Post temporar liber la Spitalul Județean Constanța

 

​Spitalul Clinic Judeţean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța organizează Concurs pentru un post temporar vacant.

În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea  unui post temporar vacant:
Economist II S – Serviciul  Achizitii
Condiţii generale de participare :
a) are cetăţenia romana, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba romana, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de participare:
– studii superioare
– cel puţin 6 luni vechime in specialitate
 Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele acte :

a) cerere de înscriere la concurs tip, care se găseşte la serviciul runos, în care se va menţiona postul pentru care candidează;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar
f) adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) dosar cu şina;
(2) Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Taxa de concurs este de 20 lei
Bibliografia se afla afişata la sediul unitatii.(langa Serviciul RUNOS)
Concursul se va desfăşura la sediul unitatii, astfel :
depunerea dosarelor de concurs:09.08.2016
selecţia dosarelor depuse:11.08.2016
contestaţii la rezultatele depuse: 12.08.2016
proba scrisa :16.08.2016, Ora 10.00, Locul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”Constanta
afişarea rezultatelor la proba scrisa 17.08.2016
contestaţii la proba scrisa: 17.08.2016
proba interviu: 18.08.2016, ora 10.00, Locul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”Constanta
afişarea rezultatelor la proba interviu: 19.08.2016
contestaţii la proba de interviu: 19.08.2016
Concursul se va desfăşura conform Metodologiei de concurs afişata la sediul unitatii si pe pagina de internet.
Dosarele de participare la concurs se depun la serviciul RUNOS.
Concursul de ocupare a postului vacant de economist  consta din 2 probe :
proba scrisă
proba interviu

       Manager                                                                      Sef Serviciu Runos,
SL Dr Grasa Catalin Nicolae                                             Ec. Onica Laurentia

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Au fost suplimentate paturile ATI pentru pacienții COVID-19, la Spitalul Județean Constanța

15 Apr 2021 660

La Universitatea Ovidius din Constanța se lansează proiectul științific „Constanța spune NU hepatitei C”

08 Apr 2021 371

Internată direct la ATI...poate o salvează ai noștri! Covid 19 nu se tratează pe videocall. Apelați la medicii adevărați

05 Apr 2021 7304

LIVE. Județul Constanța Accident rutier grav în dreptul localității Neptun. Trei victime, dintre care două au murit

23 Mar 2021 6525

Pentru cine se eliberează apartamentele Consiliului Județean Constanța din complexul Summerland?

23 Mar 2021 2239

Spitalul Județean Constanța suplimentează paturile de terapie intensivă

19 Mar 2021 1082

Care este starea de sănătate a marinarilor ucrainieni aduși la Spitalul Județean Constanța

12 Mar 2021 791

CJC Verificări la Spitalul Județean Constanța. Ce nereguli au fost depistate

09 Mar 2021 1369

SCJU Constanța, despre starea jandarmulului care s-a împușcat la Cernavodă (video)

09 Mar 2021 3074

Licitația pentru lucrările de modernizare la Clinica Obstretică Ginecologie din Spitalul Județean Constanța nu va fi anulată

01 Mar 2021 358

SCJU Constanța pregătește achiziția serviciului de întreținere și reparare a instalațiilor de stingere a incendiilor

26 Feb 2021 655

Spitalul Județean Constanța cumpără aparatură pentru programele de depistare precoce a leziunilor precanceroase. Investiție de peste 97.000 de euro

22 Feb 2021 2514

SCJU Constanța, despre starea polițistului înjunghiat la Eforie Nord (video)

27 Jan 2021 1232

Post vacant la Spitalul Judeţean Constanţa

23 Jan 2021 1614

Licitație organizată de Spitalul Județean Constanța, contestată de o firmă din București. Cum s-a soluționat

23 Jan 2021 748