Sedinte consiliu

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată , cu  modificările  şi  completările  ulterioare în data de 14  nov.2018 (miercuri) ora- 12,00, ce va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
 
Ordinea de  zi  este  compusă din următoare lepuncte: 
 
 1.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind   aprobarea  nomenclaturii  stradale  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  termen  în  vederea  eliberării  unor  autorizaţii  de  construire.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 3. Proiect  dehotărâreprivindmodificareaşicompletareainventaruluibunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu luiTraian, peanul 2018, aprobat prin H.C.L. nr.6/15.01.2018, cu  modificările ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

   4. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea  cuantumului  bursei  de  ajutor  social ce  se  va  acorda în  cursul  anului  şcolar 2018-2019, elevilor  din  unităţile  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  de  pe  raza  comunei  Valu lui Traian
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

  5  Proiect de  hotărâreprivindaprobareacuantumuluibursei  de merit  ce  se  vaacordaîncursulanuluişcolar 2018-2019, precumşi  a  numărului  total  de  burse de merit  ce  se  voracordaînsemestrul  I, elevilor  din  unităţile  de  învăţământpreuniversitar  de  stat  de  perazacomuneiValuluiTraian
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

6.Proiect de hotărârepentrumodificareaalin.(1) al art.1  din H.C.L. nr.385-24.11.2017 privind  stabilirea  normativelor  de  cheltuieli  privind  consumul  de  carburanţi  pentru  autoturismele  care  deservesc   U.A.T. Comuna  Valu  lui  Traian, precum  şi  a  costurilor  pentru  convorbirile  telefonice.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

7.  Proiect de  hotarare  privind  aprobareafinanţării  din  bugetul  local  a  cheltuielilorce  se  vorefectua  cu   achiziționarea  de  lemnepentruîncălzireaînsezonulrece 2018-2019   a  Modulului de  Fete ”Casa Chara”  din  comunaValuluiTraian - din  cadrulFundației  Project Romanian Rescue.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

   8. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de intereslocal, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  stabilit, prin  hotărâri  judecătoreşti,  prestarea   unei  munci   în  folosul comunităţii,  în  baza  Legii nr.272/2004 privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului, în  anul 2018.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

  9. Proiect  de  hotărâreprivind aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2018 aprobat  prin  H.C.L. nr.37/14.02.2018, cu  modificările  ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

  10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încredinţării  directe a  contractului de achiziţie-servicii de  scanare, digitalizare, publicare online, promovare carte „Valu lui Traian Monografie” scrisă  de  Ştefan Păunescu.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încredinţării  directe a  contractului de achiziţie-servicii de  realizare „as-built” pentru  proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Valu lui Traian,. Jud. Constanţa”
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încredinţării  directe a  contractului de achiziţie-servicii de  măsurători cadastrale Legea nr.165/2013.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încredinţării  directe a  contractului de achiziţie-serviciu de  lucrări îndreptare plan parcelar A 403 .
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   14. Proiect de hotărâre privind  reactualizarea indicatorilor  tehnico-economici   pentru  obiectivul : „Supraetajare  Şcoala nr.2 Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna  Valu lui Traian  şi  construire Sala de Sport”
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încheierii  unui act adiţional  pentru suplimentarea lucrărilor  la   obiectivul : „Supraetajare  Şcoala nr.2 Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna  Valu lui Traian  şi  construire Sala de Sport”
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

 16. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea  anexelor  nr.1 şi   nr.2  la    H.C.L. nr.437/ 15.12.2017  privind  aprobarea  PROGRAMULUI  DE  ACHIZIŢII   şi a  STRATEGIEI  de ACHIZIŢIE  PUBLICĂ, pentru  anul 2018, cu modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN

   17.  proiect de hotărâre  privind   probarea  Procedurii  de derulare  a  achiziţiei directe  de produse/servicii/lucrări  şi a  bunurilor/serviciilor  exceptate  de la  Legea  nr.98/2016.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   18. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rezilierii  contractului  de închiriere  ce  are  ca  obiect  apartamentul  nr.7, Bloc A, locuinţa  ANL - situatăîncomuna  Valu  lui Traian, str.Stadion, nr.3  şiaprobarearepartizăriilocuinţelor  vacante.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   19.  proiect de hotărâre  privind   aprobarea  prelungirii   convenţiei   de  colaborare  nr.26.913/24.11.2016încheiat  cu  Fundaţia de  Servicii  Islamice  din  România-Filiala Valu  lui Traian- Internatul  Şcolar  pentru  băieţi Valu lui Traian,  în  domeniul   educaţiei.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

  20 Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al  aparatului  de  specialitate  al  primarului comunei  Valu  lui Traian
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

   21. Proiect  de  hotărâre  privindatribuireaunorloturi  de  terenînfolosinţăgratuităcătretineriisub 35 de aniînvedereaconstruirii  de  locuinţăproprietatepersonală, încondiţiileLegii nr.15/2003.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

22.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de  folosinţă  asupra   unor  terenuri   atribuite  în  baza Legii nr.15/2003.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

23.Proiect de hotărâre  pentru  modificarea  art.1  şi  anexei  la H.C.L. nr.104/22.03.2016 privind   aprobarea  vânzării  prin  licitație  publică  a  unor   loturi  de casă  din  zona  lotizată  F, terenuri  ce  fac  parte  din  domeniul  privat  al  comunei, cu  modificările  şi  completările  ulterioare
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

  24. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  de  plată  pentru achitarea unui teren ce face  parte din domeniul privat al comunei.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN

  25.Proiect de hotărâre  pentru  modificarea   poziţiilor 9, 10 şi 13  din  anexa nr.2  la    H.C.L. nr.14/ 15.01.2018   cu modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 
26. Proiect de hotărâre  privind  acordul Consiliului Local  al comunei Valu lui Traian  pentru autorizarea  construirii  obiectivului „Staţie de Bază pentru comunicaţii electronice”, de către RCS&RDS S.A.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

  27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea   realizării   unei   lucrări  cu titlul „Valu lui Traian  în  anul Centenarului-2018”
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

28. Proiect de hotărâre privindaprobareacontractăriiuneifinanţărirambursabile  interne   învaloaretotală  de  7.516.275,82 lei.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

29.Proiect de hotărâre   pentru  completarea  art.3  din  H.C.L. nr.280/07.09.2018  privind  aprobarea Regulamentului de vânzare  a  locuinţelor ANL  situate pe raza UAT Valu  lui Traian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

30.Proiect de hotărâre  pentru  modificarea art.1  din  H.C.L. nr.227/06.07.2018  privind  aprobarea  acordării  unor ajutoare de  urgenţă (Miumiun Belhîiz). 
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Situaţiile financiare ale Electrocentrale Constanţa SA aferente anului 2018, auditate de Prim-Audit SRL

16 Mar 2019 337

LIVE TEXT. Ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța Consilierii județeni votează, azi, mai multe proiecte importante

28 Feb 2019 873

LIVE TEXT Şedinţă ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa. Consilierii locali au decis să nu se construiască lângă Poarta mare a Cetății Tomis (galerie foto)

28 Feb 2019 1063

Este oficial Cine sunt membrii provizorii ai Consiliului de Administraţie al SC Neptun-Olimp SA

28 Feb 2019 636

RAEDPP cedează un teren pentru arhiva Primăriei şi primeşte un altul în Piaţa Tomis 3 (documente)

25 Feb 2019 780

Se modifică valoarea investiţiei privind creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale „Ion Minulescu“ din Constanţa (document)

23 Feb 2019 519

O societate condusă de libanezi domiciliaţi în Constanţa şi-a revocat administratorul

23 Feb 2019 654

Vești bune Internatul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida“ din Constanța va fi modernizat (document)

23 Feb 2019 854

Schimbări în Consiliul de Administraţie al BTT Perla Costineştiului. Cine sunt administratorii numiţi

23 Feb 2019 977

Şedinţă a Consiliului local al municipiului Constanţa la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa. Mai multe proiecte pe ordinea de zi

22 Feb 2019 587

CN ACN Constanța SA Durata contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii, prelungită

22 Feb 2019 791

Grădiniţa cu program prelungit „Amicii“ va fi reabilitată şi modernizată (document)

21 Feb 2019 777

Şedinţă ordinară la Consiliul Local Municipal Medgidia

19 Feb 2019 480

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța, convocat în ședinţă ordinară. Sunt mai multe proiecte pe ordinea de zi

15 Feb 2019 495

Ordinea de zi a Adunării Generale a CN APM Constanţa. Când va avea loc şedinţa (document)

06 Feb 2019 806