Live-text. Consiliul Local Municipal Constanța se întrunește în ultima ședință din 2023 USR nu a votat modificarea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului în anul 2024. Mai multe proiecte au fost respinse!

Consiliul local al municipiului Constanţa se reunește în şedinţă ordinară, astăzi  joi, 28.12.2023, ora 14.00 printr-o platformă online de videoconferință.  Sunt prezenți 27 de consilieri locali. Președinte de ședință este consilierul Marius Tulică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     
Iată ce se află pe ordinea de zi ordinară:


1. Depunerea jurământului de către supleantul Gavrilă Florin-Tudor, membru PNL.   Începând de astăzi, liberalul Florin Gavrilă este consilier local municipal și își poate exercita mandatul.

 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 08.11.2023;    - aprobat (25 voturi pentru)

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 24.11.2023;    - aprobat (25 voturi pentru)

4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.11.2023;    -  aprobat (25 voturi pentru)

5. Raportul domnului primar Vergil Chiţac referitor la evoluţia procedurii de finanţare a proiectului „Construcţia unui complex sportiv multifuncţional în municipiul Cahul”.  Primarul Vergil Chițac spune că partenerii din Cahul solicită ca proiectul să fie prelungit cu un an iar fondurile aprobate să fie plătite în două tranșe de cîte 50.000 de euro.

6. Proiect de hotărâre nr. 616/2023 pentru modificarea HCL nr. 100/2023 privind stabilirea preţului local pentru populaţie al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanţa S.R.L şi a subvenţiei unitare acordată populaţiei pentru perioada 01.04.2023 – 31.12.2023, în municipiul Constanţa, cu modificările ulterioare;  iniţiator: primar Vergil Chiţac -  aprobat ( 25 voturi pentru)

  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

7. Proiect de hotărâre nr. 583/2023 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (25 voturi pentru)

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5

 8.  Proiect de hotărâre nr. 604/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (25 voturi pentru)
 - avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr.  5
 
9. Proiect de hotărâre nr. 608/2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa;  iniţiator: primar Vergil Chiţac  - aprobat (26 voturi pentru)
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5
 
10. Proiect de hotărâre nr. 591/2023 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte venituri ale Bugetului Local Constanţa;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (26 voturi pentru)
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

11.  Proiect de hotărâre nr. 593/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte venituri ale Bugetului Local Constanţa;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (25 voturi pentru)
- aviz Comisia de specialitate nr. 5

12.  Proiect de hotărâre nr. 590/2023 pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 339/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului Constanţa în anul 2024; iniţiator: primar Vergil Chiţac . USR a anunțat că va vota împotriva acestui proiect.  - aprobat (18 pentru și 8 împotrivă)
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

13.  Proiect de hotărâre nr. 594/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirile situate în municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 171, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (27 voturi pentru)
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

14.   Proiect de hotărâre nr. 595/2023 privind majorarea impozitului pe clădiri şi pe terenul aferent clădirii nerezidenţiale utilizate în scop comercial situată în municipiul Constanţa, bd. Ferdinand nr. 38;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (15 voturi pentru și 11 abțineri)
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

15.   Proiect de hotărâre nr. 596/2023 privind majorarea impozitului pe clădiri aferent clădirii nerezidenţiale utilizate în scop comercial situată în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 61; iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (25 voturi pentru)
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

16.   Proiect de hotărâre nr. 597/2023 privind majorarea impozitului pe clădiri şi pe terenul aferent cladirii nerezidentiale utilizate în scop comercial situată în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 135;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (25 voturi pentru)
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
17. Proiect de hotărâre nr. 598/2023 privind majorarea impozitului pe clădiri şi pe terenul aferent clădirii nerezidenţiale utilizate în scop comercial situată în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 118;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (25 voturi pentru)
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

18.   Proiect de hotărâre nr. 599/2023 privind majorarea impozitului pe clădiri şi pe terenul aferent clădirii nerezidenţiale utilizate în scop comercial, situată în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 107, proprietatea societăţii Wellkept Group S.A;  iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 - aprobat (24 voturi pentru)
 
19. Proiect de hotărâre nr. 617/2023 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (26 voturi pentru)
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 20. Proiect de hotărâre nr. 618/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa;  iniţiator: primar Vergil Chiţac  - aprobat (25 voturi pentru)
 - aviz Comisia de specialitate nr. 5

 21.  Proiect de hotărâre nr. 587/2023 pentru modificarea HCL nr. 381/2017 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale aferente calităţii Municipiului Constanţa de membru al Asociaţiei Municipiilor din Romania; iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (25 voturi pentru)
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

22.  Proiect de hotărâre nr. 588/2023 pentru modificarea HCL nr. 375/2022 privind aprobarea finanţării proiectului „Construcţia unui complex sportiv multifuncţional în municipiul Cahul” din Republica Moldova; iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (18 voturi pentru și 8 abțineri)
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
23. Proiect de hotărâre nr. 577/2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 55 mp situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr.11, identificat cu număr cadastral 254027, proprietatea privată a municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (25 voturi pentru)
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 24. Proiect de hotărâre nr. 579/2023 pentru modificarea HCL nr. 217/2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 692 mp situat în municipiul Constanța, Aleea Universității nr.48A (Bază Nautică Ceronav) actual Aleea Universității nr.48B, proprietatea privată a municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chiţac  - RESPINS inițial  (18 voturi pentru și 8 abțineri și un vot nul). S-a revenit asupra proiectului de îndreptare a unei erori materiale pentru care era nevoie de majoritate simplă de voturi. Se consideră astfel proiectul APROBAT
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

25. Proiect de hotărâre nr. 578/2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 87 mp situat în municipiul Constanța, str. Flămânda nr.19D, identificat cu număr cadastral 259259, proprietatea privată a municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (25 voturi pentru)
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

26. Proiect de hotărâre nr. 585/2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 2.905 mp situat în municipiul Constanța, str. Justiției nr.1 - Depozit Nord 2b, identificat cu număr cadastral 205320, proprietatea privată a municipiului Constanța, cu respectarea dreptului de preempțiune al SC Tehno Construct SRL;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - (RESPINS - 18 voturi pentru 8 abțineri, un vot nul )
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

27.  Proiect de hotărâre nr. 613/2023 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C. 558/23.11.2023, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr.230030/27.11.2023, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, Sat Vacanță-Luna Parc, Lot 20, în suprafață totală de 260 mp (128 mp+132 mp);  iniţiator: primar Vergil Chiţac - RESPINS ( 4 voturi pentru, 8 împotrivă, 11 abțineri)
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

28. Proiect de hotărâre nr. 580/2023 pentru modificarea HCL nr. 338/2021 privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare prin licitație publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările ulterioare;  iniţiator: primar Vergil Chiţac . Se completează comisia cu noul consilier Florin Tudor Gavrilă. - (aprobat 25 pentru)
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

29. Proiect de hotărâre nr. 605/2023 pentru modificarea HCL nr.520/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare respectiv prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 115 mp, situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, Complex Perla, Magazin 219 identificat cu număr cadastral 248508, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1, cu respectarea dreptului de preempțiune al SC Omonia Trading SRL;  iniţiator: primar Vergil Chiţac -  aprobat (26 voturi pentru )
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

30.Proiect de hotărâre nr. 592/2023 privind „Actualizarea Strategiei de alimentare în sistem centralizat cu Energie Termică a municipiului Constanţa”;  iniţiator: primar Vergil Chiţac  - aprobat (25 voturi pentru)
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

31.Proiect de hotărâre nr. 603/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (26 voturi pentru)
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

32. Proiect de hotărâre nr. 615/2023 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (26 voturi pentru)
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
33. Proiect de hotărâre nr. 610/2023 pentru modificarea si completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din municipiul Constanta;  iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 - aprobat (24 voturi pentru)

 34. Proiect de hotărâre nr. 606/2023 privind dezmembrarea imobilului situat în Constanţa, strada Câmpul cu flori nr. 11 în vederea înscrierii în cartea funciară;  iniţiator: primar Vergil Chiţac  - aprobat  (24 voturi pentru)
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
35. Proiect de hotărâre nr. 609/2023 privind emiterea acordului Municipiului Constanţa în calitate de coproprietar şi vecin limitrof, pentru realizarea lucrărilor necesare obiectivului de investiţii, care se vor executa în municipiul Constanţa, b-dul Tomis nr. 69, sc.A, et.1, ap.1;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat ( 25 voturi pentru)
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
36.Proiect de hotărâre nr. 607/2023 pentru modificarea HCL nr. 417/2023 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa nr.137105 din 19.07.2023;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (25 voturi pentru)
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 

37. Proiect de hotărâre nr. 612/2023 privind aprobarea Planului urbanistic în detaliu - construire imobil S+P+M+5-6E în zona Teatrului de vară – Complex Perla, Staţiunea Mamaia, investitor Cîrîc Daniel-Angelin; iniţiator: primar Vergil Chiţac -

USR nu este de acord cu acest proiect urbanistic, cu probleme de accesibilitate, într-o zonă extrem de importantă din stațiunea Mamaia, susține consilierul Cristiana Popescu. Acesta adaugă faptul că grupul consilierilor USR au depus un proiect care prevede suspendarea PUZ Mamaia, tocmai pentru a pune capăt haosului urbanistic. Prin urmare USR va vota împotriva acestui proiect.  -  aprobat (voturi 18 voturi pentru , 8 voturi împotrivă, un vot nul)
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 

38.Proiect de hotărâre nr. 306/2023 privind schimbarea denumirii “strada 9 Mai” situată pe raza admininstrativă a municipiului Constanţa, zona peninsulară, în “strada Anatole Arthur Seraphin Magrin”;  iniţiatori: grupul consilierilor PNL - aprobat (voturi 23 voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere)
-aviz Comisia de specialitate nr. 2

39.   Proiect de hotărâre nr. 586/2023 privind aprobarea actului adiţional la Contractul de prestări servicii privind depozitarea deşeurilor la DEDMI Ovidiu nr. 5/14.12.1994; iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat ( 25 voturi pentru)
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 

40. Proiect de hotărâre nr. 600/2023 pentru modificarea HCL nr. 436/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice - faza Studiu de fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţiii „Reconstrucţia integrală a sistemului de iluminat pe anumite bulevarde, străzi şi parcuri ale municipiului Constanţa”;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (26 voturi pentru)
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

41. Proiect de hotărâre nr. 611/2023 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de asociere nr.28.916/22.06.1998 încheiat între Municipiul Constanţa şi societatea Progress Consulting S.A;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (26 voturi pentru)
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
42. Proiect de hotărâre nr. 582/2023 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - propunerea este Daniel Darea.  - aprobat (26 voturi pentru )
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 

43. Proiect de hotărâre nr. 614/2023 pentru modificarea HCL nr. 383/2023 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat (26 voturi pentru )
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 

44. Proiect de hotărâre nr. 581/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.  iniţiator: primar Vergil Chiţac. Propunerea grupului consilierilor PNL este consilierul Adriana Arghirescu,  - aprobat (26 voturi pentru și o abținere)
- aviz Comisia de specialitate nr. 5


Ordinea de zi a fost suplimentară:
   

1. Proiect de hotărâre nr. 623/2023 privind aprobarea utilizării excedentulul anual al bugetului local de (n.r. 15.000.000 lei ) din totalul de 29.208.615 lei estimat a se realiza la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023; - aprobat ( 26 voturi pentru)
iniţiator :Vergil Chlţac
-avlz Comisia de specialitate nr. 1 2. Proiect de hotărâre nr. 624/2023 privind aprobarea execuţiei bugetulul local la data de 22.12.2023; - aprobat ( 25 voturi pentru)
iniţiator :Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 


3. Proiect de hotărâre nr. 620/2023 pentru modificarea HCL nr. 190/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principafilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul Constanţa - zona Badea Cârţan - blocurile K11, K12" - componenta bloc K11; - aprobat ( 24 voturi pentru)
Iniţiator :Vergil Chiţac
-aviz Comisia de specialitate nr. 1 

4. Proiect de hotărâre nr. 621/2023 pentru modificarea HCL nr. 191/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul Constanţa - zona Badea Cârţan - blocurile K11, K12" - componenta bloc K12; - aprobat ( 25 voturi pentru)
iniţiator :Vergil Chiţac
-aviz Comisia de specialitate nr. 1 

5. Proiect de hotărâre nr. 626/2023 pentru modlficarea HCL nr. 92/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico - econornici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit „Lumea copiilor", Constanţa»; - aprobat ( 24 voturi pentru)
iniţiator :Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialltate nr. 1 şi nr. 4 

6. Proiect de hotărâre nr. 627/2023 pentru modificarea HCL nr. 94/2023 privInd aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţle şl a principalilor indicatori tehnico - economici pentru oblectivut de investiţii «Reabifitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa de Turtă Dulce", Constanţa »; - aprobat (26 voturi pentru)
Iniţlator :Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 

7. Proiect de hotărâre nr. 622/2023 privind aprobarea proiectului de fuziune prin absorbţie între societatea Confort Urban S.R.L în calitate de societate absorbantă şl societatea Administraţia Fondului Imobiliar Constanţa S.R.L în calitate de societate absorbită;
iniţiator :Vergil Chiţac - aprobat (18 voturi pentru și 8 voturi împotrivă)
-avize Comislile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 8. Proiect de hotărâre nr. 625/2023 privind numirea auditorului statutar al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L. pentru exerciţiul financlar 2023; iniţiator :Vergil Chiţac - aprobat (26 voturi pentru)
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 

9. Proiect de hotărâre nr. 619/2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Constanţa în consiliile de administraţie şi comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de kivăţământ preuniversitar din municipiul Constanţa.
iniţiatori: consilieri locali Rusu Ionuţ, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu
-avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5  - aprobat (26 voturi pentru)


 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

LIVE VIDEO+TEXT Ședință CLM Constanța. Aleșii locali au aprobat vânzarea mai multor terenuri și documentații tehnico-economice pentru viitoare investiții (DOCUMENTE+VIDEO)

26 Apr 2024 935

Proiectul în atenția consilierilor locali Iată cât vor plăti consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare din Constanța începând cu 1 aprilie (DOCUMENT)

25 Apr 2024 704

Ședință CLM Constanța CSM Constanța și-a schimbat sediul. Unde este situat (DOCUMENT)

25 Apr 2024 561

Ședință CLM Constanța Prelungirea valabilităţii planului urbanistic de detaliu, în atenția consilierilor (DOCUMENT)

24 Apr 2024 512

Noi proiecte incluse pe ordinea de zi a ședinței Consiliul Local! Printre acestea, stabilirea preţului energiei termice și subvenția acordată populației după data de 1 aprilie 2024

24 Apr 2024 403

Aprobarea raportului activității CA-ului CT BUS SA pentru trimestrul II din 2023 se află în atenția consilierilor locali (DOCUMENT)

24 Apr 2024 448

Ședință CLM Constanța CT BUS SA a înregistrat un profit de peste 6,5 milioane de lei în anul 2023 (DOCUMENT)

23 Apr 2024 692

Ședință CLM Constanța Situația unor terenuri din municipiul Constanța, în atenția consilierilor locali. Unde sunt situate(DOCUMENT)

23 Apr 2024 489

Beneficiar, afaceristul Viorel Farcaș Deputatul Stelian Ion (USR) - „O nouă bucată din faleza orașului, un alt tun imobiliar pus la cale de primarul Chițac" (DOCUMENT)

23 Apr 2024 1154

Caietul de sarcini și Fișa de date, în atenția consilierilor locali Chioșcul alimentar, situat în corpul C3 al Liceului Tehnologic „Tomis" din Constanța, poate fi închiriat (DOCUMENT)

23 Apr 2024 371

Un constănțean, la mâna aleșilor locali Planul urbanistic de detaliu pentru construirea unei locuinţe, pe ordinea de zi a ședinței CLM Constanța (DOCUMENT)

23 Apr 2024 466

Consilierii locali vor aporba principalii indicatori tehnico-economici Școala Gimnazială nr.22 „I.C. Brătianu” din Constanța, reabilitată energetic (DOCUMENT)

23 Apr 2024 404

Ședință CLM Constanța Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa, în atenția consilierilor locali (DOCUMENT)

23 Apr 2024 458

Ședință CLM Constanța Valoarea investiției menite să crească siguranța în municipiul Constanța s-a majorat cu aproximativ trei milioane de euro (DOCUMENT)

22 Apr 2024 744

Consilierii locali vor aproba lucrările de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici Școala Gimnazială nr.10 „Mihail Koiciu” din Constanța, reabilitată energetic (DOCUMENT)

22 Apr 2024 488