Sedinte consiliu

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată , cu  modificările  şi  completările  ulterioare în data de 14  nov.2018 (miercuri) ora- 12,00, ce va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
 
Ordinea de  zi  este  compusă din următoare lepuncte: 
 
 1.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind   aprobarea  nomenclaturii  stradale  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  termen  în  vederea  eliberării  unor  autorizaţii  de  construire.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 3. Proiect  dehotărâreprivindmodificareaşicompletareainventaruluibunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu luiTraian, peanul 2018, aprobat prin H.C.L. nr.6/15.01.2018, cu  modificările ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

   4. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea  cuantumului  bursei  de  ajutor  social ce  se  va  acorda în  cursul  anului  şcolar 2018-2019, elevilor  din  unităţile  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  de  pe  raza  comunei  Valu lui Traian
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

  5  Proiect de  hotărâreprivindaprobareacuantumuluibursei  de merit  ce  se  vaacordaîncursulanuluişcolar 2018-2019, precumşi  a  numărului  total  de  burse de merit  ce  se  voracordaînsemestrul  I, elevilor  din  unităţile  de  învăţământpreuniversitar  de  stat  de  perazacomuneiValuluiTraian
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

6.Proiect de hotărârepentrumodificareaalin.(1) al art.1  din H.C.L. nr.385-24.11.2017 privind  stabilirea  normativelor  de  cheltuieli  privind  consumul  de  carburanţi  pentru  autoturismele  care  deservesc   U.A.T. Comuna  Valu  lui  Traian, precum  şi  a  costurilor  pentru  convorbirile  telefonice.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

7.  Proiect de  hotarare  privind  aprobareafinanţării  din  bugetul  local  a  cheltuielilorce  se  vorefectua  cu   achiziționarea  de  lemnepentruîncălzireaînsezonulrece 2018-2019   a  Modulului de  Fete ”Casa Chara”  din  comunaValuluiTraian - din  cadrulFundației  Project Romanian Rescue.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

   8. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de intereslocal, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  stabilit, prin  hotărâri  judecătoreşti,  prestarea   unei  munci   în  folosul comunităţii,  în  baza  Legii nr.272/2004 privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului, în  anul 2018.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

  9. Proiect  de  hotărâreprivind aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2018 aprobat  prin  H.C.L. nr.37/14.02.2018, cu  modificările  ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

  10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încredinţării  directe a  contractului de achiziţie-servicii de  scanare, digitalizare, publicare online, promovare carte „Valu lui Traian Monografie” scrisă  de  Ştefan Păunescu.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încredinţării  directe a  contractului de achiziţie-servicii de  realizare „as-built” pentru  proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Valu lui Traian,. Jud. Constanţa”
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încredinţării  directe a  contractului de achiziţie-servicii de  măsurători cadastrale Legea nr.165/2013.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încredinţării  directe a  contractului de achiziţie-serviciu de  lucrări îndreptare plan parcelar A 403 .
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   14. Proiect de hotărâre privind  reactualizarea indicatorilor  tehnico-economici   pentru  obiectivul : „Supraetajare  Şcoala nr.2 Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna  Valu lui Traian  şi  construire Sala de Sport”
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încheierii  unui act adiţional  pentru suplimentarea lucrărilor  la   obiectivul : „Supraetajare  Şcoala nr.2 Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna  Valu lui Traian  şi  construire Sala de Sport”
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

 16. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea  anexelor  nr.1 şi   nr.2  la    H.C.L. nr.437/ 15.12.2017  privind  aprobarea  PROGRAMULUI  DE  ACHIZIŢII   şi a  STRATEGIEI  de ACHIZIŢIE  PUBLICĂ, pentru  anul 2018, cu modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN

   17.  proiect de hotărâre  privind   probarea  Procedurii  de derulare  a  achiziţiei directe  de produse/servicii/lucrări  şi a  bunurilor/serviciilor  exceptate  de la  Legea  nr.98/2016.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   18. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rezilierii  contractului  de închiriere  ce  are  ca  obiect  apartamentul  nr.7, Bloc A, locuinţa  ANL - situatăîncomuna  Valu  lui Traian, str.Stadion, nr.3  şiaprobarearepartizăriilocuinţelor  vacante.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   19.  proiect de hotărâre  privind   aprobarea  prelungirii   convenţiei   de  colaborare  nr.26.913/24.11.2016încheiat  cu  Fundaţia de  Servicii  Islamice  din  România-Filiala Valu  lui Traian- Internatul  Şcolar  pentru  băieţi Valu lui Traian,  în  domeniul   educaţiei.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

  20 Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al  aparatului  de  specialitate  al  primarului comunei  Valu  lui Traian
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   21. Proiect  de  hotărâre  privindatribuireaunorloturi  de  terenînfolosinţăgratuităcătretineriisub 35 de aniînvedereaconstruirii  de  locuinţăproprietatepersonală, încondiţiileLegii nr.15/2003.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

22.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de  folosinţă  asupra   unor  terenuri   atribuite  în  baza Legii nr.15/2003.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

23.Proiect de hotărâre  pentru  modificarea  art.1  şi  anexei  la H.C.L. nr.104/22.03.2016 privind   aprobarea  vânzării  prin  licitație  publică  a  unor   loturi  de casă  din  zona  lotizată  F, terenuri  ce  fac  parte  din  domeniul  privat  al  comunei, cu  modificările  şi  completările  ulterioare
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

  24. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  de  plată  pentru achitarea unui teren ce face  parte din domeniul privat al comunei.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN

  25.Proiect de hotărâre  pentru  modificarea   poziţiilor 9, 10 şi 13  din  anexa nr.2  la    H.C.L. nr.14/ 15.01.2018   cu modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 
26. Proiect de hotărâre  privind  acordul Consiliului Local  al comunei Valu lui Traian  pentru autorizarea  construirii  obiectivului „Staţie de Bază pentru comunicaţii electronice”, de către RCS&RDS S.A.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

  27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea   realizării   unei   lucrări  cu titlul „Valu lui Traian  în  anul Centenarului-2018”
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

28. Proiect de hotărâre privindaprobareacontractăriiuneifinanţărirambursabile  interne   învaloaretotală  de  7.516.275,82 lei.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

29.Proiect de hotărâre   pentru  completarea  art.3  din  H.C.L. nr.280/07.09.2018  privind  aprobarea Regulamentului de vânzare  a  locuinţelor ANL  situate pe raza UAT Valu  lui Traian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

30.Proiect de hotărâre  pentru  modificarea art.1  din  H.C.L. nr.227/06.07.2018  privind  aprobarea  acordării  unor ajutoare de  urgenţă (Miumiun Belhîiz). 
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

14 Dec 2018 190

Ședinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

06 Dec 2018 335

LIVE TEXT. În premieră, ședința Consiliului Local al municipiului Constanța are loc la Gara Maritimă. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (galerie foto)

29 Nov 2018 707

Ședință extraordinară a Consiliului Judeţean Constanța. Un singur proiect pe ordinea de zi

28 Nov 2018 358

Spitalul Municipal Constanța, în atenția consilierilor municipali. Urmează investiții (document)

27 Nov 2018 352

UPDATE. Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi (galerie foto)

26 Nov 2018 1252

Liceele „Traian“ şi „Decebal“ vor fi reabilitate termic (documente)

26 Nov 2018 615

Sportivi şi antrenori, premiaţi Bani de la bugetul local pentru performanţele internaţionale ale CS Farul Constanţa şi ale LPS „Nicolae Rotaru“ Constanţa (documente)

26 Nov 2018 604

A fost convocată AGA Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa

26 Nov 2018 609

Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice Două proiecte de hotărâre, pe masa consilierilor locali constănţeni (documente)

26 Nov 2018 503

Premieră la Constanța. Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa va avea loc la sediul CNAPM Constanța - Sala de Marmură a Gării Maritime

23 Nov 2018 796

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

23 Nov 2018 301

Cine sunt membrii CA-ului CN ACN Constanţa. Ce remuneraţie vor primi

13 Nov 2018 362

Consiliul Local Medgidia, convocat în şedinţă ordinară. Care este ordinea de zi

07 Nov 2018 367

Cine sunt noii membri ai Consiliului de Administrație al societății E-Distribuție Dobrogea

05 Nov 2018 448

Cine este noul reprezentant al Ministerului Finanţelor în Consiliul de Administraţie al RATC?

31 Oct 2018 477

„Medaliile obținute de elevi și de profesori sunt și ale orașului“ Mirciștii Gabriel-Darius Mardaru și Robert Gabriel Pășcălău, premiați de Primăria Constanța (document)

29 Oct 2018 871

O familie din Constanţa a depus dosarul acum şapte ani pentru o locuinţă ANL. Proiectul, pe ordinea de zi a şedinţei CLM (document)

29 Oct 2018 529

Consilierii locali ai municipiului Constanţa stabilesc valoarea şi numărul burselor pentru semestrul I al anului şcolar 2018-2019 (documente)

29 Oct 2018 780

Şedinţă ordinară la Consiliul Local Municipal Medgidia

26 Oct 2018 446

Decizii importante la Şantierul Naval 2 Mai Mangalia. Cine sunt noii administratori provizorii

02 Oct 2018 2238

Adunarea Generală a Acţionarilor CN APM Constanţa, convocată la sfârşitul lunii. Cine rămâne şi cine pleacă dintre membrii Consiliului de Administraţie

02 Oct 2018 1758

LIVE TEXT Consiliul Judeţean Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi (galerie foto)

28 Sep 2018 1473

Consiliul Local al Municipiului Constanța a aprobat închiderea traficului rutier în Piața Ovidiu (galerie foto+document)

27 Sep 2018 1521

Monumentul din Topraisar ridicat în cinstea eroilor români căzuți în Primul Război Mondial, preluat de CJC (document)

26 Sep 2018 481

Consiliul Local Municipal Medgidia convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi (document)

24 Sep 2018 385

Consiliul Municipal Constanţa votează prelungirea contractului cu Societatea de Avocaţi „Trandafir şi Asociaţii“. Vezi de ce! (document)

24 Sep 2018 279

Consilierii din Cumpăna, convocaţi în şedinţă. Şase noi proiecte pe ordinea de zi (document)

21 Sep 2018 404

Ce decizii au fost luate în şedinţa Adunării Generale a CN APM Constanţa

15 Sep 2018 541

Oil Terminal SA convoacă acţionarii în AGOA. Iată ordinea de zi!

06 Sep 2018 508

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi

31 Aug 2018 520

Olandezi numiţi în Consiliul de Administraţie al Şantierului Naval din Mangalia, preluat de Damen

27 Aug 2018 3429

Consiliul Local Municipal Medgidia, convocat în şedinţă ordinară. 14 proiecte, pe ordinea de zi

23 Aug 2018 448

UPDATE. A început şedinţa de Consiliu Judeţean Constanţa. Ce se află pe ordinea de zi (galerie foto)

22 Aug 2018 1232

Mandatele administratorilor provizorii în Consiliul de Administraţie al Electrocentrale Constanţa SA au fost prelungite

09 Aug 2018 495

Consilierii locali din Mangalia se întrunesc în şedinţă. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

07 Aug 2018 473

Uzina Termoelectrică Midia SA a anunțat numele administratorilor provizorii. Vor avea un mandat de patru luni

02 Aug 2018 478

„Mă voi întâlni cu operatorii economici, pentru a le asculta argumentele“ Făgădău anunţă o nouă dezbatere publică privind Regulamentul de acces în zona peninsulară a Constanţei

01 Aug 2018 887

UPDATE. Astăzi este ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Zeci de proiecte pe ordinea de zi. Alte două, pe ordinea suplimentară (galerie foto)

31 Jul 2018 693

UPDATE Ședinţă ordinară a Consiliului Judeţean Constanţa. Nici un proiect pe ordinea suplimentară de zi (galerie foto)

27 Jul 2018 710

Constanţa. Este şedinţă de Consiliu Judeţean. Ce se discută. Nume de persoane importante pe ordinea de zi

27 Jul 2018 1007

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății Neptun Olimp, convocată în ședință. Ce subiecte se află pe ordinea de zi

26 Jul 2018 616

Au fost aleşi administratorii provizorii neexecutivi ai SC Neptun-Olimp SA. Iată cine sunt aceştia!

23 Jul 2018 596

Marian Irimia şi Florentina Ciordas, aleşi membri provizorii în Consiliul de Administraţie al Aeroportului Mihail Kogălniceanu. Iată ce indemnizaţie primesc!

21 Jul 2018 1185

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Iată ordinea de zi!

19 Jul 2018 2153

Acționarii Argus SA, convocați în AGOA și AGEA

18 Jul 2018 542

LIVE TEXT. Acum, şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Constanţa. Schimb de replici dur, în debutul ședinței, între primar și consilierul PNL, Cristina Văsii (galerie foto)

28 Jun 2018 1731

Ce le pregăteşte Decebal Făgădău pensionarilor de Ziua Dobrogei?

27 Jun 2018 2567

Asociaţia senatorului Chiţac le dă bătăi de cap angajaţilor Inspectoratului în Construcţii, prefectului şi arhitectului-şef Mihai Vânturache!

26 Jun 2018 1898

Ce decizii au fost luate în AGOA Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA

23 Jun 2018 694