Politic

USR Constanța cere implicarea Ministerului Sănătății “CJC și SCJU își pasează responsabilitatea pe marginea rezolvării aspectelor sesizate de Curtea de Conturi” (documente)

  • USR Constanța readuce în atenția Ministrului Sănătății situația  în care se află Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei” din Constanța
  • Problemele indicate în concluziile Raportului Curții de Conturi care prezintă nereguli în cheltuirea fondurilor spitalului și angajări ilegale
  • Consiliul Județean Constanța și SCJU își pasează responsabilitatea

 
USR Constanța readuce în atenția Ministrului Sănătății situația în care se află Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei” din Constanța.
Senatorul USR, Ramona Dinu l-a întrebat pe ministrul Sănătății, Nelu Tătăru pe marginea necesității luării unor măsuri urgente care să vizeze lipsei de implicare a autorităților cu atribuții în domeniu.

Prima intervenția a senatoarei a avut loc în luna februarie


“La începutul lunii februarie îi scriam Ministrului Sănătății și îi puneam în vedere problemele urgente ale Spitalului Județean, despre care am aflat de la constănțeni, din presă, dar mai ales ca urmare a consultării raportului Curții de Conturi. Am solicitat atunci măsuri urgente pentru remedierea unor probleme grave, precum:
Modul în care sunt trataţi pacienţii în acest spital și condițiile insalubre; Problemele indicate în concluziile Raportului Curții de Conturi care prezintă nereguli în cheltuirea fondurilor spitalului și angajări ilegale; Lipsa preocupării autorităților județene pentru remedierea problemelor cu care se confruntă spitalul.
Din păcate, în cuprinsul adresei de răspuns primite la finalul lunii aprilie, sunt enumerate modalitățile în care se derulează activitatea unității spitalicești și se confirmă existența unor deficiențe și probleme cu care se confruntă, fără a se indica măsuri concrete la problemele semnalate, pentru eliminarea acestor neconformități majore cu impact negativ asupra siguranței pacienților. Mai mult, cu privire la Raportul Curții de Conturi, în răspunsul primit doar se pasează responsabilitatea către Consilul Județean Constanța, fără a se verifica aspectele de nelegalitate semnalate, așa cum reiese din însuși cuprinsul Raportului Curții de Conturi Constanța privind spitalul județean de urgență Constanța”, susține senatoarea USR.

Ce a găsit Curtea de Conturi la Spitalul Județean Constanța

 
Vă prezentăm în continuare câteva aspect sesizate în urma vizitei inspectorilor Camerei de Conturi Constanța la Spitalul Județean, aspecte contestate de conducerea unității medicale, pe care USR Constanța le vrea rezolvate:
  • SCJU nu a constituit în anul 2018 fondul de dezvoltare (în valoare de 7.951 mii lei) și nu a întocmit bugetul fondului de dezvoltare cu toate că, potrivit situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, existau surse legale ce trebuiau avute în vedere la constituirea acestui fond: sume rezultate din închirieri, sume rezultate din valorificarea unor bunuri, cotă parte din amortizarea calculată lunar pentru activele fixe, cotă parte din excedent;
  • S-a constatat că în perioada 2016-2018, elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli nu s-a realizat în mod distinct pentru fiecare secție în parte. Ca urmare a nerespectării prevederilor legale în vigoare la entităţile verificate s-au constatat abateri financiar contabile cu privire la modul de înregistrare a veniturilor, cheltuielilor, a bunurilor din patrimoniu, modul de constituire a provizioanelor, și altele, care au influenţat exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare;
  • S-au identificat: deficiențe în organizarea evidenței contabile și gestionare a consumurilor de medicamente, materiale sanitare și reactivi; deficiențe în organizarea evidenței contabile și gestionare la nivel de programe de sănătate și eficiența scăzută a utilizării bunurilor achiziționate cu această destinație; scăderea din gestiunea farmacie a spitalului a unor medicamente/vaccinuri expirate urmare utilizării ineficiente a acestora.
  • S-a constatat că au fost efectuate plăți pentru cheltuieli de pregătire profesională ale salariaților – medici, care au fost înregistrate eronat direct pe cheltuieli fără a se urmări dacă au fost justificate cu certificate de participant/absolvent, în unele cazuri cursanții nefinalizând cursurile plătite de spital. Valoarea abaterii este în sumă de 93 mii lei reprezentând cheltuieli efectuate fără documente justificative din care să rezulte dacă serviciile de pregătire profesională în cauză au fost prestate.
  • În anul 2018, UATJ CONSTANȚA a înregistrat o creștere a valorilor activelor fixe urmare preluării unui imobil (teren+construcții) în valoare totală de 2.968 mii lei, din domeniul public al statului și din administrarea Direcției de Sănătate Publică a județului Constanța, în domeniul public al județului Constanța și în administrarea Spitalului Clinic Județean „Sf. Apostol Andrei” Constanța, fără a se înregistra valoarea de inventar a imobilului teren preluat.
  • S-a constatat că au fost efectuate cheltuieli în sumă de 754 mii lei care nu au fost comunicate U.A.T.J. Constanța în vederea majorării valorii mijlocului fix.
  • Au fost identificate bunuri de natura terenurilor și constructiilor în valoare de 87.191 mii lei primite în folosință de la Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța pe care spitalul nu le-a înregistrat în evidența extracontabilă.
- În urma verificării modului de evidențiere, urmărire și încasare a veniturilor aferente serviciile medicale prestate în anul 2018 s-a constatat că acestea au fost facturate către CJAS Constanța doar la nivelul sumelor contractate cu aceasta și nu la nivelul realizărilor efective de prestații medicale validate, diferența fiind în sumă de 3.543 mii lei.
- În urma verificării modului de evidențiere, urmărire și încasare a veniturilor proprii reprezentând serviciile medicale de spitalizare continuă prestate de SCJU Constanța în anul 2018, se constată că un număr de 4 pacienți care nu aveau calitatea de asigurați au beneficiat de serviciile medicale în regim de spitalizare continuă, fără a se înregistra, urmări și încasa contravaloarea acestora (6 mii lei) de la persoanele în cauză.
- În urma verificării modului de evidențiere, urmărire și încasare a veniturilor proprii reprezentând serviciile medicale de spitalizare continuă prestate de SCJU Constanța în anul 2018, se constată că pentru prestațiile medicale spitalicești efectuate la un număr de 3112 cazuri există unele erori, inadvertențe și neconcordanțe ale transmiterii datelor de sistem în vederea validării fie de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, fie de Casa Județeană de Sănătate. Deși entitatea a efectuat, în cazurile respective, servicii medicale spitalicești, acestea neîntrunind condițiile de validare, nu au putut fi înregistrate în evidența contabilă ca prestații efective.
- Nerealizarea unor venituri reprezentând majorări de întârziere la plată, în cazul unor contractele de concesiune/ închiriere spații aparținând domeniului public județean, încheiate de SCJU Constanța. De asemenea, s-a constatat că veniturile realizate urmare închirierii unor spații cu destinația de locuințe pentru salariații –medici – ai SCJU Constanța, au la bază tarifele aprobate în anul 2014, neactualizate în funcție de rata anuală a inflației, așa cum prevede legea. Au fost estimate venituri suplimentare în sumă de 24 mii lei.
În temeiul Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătații, potrivit căreia în exercitarea funcției de autoritate centrală în domeniul sănătății publice, Ministerul Sănătății, prin comisii de evaluare, poate să verifice, să controleze și să sancționeze, potrivit legii, activitatea tuturor spitalelor, iar activitățile organizatorice și funcționale cu caracter medico-sanitar din spitale sunt reglementate și supuse controlului Ministerului Sănătății,
Textul interpelării poate fi consultat în secțiunea „documente”. Sunt prezentate în detaliu constatările Curții de Conturi în urma controlului efectuat la această unitate medicală și sunt așteptate răspunsuri punctuale privind măsurile întreprinse pentru remedierea neregulilor.


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Sesizări la Primărie, Garda de Mediu și ABADL USR Constanța trage un semnal de alarmă - “Aria Protejată Lacul Siutghiol, victimă a nepăsării, neregulilor și abuzurilor”!

06 Jun 2020 2172

Stelian Ion (USR) “În calitate de primar, mă voi implica pentru ca locuitorii orașului să respire aer curat și să se bucure de plaje însorite și de verdeață ”

05 Jun 2020 2475

USR-Comunicat de presă CU COMPLICITATEA PRIMĂRIEI LUI DECEBAL FĂGĂDĂU SE PREGĂTEȘTE ÎNCĂ UN TUN IMOBILIAR DE PROPORŢII

03 Jun 2020 891

Stelian Ion (USR) „Constanța are nevoie de un spital regional veritabil, de anvergură, dotat la standarde internaționale”

29 May 2020 3137

Un spațiu verde din Mamaia propus spre vânzare. Primăria Constanța a scris negru pe alb că nu are nici un plan legat de vreo amenajare

27 May 2020 2240

USR Constanța cere consilierilor locali să nu aprobe vânzările de terenuri proprietate publică sau privată a municipiului

26 May 2020 2757

Președintele USR Constanța, Remus Negoi, cere CJC să renunțe la transformarea clădirii de pe strada Izvor în spațiu pentru arhiva. Ce propuneri a avansat?

22 May 2020 2437

Președintele USR Constanța, Remus Negoi „De ce nu iau autoritățile măsuri concrete și predictibile pentru revigorarea turismului pe litoral?”

16 May 2020 3947

USR Constanța “Primăria Constanței reduce suprafața trotuarelor creând piste de biciclete nefuncționale pe trotuar”. Explicațiile de ordin tehnic ale municipalității

11 May 2020 2971

USR Constanța cheamă la aceeași masă oamenii politici, administrația, societate civilă, dezvoltatori imobiliari și pentru dezvoltarea coerentă a urbei

07 May 2020 2056

Membru USR, în prima linie în lupta împotriva coronavirusului “Mă echipez și mă dezechipez pe dană și mă dezinfectez să nu contaminez mașina în care fug spre altă navă”

02 May 2020 3782

Asociația Verde Urban a anunțat că va ataca în instanță Opoziția tună și fulgeră - “PUZ-urile odioase au fost votate în ședința Consiliului Local Constanța”

30 Apr 2020 2886

Deputatul USR, Stelian Ion propune ca selecția șefilor de spitale județene și DSP-uri să se facă pe baza principiului guvernanței corporatiste

29 Apr 2020 2934

Senatoarea USR, Ramona Dinu solicită Guvernului acte normative care să permită relansarea sectorului călătoriilor şi turismului

28 Apr 2020 1813

Plan pentru relansarea economică și socială pentru județul nostru, după ieșirea din starea de urgență, elaborat de USR Constanța

27 Apr 2020 2967