Administratie locala

UPDATE. Imagini de la eveniment Astăzi, şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Constanţa. Mai multe proiecte de pe ordinea de zi, respinse (galerie foto)

În aceste momente are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Pe ordinea de zi sunt 64 de proiecte.

În cadrul şedinţei sunt prezenţi 21 de consilieri locali. Sedinţa este statutară.

UPDATE: Remus Negoi de la USR aduce unele observaţii la patru proiecte:

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanța și SC ORIENT CONSTRUCT DECOR SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, al. Hortensiei și str. cpt. Dobrilă Eugeniu, inițiator Nicola Cristian Nicolae; iniţiator: primar Decebal Făgădău

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd. 1 Decembrie 1918, între blocurile L11-L12, L20-L21, în suprafață de 183 mp.; iniţiator: primar Decebal Făgădău

50. Proiect de hotărâre privind disponibilitatea temporară a fondurilor până la rambursarea acestora din Programul Interreg V A România - Bulgaria privind proiectul „Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage - Miniature Park”; iniţiator: primar Decebal Făgădău

"Orice cetăţean are dreptul să-şi exprime părerea privind proiectele de hotătâre", a spuns Remus Negoi.UPDATE 2: Elevul David Burlacu intonează imnul României iar mai apoi va intona şi imnul Dobrogei.

Primarul Decebal Făgădău a înmânat un buchet de flori cetăţeanului de onoare Ioana Giucăl, campioană la canotaj.

Sportivă de performanță, Ioana Giucăl a fost medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 1984 și este deținătoare a 8 titluri naționale și câștigătoare a numeroase regate internaționale. În data de 16 martie, Comisia nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului a dat aviz favorabil pentru acordarea titlului de cetăţean de onoare Ioanei Giucăl.

UPDATE 3: Profesorul Vasile Sârbu a venit la şedinţa CLM pentru a ridica diploma de cetăţean de onoare. Titlul l-a primit în anul 2000 potrivit hotărârii: 23 mai 2000 - Hotararea privind acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Constanta"  d-lui profesor Doctor VASILE SARBU.UPDATE 4: Consilierii PNL au anunţat că se vor abţine de la unele proiecte de pe ordinea de zi în semn de protest pentru lipsa transparenţei Primăriei Constanţa, care refuză să răspundă la adrese.

UPDATE 5: Au fost votate proiectele 1, 2, 3, 4.

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 25.04.2018; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 04.05.2018; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe anul 2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău

UPDATE 6:  Proiectele 5, 6, 7 şi 8 au fost votate. Proiectul nr. 9 a fost respins.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017 ale  Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale amortizate la 31.12.2017 ale Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța încheiate la 31.12.2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local de furnizare a energiei termice în sistem centralizat începând cu 01.05.2018 în municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de fuziune prin absorbție între SC Confort Urban SRL în calitate de societate absorbantă și SC Ecosal SRL în calitate de societate absorbită; iniţiator: primar Decebal Făgădău - RESPINS

UPDATE 7: Proiectele 10, 11, 12, 13, 14, 15 şi 16 au fost votate.

10. Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ de stat; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului/acordului colectiv de muncă la nivelul Serviciului public de asistență socială Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău                                                
 
13. Proiect de hotărâre privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciul public de asistență socială Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
14. Proiect de hotărâre privind numirea pe perioadă nedeterminată în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției locale de evidență persoane; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru închirierea unui spațiu cu destinația de depozit pentru depozitarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
16. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;         iniţiator: primar Decebal Făgădău

UPDATE 8: Proiectele 17, 18, 19, 20, 21, 22 şi 23 NU au fost votate.

17. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
18. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanța și SC ORIENT CONSTRUCT DECOR SRL;  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea ieşirii din indiviziune, cu sultă, a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Maramureș nr. 60;      iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea ieşirii din indiviziune, cu sultă, a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Theodor Speranția nr. 73, lot 1; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
23. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia; iniţiator: primar Decebal Făgădău

UPDATE 9: Proiectele 24, 25, 26, 27, 28, 29 şi 30 au fost votate.

24. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
25. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, bd. Mamaia nr. 284, în vederea înscrierii în cartea funciară; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Dumitrache Vergil, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
27. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Florescu Alexandru, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
28. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Nae Gheorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
29. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Pariș Aurel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004; iniţiator: primar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Stamule Hristu, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004; iniţiator: primar Decebal Făgădău

UPDATE 10:  Mai mulţi vecini nemulţumiţi s-au prezentat la şedinţa CLM, nemulțumiți de intenția lui  Nicola Cristian Nicolae de a face un Plan urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, al. Hortensiei și str. cpt. Dobrilă Eugeniu. Spre bucuria constănâenilor, ajunși la ședință,  Proiectul de hotărâre nr. 31  privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, al. Hortensiei și str. cpt. Dobrilă Eugeniu, inițiator Nicola Cristian Nicolae ( iniţiator: primar Decebal Făgădău) a fost respins!

Mai multe informaţii despre proiectul imobiliar puteţi citi aici.


UPDATE 11: Proiectele 32, 33, 34, 36, 37 şi 38 au fost votate.
Proiectul nr. 35 a fost respins.


32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire hală reparații și întreținere autovehicule și împrejmuire teren, str. Septimius Severus nr. 11, investitor SC Dinu Expedition SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+1E - locuință individuală, str. Crinului nr. 103, investitor Barzecu Panait; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil D+P+1-2E - comerț, alimentaţie publică și cazare, staţiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 15+16, investitor SC Teo Doi SRL;         iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil S+P+3-4E -  locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44A, investitor SC Solid House SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenul delimitat de str. Comarnic, De 1095/110, De 1095/38, De 1088/1, De 1093/6, De 1090 și parcela A 1093/2 situat în municipiul Constanța, zona Sere; iniţiator: primar Decebal Făgădău     
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Ferdinand, str. Ştefan Mihăileanu, str. Cuza Vodă şi str. George Enescu, iniţiator SC Laser Vision Med SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuinţe colective P+6E, Palazu Mare bd. Tomis nr. 425, lot 21/2, investitori Halep Costel şi Camboianu Valentin; iniţiator: primar Decebal Făgădău

UPDATE. 12   Proiectele 39, 43 și 50 au fost respinse. 

39.   Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Regulamentul local de urbanism aferent HCL nr. 259/2014 privind aprobare PUZ delimitat de străzile N. Iorga, Bogdan Vodă, Moldovei și Bucovinei, terenuri proprietate publică și privată, beneficiar Toma Cătălin;           iniţiator: primar Decebal Făgădău

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 38133/15.06.2000, adiționat, încheiat între municipiul Constanța și Fin.CO.Ge.Ro.SpA.; iniţiator: primar Decebal Făgădău

50. Proiect de hotărâre privind disponibilitatea temporară a fondurilor până la rambursarea acestora din Programul Interreg V A România - Bulgaria privind proiectul „Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage - Miniature Park”;   iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiectele 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54 și 55 au trecut. 

40.  Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor „strada Barbu Dănescu" și „strada General (r) Gheorghe Constantin", circulațiilor publice carosabile aprobate prin HCL nr. 316/2013;  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd. 1 Decembrie 1918, între blocurile L11-L12, L20-L21, în suprafață de 183 mp.;  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate  privată a municipiului Constanța, situat în bd. Ferdinand nr.

43, et. 1, ap. 5, către Datcu Ștefan, în conformitate cu sentința civilă nr. 2617/09.03.2017, rămasă definitivă prin sentința civilă nr. 141/30.01.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 25600/212/2015;  iniţiator: primar Decebal Făgădău

44.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța”; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța”;              iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 17, Ion Minulescu, Constanța”;                iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
47.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8, Constanța”; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
48.  Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare și Promovare a Turismului în municipiul Constanța”;  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
49.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001”, cod SMIS 109686;  iniţiator: primar Decebal Făgădău

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca partener, în cadrul proiectului „Development of Sustainable Cultural Tourism in the Black Sea Basin”, acronim CULTOUR-BSB, cu numărul de înregistrare 117 și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020; iniţiator: primar Decebal Făgădău

54. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 427/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța;  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
55. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 260/2010 privind Regulamentul de signalistică la nivelul municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

UPDATE. 13 Proiectele 52 și 53 au fost respinse 

52.  Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011 de către Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”;  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanța;  iniţiator: primar Decebal Făgădău

UPDATE. 13 Au fost votate și proiectele 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

56.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 189/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
57.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 276/2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța;  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
58.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi sau regim de închiriere;  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
59.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători;   iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
60.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
61.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 45, proprietatea domnului Cionca Sorin, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;  iniţiator: primar Decebal Făgădău

62. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 27, proprietatea SC P&R Cont Solutions SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
63. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Dragoș Vodă nr. 8, proprietatea domnului Aiftincăi Lucian și a doamnei Aiftincăi Mihaela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
64. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, pentru terenul situat în municipiul Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 145, proprietatea domnului Velicu Cristian, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. iniţiator: primar Decebal Făgădău

Doar 38 dintre proiectele aflate pe ordinea de zi au trecut, iar 26 au fost respinse.  

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 Oct 2018 392

Decebal Făgădău - „Am ieftinit gigacaloria. Plătim în avans astfel încât CET să dea drumul la apă caldă. Porniţi instalaţiile!“

03 Oct 2018 2424

Consiliul Local al Municipiului Constanța a aprobat închiderea traficului rutier în Piața Ovidiu (galerie foto+document)

27 Sep 2018 1425

Asociaţia „Verde Urban“ cere CLM Constanţa să nu voteze proiectele care permit construirea peste vestigii arheologice (document)

25 Sep 2018 879

Consiliul Local Municipal Medgidia convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi (document)

24 Sep 2018 319

Consilierii din Cumpăna, convocaţi în şedinţă. Şase noi proiecte pe ordinea de zi (document)

21 Sep 2018 343

Patru opere de artă de ceramică monumentală vor fi donate municipiului Constanţa. Lucrările vor fi amplasate în apropierea mării! (document)

18 Sep 2018 549

Modificări la nivel de conducere în Confort Urban SRL

07 Sep 2018 538

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi

31 Aug 2018 463

Consiliul Local Municipal Medgidia, convocat în şedinţă ordinară. 14 proiecte, pe ordinea de zi

23 Aug 2018 419

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

02 Aug 2018 626

Suporterii au venit ieri la şedinţa de Consiliu Local Municipal Constanţa „SSC Farul a fost în pericol real de desfiinţare“ (galerie foto)

01 Aug 2018 4713

„Vreau să-i ajut, nu să-i încurc“ Primarul Decebal Făgădău. Pe larg, despre SSC Farul, finanţarea clubului şi întâlnirea cu Ciprian Marica

31 Jul 2018 3157

UPDATE. Astăzi este ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Zeci de proiecte pe ordinea de zi. Alte două, pe ordinea suplimentară (galerie foto)

31 Jul 2018 674

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

31 Jul 2018 646

Modificări în organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Iată ce posturi sunt schimbate! (document)

30 Jul 2018 635

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

23 Jul 2018 606

UPDATE. Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă de îndată. Primarul Decebal Făgădău o dă la pace cu consilierii opoziției

06 Jul 2018 1010

Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă de îndată. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

05 Jul 2018 633

Ședințele de Consiliu Local Municipal de la Constanța devin nefrecventabile. Printre nervi și vociferări, s-a votat regulamentul privind parcările. PUZ-urile cu probleme au fost retrase (galerie foto + document)

29 Jun 2018 1567

LIVE TEXT. Acum, şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Constanţa. Schimb de replici dur, în debutul ședinței, între primar și consilierul PNL, Cristina Văsii (galerie foto)

28 Jun 2018 1692

Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

22 Jun 2018 861

Liberalii susţin că la presiunea lor se întâmplă acest lucru După ce, la şedinţa de Consiliu, aleşii i-au respins 26 de proiecte, primarul Decebal Făgădău a emis o notă internă! (document)

09 Jun 2018 1799

Consiliului Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

30 May 2018 871

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, supărat că mai multe proiecte de pe ordine de zi nu au trecut

29 May 2018 707

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

25 May 2018 552

Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în municipiul Constanța intră la vot în Consiliu Local Municipal. Ne-a costat 85.000 de lei!

25 May 2018 423

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 64 de proiecte pe ordinea de zi

23 May 2018 785

Consiliul Local al comunei Cumpăna, convocat în şedinţa de îndată. Ordinea de zi (document)

21 May 2018 542

UPDATE. Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

25 Apr 2018 1377

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța convocat în şedință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Apr 2018 680

Consiliul Local Municipal Medgidia, convocat în ședință ordinară. Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, pe ordinea de zi

27 Mar 2018 604

Primarul comunei Mereni, obligat de magistraţi să convoace de urgenţă Consiliul Local

26 Mar 2018 2231

LIVE TEXTConsilierii locali constănţeni, întruniţi în şedinţă ordinară. Zeci de proiecte importante, pe ordinea de zi (galerie foto)

23 Mar 2018 1010

Aleşii locali PNL se vor abţine de la vot în şedinţa CLM de mâine. Vezi despre ce proiect este vorba şi ce contestă liberalii? (documente)

22 Mar 2018 945

Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, convocat în şedinţă ordinară. 36 de proiecte pe ordinea de zi

08 Mar 2018 846

UPDATE. Ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Constanța. Ce proiecte vor fi analizate (galerie foto)

23 Feb 2018 703

Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Feb 2018 659

Consiliul Local al municipiului Constanța convocat în ședință extraordinară. Cinci proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Feb 2018 662

Consiliul Local al municipiului Constanța convocat în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Feb 2018 770

LIVE TEXT. Ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

15 Feb 2018 943

Consiliul Local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Va fi votat bugetul pe anul 2018. Ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi

09 Feb 2018 661

Cum se votează în CLM Mig-2000 va continua sa folosească gratuit un teren al municipiului Constanţa

01 Feb 2018 1310

LIVE TEXT Ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța. Ce proiecte vor fi analizate

30 Jan 2018 1191

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Jan 2018 935

Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, convocat în şedinţă ordinară. 22 de proiecte pe ordinea de zi

10 Jan 2018 539

LIVE TEXT Astăzi, ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa. 48 de proiecte pe ordinea de zi (galerie foto + video)

28 Dec 2017 2745

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

08 Dec 2017 1055

LIVE TEXT Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipal Constanţa a început. 44 de proiecte pe ordinea de zi (galerie foto)

27 Nov 2017 2166

Liberalii au revenit la sentimente mai bune. Vor vota pentru validarea mandatelor lui Rezeanu şi Căliminte. În ce condiţii ar relua procedura de vacantare a mandatelor?

27 Nov 2017 1479