Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în ședință extraordinară Primarul Chițac le solicită consilierilor să voteze prelungirea proiectelor de modernizare a marilor bulevardelor cu șase luni(VIDEO)

Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă extraordinară, cu convocare de îndată, joi, 07.12.2023, ora 14:00.

 Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință. Sunt prezenți 26 de consilieri locali. Proiectul ordinii de zi: 

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 553/2023 pentru modificarea HCL nr. 135/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 37, Constanța”; - APROBAT
         iniţiator: primar Vergil Chiţac; avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 562/2023 pentru modificarea HCL nr. 243/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța – zona Soveja – blocurile FT4, FT 3A, FT 3B”; - APROBAT
        iniţiator: primar Vergil Chiţac; aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 559/2023 pentru modificarea HCL nr. 3/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic Tomis – corp Liceu”;  - APROBAT
         iniţiator: primar Vergil Chiţac; avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr.4
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 561/2023 pentru modificarea HCL nr. 196/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona Casa de Cultură – blocurile L48, L49, L50”; - APROBAT
          iniţiator: primar Vergil Chiţac; aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 558/2023 pentru modificarea HCL nr. 136/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Școala Gimnazială nr.7 Remus Opreanu, Constanța”; - APROBAT
         iniţiator: primar Vergil Chiţac; avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 567/2023 pentru modificarea HCL nr. 52/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu”; - APROBAT - 17 voturi pentru și 7 abțineri
         iniţiator: primar Vergil Chiţac; avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr.3

Valoarea proiectului a fost majorată pînă la aproape 200 de milioane de lei de la ultimul deviz în sumă de 109.354.740,65 lei. Directorul de la Direcția de Proiecte Europene, Ani Merlă, spune că în cadrul proiectului au intervenit alte cheltuieli suplimentare, de amenajare noi stații și construirea unor noi scuaruri, plus cheltuieli de securitate în muncă.


Pentru realizarea benzilor dedicate, a pistelor de biciclete și a unor trotuare cu lățimi care să respecte prescripțiile de proiectare este necesară reconfigurarea spațiului existent de pe bulevardul I.C. Bratianu.

Având în vedere că unul din obiectivele este prioritizarea transportului public, în cadrul proiectului s-a prevăzut desființarea unor sensuri giratorii (sensuri giratorii ale căror elemente geometrice nu respectă normativele în vigoare – AND 600) cât și reconfigurarea unor intersecții. Cele 3 intersecții giratorii existente:
 

1. Bdul I.C. Brătianu cu Strada Bucegi;
2. Bdul I.C. Brătianu cu acces Lidl (langa strada Mircea Berberian);
3. Bdul I.C. Brătianu cu Strada I.L. Caragiale; se vor desființa urmând a se reconfigura ca intersecții semaforizate.Totodată, se vor moderniza următoarele intersecții: I.C. Brătianu – Bucegi – Refugiu autobuz – intersecție semaforizată I.C. Brătianu – Lidl – intersecție semaforizată I.C. Brătianu – I. L. Caragiale – intersecție semaforizată I.C. Brătianu – TP 1 (în apropiere de strada Bravilor) – trecere de pietoni semaforizată I.C. Brătianu – TP 2 (în apropiere de strada Corbului) – trecere de pietoni semaforizată I.C. Brătianu – TP 3 (în apropiere de strada Labirint) – trecere de pietoni semaforizată I.C. Brătianu – Theodor Burada – intersecție semaforizată I.C. Brătianu – Oborului – intersecție semaforizată I.C. Brătianu – Avram Iancu – intersecție semaforizată  

Perioada propusă pentru implementarea proiectului ”Îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța B-dul I. C. Brătianu” este de 18 de luni.
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 572/2023 pentru modificarea HCL nr. 155/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea mediului urban în zona Delfinariu – Faleză Nord”; - APROBAT cu 22 voturi pentru
        iniţiator: primar Vergil Chiţac; avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 573/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bulevardul. Mamaia ”; - * voturi pentru, 8 împotriva, 7 abtineri - PROIECTUL A FOST RESPINS
         iniţiator: primar Vergil Chiţac; aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
Directorul Direcției Proiecte Europene din cadrul Primăriei, Ani Merlă a spus în ședința de Consiliu că nu vor fi desființate toate locurile de parcare de pe bulevardul Mamaia dar și că acest proiect prevede și sistem de canalizare, inclusiv pentru apa pluvială, care nu există în acest moment în stațiunea Mamaia, deoarece la momentul amenajării stațiunea a fost considerată o grădină, ca în acest moment a devenit cartier al municipiului Constanța.

Consilierul USR, Florin Cocargeanu spune că proiectul de 500 de pagini este extrem de stufos și nu a putut fi studiat de pe o zi pe alta.

Consilierul PSD, Costin Răsăuțeanu solicită ca în interiorul acestei documentații să fie precizate locațiile unde vor dispărea locurile de parcare, conform criteriilor de eligibilitate.

Proiectul are o valoare de 166.953.814 lei fără TVA.

Zona de intervenție a proiectului este alcătuită din Bulevardul Mamaia, tronson delimitat de sensul giratoriu de la intersecția cu strada Pescarilor și respectiv sensul giratoriu din dreptul accesului la Hotel Diplomatic Mamaia. Lungimea este de 6,3 km.

Investiția, spune primăria, vizează „creșterea gradului de atractivitate al transportului public și migrarea unui număr cât mai mare de deplasări spre acest mijloc de transport, precum și spre deplasările pietonale și cu bicicleta, în defavoarea deplasării cu vehiculul personal, prin scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de transport, cu efecte pozitive asupra reducerii poluării și consumului de energie, decongestionarea traficului și îmbunătățirea siguranței în trafic.”

Primarul Vergil Chițac a afirmat la rândul său că la capătul stațiunii, în partea de nord există un teren unde se va putea construi o parcare supraetajată, iar acolo unde proiectul permite, parcări la sol.
 

 1. Proiect de hotărâre nr. 556/2023 pentru modificarea HCL nr. 93/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Steluțele Mării”, Constanța»; - APROBAT
        iniţiator: primar Vergil Chiţac; avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 560/2023 pentru modificarea HCL nr. 145/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constantin Brâncoveanu, Constanţa”; - APROBAT
      iniţiator: primar Vergil Chiţac; avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 554/2023 privind etapizarea proiectului „Îmbunătățirea mobilităţii în municipiul Constanţa, între gara CFR şi staţiunea Mamaia”, cod SMIS 129224, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027 ; - APROBAT cu 24 voturi
       iniţiator: primar Vergil Chiţac; aviz Comisia de specialitate nr. 1

OUG 46 permite etapizarea proiectelor ajunse la un grad de maturitate, spune directorul Direcției Proiecte Europene, Ani Merla. Acesta adaugă că există posibilitatea recuperării financiare ale costurilor suportate de municipalitate pentru acest proiecte prin  Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027. Merlă se referă la toate cele trei proiecte care privesc îmbunătățirea mobilității pe marile bulevardele aflate încă în lucru.

6 luni este termenul pe care l-a solicitat Primăria Constanța pentru recepția și finalizarea lucrărilor.
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 566/2023 privind etapizarea proiectului „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1 Mai – Șoseaua Mangaliei”, cod SMIS 129227, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027; - APROBAT cu 24 voturi
       iniţiator: primar Vergil Chiţac; aviz Comisia de specialitate nr. 1

6 luni este termenul pe care l-a solicitat Primăria Constanța pentru recepția și finalizarea lucrărilor.
 1. Proiect de hotărâre nr. 563/2023 privind etapizarea proiectului „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța", cod SMIS 129226, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027; - APROBAT cu 23 voturi
        iniţiator: primar Vergil Chiţac; aviz Comisia de specialitate nr. 1

6 luni este termenul pe care l-a solicitat Primăria Constanța pentru recepția și finalizarea lucrărilor.
 1. Proiect de hotărâre nr. 564/2023 privind etapizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța”, cod SMIS 137373, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027; - APROBAT cu 22 voturi
        iniţiator: primar Vergil Chiţac; aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 570/2023 privind etapizarea proiectului „Incubator de afaceri Constanța”, cod SMIS 124568, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiţii 2.1, Obiectivul specific 2.1.B, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027; - APROBAT cu 24 voturi penntru
         iniţiator: primar Vergil Chiţac; aviz Comisia de specialitate nr. 1

Valoarea de implementare a proiectului practic s-a dublat, față de devizul inițial. 

Lucrările până la etajul 3 al clădirii a consumat bugetul inițial, spune Ani Merlă. Ceea ce se votează acum, 29 milioane de lei, vor fi decontați ca un proiect distinct prin Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027, a explicat directorul Direcției Fonduri Europene din cadrul municipalității.
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 565/2023 privind etapizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”, cod SMIS 137372, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027; -  26 de voturi pentru APROBAT
         iniţiator: primar Vergil Chiţac; aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 555/2023 privind etapizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța”, cod SMIS 124052, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027; - APROBAT cu 24 voturi pentru
        iniţiator: primar Vergil Chiţac; aviz Comisia de specialitate nr. 1

18. Proiect de hotărâre nr. 568/2023 pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța“; iniţiator: primar Vergil Chiţac - APROBAT 24 voturi
avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 


19. Proiect de hotărâre nr. 568/2023 pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța”;  - APROBAT cu 19 voturi pentru și 5 abțineri

 iniţiator: primar Vergil Chiţac; avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

„Sunt probleme cu avizele, mobilierul pentru dotări, întârzieri ale acestora. În ceea ce privește sumele, încercăm să decontăm cât mai mult din actualul exercițiu financiar, dar nu știm cu ce situații vor veni antreprenorii", a precizat Ani Merlă, director Direcția de Fonduri Europene din cadrul Primăriei Constanța.

20. Proiect de hotarâre nr. 571/2023 privind finalizarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”, cod smis 129223, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.4, Obiectivul specific 4.5, după data de 31 decembrie 2023; - APROBAT  cu  19 voturi pentru
       iniţiator: primar Vergil Chiţac; aviz Comisia de specialitate nr. 1
       

21.Proiect de hotărâre nr. 557/2023 privind aprobarea devizului general actualizat în etapa Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Amenajare spaţiu public situat la intersecţia str. Soveja cu str. Ştefăniţă Vodă - amenajare peisajistică - parc Soveja şi reconfigurare circulaţie”.- APROBAT CU 23 DE VOTURI PENTRU
        iniţiator: primar Vergil Chiţac; avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

Terenul de aproximativ 3.000 mp pe care va fi realizat parcul a ajuns, prin hotărâre a Consiliului Local Constanța, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în cea a Primăriei Constanța.

În proiectul elaborat de firma Agorapolis sunt prevăzute spații verzi, inclusiv o grădină urbană, un parc cu facilități pentru copii și echipamente de sport în aer liber, drumuri reamenajate și parcare.

Potrivit reprezentanților Primăriei Constanța, în aceste momente se lucrează la documentațiile pentru obținerea autorizației de construire, iar apoi urmează lansarea licitației pentru execuția lucrărilor.


Proiect ordine de zi suplimentară

1. Proiect de hotărâre nr. 574/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare” - APROBAT CU 24 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5


2. Proiect de hotărâre nr. 575/2023 privind aprobarea proiectului „Instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare” în vederea depunerii în cadrul Fondului pentru Modernizare - „Programul-cheie 1” Surse regenerabile de energie și stocarea energiei și a cheltuielilor necesare implementării acestuia; -  APROBAT CU 25 DE VOTURI PENTRU

iniţiator: primar Vergil Chiţac
avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5


Citește și:

LIVE VIDEO+TEXTȘedinţă extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Constanța! Rectificarea bugetului pe 2023, adoptată (VIDEO)

VIDEO:
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

LIVE VIDEO + TEXT Ședință în format fizic a Consiliului Local al municipiului Constanţa! Iată ce proiecte au fost adoptate (GALERIE FOTO+VIDEO+DOCUMENTE)

29 Feb 2024 1247

Ședința CLM Constanța Se discută despre creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „George Călinescu” din Constanța (DOCUMENT)

29 Feb 2024 385

Ședința CLM Constanța Consilierii locali discută despre creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Constanța (DOCUMENT)

29 Feb 2024 377

Ședință CLM Constanța Un proiect ce vizează Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, pe masa consilierilor locali (DOCUMENT)

29 Feb 2024 395

Consiliul Local al Municipiului Medgidia se întrunește mâine, 29 februarie 2024, în ședință ordinară

28 Feb 2024 862

Ședință CLM Constanța Proiectul de hotărâre privind preluarea terenurilor în domeniul privat al orașului, pe masa consilierilor locali (DOCUMENT)

27 Feb 2024 1048

Ședință CLM Constanța Consilieri locali discută despre acordarea unei reduceri de 60% la impozit. Iată cine sunt cei vizați (DOCUMENT)

27 Feb 2024 891

Consiliul local al municipiului Constanţa a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru mai multe proiecte. Sala Polivalentă, peste 10 milioane de euro (VIDEO)

27 Feb 2024 573

Ședință ordinară a CLM Constanța! Aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare desfășurării activităților la nivelul Primăriei municipiului Constanța, pe ordinea de zi (DOCUMENT)

26 Feb 2024 555

Ședință CLM Constanța Se va vota regimul acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Constanța (DOCUMENT)

26 Feb 2024 397

Ședință CLM Constanța Consilierii locali votează aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2024 (DOCUMENT)

26 Feb 2024 373

Ședință CLM Constanța Se va vota bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2024 al societății Termocentrale Constanța SRL (DOCUMENT)

26 Feb 2024 349

CL Constanţa, în ședinţă extraordinară Pe ordinea de zi, un proiect ce vizează orașele verzi (DOCUMENT)

26 Feb 2024 432

Ședință CJ Constanța Consiliul Județean Constanța examinează Planul anual de acțiune pentru serviciile sociale din Cernavodă (DOCUMENT)

17 Feb 2024 585

Noi proiecte incluse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Constanța! Un nou consilier va depune jurământul

13 Feb 2024 504