acestea se numără și o serie de acte solicitate de la Consiliul Local Constanța, de la Primăria Constanța, dar și de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.

 
De asemenea, în cauză vor fi întocmite și două expertize, la cererile părților, una dintre acestea fiind menită să stabilească dacă spațiul verde existent asigură necesarul de 26 de metri pătrați / locuitor.
 

Partener cu Mazăre și Nicușor

 
Ca o paranteză, nu este pentru prima dată când PUZ-urile elaborate pentru terenurile din Constanța, de pe strada Belvedere, nr. 8-10, inițiate de George Secărea sunt analizate de judecători. În anul 2017, Tribunalul Constanța a anulat, la cererea asociațiilor de proprietari două hotărâri ale Consiliului Local Constanța din 2006 și 2007.
 
Pentru a contextualiza, George Secărea este, potrivit Confidas.ro (accesat la data de 23 iunie 2021), asociat cu fostul primar Radu Mazăre și, respectiv, cu fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Daniel Constantinescu, în firma Alliance Qwest Company S.A., companie în care cei trei dețin și titlul de membri fondatori, alături de Nelu Mirea.
 
Totodată, cei trei împart acțiuni și în compania Silk Estate SA, fondată, de asemenea, de George Secărea, Radu Mazăre și Nicușor Daniel Constantinescu, alături de Nelu Mirea.
 
De asemenea, omul de afaceri figurează, potrivit sursei citate, într-un număr total de 35 de firme, din care 17 sunt radiate.
 
Companiile radiate sunt Alliance Invest SRL, AS Invest SRL, Euroq Rent SRL, Favorit Lux SRL, Future Rent SRL, General Investments SRL, General Professional Investments SRL, Global Concept Administration SRL, Global Investments SRL, Global Porfessional Services SRL, Global Quality Investment SRL, Globq Rent SRL, Logique Rent SRL, Professional Rent SRL, Real Corporation SRL, Smart Rent SRL și Universal Rent SRL.
 
Firmele aflate în funcțiune sunt Alliance Qwest Company SA, Allstar Rent SRL, Bellevue Modern Residence SRL, Belvederelux Residences SRL, Glob Rental Activities, Ideal Rent Invest SRL, Lifestyle Living Imob SRL, Q Seg West, Relax Rent Invest SRL, Secom Exim SRL, SEG Secom SRL, Silk Estate SA, Sunrise Luxury Residence SRL, Universal Concept Invest SRL, Worldwide Rent SRL.
 
În ce privește firma Alliance Qwest Company SA, înființată în 2013, pachetul majoritar de acțiuni (92,64%) este deținut de Șantierul Naval Carsinav SRL, din Hârșova, Nelu Mirea deține 4,01%, George Secărea – 0,51%, Radu Mazăre – 0,57%, Nicușor Constantinescu – 0,57%, iar alți acționari 0,51%. Compania se ocupă cu „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing“.
 
La rândul său, Silk Estate SA a fost înființată tot în 2013 și se ocupă, de asemenea, de „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing“. Acționarii sunt Nelu Mirea (92,9%), Eurosantis SRL Constanța (2,18%), George Secărea (2,1%), Nicușor Constantinescu (0,72%), Kld Services SRL Constanța (0,72%), Radu Mazăre (0,72%), alți acționari (0,66%).
 

Probe admise în proces

 
Pentru a reveni la dosarul în care judecătorii vor să vadă istoricul cărților funciare ale celor două terenuri, acesta a fost analizat marți, 22 iunie 2021, de magistrați.
 
Instanța a decis, așa cum arătam anterior, emiterea unei adrese către CLC, precum și către Direcția Patrimoniu și Cadastru din primărie, „prin care se va solicita instituţiilor menţionate să depună documentaţia din care rezultă situaţia tehnico-juridică şi economică a terenurilor situate în Constanţa, strada Belvedere, nr. 8 şi Constanţa, strada Belvedere, nr. 10, lot 2 din anul 1990 şi până în prezent“.
 
De asemenea, instanța a emis adresă și către OCPI Constanța, prin care s-a solicitat instituției să depună „istoricul rolului de carte funciară al terenului situat în Constanţa, strada Belvedere, nr. 8, identificat cu număr cadastral 17185 înscris în cartea funciară nr. 49391 a UAT Constanţa şi al terenului situat în Constanţa, strada Belvedere, nr. 10, lot 2, identificat cu număr cadastral 15764/2 înscris în cartea funciară nr. 42729 a UAT Constanţa, din anul 1990 şi până în prezent“.
 
Totodată, OCPI va trebui să depună „documentaţia cadastrală din care rezultă categoria/categoriile şi subcategoriile de folosinţă ale terenurilor sus menţionate, din anul 1990 şi până în prezent, să precizeze documentaţia în baza căreia au fost introduse categoriile/subcategoriile de folosinţă, urmând a se preciza semnificaţia fiecărui cod al categoriei/subcategoriei de folosinţă evidenţiate în documentaţie“.
 
În plus, instituția trebuie și „să facă precizări privind comunicarea de către Primăria Constanţa a documentaţiilor urbanistice ce au reglementat de-a lungul timpului terenurile sus menţionate conform art. 29 alin.21 şi art. 471 alin.2 din legea nr. 350/2001“.
 

Planurile de organizare și sistematizare

 
În continuare, instanța „dispune emiterea unei adrese către Proiect S.A., precum şi către Primăria Municipiului Constanţa prin care se va solicita instituţiilor să depună planurile de organizare horticolă ce includ blocurile BM din Constanţa, strada Pescarilor, precum şi planşele desenate din care rezultă spaţiile verzi aferente zonei“.
 
Judecătorii au dispus și emiterea unei adrese către Proiect S.A., dar şi către Consiliul Local Constanţa, „prin care se va solicita instituţiilor să depună planul de sistematizare aferent zonei din care fac parte terenul situate în Constanţa, strada Belvedere, nr. 8 şi terenul situat în Constanţa, strada Belvedere, nr. 10“.
 
Și către Primăria Constanţa s-a emis adresă, prin care i se solicită „să precizeze dacă pentru terenurile ce constituie loturile 2 şi 4 din cadrul zonei de reglementare a PUZ aprobat prin HCL nr. 89/2020 au fost emise autorizaţii de construire sau procese-verbale de recepţie finală cu privire la edificarea unor detalii de sistematizare – amenajări de utilitate publică, - să precizeze data la care a fost amenajată şi asfaltată pentru traficul general strada Belvedere, - să precizeze dacă accesul principal al blocului BM8 se realizează din strada Pescarilor“.
 

Expertiză topografică


Nu în ultimul rând, a fost încuviințată efectuarea unei expertize juridice topografice, solicitată de reclamanți, prin care se va stabili inclusiv dacă spațiile verzi existente acoperă necesarul de 26 mp/locuitor.
 
Obiectivele expertizei sunt, potrivit instanței, „să se identifice parcelele încadrate în subcategoria de folosinţă «Cp», cu indicarea în cazul fiecărei parcele în parte a documentaţiei în baza căreia a fost încadrată subcategoria de folosinţă «Cp», din zona de reglementare din care fac parte loturile reglementate prin HCL 89/2020, - Să se indice suprafaţa spaţiilor spaţiilor verzi din zona de reglementare din care fac parte loturile reglementate prin HCL 89/2020 şi cota procentuală a acestora, - Să se precizeze dacă spaţiile verzi existente acoperă necesarul de 26 mp/locuitor“.
 
A fost încuviințată, totodată, și expertiza juridică specialitatea urbanism, solicitată de intervenienții Secărea George și Babinciuc Angelo-Sebastian.
 

Expertiză în specialitatea urbanism

 
Obiectivele acestea, potrivit instanței, sunt următoarele:
 
„Să se stabilească distanţa dintre blocul BM8 de pe strada Pescarilor, nr. 20, Constanţa şi loturile 1 şi 2 din cadrul zonei de reglementare a PUZ aprobat prin HCL nr. 89/2020, să se precizeze regimul de înălţime al blocului BM8 şi să se precizeze dacă au fost stabilite prin PUZ-ul aprobat prin HCL nr. 89/2020 alei de acces public între blocul BM8 şi strada Belvedere.
 
Să se identifice, conform PUG Constanţa, în ce UTR şi în ce zonă funcţională de reglementare se situează terenurile proprietate privată din zona de reglementare a PUZ aprobat prin HCL nr. 89/2020 şi să se precizeze dacă terenul proprietatea lui Secărea George era inclus în zona de reglementare cu funcţiunea de locuit (ZRL) conform PUG Constanţa.
 
Să se stabilească dacă studiul de însorire aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 89/2020 conţine concluzii corecte cu privire la respectarea gradului minim de însorire prevăzut de Ordinul nr. 119/2014 prin raportare la apartamentele aparţinând reclamanţilor situate în Blocul BM6.
 
Să se precizeze dacă în privinţa lotului aparţinând lui Babinciuc Sebastian, documentaţia urbanistică de tip PUZ aprobată prin HCL nr. 89/2020 a adus sau nu vreo modificare reglementării urbanistice anterioare, respectiv cea cuprinsă în HCL nr. 486/2006.
 
Să se precizeze dacă zona de reglementare identificată vizată prin documentaţia de tip PUZ aprobată prin HCL nr. 89/2020 include terenuri aflate în ZRV conform PUG aprobat prin HCL 653/1999.
 
Să se precizeze dacă între momentul adoptării PUG Constanţa şi momentul adoptării documentaţiei de urbanism aprobate prin HCL 89/2020 s-a interpus vreo altă documentaţie urbanistică prin care funcţiunea terenurilor aflate în zona de reglementare vizată de documentaţia contestată să fi fost modificată prin amplasarea din ZRL în ZRV.
 
Să se precizeze dacă reglementarea urbanistică PUG Constanţa aprobat prin HCL nr. 653/1999 reglementa terenurile în discuţie ca având funcţie construibilă sau nu.
 
Să se indice coeficienţii urbanistici POT maxim, CUT maxim şi regimul de înălţime maxim prevăzuţi în documentaţia urbanistică aprobată prin HCL nr. 89/2020“.
 
Instanța va analiza toate aceste probe când acestea vor fi depuse la dosarul cauzei și va decide dacă se impune sau nu anularea HCL 89/2020 a Consiliului Local Constanța.
 
Mai trebuie menționat că hotărârea pe care o va pronunța Tribunalul Constanța la finele procesului va putea fi atacată la Curtea de Apel Constanța.
 
În Secțiunea Document puteți accesa HCLM 89/28.02.2020.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Tribunalul Constanţa a anulat două hotărâri de Consiliu Local. Sunt vizate locuinţe colective. Cine sunt proprietarii (galerie foto + documente)
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Constănțeanul supărat O femeie cere igienizarea terenului insalubru de pe strada Belvedere. Proprietarul, partener cu Mazăre și Constantinescu

20 Sep 2021 3008

George Secărea a ieșit din Sunrise Luxury Residence SRL

20 Jul 2021 703

Apropiat al tandemului Mazăre –Constantinescu Vila turistică, ridicată de George Secărea pe bulevardul Mamaia, crește pe verticală

25 Oct 2019 2679

Hotărâri ale Consiliului Local Constanţa, anulate în primă instanţă. Sunt vizate locuinţe colective (documente)

21 Jul 2018 1744

O firmă deţinută de George Secărea, divizată. Date din proiect. Cum se împarte patrimoniul

09 Feb 2018 2115

Mandatul administratorului Q Seg West SA, prelungit. Legăturile societăţii cu Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu

05 Feb 2018 1269

Tribunalul Constanţa a anulat două hotărâri de Consiliu Local. Sunt vizate locuinţe colective. Cine sunt proprietarii (galerie foto + documente)

08 Nov 2017 6314

Constănţenii, invitaţi la dezbaterea publică pentru PUZ-ul iniţiat de George Secărea, delimitat de strada Belvedere. Ce vrea să construiască

05 Sep 2017 3236

Ce se va decide în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Q Seg West SA de la sfârşitul lunii septembrie

31 Aug 2017 1502

A treia strigare Un teren deţinut de Secărea, Mazăre, Constantinescu şi Strutinsky, scos la mezat de Fisc

15 Feb 2017 5172

Cum se împarte patrimoniul societăţii Q Sec West SA, deţinută de George Secărea, partener de afaceri cu Mazăre şi Constantinescu

03 Feb 2017 2116

Fiscul vrea să-şi recupereze datoriile O nouă licitaţie pentru imobilul deţinut de Secărea, Mazăre, Constantinescu şi Strutinsky

24 Jan 2017 4357

O firmă deţinută de George Secărea a fost divizată

13 Dec 2016 3250

Asociat în firme cu Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu George Secărea vrea să mai ridice un bloc de cinci etaje în Constanţa! Ce condiţie a impus Primăria

26 Oct 2016 4171

Transfer de acțiuni între firmele afaceristului George Secărea, partener de afaceri cu Mazăre și Constantinescu

13 Oct 2016 1632