LIVE Consiliul Local Municipal votează rectificarea bugetară și mai multe vânzări de terenuri (FOTO+VIDEO+DOCUMENTE)


UPDATE: Sunt prezenți 25 de consilieri locali. Două persoane s-au înscris la cuvânt.

Unul dintre cei care au cerut dreptul la cuvânt vrea sa lucreze cu câini, dresaj canin (nepericuloși) și nu poate desfășura aceasta activitate în Constanta, deși a vorbit atât cu primarul cât și cu vicepremierul și cu reprezentul grupului USR. Acum vrea sa aducă și la cunoștința CLM aceasta situație cu care se confruntă de 8 luni. Practic vrea sa facă acest dresaj in parcuri,pe domeniul public


Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, joi, 28.03.2024, ora 15.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța.

Ședința de consiliu va fi păzită de poliția locală. Efective impresionate de politiști locali au intrat deja în dispozitiv in fata clădirii CJC și a sălii Remus Opreaunu unde are loc ședința ordinară a CLM. 

Primarul Vergil Chitac susține că dacă demersurile sunt legale, se va iniția modificarea unei HCL pentru că petentul să-și poată desfășura activitatea. Este vorba despre modificarea a două hotărâri de Consiliu Local.

 In final, atât primarul cât și Consiliul Local Municipal nu găsește oportună activitatea de dresaj canin pe domeniul public.

Următorul înscris la cuvant  vrea sa atenționeze Consiliul Local că la punctele 153 și 154 de pe ordinea suplimentara este vorba despre o dezmembrare de terenuri care nu este legala.


Acesta spune că cele două proiecte au fost anunțate în pripă. abia ieri. Este vorba despre două terenuri pentru care astăzi CLM trebuie să-și dea votul asupra oportunității vânzării către o societate comercială. Cele două terenuri de  aproape 1000mp fiecare sunt situate în zona campusului universitar

Ședința de consiliu a început cu depunerea jurământului de către noul consilier din partea USR, Serdin Muctat.

Toate proiectele înscrise pe ordinea de zi au trecut cu excepția proiectului de hotărâre nr. 68/2024 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C. 73/12.02.2024, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 31288/ 13.02.2024, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Restaurant Dacia, în suprafață de 684 mp. Proiectul a fost respins cu 8 voturi „pentru", 11 „abțineri" și 8 voturi „împotrivă".

Proiectele 2 și 3 de pe ordinea de zi suplimentară au trecut cu voturile consilierilor locali de la PNL și PSD. Cele  două loturi, de 942 mp, respectiv 943 mp vor fi achiziționate de Șantierul Naval Constanța, care aparține omului de afaceri Gheorghe Bosânceanu.Întrebat despre dezmembrarea acestor două loturi dintr-un total de peste 3.500 mp pe care municipalitatea le deține în zona Campus Universitar, primarul Vergil Chițac a spus că „ terenurile nu au fost identificate în lista de proiecte prioritare ale municipiului din cadrul Strategiei de Dezvoltare Urbană". În aceeași zonă mai există potrivit măsurătorilor cel puțin încă 1000 mp de teren, însă edilul nu a știut să răspundă cu exactitate la situația terenului proprietate privată a municipiului Constanța.

Proiectul ordinii de zi
 
 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Muctat Serdin; adoptat
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 14.02.2024;adoptat
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 27.02.2024; adoptat
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.02.2024;adoptat
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 146/2024 privind rectificarea bugetului local pe anul 2024; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 116/2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 117/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Termoficare Constanța SRL; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 122/2024 pentru modificarea HCL nr. 49/2021 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică – activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice nr. 116750/10.06.2021, cu modificările și completările ulterioare; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 119/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 125/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Confort Urban S.R.L. Constanța pentru anul 2024; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 142/2024 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 121/2024 pentru aprobarea programului de acțiune comunitară al municipiului Constanța destinat prevenirii și combaterii riscului de marginalizare și excluziune socială pentru anul 2024; adoptat.
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 143/2024 privind aprobarea devizului general actualizat în etapa Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea de transport public prin construire/modificare/reabilitare stații de transport în comun la capete de linii”; adoptat.
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 135/2024 privind aproabrea devizului general actualizat în etapa Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joacă noi (10 locații)”; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 140/2024 privind emiterea avizului Consiliului local al municipiului Constanța pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul Casa Balașa Funeral S.R.L.; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 152/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărare nr. 151/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr.6, Constanța″;adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 149/2024 pentru modificarea și completarea  HCL nr. 106/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Azur", Constanța»;adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 150/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 107/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 57, Constanța»; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 127/2024 pentru modificarea HCL nr. 415/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 36 „Comandor Dimitrie Ştiubei” Constanța»; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 128/2024 pentru modificarea HCL nr. 416/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 6, Constanța″; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 148/2024 privind darea în folosință gratuită pe durata existenței construcției Parohiei „Sfinții Patru Martiri de la Niculițel”- Faleză Nord a imobilului teren în suprafață de 343,00 mp, situat în municipiul Constanța, str. Unirii, între blocurile U1 și U2; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 130/2024 privind alipirea imobilului teren situat în municipiul Constanța, la intersecția dintre str. Cumpenei și bd. I. C. Brătianu și a imobilului teren situat în municipiul Constanța, str. Cumpenei nr. 61C în vederea înscrierii în cartea funciară;adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 118/2024 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 132/2024 privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a imobilului-anexă parter-spațiu comercial, situat în municipiul Constanța, aleea Melodiei nr. 3, în incinta Grupului Școlar Economic cu clasele I-XII „Virgil Madgearu”; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 141/2024 privind închirierea prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, aleea Cameliei nr. 2, amplasat în curtea Școlii Gimnaziale nr. 6 „Nicolae Titulescu”, în suprafață de 946 mp, cu destinația – activități instructiv-educative din domeniul sportiv; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 123/2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Sală de clasă în suprafață construită de 54 mp, amplasat în corpul C1 al Școlii Gimnaziale nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, situat în municipiul Constanța, strada Cpt. Dobrilă Eugeniu nr. 12, cu destinația – activități de învățământ; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 131/2024 privind constituirea unui drept de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială Constanța asupra imobilului teren în suprafață de 1.415 mp, situat în municipiul Constanța, strada Barbu Șt. Delavrancea lot 1, identificat cu nr. cadastral 259716, proprietatea privată a municipiului Constanța; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 145/2024 privind constituirea dreptului de superfície cu titlu onerosa supra imobilului teren în suprafață de 467 mp, situat în municipiul Constanța, b-dul Tomis nr. 96, Club SNC în favoarea societății Șantierul Naval Constanța S.A.; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 144/2024 privind aprobarea „Regulamentului de intervenție pentru reabilitarea clădirilor din zonele protejate construite ale municipiului Constanța” și a studiilor de fundamentare corespunzătoare: studiu istoric, studiu stilistic, studiu fotografic; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 136/2024 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al municipiului Constanța; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 115/2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință și dependințe, str. Iosif Ivanovici nr. 1A, investitor Budeanu Mihai; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 124/2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru modificarea reglementărilor urbanistice privind retragerile față de limitele laterale și posterioară de proprietate pentru construire imobil S+P+1E – locuință unifamilială, împrejmuire teren și organizare de șantier, str. Maior Gheorghe Murea nr. 12-14, investitor Dăscălescu Elena; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 114/2024 pentru modificarea HCL nr. 338/2021 privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare prin licitație publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările ulterioare; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 126/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 53 mp situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, identificat cu număr cadastral 234609, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent activului C1-Grup sanitar Albatros, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății Laurette Due SRL; cu 19 voturi pentru și 8 împotrivă, proiectul a fost adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 133/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 48 mp situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr. 53B, identificat cu număr cadastral 259705, proprietatea privată a municipiului Constanța; adoptat, cu 27 de voturi pentru.
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 137/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 692 mp situat în municipiul Constanța, Aleea Universității nr. 48C (Baza Nautică Ceronav), identificat cu număr cadastral 259433, proprietatea privată a municipiului Constanța; cu 19 pentru și 8 împotrivă a fost, adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 134/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 138 mp situat în municipiul Constanța, str. Radu Logofătu nr. 11B, identificat cu număr cadastral 258876, proprietatea privată a municipiului Constanța; cu 227 de voturi pentru, a fost adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 138/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 87 mp situat în municipiul Constanța, str. Flămânda nr. 19D, identificat cu număr cadastral 259259, proprietatea privată a municipiului Constanța; tot cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 139/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 2905 mp situat în municipiul Constanța, str.Justiției nr.1-Depozit Nord 2b, identificat cu număr cadastral 205320, proprietatea privată a municipiului Constanța, cu respectarea dreptului de preemțiune al societății Tehno Construct SRL; cu 19 voturi pentru și 8 împotrivă, adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 613/2023 privind aprobarea raportului de evaluare nr. AEC 558/23.11.2023 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 230030/ 27.11.2023, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, Sat Vacanță – Luna Parc, lot 20, în suprafață totală de 260 mp (128 mp + 132 mp); cu 19 voturi pentru și 8 împotrivă, adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 68/2024 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C. 73/12.02.2024, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 31288/ 13.02.2024, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Restaurant Dacia, în suprafață de 684 mp; cu 8 voturi pentru, 11 abțineri și 8 împotrivă, proiectul a fost respins.
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 147/2024 privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriei spațiului folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Park Mall); adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 129/2024 privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia S.R.L.; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 113/2024 privind alegerea președintelui de ședință. 
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5

PNL au propus-o tot pe Adriana Arghirescu, consilier PNL.

Iată proiectul ordinii de zi suplimentară: 
 
 1.   Informare privind deplasarea domnului consilier local Ateș Casimceali în Belgia conform prevederilor art. 225 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 153/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 942 mp situat în municipiul Constanța, zona Campus Universitar- lot 1, proprietatea privată a municipiului Constanța; adoptat cu 19 pentru și 8 împotrivă
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 154/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 943 mp situat în municipiul Constanța, zona Campus Universitar-lot 2, proprietatea privată a municipiului Constanța; adoptat, cu 19 pentru și 8 împotrivă
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 157/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 541/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza SF şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Policlinica Municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța – spital nou”; cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 156/2024 privind aprobarea prețurilor de vânzare a energiei termice produse în centrala CET Palas, cele 3 centrale termice de cvartal și 45 centrale termice de bloc aparținând unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța date în administrare societății Termocentrale Constanța SRL; adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 120/2024 pentru modificarea HCL nr. 603/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța; adoptat
iniţiatori, consilieri locali: Rusu Ionuț, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu, Andrei Brighidău
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 155/2024 pentru modificarea HCL nr. 383/2020 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare. adoptat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5În secțiunea Documente a materialului, puteți consulta proiectele în integralitate. Citește și:

Proiectul este pe masa consilierilor din ConstanțaVeteranii din teatrele de operații pot beneficia de gratuitate la transportul public (DOCUMENT)
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ședință Consiliu Local Constanța Proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare ale societăţii Confort Urban SRL (DOCUMENT)

26 May 2024 281

Ședință CLM Aleșii locali votează execuția bugetului local pe anul 2023. Excedentul a depășit 2 milioane de lei (DOCUMENT)

26 May 2024 228

Ședință CL Constanța Aprobarea tarifelor practicate de Termoficare Constanța SRL, unul dintre proiecte (DOCUMENT)

26 May 2024 638

Ședința Consiliului Local Constanţa Raportul de activitate al Termoficare Constanața, pe ordinea de zi (DOCUMENT)

26 May 2024 304

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor pe ordinea de zi

17 May 2024 713

Consiliul Local Municipal Medgidia, în ședință ordinară. Iată ce se va discuta

25 Apr 2024 501

Beneficiar, afaceristul Viorel Farcaș Deputatul Stelian Ion (USR) - „O nouă bucată din faleza orașului, un alt tun imobiliar pus la cale de primarul Chițac" (DOCUMENT)

23 Apr 2024 1183

Ședință Consiliu Local Constanța Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra unui imobil teren de pe strada Avram Iancu (DOCUMENT)

22 Apr 2024 576

Ședință CL Chițac cere revocarea dreptului de administrare al Administrației Fondului Imobiliar SRL asupra pistei de roleri și skateri din Parcul Tăbăcărie (DOCUMENT)

22 Apr 2024 624

Ședință CL Constanța Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra unui imobil teren de pe strada Crinului (DOCUMENT)

22 Apr 2024 535

Ședință Consiliu Local Constanța Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici​ (DOCUMENT)

22 Apr 2024 523

Un imobil din zona Complex Perla din Mamaia va trece în domeniul public al municipiului Constanța? Consilierii locali decid în ședința de CL (DOCUMENT)

22 Apr 2024 634

Ședință CLM Constanța Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, în atenția consilierilor (DOCUMENT)

21 Apr 2024 486

Proiectul de hotărâre privind administrarea Creșei nr. 2, pe agenda ședinței CL Constanța (DOCUMENT)

21 Apr 2024 682

Ședință CL Constanța Consilierii locali discută despre acordarea de stimulente financiare pentru personalul medical al Spitalului de Boli Infectioase Constanţa (DOCUMENT)

21 Apr 2024 512