Sedinte consiliu

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat luni în ședință ordinară. 44 de proiecte pe ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, luni, 27 noiembrie 2017, ora 12.00,
în sala „Remus Opreanu″ a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:
 
 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.10.2017;
 
 1. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Merdinian Liviu;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr.4664/118/2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind privind punerea în executare a sentinței civile pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr.4665/118/2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 201/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III pe anul 2017 ;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării Regiei Autonome Transport în Comun Constanța în societate funcționând în baza Legii nr. 31/1990 a societăților și a reorganizării activității acesteia;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România și plata cotizației anuale aferente;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale aferente calității Municipiului Constanța de membru al Asociației Municipiilor din România;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 78/2017 privind constituirea unei comisii pentru negocierea/renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile pentru pensionari, precum și altă destinație la nivelul Serviciului public de asistență socială;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului public de asistență socială Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de asistență socială Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța pentru anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective pentru Muzeul de Artă Populară Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări, profilului consiliului de administrație, matricei consiliului de administrație/matricei profilului candidatului Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări, profilului consiliului de administrație, matricei consiliului de administrație/matricei profilului candidatului Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța";
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța";
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța";
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind predarea-primirea documentațiilor tehnico-economice în etapa D.A.L.I. - aferente Creșei nr. 1, Creșei nr. 2 și Creșei nr. 5, între Serviciul public de asistență socială  Constanța și municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța";
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța";
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța";
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achiziție publică privind serviciul public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța, a caietului de sarcini, acordului cadru și contractului subsecvent;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ de stat din recuperări;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Ilie Floroiu;
iniţiator: primar Decebal Făgădău și consilierii locali Andreiaș Cristian Marius, Andrei Mihaela, Arghirescu Adriana, Avătavului Costin, Babu Dumitru, Cantaragiu Secil-Givan, Gavrilă Florin, Câmpeanu Adriana-Teodora, Cojoc Marioara, Constantin Victor, Dede Perodin, Florea Răzvan-Ionuț, Marin Aurelian-Marius, Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Papuc Cătălin-Florin, Patrichi Teodor, Pîrvulescu Gabriel-Valentin, Popescu George-Andrei, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Tulică Marius, Solomon Ioan, Trandafir Raluca-Andreea, Văsii Cristina-Andreea, Zabara Alexandru, Tincu Cristian
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Calafatului, Șoseaua din Vii și str. Mitropolit Veniamin Costache, inițiatori Dobre Monica și Dobre Sorin;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - reglementare teren situat în str. I.L. Caragiale nr. 47A, în baza sentinței civile nr. 3219/2013;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 102/30.04.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona delimitată de b-dul. Aurel Vlaicu, str. Soveja, b-dul. Al. Lăpușneanu, aleea Umbrelor și aleea Melodiei, terenuri proprietate publică și privată, inițiator S.C. AGEXCOM INTERNATIONAL SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii "strada sublocotenent Marius-Daniel Fripis" circulației publice carosabile delimitată de str. Fântânele și str. Mareșal Alexandru Averescu;
iniţiator: consilier local Secil Givan Cantaragiu
 
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii "strada compozitor Dumitru Lupu" circulației publice carosabile paralelă cu str. actor Jean Constantin și cu str. actor Toma Caragiu;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii circulației publice carosabile situată în cartierul Palazu Mare din "fundătura Năvodului" în "strada Moskopole";
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea RAEDPP Constanța a unui imobil situat în Constanța, str. Steagului nr. 45;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (apartamentarea) unui imobil situat în municipiul Constanța, str. Ardealului nr. 2-4, în vederea înscrierii în Cartea funciară;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor construcții aflate în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, situate în municipiul Constanța bd. Ferdinand nr. 100 în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 335/2017 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 1. Proiect de hotărâre privind reînnoirea mandatului domnului Ungureanu Gheorghe pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al RATC Constanța.
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Sondaj de opinie Ce părere au constănţenii despre noile autobuze Isuzu cumpărate de Primăria Constanţa?

10 Dec 2018 194

Sondaj de opinie Ce părere aveţi despre noile autobuze care vor deservi flota CT Bus din Constanţa?

03 Dec 2018 1425

Ședințele de Consiliu Local vor urma viața orașului. Consilierii s-au reunit în Gara Maritimă. Ce proiecte au fost aprobate

30 Nov 2018 438

Dublă aniversare pentru Ilie Floroiu 66 de ani de viață și un an de când este consilierul primarului Constanței

29 Nov 2018 432

UPDATE. Ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Constanța. Un singur proiect aflat pe ordinea de zi (galerie foto)

26 Nov 2018 404

Premieră la Constanța. Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa va avea loc la sediul CNAPM Constanța - Sala de Marmură a Gării Maritime

23 Nov 2018 780

Anunţ important de la Primăria Constanţa privind Regulamentul activităților de administrație social-comunitară

13 Nov 2018 2282

Curtea de Apel a trimis dosarul spre rejudecare. Mihai Petre vrea cu orice preţ suspendarea unui PUZ aprobat de Consiliul Local Municipal (document)

09 Nov 2018 783

O hotărâre a Consiliului Local, declarată nelegală, la cererea SRI. Dosarul, amânat

08 Nov 2018 241

PUZ devorator de spații verzi de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, suspendat de Curtea de Apel Constanța (document)

08 Nov 2018 974

Huţucă (PNL) - „Cât preţuieşte în realitate primarul Decebal Făgădău educaţia şi performanţa şcolară?“

07 Nov 2018 313

Prefectura Constanţa cere în instanţă anularea unui PUZ al tulcenilor de la Cambela Prod (document)

02 Nov 2018 1198

Când vor începe ridicările maşinilor parcate neregulamentar în Constanţa

31 Oct 2018 613

Făgădău vorbeşte despre noua faţă a companiei de transport CT BUS SA

31 Oct 2018 2805

Cristinel Dragomir a demisionat din funcţia de administrator al RAEDPP Constanţa

31 Oct 2018 1222

Posturi vacante la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Se modifică statul de funcții (document)

29 Oct 2018 438

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat în şedinţă extraordinară

26 Oct 2018 352

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 Oct 2018 468

Atenţie! Vor fi ridicate autoturismele parcate neregulamentar. Recuperarea lor costă 570 de lei plus contravaloarea numărului de zile în care maşina este „cazată“ într-un spaţiu special amenajat (document)

19 Oct 2018 13469

Regulamentul de acces în Zona Peninsulară, afişat pe site-ul Primăriei Constanţa

17 Oct 2018 969

Judecătorii au suspendat două hotărâri ale Consiliului Local Constanţa. Despre ce este vorba (document)

17 Oct 2018 1830

Proiect. Se modifică hotărârea de Consiliu Local privind înfrumuseţarea oraşului şi cea pentru evidenţa vehiculelor. Direcţia Poliţia Locală, liber la amenzi! (document)

11 Oct 2018 629

Decebal Făgădău - „Am ieftinit gigacaloria. Plătim în avans astfel încât CET să dea drumul la apă caldă. Porniţi instalaţiile!“

03 Oct 2018 2575

Consiliul Local al Municipiului Constanța a aprobat închiderea traficului rutier în Piața Ovidiu (galerie foto+document)

27 Sep 2018 1504

Consiliul Local Municipal Constanţa transferă un teren către MApN pentru amenajarea unui cimitir al militarilor şi veteranilor de război (document)

26 Sep 2018 1106

Asociaţia „Verde Urban“ cere CLM Constanţa să nu voteze proiectele care permit construirea peste vestigii arheologice (document)

25 Sep 2018 905

Consiliul Local Municipal Medgidia convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi (document)

24 Sep 2018 372

Consilierii din Cumpăna, convocaţi în şedinţă. Şase noi proiecte pe ordinea de zi (document)

21 Sep 2018 398

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în şedinţă ordinară (document)

21 Sep 2018 339

Patru opere de artă de ceramică monumentală vor fi donate municipiului Constanţa. Lucrările vor fi amplasate în apropierea mării! (document)

18 Sep 2018 593

Consiliul comunei Cumpăna, convocat în şedinţă extraordinară

14 Sep 2018 557

Modificări la nivel de conducere în Confort Urban SRL

07 Sep 2018 589

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi

31 Aug 2018 515

Consiliul Local Municipal Medgidia, convocat în şedinţă ordinară. 14 proiecte, pe ordinea de zi

23 Aug 2018 446

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în şedinţă ordinară (document)

23 Aug 2018 348

În zona Castel din staţiunea Mamaia nesimţirea turiştilor e în floare. Au parcat pe locurile destinate persoanelor cu handicap (galerie foto)

15 Aug 2018 901

Decizia nu este definitivă S-a decis în instanţă. Cât ar putea plăti Consiliul Local Mangalia societăţii Callatis Therm

03 Aug 2018 418

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

02 Aug 2018 652

Deputatul Ion Stelian spune că primarul Făgădău a avut o reacţie deplorabilă faţă de inițiativa "Fără penali în funcții publice"

02 Aug 2018 1305

Veşti bune pentru părinţii care au cereri în aşteptare pentru înscrierea copiilor în creşă

01 Aug 2018 561

Suporterii au venit ieri la şedinţa de Consiliu Local Municipal Constanţa „SSC Farul a fost în pericol real de desfiinţare“ (galerie foto)

01 Aug 2018 4746

„Vreau să-i ajut, nu să-i încurc“ Primarul Decebal Făgădău. Pe larg, despre SSC Farul, finanţarea clubului şi întâlnirea cu Ciprian Marica

31 Jul 2018 3176

UPDATE. Astăzi este ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Zeci de proiecte pe ordinea de zi. Alte două, pe ordinea suplimentară (galerie foto)

31 Jul 2018 690

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

31 Jul 2018 672

Modificări în organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Iată ce posturi sunt schimbate! (document)

30 Jul 2018 677

Brichete vegetale pentru foc Cum îi va subvenţiona Primăria Constanţa pe cei care se încălzesc cu lemne (document)

30 Jul 2018 743

„Opoziţia“ vrea să atace contractul cu Isuzu Scandal pe achiziţia de autobuze electrice pentru RATC (document)

25 Jul 2018 3032

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în şedinţă ordinară (document)

24 Jul 2018 583

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

23 Jul 2018 620

Raport de activitate Consilierul local Romeo Rezeanu, luări de poziţie în ceea ce priveşte conformarea PUZ-urilor la exigenţele rezultate din modificările legislative (document)

20 Jul 2018 577