USR Constanța cere implicarea Ministerului Sănătății “CJC și SCJU își pasează responsabilitatea pe marginea rezolvării aspectelor sesizate de Curtea de Conturi” (documente)

  • USR Constanța readuce în atenția Ministrului Sănătății situația  în care se află Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei” din Constanța
  • Problemele indicate în concluziile Raportului Curții de Conturi care prezintă nereguli în cheltuirea fondurilor spitalului și angajări ilegale
  • Consiliul Județean Constanța și SCJU își pasează responsabilitatea

 
USR Constanța readuce în atenția Ministrului Sănătății situația în care se află Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei” din Constanța.
Senatorul USR, Ramona Dinu l-a întrebat pe ministrul Sănătății, Nelu Tătăru pe marginea necesității luării unor măsuri urgente care să vizeze lipsei de implicare a autorităților cu atribuții în domeniu.

Prima intervenția a senatoarei a avut loc în luna februarie


“La începutul lunii februarie îi scriam Ministrului Sănătății și îi puneam în vedere problemele urgente ale Spitalului Județean, despre care am aflat de la constănțeni, din presă, dar mai ales ca urmare a consultării raportului Curții de Conturi. Am solicitat atunci măsuri urgente pentru remedierea unor probleme grave, precum:
Modul în care sunt trataţi pacienţii în acest spital și condițiile insalubre; Problemele indicate în concluziile Raportului Curții de Conturi care prezintă nereguli în cheltuirea fondurilor spitalului și angajări ilegale; Lipsa preocupării autorităților județene pentru remedierea problemelor cu care se confruntă spitalul.
Din păcate, în cuprinsul adresei de răspuns primite la finalul lunii aprilie, sunt enumerate modalitățile în care se derulează activitatea unității spitalicești și se confirmă existența unor deficiențe și probleme cu care se confruntă, fără a se indica măsuri concrete la problemele semnalate, pentru eliminarea acestor neconformități majore cu impact negativ asupra siguranței pacienților. Mai mult, cu privire la Raportul Curții de Conturi, în răspunsul primit doar se pasează responsabilitatea către Consilul Județean Constanța, fără a se verifica aspectele de nelegalitate semnalate, așa cum reiese din însuși cuprinsul Raportului Curții de Conturi Constanța privind spitalul județean de urgență Constanța”, susține senatoarea USR.

Ce a găsit Curtea de Conturi la Spitalul Județean Constanța

 
Vă prezentăm în continuare câteva aspect sesizate în urma vizitei inspectorilor Camerei de Conturi Constanța la Spitalul Județean, aspecte contestate de conducerea unității medicale, pe care USR Constanța le vrea rezolvate:
  • SCJU nu a constituit în anul 2018 fondul de dezvoltare (în valoare de 7.951 mii lei) și nu a întocmit bugetul fondului de dezvoltare cu toate că, potrivit situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, existau surse legale ce trebuiau avute în vedere la constituirea acestui fond: sume rezultate din închirieri, sume rezultate din valorificarea unor bunuri, cotă parte din amortizarea calculată lunar pentru activele fixe, cotă parte din excedent;
  • S-a constatat că în perioada 2016-2018, elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli nu s-a realizat în mod distinct pentru fiecare secție în parte. Ca urmare a nerespectării prevederilor legale în vigoare la entităţile verificate s-au constatat abateri financiar contabile cu privire la modul de înregistrare a veniturilor, cheltuielilor, a bunurilor din patrimoniu, modul de constituire a provizioanelor, și altele, care au influenţat exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare;
  • S-au identificat: deficiențe în organizarea evidenței contabile și gestionare a consumurilor de medicamente, materiale sanitare și reactivi; deficiențe în organizarea evidenței contabile și gestionare la nivel de programe de sănătate și eficiența scăzută a utilizării bunurilor achiziționate cu această destinație; scăderea din gestiunea farmacie a spitalului a unor medicamente/vaccinuri expirate urmare utilizării ineficiente a acestora.
  • S-a constatat că au fost efectuate plăți pentru cheltuieli de pregătire profesională ale salariaților – medici, care au fost înregistrate eronat direct pe cheltuieli fără a se urmări dacă au fost justificate cu certificate de participant/absolvent, în unele cazuri cursanții nefinalizând cursurile plătite de spital. Valoarea abaterii este în sumă de 93 mii lei reprezentând cheltuieli efectuate fără documente justificative din care să rezulte dacă serviciile de pregătire profesională în cauză au fost prestate.
  • În anul 2018, UATJ CONSTANȚA a înregistrat o creștere a valorilor activelor fixe urmare preluării unui imobil (teren+construcții) în valoare totală de 2.968 mii lei, din domeniul public al statului și din administrarea Direcției de Sănătate Publică a județului Constanța, în domeniul public al județului Constanța și în administrarea Spitalului Clinic Județean „Sf. Apostol Andrei” Constanța, fără a se înregistra valoarea de inventar a imobilului teren preluat.
  • S-a constatat că au fost efectuate cheltuieli în sumă de 754 mii lei care nu au fost comunicate U.A.T.J. Constanța în vederea majorării valorii mijlocului fix.
  • Au fost identificate bunuri de natura terenurilor și constructiilor în valoare de 87.191 mii lei primite în folosință de la Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța pe care spitalul nu le-a înregistrat în evidența extracontabilă.
- În urma verificării modului de evidențiere, urmărire și încasare a veniturilor aferente serviciile medicale prestate în anul 2018 s-a constatat că acestea au fost facturate către CJAS Constanța doar la nivelul sumelor contractate cu aceasta și nu la nivelul realizărilor efective de prestații medicale validate, diferența fiind în sumă de 3.543 mii lei.
- În urma verificării modului de evidențiere, urmărire și încasare a veniturilor proprii reprezentând serviciile medicale de spitalizare continuă prestate de SCJU Constanța în anul 2018, se constată că un număr de 4 pacienți care nu aveau calitatea de asigurați au beneficiat de serviciile medicale în regim de spitalizare continuă, fără a se înregistra, urmări și încasa contravaloarea acestora (6 mii lei) de la persoanele în cauză.
- În urma verificării modului de evidențiere, urmărire și încasare a veniturilor proprii reprezentând serviciile medicale de spitalizare continuă prestate de SCJU Constanța în anul 2018, se constată că pentru prestațiile medicale spitalicești efectuate la un număr de 3112 cazuri există unele erori, inadvertențe și neconcordanțe ale transmiterii datelor de sistem în vederea validării fie de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, fie de Casa Județeană de Sănătate. Deși entitatea a efectuat, în cazurile respective, servicii medicale spitalicești, acestea neîntrunind condițiile de validare, nu au putut fi înregistrate în evidența contabilă ca prestații efective.
- Nerealizarea unor venituri reprezentând majorări de întârziere la plată, în cazul unor contractele de concesiune/ închiriere spații aparținând domeniului public județean, încheiate de SCJU Constanța. De asemenea, s-a constatat că veniturile realizate urmare închirierii unor spații cu destinația de locuințe pentru salariații –medici – ai SCJU Constanța, au la bază tarifele aprobate în anul 2014, neactualizate în funcție de rata anuală a inflației, așa cum prevede legea. Au fost estimate venituri suplimentare în sumă de 24 mii lei.
În temeiul Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătații, potrivit căreia în exercitarea funcției de autoritate centrală în domeniul sănătății publice, Ministerul Sănătății, prin comisii de evaluare, poate să verifice, să controleze și să sancționeze, potrivit legii, activitatea tuturor spitalelor, iar activitățile organizatorice și funcționale cu caracter medico-sanitar din spitale sunt reglementate și supuse controlului Ministerului Sănătății,
Textul interpelării poate fi consultat în secțiunea „documente”. Sunt prezentate în detaliu constatările Curții de Conturi în urma controlului efectuat la această unitate medicală și sunt așteptate răspunsuri punctuale privind măsurile întreprinse pentru remedierea neregulilor.


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Dan Petre Leu preia oficial Direcția de Urbanism, din cadrul Primăriei Constanța

02 Dec 2020 1167

#alegeriparlamentare2020 Stelian Ion, candidat USR PLUS pentru Camera Deputaților, vine la ZIUA Electorală

01 Dec 2020 591

#alegeriparlamentare2020 Candidații USR PLUS propun modernizarea căilor ferate - Trenuri de mare viteză, moderne și curate, care străbat țara de la Constanța până în cel mai îndepărtat oraș

01 Dec 2020 579

#alegeriparlamentare George Gima, candidat USR PLUS la Camera Deputaților, vine la ZIUA Electorală

29 Nov 2020 844

#alegeriparlamentare2020 În calitate de parlamentar, Dumitru Caragheorghe, candidat USR- PLUS va milita pentru combaterea tăierilor ilegale și împădurirea României

26 Nov 2020 406

#alegeriparlamentare2020 Remus Negoi (USR PLUS) - „Orice cetățean trebuie să știe despre cheltuielile publice”

25 Nov 2020 533

#alegeriparlamentare2020 Remus Negoi, candidat USR PLUS pentru Senatul României, vine la ZIUA Electorală

24 Nov 2020 613

#alegeriparlamentare2020 Situația aeroportului Kogălniceanu și cum dorește USR PLUS să dezvolte și să modernizeze infrastructura aeroportuară

21 Nov 2020 498

#alegeriparlamentare2020. Programul de guvernare USR PLUS prevede soluţii pentru scăderea poluării prin aruncarea necontrolată a ambalajelor

20 Nov 2020 362

Constănțeanul supărat Noul arhitect șef al Constanței va trebui ales printr-un concurs deschis și transparent

20 Nov 2020 1225

#alegeriparlamentare2020 Înființarea unei Direcții de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, prioritate pentru USR PLUS

18 Nov 2020 575

#alegeriparlamentare2020 Florin Timofte, USR PLUS - "Candidez pentru că experiența mea profesională o pot folosi pentru a îmbunătăți viața celorlalți. Îmi doresc un viitor pentru copiii din România"

17 Nov 2020 1039

Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanța

16 Nov 2020 669

Mihai Lupu va modifica organigrama Consiliului Județean. Ce a mai declarat președintele CJ Constanța

13 Nov 2020 1396

Stelian Gima și Petre Enciu, vicepreședinții Consiliului Județean Constanța. Avere, CV și ce îi recomandă pentru funcție

13 Nov 2020 1963