Ziua Dobrogei

#citeşteDobrogea 1878 noiembrie 13, Bucureşti. Decretul nr. 2533/1878 referitor la regulamentul de împărţire şi organizare administrativă a Dobrogei

„Carol I prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională domn al românilor la toţi de faţă şi viitor sănătate. Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul de Interne sub nr. 19695, având în vedere jurnalul Consiliului nostru de Miniştri nr. 6 încheiat în şedinţa din 13 noiembrie curent, având în vedere voturile corpurilor legiuitoare de la 28 şi 30 septembrie anul curent, am decretat şi decretăm ce urmează:

Regulament pentru împărţirea şi organizarea administrativă a Dobrogei

Titlul I

Împărţirea Dobrogei în districte şi plăşi
Art. 1. Teritoriul cuprins între gurile Dunării, ţinutul Dobrogei şi pământurile învecinate, hotărâte la nord de talvegul braţului Chilia, la sud prin linia de delimitare ce pleacă de la Silistra şi se opreşte la Mangalia, se împart în trei judeţe: judeţul Tulcea, judeţul Küstengea şi judeţul Silistra Nouă, având ca reşedinţe ale autorităţilor superioare oraşele cu acelaşi nume.
 
Art. 2. Judeţul Tulcea se compune din patru plăşi: Tulcea, Sulina, Măcin şi Babadag. Plasa Tulcea cuprinde: toate satele din fostul caimacamlîk, afară de Sarikioi. Mai cuprinde: Isaccea, Niculiţel, Teliţa şi Celik Dere ce făceau altădată parte din müdürrlîkul Isaccei şi încă toate satele pendinte altădată de müdürrlîkul Mahmudiei.
 
Plasa Sulina cuprinde: oraşul Sulina, toate satele pendinte de vechea căimăcămie cu acelaşi nume, precum şi satele ce compuneau fostul müdürrlîk al Chiliei. I se adaugă Insula Şerpilor.
 
Plasa Măcin cuprinde: oraşul Măcin şi toate satele vechii căimăcămii cu acelaşi nume, mai adăugându-i-se satele Geaferca, Taiţa, Digliş-Monastir, Cocoş-Monastir şi Giafer-Islam, pendinte altădată de Isaccea.
 
Plasa Babadag cuprinde: oraşul Babadag şi toate satele ce compuneau fostul caimacamlâk cu acelaşi nume. I se adaugă satul Sarikioi.
 
Art. 3: Judeţul Küstenge se compune din trei plăşi: Küstenge, Hârşova şi Mangalia. 
Plasa Küstenge cuprinde toate satele vechii căimăcămii cu acelaşi nume.
Plasa Hârşova cuprinde oraşul Hârşova şi toate satele fostului caimacamlâk.
Plasa Mangalia cuprinde: oraşul Mangalia şi toate satele vechii căimăcămii cu acelaşi nume, până la hotarul dinspre Principatul Bulgariei.
 
Art. 4: Judeţul Silistra Nouă se compune din două plăşi: Medgidia şi Silistra Nouă.
Plasa Medgidia cuprinde oraşul Medgidia şi toate satele caimacamlâkului de altădată şi Cernavoda, afară de Rasova.
Plasa Silistra Nouă cuprinde: Rasova şi toate satele aflate între plăşile Medgidia şi Mangalia de o parte, Dunărea şi hotarul dinspre Principatul Bulgariei de cealaltă.
 
Art. 5: În oraşele Tulcea, Küstenge şi Rasova se înfiinţează câte o poliţie de clasa I.
 
Art. 6: În oraşele şi târgurile Chilia, Mahmudia, Isaccea şi Cernavoda se va înfiinţa câte o poliţie de clasa a II-a.
 
Art. 7: Comisarii de poliţie, subcomisarii şi tot personalul poliţiei externe în oraşele unde s-a hotărât a exista poliţie, se va înfiinţa după trebuinţă în urma recomandărilor prefectului de district către Ministerul de Interne.

Comuna 

Art. 8: Fiecare sat formează o comună.
 
Art. 9: Comuna este administrată de către primar, asistat de un consiliu compus din patru persoane, locuitorii stabiliţi într-însa, aleşi de către consătenii lor, conform obiceiurilor localităţii.
 
Titlul II

Despre Prefect 

Art. 10: Prefectul în districtul său este reprezentantul guvernului central. El are sub îngrijirea şi răspunderea sa ordinea publică şi prin urmare: garanţia proprietăţii, a averii, a onoarei, a libertăţii individului şi ocrotirea drepturilor libertăţii tuturor cultelor.
 
Art. 11: Prefectul administrează districtul său, deocamdată, după legile şi obiceiurile locale, dând tot ajutorul administraţiei, întru executarea întocmai a regulamentelor celorlalte ministere.
 
Art. 12: Ca reprezentant al guvernului central, el are la dispoziţia sa, în limitele legii, puterea publică.
 
Art. 13: El, în această calitate, are întâiul pas la toate recepţiile, primeşte toate felicitările. El observă mersul tuturor serviciilor şi părerile sale, când crede necesar, le supune la aprecierile ministerului respectiv.
 
Art. 14: Toţi funcţionarii administrativi şi poliţieneşti sunt sub ordinele sale.
 
Art. 15: Prefectul este obligat ca la fiecare 15 zile să raporteze ministerelor respective îmbunătăţirile şi reformele ce crede necesar a se introduce în legislaţia locală actuală, care să înlesnească pe cât s-ar putea apropierea de legislaţia generală a ţării. Astfel şcoala, administraţia comunală şi judeţeană, serviciul sanitar şi drumurile de comunicaţie vor face obiectul primelor dispoziţii la care prefectul va fi dator a da toată serioasa sa solicitudine.
 
Măsurile propuse şi adoptate de ministerele respective şi aprobate de domnitor, prefectul le va face cunoscute populaţiei prin ordonanţă şi le va executa întocmai.
 
Art. 16: Ţinta la care prefectul caută a se sili să ajungă va fi legislaţia generală a ţării. Pentru a ajunge însă la aceasta este obligat a lua măsuri prudente, lăsând timp populaţiei locale a se pătrunde de foloasele noilor reforme.
 
Art. 17: În orice caz, prefectul este ţinut a nu trece peste legile generale ale ţării. Este lăsat la inteligenţa sa să nu aplice însă unele părţi care ar fi în contradicţie cu deprinderile şi cu legislaţia locală. Menţinerea iubirii şi a înfrăţirii între diferitele culte şi naţionalităţi, prin respectarea datinilor şi dogmelor fiecărui cult, va fi prima preocupare a prefectului.
 
Locuitorii Dobrogei (ai României Transdanubiene) fiind toţi consideraţi ca fii ai aceleiaşi Românii, toţi se vor bucura deopotrivă de aceleaşi îngrijiri şi drepturi şi prefectul este însărcinat cu aceasta.
 
Art. 18: Prefectul lucrează sub ordinele directe ale ministerului de Interne, executând în acelaşi timp ordinele tuturor celorlalţi miniştri în atribuţiile lor.
 
Art. 19: Prefectul este supus la toate celelalte îndatoriri către diferitele ministere, întocmai ca şi ceilalţi prefecţi ai ţării.

Despre administratorii de plăşi 

Art. 20: Administratorii în circumscripţia încredinţară lor au aceleaşi îndatoriri şi drepturi ca şi prefectul.
 
Art. 21: Administratorul lucrează sub ordinele prefectului. Ei îi înlesneşte toate informaţiile culese din localitate şi prin rapoarte săptămânale le supune la aprecierea prefectului care apoi le studiază şi le modifică conform îndatoririlor sale.

Despre poliţişti 

Art. 22: Poliţiştii sunt direct sub ordinele prefectului şi administrează poliţia în limitele legilor şi obiceiurilor locale existente şi conform instrucţiunilor prefectului. El are sub ordinele sale toată poliţia locală.

Despre primarii de comune 

Art. 23: Primarul este numit de către prefect dintre cei cinci locuitori aleşi ai comunei. Religia nu este un obstacol la numirea primarului. Prefectul va căuta însă în alegere a avea în vedere religia profesată de cel mai mare număr.
 
Art. 24: Primarul, asistat de consilieri, îngrijeşte şi ia măsurile cuvenite pentru poliţia rurală, pentru paza bunei ordini şi linişti între locuitori şi pentru îndeplinirea ordinelor ce le-ar primi de la autoritatea superioară. În caz de crime sau delicte, el urmăreşte şi descoperă pe autorii lor până la sosirea administratorului de plasă, căruia îi va fi făcut cunoscută îndată comiterea faptei. El îl va înştiinţa întotdeauna pe administratorul de plasă despre orice tulburare sau neorânduială întâmplată între locuitori.
 
Art. 25: Consiliul comunal sub preşedinţia primarului va căuta să împace toate neînţelegerile dintre locuitorii comunei. Are îndatorirea de a lua toate măsurile necesare pentru prosperarea intereselor generale ale comunei. Este responsabil pentru orice dezordine din cauza religiei. Va acorda egală protecţie tuturor cultelor. Va îngriji pentru buna stare a şcolii şi a templelor religiei.
 
Art. 26: Prin mijloacele de care poate dispune, Consiliul comunal va face ca străzile şi căile de comunicaţie de pe teritoriul comunei să fie întreţinute în condiţii satisfăcătoare.
 
Art. 27: Primarul se va supune ordinelor administratorului de plasă. El va putea cere ajutorul forţei publice pentru restabilirea ordinii, în cazul când ar fi tulburată în interiorul comunei. Administratorul îl va putea suspenda când el ar dovedi abateri de la îndatoririle sale. Prefectul nu îl mai poate revoca.
 
Art. 28: Când se va constata că Consiliul comunal nu corespunde îndatoririlor sale, administratorul îi va suspenda exerciţiul autorităţii sale şi va raporta prefectului care poate dizolva consiliul şi ordona altă alegere.
 
Art. 29: În comunele de reşedinţă a prefecturii, prefectul poate prezida adunarea Consiliului comunal ori de câte ori va crede de cuviinţă. Poate delega să-l înlocuiască pe directorul prefecturii.
 
Art. 30: Alăturatul stat care fixează numărul funcţionarilor şi apuntamentele lor, se va aplica pentru Dobrogea până ce corpurile legiuitoare vor organiza prin lege această parte a României.
 
Art. 31: Ministrul nostru de Interne este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti la 13 noiembrie 1878.

Carol 

Ministru de Interne,
C.A. Rosetti
Nr. 2533
 
S.A.N.I.C., fond Ministerul de Interne. Diviziunea Administrativă, dosar nr. 265/1878, f. 7-13“
 
(„Dobrogea în Arhivele româneşti (1597-1989)“, volum coordonat de Virgil Coman, Editura Etnologică, Bucureşti, 2013, pag. 88-90)
 
Citeşte şi: 
 
ZIUA de Constanţa lansează, în curând, Îndreptarul de iubire
 
Zi după zi, până la Ziua Dobrogei, ZIUA de Constanţa va fi semnalul, apelul, conştiinţa care #sărbătoreşte Dobrogea

Ziua Dobrogei, 139 de ani. 14 noiembrie 1878 - 14 noiembrie 2017
 
Ziua Dobrogei

#scrieDobrogea Călători străini despre Dobrogea şi despre necesitatea construirii unui canal de la Cernavodă la Constanţa (galerie foto)

#sărbătoreşteDobrogea Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, „Locul şi rolul Dobrogei“


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

#citeşteDobrogea Ţara Dobrogei şi pământul binecuvântat dintre ape. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa (galerie foto)

16 Dec 2017 93

#citeșteDobrogea Regele Carol I și constituționalizarea Dobrogei

15 Dec 2017 330

#citeșteDobrogea Numismatica în Dobrogea. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

15 Dec 2017 380

#SărbătoreșteDobrogea Distincția Meritul dobrogean și medalia comemorativă Remus Opreanu pentru criticul Enache Puiu

14 Dec 2017 279

#citeşteDobrogea Simion Mehedinţi, părintele Daciei Pontica, 55 de ani de la trecerea în nefiinţă. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

14 Dec 2017 360

#SărbătoreșteDobrogea Distincția Meritul dobrogean și medalia comemorativă Remus Opreanu pentru compozitorul Dumitru Lupu

13 Dec 2017 473

#citeşteDobrogea 138 de ani de la naşterea fondatorului oceanografiei româneşti, Ioan Borcea. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

13 Dec 2017 424

#SărbătoreșteDobrogea Distincția Meritul dobrogean și medalia comemorativă Remus Opreanu pentru istoricul Gheorghe Dumitrașcu

12 Dec 2017 351

#citeșteDobrogea 139 de ani de la numirea primului Consiliu Comunal al Constanței

12 Dec 2017 444

#citeșteDobrogea CALLATIS - „a treia mare cetate grecească de pe țărmul dobrogean“. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

12 Dec 2017 498

#sărbătoreșteDobrogea Distincția Meritul dobrogean și medalia comemorativă Remus Opreanu acordate pentru Zizi și Petre Covacef (galerie foto)

11 Dec 2017 458

#sărbătoreșteDobrogea Distincția Meritul dobrogean și medalia comemorativă Remus Opreanu acordate lui Virgil Coman

10 Dec 2017 969

#citeșteDobrogea141 de ani de la nașterea lui Constantin Moisil, fondatorul „Arhivelor Dobrogei”. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

08 Dec 2017 349

Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa „Dobrogia în pragul veacului al XX-lea“, de M.D. Ionescu

04 Dec 2017 517

#scrieDobrogea La 1 Decembrie 1918, rănită grav de ocupanți, Dobrogea își chema cetățenii acasă

01 Dec 2017 698

#sărbătoreșteDobrogea Mesajul Dr. Dan Gabriel Sîmbotin, cercetător științific I, Filiala Iași a Academiei Române. Dobrogea și regăsirea de sine a românilor

01 Dec 2017 568

#sărbătoreșteDobrogea Mesajul acad. Prof. Dr. Păun Ion Otiman, Președintele Filialei Timișoara a Academiei Române

01 Dec 2017 565

#sărbătoreșteDobrogea Mesajul ministrului Culturii și Identității Naționale, Lucian Romașcanu

01 Dec 2017 548

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul companiei Comvex SA, unul dintre cei mai importanţi operatori portuari din Europa Centrală și de Est

01 Dec 2017 793

#scrieDobrogea Salvăm Edificiul Roman cu Mozaic sau... timpul mai are răbdare? (galerie foto)

01 Dec 2017 1553

Astăzi, îşi serbează onomastica. Constănţeni care poartă numele Sfântului Andrei (galerie foto)

30 Nov 2017 775

#sărbătoreșteDobrogea Mesajul comandorului Nicolae Vatu - şeful Direcţiei Hidrografice Maritime

30 Nov 2017 552

#sărbătoreșteDobrogea Mesajul lui Dorin Maer – director CFR SA Constanţa

30 Nov 2017 683

#sărbătoreșteDobrogea Mesajul dr. Cătălin Nicolae Grasa – manager general Spitalul Județean Constanța

30 Nov 2017 701

#scrieDobrogea Grigore Antipa, iniţiatorul ştiinţelor mării în România

30 Nov 2017 700

#scrieDobrogea Poarta maritimo-dunăreană a României în paragină - Sulina

29 Nov 2017 537

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai. Dobrogea - ademenirea noastră dinspre Mare

29 Nov 2017 553

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul prof. dr. Vasile Nicoară, directorul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân“ Constanţa

29 Nov 2017 1198

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul lui Gabriel Lefter, președinte Curtea de Apel Constanţa

29 Nov 2017 704

#sărbătoreşteDobrogea Mesaj Dana Dumitrescu, director general al Teatrului de Stat Constanţa-Dobrogea are nevoie de un TEATRU NAŢIONAL

28 Nov 2017 936

#sărbătoreşteDobrogea Mesaj prof. Doina Voivozeanu - directorul Centrului Cultural Judeţean „Theodor T. Burada“

28 Nov 2017 603

#sărbătoreşteDobrogea Mesaj Daniela Vlădescu-managerul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“

28 Nov 2017 1161

#scrieDobrogea Dobrogea văzută de un bănățean

28 Nov 2017 578

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul Mariei Magiru, directorul Muzeului de Artă Populară

27 Nov 2017 553

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă Constanţa

27 Nov 2017 797

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul directorului Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Traian Cliante

27 Nov 2017 580

Lucrări din Biblioteca virtuală ZIUA de Constanța „Un sat dobrogean. Ezibei”, de C.D. Constantinescu Mircești

27 Nov 2017 464

#scrieDobrogea Un episod mai puțin cunoscut din istoria Peșterii Sfântului Andrei - sfințirea din 23 iulie 1944 (galerie foto)

27 Nov 2017 1613

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul lui Ilie Floroiu, directorul Clubului Sportiv Farul Constanţa, fost mare atlet, deţinător a două recorduri naţionale

26 Nov 2017 700

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul Elenei Frîncu, maestră emerită a sportului, vicecampioană mondială la handbal, cetăţean de onoare al municipiului Constanţa (galerie foto)

26 Nov 2017 1269

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul Danielei Sofronie, campioană olimpică şi europeană la gimnastică

26 Nov 2017 1128

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul conf. dr. ing. Ciprian Ion Rizescu, Universitatea Politehnica din Bucureşti Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică (galerie foto)

25 Nov 2017 682

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul lui Aledin Amet -Subsecretar de stat - Departamentul pentru Relaţii Interetnice

25 Nov 2017 675

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul profesorului universitar doctor Ibram Nuredin

25 Nov 2017 1093

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul dr. Dorin Popescu, preşedintele Asociaţiei Casa Mării Negre / Black Sea House

25 Nov 2017 737

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul Ovidius Clinical Hospital

25 Nov 2017 844

info-sud-est.ro Cotidianul Ziua de Constanța, inițiatorul unui eveniment inedit pentru sărbătorirea Dobrogei

24 Nov 2017 221

#sărbătoreșteDobrogea Distincția Meritul dobrogean și medalia comemorativă Remus Opreanu acordate generalului Adrian Soci fost comandant al Brigăzii 9 Mecanizată Mărășești

24 Nov 2017 5878

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul locotenent-colonelului Ion Vlăduţ, prim-adjunct al inspectorului şef al ISU Dobrogea Constanţa

24 Nov 2017 683

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul colonelului Constantin Dima, inspector-șef IJJ Constanța

24 Nov 2017 676