Primăria Corbu, județul Constanța, organizează licitație publică pentru vânzarea unui teren


 
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: COMUNA CORBU, STR. PRINCIPALĂ, NR. 38, Corbu, judeţul Constanta, telefon 0241765100, fax 0241765100, email: office@primariacorbu.ro
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: Teren cu suprafața de 4335 mp, număr cadastral 117112, CF nr. 117112, ce aparține domeniului privat al Comunei Corbu, situat în extravilanul comunei Corbu, parcela Np623/12, sat Corbu.Vânzarea terenurilor se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărării Consiliul Local Corbu nr. 119 din 21.09.2023.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin cerere scrisă de la sediul Comunei Corbu, Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol și Cadastru
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol și Cadastru din cadrul Comunei Corbu, str. Principală, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, judetul Constanța.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 150 lei, sumă ce se achită la casieria Comunei Corbu sau prin virament în contul comunei Corbu, cod fiscal 4707714, RO46TREZ23121360206XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Constanța.
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16/10/2023, ora 12.30
4. Informații privind ofertele: conform caietului de sarcini
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 24/10/2023, ora 12.30
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Corbu, Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol și Cadastru, str. Principală, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, județul Constanța.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 25/10/2023, ora 11.00, în sala de ședințe a Comunei Corbu, din str. Principală, nr. 38, sat Corbu, comuna Corbu, județul Constanța.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Constanţa, Secția Contencios şi Administrativ Fiscal cu sediul în municipiul Constanţa, strada Traian, nr.31, judeţul Constanţa, telefon/fax:0241582563, e-mail:tr-ct-contencios-reg@just.ro.
 

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Aurora Cazacu are undă verde Autorizație de construire pentru un bloc de 8 etaje, în Mamaia

06 Dec 2023 542

Imobil de patru etaje pe strada Budapesta din Constanța. Cine dorește să edifice?

05 Dec 2023 640

Primăria Saligny Un nou pas pentru construirea casei mortuare de la Făclia

03 Dec 2023 524

Sondaj de opinie Vă place cum arată Târgul de Crăciun de la Constanța, din parcul Teatrului Oleg Danovski?

03 Dec 2023 1121

Dobre și Fiii SRL, un nou răspuns negativ de la Primăria Constanța

01 Dec 2023 4368

Știri Constanța azi LIVE VIDEO-TEXT. Constanța sărbătorește Ziua Națională a României! Ceremonii militare, defilări și spectacol de artificii (FOTO+VIDEO)

01 Dec 2023 1528

Un prim pas pentru reabilitarea Casei cu Lei! Muntmark a obținut un document de la Primăria Constanța

30 Nov 2023 735

Imobiliare Constanța Gavas Global SRL va reabilita clădirea din Satul de Vacanță, unde funcționează bowlingul

30 Nov 2023 636

O spălătorie auto din Constanța va deveni restaurant Subway! Documentație, eliberată de primărie

29 Nov 2023 2804

Dezastru și disperare Infern pentru mai multe familii din blocul 14 Sud din Năvodari. Focul a distrus mansarda, iar apa restul apartamentelor (VIDEO)

29 Nov 2023 3490

Răspuns negativ pentru Marco Chim SRL, care vrea să ridice un hotel de 9 etaje în Mamaia

28 Nov 2023 686

Primăria Mihail Kogălniceanu, contract cu o firmă pentru furnizarea de pachet alimentar preșcolarilor și elevilor

28 Nov 2023 591

Primăria Tuzla. Modificări ale HCL-ului cu privire la asfaltarea mai multor străzi din comună (DOCUMENT)

28 Nov 2023 521

Certificat de urbanism pentru restaurantul Tsingtao din Constanța

28 Nov 2023 783

Primăria Constanța. Certificat de urbanism pentru investiția anunțată de West Trade Invest

16 Nov 2023 533